Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 25 (19.6.2006)
Оподаткування

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Лист ДПС України від 27.4.2006 № 4795/6/15-0416

Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Дивись коментар

Суттєво. Платник єдиного податку включає суму передоплати до бази обкладення єдиним податком у звітному періоді, в якому відбулося зарахування таких коштів на рахунок або (і) в касу, а повернення коштів відображає в рядку 7 Розрахунку або подає у встановленому порядку уточнюючий розрахунок.

Державна податкова адміністрація України розглянула лист редакції бухгалтерського тижневика «Дебет-Кредит» від 28.03.2006 р. №ДК 02-191 щодо застосування окремих положень Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (у редакції Указу від 28.06.99 р. №746/99) (далі — Указ) і повідомляє таке.

Статтею 1 Указу визначено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі надходження коштів на розрахунковий рахунок або (та) в касу.

Згідно з Порядком складання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 28.02.2003 р. №98 (із змінами і доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2003 р. за №221/7542 (далі — Розрахунок), у рядку 4 Розрахунку відображається загальна сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб’єкта малого підприємництва.

Відповідно до Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (затвердженого наказом ДПА України від 12.10.99 р. №554 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.99 р. за №713/4006), у Книзі обліку доходів і витрат у дохідній частині відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб’єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб’єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.

Окремо зазначимо, що відповідно до положень пункту 1.31 статті 1 Закону України від 28.12.94 р. №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», із змінами та доповненнями, реалізацією товарів, робіт і послуг є операції, які здійснюються за договорами купівлі-продажу, поставки, міни та іншими цивільно-правовими договорами за плату або компенсацію і передбачають перехід права власності до покупця.

З огляду на зазначене, суми коштів, які помилково надійшли на розрахунковий рахунок суб’єкта малого підприємництва — платника єдиного податку (за умови наявності письмового пояснення установи банку про помилкове зарахування коштів), не є його власністю, а отже, ці кошти не можуть вважатися виручкою від реалізації.

Якщо зарахування та повернення коштів, які помилково надійшли на розрахунковий рахунок суб’єкта малого підприємництва — платника єдиного податку відбулося в одному звітному періоді, такі кошти не включаються до бази оподаткування єдиним податком.

У разі якщо повернення помилково зарахованих коштів на розрахунковий рахунок або (та) в касу відбулося в наступному звітному періоді, такий платник єдиного податку повинен включити їх до бази оподаткування єдиним податком у звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів на розрахунковий рахунок, та відобразити їх повернення у рядку 7 Розрахунку в наступному звітному періоді або в установленому порядку подати уточнюючий розрахунок.

Щодо оподаткування передоплати, повернутої у зв’язку із розірванням договору до початку виконання робіт, то платник єдиного податку повинен включити суму передоплати до бази оподаткування єдиним податком у звітному періоді, в якому відбулося зарахування таких коштів на розрахунковий рахунок або (та) в касу, та відобразити її повернення у рядку 7 Розрахунку або в установленому порядку подати уточнюючий розрахунок.

Директор Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н. ХОЦЯНІВСЬКАНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Перелік об’єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухоблік
1. Атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, об’єкти їх життєзабезпечення та оренда приміщень, технологічних установок і обладнання на них. 2. Об’єкти, які охороняються структурними підрозділами МНС України на договірних.....
Коментар ДК...

В рубриці: 


Щодо відображення в бухгалтерському обліку коштів підприємства на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 8.4.2015 № 31-18410-08-25/12278
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Мінфін готує зміни до Інструкції про План рахунків, якими передбачається
запровадження субрахунку до рахунку 31 «Рахунки в банках», призначеного,
зокрема, для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування
ПДВ. ...

Щодо оподаткування військовим збором Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 19.2.2015 № 2842/10/26-15-17-01-12
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Сума доходу у вигляді виграшів, призів (інших, ніж виграш (приз) у лотерею)
оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. ...

0.043156