Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 25 (19.6.2006)
Оподаткування

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Лист Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань від 3.5.2006 № 330-07-3

Про помилки у нарахуванні страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Дивись коментар

Суттєво. У рядку 5 Розрахункової відомості недоїмка зі сплати страхових внесків відображається лише в тому разі, якщо вона сталась у зв’язку з неправильним застосуванням розміру страхового тарифу.

Помилки у нарахуванні страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд), які трапляються на практиці, як правило, пов’язані з неправильним відображенням бази нарахування страхових внесків та неправильним застосуванням розміру страхового тарифу.

При визначенні видів виплат, що включаються до фонду оплати праці, слід керуватися Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої (наказом) Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5 та зареєстрованої у Мін’юсті України 27.01.2004 р. за №114/8713 (далі — Інструкція №5).

Згідно з пп. 1.6.2 Інструкції №5, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюється за поперед­ній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому були здійснені нарахування.

У разі коли страхувальник самостійно виявив помилку, пов’язану з неправильним відображенням бази нарахувань, тобто загальної суми виплат, на які нараховуються страхові внески, за минулий звітний період поточного року, яка призвела до завищення нарахованих страхових внесків до Фонду, він здійснює необхідне коригування показника відповідного рядка Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Розрахункова відомість) у звітному періоді того місяця, в якому виявлено помилку.

Згідно з п. 7.9 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 20.04.2001 р. №12 і узгодженої з Мінфіном України і Національним банком України (далі — Інструкція), суми надміру сплачених або помилково сплачених страхових внесків, інших платежів повертаються страхувальникам за їхньою заявою після отримання Розрахункової відомості, що подається за встановленою формою, і після перевірки правильності нарахування і перерахування страхових внесків та складання акта за наслідками такої перевірки, або за їхньою згодою зараховуються у рахунок майбутніх платежів страхових внесків.

Згідно з п. 5.1 Інструкції не внесені страхувальниками у встановлений термін страхові внески до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у порядку, передбаченому законодавством, з нарахуванням пені. Пеня нараховується зі сум недоїмки за кожен прострочений день і розраховується виходячи зі 120% річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь термін.

Тому у разі самостійного виявлення помилки, пов’язаної з неправильним відображенням загальної суми виплат, на які нараховуються страхові внески, за минулий звітний період поточного року, яка призвела до заниження нарахованих страхових внесків до Фонду, тобто виникла недоїмка зі сплати страхових внесків до Фонду, страхувальник здійснює необхідне коригування цього показника у звітному періоді того місяця, в якому виявлено помилку, і донараховує страхові внески з нарахуванням пені на суму не сплачених своєчасно страхових внесків.

Якщо самостійно виявлена страхувальником помилка за минулий звітний період поточного року зумовлена неправильним застосуванням розміру страхового тарифу з вини страхувальника, що призвело до заниження нарахованих страхових внесків, тобто виникла недоїмка зі сплати страхових внесків до Фонду, страхувальник донараховує страхові внески за правильним страховим тарифом з нарахуванням пені на суму не сплачених своєчасно страхових внесків.

У такому разі донарахована сума страхових внесків відображається у рядку 5 «Донараховано при прийманні звітності» Розрахункової відомості страхувальника.

Сума нарахованої пені в обох випадках допущення помилок заповнюється у рядку 9 «Пені» Розрахункової відомості.

До Фонду разом із Розрахунковою відомістю за звітний період страхувальник подає бухгалтерську довідку про проведені коригування, підписану керівником, головним бухгалтером та засвідчену печаткою.

У бухгалтерській довідці зазначається період виявлення помилки, зміст помилки, показник, в якому здійснюється коригування, сума донарахованих страхових внесків, кількість днів прострочення, сума пені, нарахованої на суму своєчасних не сплачених страхових внесків, дата складання бухгалтерської довідки.

Відповідальність за неподання бухгалтерської довідки законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку не передбачена, але ця довідка необхідна для правильного відображення нарахованих страхових внесків та для підтвердження здійсненого коригування при виїзній перевірці страхувальника робочим органом виконавчої дирекції Фонду.

Статтею 1654 Кодекси України про адміністративні правопорушення (далі — Кодекс) передбачено відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, зокрема за несвоєчасну сплату страхових внесків.

У частині 1 ст. 9 Кодексу адміністративним правопорушенням (проступком) визначається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на громадський порядок, власність, права й свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яке законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до п. 8.4 Інструкції, на виявлені під час перевірки суми коштів, на які страхувальником не нараховано страхових внесків, за актом перевірки страхові внески донараховуються зі сумою пені, а до винних посадових осіб застосовуються санкції згідно із законодавством.

При самостійному виявленні страхувальником помилки за минулий звітний період, наявності бухгалтерської довідки про факт виявленої помилки за минулий звітний період та перерахуванні донарахованих страхових внесків і пені у повному обсязі до початку здійснення робочими органами виконавчої дирекції Фонду перевірки або до подання Розрахункової відомості адміністративні штрафи до посадових осіб страхувальника не застосовуються.

Начальник управління обліку страхувальників та надходження доходів виконавчої дирекції Н. ЗЕЛЕНСЬКАНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Перелік об’єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухоблік
1. Атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, об’єкти їх життєзабезпечення та оренда приміщень, технологічних установок і обладнання на них. 2. Об’єкти, які охороняються структурними підрозділами МНС України на договірних.....
Коментар ДК...

В рубриці: 


Щодо відображення в бухгалтерському обліку коштів підприємства на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 8.4.2015 № 31-18410-08-25/12278
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Мінфін готує зміни до Інструкції про План рахунків, якими передбачається
запровадження субрахунку до рахунку 31 «Рахунки в банках», призначеного,
зокрема, для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування
ПДВ. ...

Щодо оподаткування військовим збором Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 19.2.2015 № 2842/10/26-15-17-01-12
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Сума доходу у вигляді виграшів, призів (інших, ніж виграш (приз) у лотерею)
оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. ...

0.043934