Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 25 (19.6.2006)
Оподаткування

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Лист ДПС України від 24.3.2006 № 199/10/31-106

Про розгляд листа (витяг)

Дивись коментар

Суттєво. До податкового кредиту можуть бути включені суми ПДВ, сплачені митним органам при ввезенні товарів, тільки в разі подальшого використання таких товарів в оподатковуваних ПДВ операціях у межах госпдіяльності.

Державна податкова адміністрація у м. Києві на виконання завдання Державної податкової адміністрації України від 20.03.2006 р. №5158/7/16-1517-26 розглянула ваші листи і повідомляє.

1. Відповідно до п. 21 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 01.03.2000 р. №79 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 р. за №208/4429 (із змінами, внесеними Наказом ДПА України від 16.01.2006 р. №17 «Про внесення змін до Наказу Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 р. №79» «Про затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану вартість», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2006 р. за №78/11952), у разі перереєстрації податковий орган видає платнику податку нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому дата реєстрації платником податку на додану вартість не змінюється, а датою видачі нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є дата внесення відповідних змін до Реєстру.

Згідно з пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР «Про податок на додану вартість», із змінами і доповненнями (далі — Закон №168), платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дату виписування податкової накладної;

в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);

д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;

е) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об’єм);

є) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах отримувача;

ж) ціну поставки без врахування податку;

з) ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні;

и) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.

Податкова накладна згідно з пп. 7.2.3 п. 7.2. ст. 7 Закону №168 складається у момент виникнення податкових зобов’язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг).

Таким чином, податкова накладна, яку продавець виписує покупцю, повинна містити обов’язкові реквізити, встановлені пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону №768, які відповідають даним таких продавця і покупця (зокрема номер Свідоцтва) на момент виникнення податкових зобов’язань.

2. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом ДПА України від 30 травня 1997 р. №165, із врахуванням змін, внесених наказом ДПА України від 30.06.2005 р. №244 (далі — Порядок). Так, у п. 8 Порядку деталізовано положення щодо виписки податкової накладної в окремих випадках. Зокрема, згідно з п. 8.4 п. 8 Порядку, податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:

— здійснення поставки товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку);

— коли при поставці товарів (послуг) платнику податку за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками у межах граничної суми, установленої Національним банком України для готівкових розрахунків, видається товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує прийняття платежу постачальником від отримувача таких товарів (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника;

— виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показником приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, у яких форма встановлена міжнародними стандартами;

— надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера постачальника), якщо сума поставлених товарів (послуг) одному платнику податку не перевищує 200 гривень за день.

Крім того, відповідно до п. 17 Порядку у разі здійснення поставки товарів (послуг), поставка яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставленої продукції (1 раз на п’ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено поставку товарів (послуг).

Таким чином, виписування податкової накладної за щоденними підсумками операцій, або виписування зведеної накладної можливе тільки у випадках, визначених пп. 8.4 п. 8 та п. 17 Порядку.

<...>

4. Що стосується питання правомірності віднесення до складу податкового кредиту сум ПДВ, сплачених під час розмитнення бракованої продукції, яка повертається від нерезидента, то слід враховувати таке. Відповідно до пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону №168 податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 8 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

— придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

— придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Якщо у подальшому такі товари (послуги) починають використовуватися в операціях, які не є об’єктом оподатковування згідно зі статтею 3 цього Закону або звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону, чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів, то з метою оподаткування такі товари (послуги), основ­ні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).

Не підлягають включенню до складу податкового кредиту згідно з пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону №168 суми сплаченого (нарахованого) податку у зв’язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту).

Відповідно до пп. 7.5.2 п. 7.5 ст. 7 Закону №168 датою виникнення права платника податку на податковий кредит для операцій із імпорту товарів (супутніх послуг) та з поставки послуг нерезидентом на митній території України вважається дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з підпунктом 7.3.6 цієї статті.

Таким чином, до податкового кредиту можуть бути включені суми податку на додану вартість, сплачені митним органам при ввезенні товарів, тільки в разі подальшого використання таких товарів для здійснення оподатковуваних операцій в межах господарської діяльності.

Заступник голови К. СИЛЕНКОНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Перелік об’єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухоблік
1. Атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, об’єкти їх життєзабезпечення та оренда приміщень, технологічних установок і обладнання на них. 2. Об’єкти, які охороняються структурними підрозділами МНС України на договірних.....
Коментар ДК...

В рубриці: 


Щодо відображення в бухгалтерському обліку коштів підприємства на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 8.4.2015 № 31-18410-08-25/12278
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Мінфін готує зміни до Інструкції про План рахунків, якими передбачається
запровадження субрахунку до рахунку 31 «Рахунки в банках», призначеного,
зокрема, для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування
ПДВ. ...

Щодо оподаткування військовим збором Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 19.2.2015 № 2842/10/26-15-17-01-12
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Сума доходу у вигляді виграшів, призів (інших, ніж виграш (приз) у лотерею)
оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. ...

0.058943