(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Документи для роботи № 09 (27.2.2006)
Оподаткування

Лист ДПС України від 1.2.2006 № 1833/7/15-0217

Про Методичні рекомендації щодо подання та заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

Дивись коментар

Для використання при складанні податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності Державна податкова адміністрація України направляє Методичні рекомендації щодо подання та заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Зобов’язую довести ці Методичні рекомендації щодо подання та заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності до підпорядкованих органів державної податкової служби і платників податків.

Перший заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Методичні рекомендації щодо подання та заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

ДПАУ затвердила Методичні рекомендації щодо подання та заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державноїі комунальної власності.

Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» Державною податковою адміністрацією України розроблено методичні рекомендації щодо подання та заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності суб’єктами господарювання, затвердженої наказом ДПА України від 20.12.2005 р. №588, що узгоджений з Міністерством фінансів України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та зареєстрований у Мін’юсті України 30.12.2005 р. за №1591/11871.

Загальні положення

Податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнен­ня, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов’язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків (у суб’єктів господарювання — фізичних осіб, за наявності такої).

Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, що подається до органів державної податкової служби, має бути:

без підчисток, дописок, закреслень слів (цифр);

у якій мають бути заповнені всі обов’язкові реквізити (коди, дати, підписи і т. д.).

Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності може бути заповнена від руки чорнильною кульковою ручкою або віддрукованою (заповнен­ня олівцем не припускається), без виправлень і помарок; у рядках, де немає даних для заповнення, має бути проставлена риска. Сума орендної плати у податковій декларації проставляється в гривнях, з копійками, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Порядок подання податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

Платники орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму орендної плати щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

Платник податків має право подавати щомісячно нову звітну податкову декларацію, що не звільняє його від обов’язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, у тому числі і за нововідведені земельні ділянки, що не звільняє від обов’язку подання податкової декларації протягом місяця з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку, протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

До органів державної податкової служби подається оригінал податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Подання ксерокопії не припускається.

До податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності додаються такі додатки:

додаток 1 — «Відомості із договору оренди землі»;

додаток 2 — «Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності».

Форма податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та додаток 1 «Відомості із договору оренди землі» до неї застосовуються платниками орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (суб’єктами господарювання) для подання відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки:

звітної податкової декларації — до 1 лютого поточного року за місцезнаходженням земельної ділянки з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій;

нової звітної (річної) податкової декларації — до 1 лютого поточного року за місцезнаходженням земельної ділянки з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями;

нової звітної (щомісячної) податкової декларації — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Подання такої декларації не звільняє від обов’язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року;

нової звітної податкової декларації (у разі виникнення обставин, що призвели до зміни податкового зобов’язання) — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, у якому виникли такі зміни.

Якщо після подання декларації за звітний період платник подає нову звітну податкову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання звітної декларації за такий самий звітний період — штрафи не застосовуються. При цьому раніше подана звітна податкова декларація залишається у органах державної податкової служби;

звітної податкової декларації за новоукладеними договорами — протягом місяця з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку відповідно до частини другої статті 14 Закону України від 03.07.92 р. №2535-ХII «Про плату за землю» (у редакції Закону України від 19.09.96 р. №378/96-ВР зі змінами та доповненнями, далі — Закон №2535-ХII);

уточнюючої податкової декларації у порядку, установленому пунктом 5.1 статті 5 і пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (зі змінами та доповненнями, далі — Закон №2181-III).

При поданні уточнюючої декларації, уточненні податкових зобов’язань орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у складі звітної або нової звітної декларації платником складає(ю)ться додаток 2 «Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», який подається платниками орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності до органів державної податкової служби разом зі звітною або новою звітною податковими деклараціями лише у випадку уточнення у складі таких податкових декларацій показників за відповідний(ні) податковий(ві) звітний(ні) період(ди). В обов’язковому порядку цей додаток складається у разі подання уточнюючої податкової декларації і подається разом з такою уточнюючою податковою декларацією. Додаток 2 складається і подається за кожний відповідний податковий (звітний) період або за рік, що уточнюються, окремо, на підставі даних договору оренди землі на відповідну земельну ділянку за відповідний період.

Додаток 2 не складається і до декларації не подається у випадку, якщо платником не здійснюються уточнення податкових зобов’язань за відповідні податкові (звітні) періоди.

У разі якщо платник орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності має декілька земельних ділянок на території однієї сільської, селищної або міської ради (код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ один і той же), по яких окремо укладені договори оренди землі, то таким платником може подаватися до відповідного органу державної податкової служби одна узагальнена податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, яка відображає загальну суму орендної плати за такі земельні ділянки згідно з укладеними договорами оренди землі.

При цьому:

додаток 1 «Відомості із договору оренди землі» платником орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності складається окремо по кожній земельній ділянці відповідно до укладеного договору оренди землі і подається разом із такою узагальненою податковою декларацією;

у верхньому правому куті додатку 1 у комірці після слова «Додаток» проставляється арабськими цифрами 1, 2, 3 і т. д. кількість додатків, які складаються за кожною земельною ділянкою окремо;

у податковій декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у заключній інформації щодо додатків до неї після слів «1 (відомості із договору оренди землі) на» записується сумарна кількість аркушів додатків 1.

Якщо платник орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності має декілька земельних ділянок на території декількох сільських, селищних або міських рад (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), по яких окремо укладені договори оренди землі, то такий платник зобов’язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію по кожній земельній ділянці окремо згідно з договором оренди землі.

Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності до відповідного органу державної податкової служби і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.

Прийняття податкової декларації є обов’язком контролюючого органу. Податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом. Відмова службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від’ємного значення об’єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов’язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законом (пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону №2181-III).

За порушення податкового законодавства платники орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Порядок заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

Податкова декларація заповнюється платниками орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності на підставі даних, визначених у договорі оренди землі на відповідну земельну ділянку за відповідний(і) податковий(і) (звітний)(і) період(ди) або рік.

Форма податкової декларації дозволяє платникам орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, зокрема, уточнювати податкові зобов’язання за відповідний(і) податковий(і) (звітний)(і) період(ди) у складі звітної або нової звітної декларації.

У заголовній частині декларації відображаються: вид декларації — звітна, нова звітна, за новоукладеними договорами, уточнююча. У разі подання указаних декларацій з уточненнями у колонці «з уточн.» рядка 1 загальної частини декларації за рядком, що відповідає виду декларації, у складі якої здійснюється уточнення, робиться відповідна відмітка («х»). У разі відсутності уточнень рядки зазначеної колонки «з уточн.» не заповнюються.

Базовий податковий (звітний) період, за який подається податкова декларація, указується платником за рядком 2 загальної частини декларації (порядковий номер базового податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється — «0»).

Якщо платником складається звітна (нова звітна) річна декларація, то заповнюються перші дві пусті клітинки за рядком 2 загальної частини декларації, які відповідають останнім двом цифрам поточного року, на який подається декларація (для 2006 року — 06), при цьому інші клітинки за указаним рядком не заповнюються.

У разі складання нової звітної щомісячної податкової декларації за податковий (звітний) місяць поточного року — за рядком 2 загальної частини декларації заповнюються дві пусті клітинки перед словом «місяць», у які записується арабськими цифрами порядковий номер податкового (звітного) місяця поточного року, за який подається декларація, а також заповнюються дві пусті клітинки перед словом «року», у які записуються останні цифри звітного року (для 2006 року — 06). При цьому інші клітинки за указаним рядком не заповнюються.

У разі уточнення у складі звітної або нової звітної декларації податкових зобов’язань орендної плати за відповідний податковий (звітний) період, за рядком 2 указується період, за який подається така звітна або нова звітна декларація, а період, що уточнюється, показується у «Перерахунку податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», який подається разом із такою звітною або новою звітною декларацією.

У разі подання уточнюючої декларації за рядком 2 загальної частини такої декларації указується минулий податковий (звітний) період, що уточнюється, відповідно до вищезазначеного порядку заповнення.

У разі складання податкової декларації за новоукладеними договорами (річної) — заповнюються дві пусті клітинки за рядком 2 перед словами «рік починаючи» та перед словом «місяця», у які записуються відповідно рік і місяць, з якого подається податкова декларація за новоукладеними договорами.

У разі складання податкової декларації за новоукладеними договорами (місячної) — за рядком 2 заповнюються дві пусті клітинки перед словом «місяць» та перед словом «року» відповідно до вищезазначеного порядку заповнення.

Оскільки податкова декларація за новоукладеними договорами подається до органів державної податкової служби відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про плату за землю», якою встановлено, що податкова декларація подається протягом місяця з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку, то органи державної податкової служби зобов’язані здійснювати контроль за тим, саме з якого числа звітного місяця укладено такі договори.

У заголовній частині податкової декларації відображаються також найменування платника орендної плати або повне прізвище підприємця; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи згідно з ДРФО; код виду економічної діяльності (КВЕД); код організаційно-правової форми господарювання; код форми власності; місцезнаходження (місце проживання) платника; поштовий індекс; міжміський код; телефон; факс, електронна адреса (за бажанням платника); найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація; код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за

КОАТУУ (за наявності такого).

Відповідні відомості (показники) з договору оренди записуються також у додаток 1 «Відомості із договору оренди землі», який є невід’ємною частиною декларації. При цьому у додатку 1 зазначається вид декларації, до якої він подається (звітна, нова звітна, за новоукладеними договорами, уточнююча) та базовий податковий (звітний) період, за який подається ця декларація (якщо додаток подається до уточнюючої декларації, то указується минулий податковий (звітний) період або рік, що уточнюється).

Тобто дані за рядком 2 заголовної частини податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (звітної, нової звітної, за новоукладеними договорами, уточнюючої) повинні відповідати даним базового податкового (звітного) періоду додатку 1 «Відомості із договору оренди землі» (перший рядок після назви у додатку 1).

Підлягають заповненню усі встановлені формою додатку 1 рядки:

дата укладення договору (дд.мм.рррр);

строк дії договору оренди (дд.мм.рррр);

місце укладання договору оренди;

номер договору;

дата державної реєстрації (дд.мм.рррр);

номер державної реєстрації;

орендодавець;

орендар;

місцезнаходження земельної ділянки (повинен містити повну адресу місцезнаходження земельної ділянки, а також у відповідній комірці позначкою «х» необхідно зазначати, у межах чи за межами населеного пункту знаходиться указана земельна ділянка;

цільове призначення земельної ділянки (повинен містити відомості, для яких цілей надана земельна ділянка);

площа земельної ділянки (повинен містити площу орендованої земельної ділянки, а також у відповідній комірці позначкою «х» необхідно позначити, у яких одиницях здійснено вимір цієї площі (га або кв. м);

нормативна грошова оцінка земельної ділянки (грн коп.);

розмір орендної плати (грн коп.) (повинен містити річну орендну плату по відповідній земельній ділянці, що перебуває у державній або комунальній власності, яка не може бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю», та перевищувати 10 відсотків її нормативної грошової оцінки, як встановлено статтею 21 Закону України «Про оренду землі»).

Враховуючи, що договір оренди землі може укладатися на декілька звітних податкових періодів (місяців) звітного року, то у рядку «розмір орендної плати (грн коп.)» додатку 1 рекомендовано робити припис, на яку кількість звітних податкових періодів звітного року розбивається відповідна річна сума орендної плати. Наприклад: «з розбивкою на 12 періодів (з січня по грудень)», або «з розбивкою на шість періодів (з січня по липень)», або «з розбивкою на три періоди (з вересня по грудень)» і т. д.

При цьому можлива така ситуація, що платники орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності можуть мати декілька земельних ділянок на території однієї сільської, селищної або міської ради (код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ один і той же), по яких окремо укладені договори оренди землі, а строк дії і сума орендної плати за такими договорами різна.

Наприклад у 2006 році:

I-й договір укладений строком на один рік і сума орендної плати становить 1200 грн 00 коп. (з розбивкою на 12 місяців по 100 грн);

II-й договір укладений строком на п’ять років і річна сума орендної плати становить 2400 грн 00 коп. (з розбивкою на 12 місяців по 200 грн);

III-й договір укладений на півроку (6 місяців — з січня до червня включно) і сума орендної плати становить 600 грн 00 коп. (з розбивкою на 6 місяців по 100 грн).

Зважаючи на рекомендації щодо складання для наведеного прикладу узагальненої річної податкової декларації і визначення у розрахунковій частині податкової декларації узагальненого розміру орендної плати за землю з його розбивкою рівними частинами за місяцями, рядок 1 і рядки 1.1 ... 1.12 заповнюються таким чином:

1. Нараховано орендної плати на 2006 рік згідно з договором оренди, усього: 4200 грн.

1.1 Січень — 400 грн.

1.2 Лютий — 400 грн.

1.3 Березень — 400 грн.

1.4 Квітень — 400 грн.

1.5 Травень — 400 грн.

1.6 Червень — 400 грн.

1.7 Липень — 300 грн.

1.8 Серпень — 300 грн.

1.9 Вересень — 300 грн.

1.10 Жовтень — 300 грн.

1.11 Листопад — 300 грн.

1.12 Грудень — 300 грн.

При заповненні звітної або нової звітної податкової декларації у рядку 1 розрахункової частини декларації після слів «Нараховано орендної плати на» указується звітний рік (наприклад 2006), а також за рядком 1 (1.1 ... 1.12) колонки 3 «Розмір орендної плати, грн коп.» — річна сума орендної плати з розбивкою рівними частинами за місяцями. При цьому річна сума податкового зобов’язання (рядок 1 розрахункової частини декларації) повин­на відповідати розміру річної орендної плати, зазначеної у додатку 1 «Відомості із договору оренди землі» до податкової декларації.

У разі якщо платником не здійснюються уточнення податкових зобов’язань за відповідні податкові (звітні) періоди, рядки 2 — 7 розрахункової частини декларації не заповнюються і прокреслюються.

Рядки 2 — 7 розрахункової частини декларації заповнюються на підставі даних перерахунку(ків), що подає(ю)ться до цієї декларації.

Для зручності уточнення (обрахунку) податкових зобов’язань за минулі податкові періоди (при складанні податкових декларацій з уточненнями або складанні уточнюючих декларацій) рекомендуємо починати зі складання додатка(ів) 2 «Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності».

У разі уточнення податкових зобов’язань на поточний рік облік нарахованих сум за податкові (звітні) періоди, за якими не настав строк сплати, здійснюється податковими органами згідно з даними, зазначеними платником у відповідних рядках (5.1 ... 5.12) рядка 5 або у рядках (6.1 ... 6.12) рядка 6 декларації.

При цьому за рядком 1 (1.1 ... 1.12) колонки 3 «Розмір орендної плати, грн коп.» платником записується повна річна сума орендної плати з розбивкою рівними частинами за місяцями, а не суми, що збільшують або зменшують податкові зобов’язання у поточному році.

При поданні звітної або нової звітної декларації з уточненнями за відповідний період:

заповнюється звітна (нова звітна) податкова декларація;

заповнює(ю)ться додаток(и) 1 «Відомості із договору оренди землі»;

заповнюється додаток 2 «Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності» до звітної податкової декларації з уточненнями за відповідний період та нараховується сума недоплати або переплати за відповідні податкові (звітні) періоди, за якими минув строк сплати;

якщо платником згідно з Перерахунком нараховано недоплату, то сума такої недоплати відображається за рядком 2 звітної податкової декларації «Нараховано недоплати, що збільшує податкове зобов’язання за ______ місяць 20 ___ року, у зв’язку із виправленням помилки» і на суму недоплати збільшується податкове зобов’язання наступного звітного податкового місяця;

нараховується сума штрафу за рядком 4 звітної податкової декларації («Нараховано штрафу, що збільшує податкове зобов’язання за _____ місяць

20 ___ року, у зв’язку із виправленням помилки») і на суму штрафу збільшується податкове зобов’язання наступного звітного податкового місяця;

якщо платником згідно з Перерахунком нараховано переплату, то сума такої переплати відображається за рядком 3 «Нараховано переплати, у зв’язку із виправленням помилки» для спрямування її на погашення податкового боргу (недоїмки), зарахування у рахунок майбутніх періодів або для повернення платнику у порядку, встановленому законодавством.

Відповідальність платників

За порушення Закону №2535-ХII платники несуть відповідальність, установлену Земельним кодексом України (ст. 211 Земельного кодексу) та іншим законодавством України, зокрема, Законом №2181-III (ст. ст. 16, 17).

Згідно зі статтею 17 Закону №2181-III штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються контролюючими органами на платника податків у розмірах, визначених цією статтею. Штрафні санкції накладаються за такі правопорушення: за неподання податкової декларації у строки, визначені законодавством; у разі коли контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання; у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання протягом граничних строків, визначених Законом №2181-III та ін.

Після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня (ст. 16 Закону №2181-III).

Нарахування пені розпочинається:

при самостійному нарахуванні суми податкового зобов’язання платником податків — від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, визначеного Законом №2181-III;

при нарахуванні суми податкового зобов’язання контролюючими органами — від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні згідно з нормами Закону №2181-III.

У разі коли платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання та погашає його, пеня не нараховується.

Посадові особи, винні в порушенні вимог Закону №2535-ХII, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Директор Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н. ХОЦЯНІВСЬКАНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Про податок на додану вартість (витяг) Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист ДПС України от 14.2.2006 № 2741/7/16-1517
Оподаткування
При визначенні суми бюджетного відшкодування з ПДВ беруться до уваги грошові розрахунки з постачальниками за придбані товари, а якщо постачальник — нерезидент, то з бюджетом (у частині ПДВ)...
Коментар ДК...

В рубриці: 


Щодо обкладення податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 30.3.2015 № 6490/6/99-99-19-03-0275
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Постачання ліків, не дозволених для виробництва і застосування в Україні або
не внесених до Держреєстру лікарських засобів, оподатковується ПДВ за
ставкою 20%. ...

Щодо оподаткування військовим збором Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 19.2.2015 № 2842/10/26-15-17-01-12
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Сума доходу у вигляді виграшів, призів (інших, ніж виграш (приз) у лотерею)
оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. ...

0.059763