Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 25 (19.6.2006)
Оподаткування

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Наказ Держмитслужба України від 11.5.2006 № 370

Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкови

Зареєстрований у Мін′юсті України 29.05.2006 р. за №613/12487 На момент публікації офіційно не оприлюднений

Дивись коментар

Відповідно до статей 2, 4 — 7, 16 та 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», з метою забезпечення прав платників податків і роботи митних органів щодо підготовки та направлення податкових повідомлень платникам податків, установлення єдиного порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов’язань з податків та зборів (обов’язкових платежів), щодо яких ці органи визначено контро­люючими, наказую:

1. Затвердити Порядок підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень, що додається.

2. Затвердити Порядок дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов’язань, що додається. <…>

5. Начальникам митних органів:

5.1. Довести цей наказ до відома особового складу та забезпечити дотримання вимог Порядків.

5.2. Інформувати про вимоги цього наказу платників податків шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митних органів і в пунктах пропуску через державний кордон України.

5.3. Забезпечити встановлення в митних органах дощок податкових повідомлень і затвердити схеми їх розміщення, кількість, розміри, конструкцію та порядок обслуговування й охорони.

6. Уважати таким, що втратив чинність, Наказ Державної митної служби України від 25.04.2005 р. №329 «Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.07.2005 р. за №789/11069.

7. Установити, що наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування. <…>

Голова Державної митної служби України О. ЄГОРОВ


Порядок підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень

Суттєво. Затверджені нові форми податкових повідомлень від митних органів. Передбачено порядок погашення сум ПЗ за рахунок передоплати. Підставою для підготовки податкового повідомлення є акт перевірки.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 2, 4 та 6 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон).

1.2. Порядок визначає послідовність дій митних органів при підготовці та направленні податкових повідомлень платникам податків, установленні й експлуатації дощок податкових повідомлень.

1.3. Терміни в цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

митний орган — регіональна митниця, митниця;

узгоджене податкове зобов’язання:

а) податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у митній декларації (розрахунку), уважається узгодженим з дня подання такої декларації (розрахунку);

б) податкове зобов’язання платника податків, нараховане митним органом, уважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення (за винятком випадків, коли платник податків у встановлені Законом строки розпочинає процедуру апеляційного узгодження);

в) податкове зобов’язання платника податків, нараховане митним органом (якщо такий платник податків у встановлені Законом строки розпочинає процедуру апеляційного узгодження), уважається узгодженим у день закінчення процедури адміністративного оскарження або в день прийняття судом рішення по суті;

штрафні санкції (штраф) — плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється у випадках, визначених Законом, з платника податків у зв’язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами;

передоплата — попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника податків, які він за власним рішенням перераховує на депозитні рахунки митного органу для забезпечення здійснення майбутніх податкових платежів.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі та Митному кодексі України.

1.4. Якщо на депозитному рахунку митного органу перебувають кошти платника податків, перераховані як передоплата, у сумі, необхідній для погашення податкового зобов’язання, нарахованого митним органом, така сума податкового зобов’язання та штрафних санкцій може бути погашена шляхом перерахування митним органом цих сум до держбюджету на підставі письмової заяви платника податку. Заява повинна бути підписана платником податків фізичною особою або керівником і головним бухгалтером платника податків — юридичної особи та завірена печаткою.

1.5. Підготовка й облік податкових повідом­лень, а також ведення реєстрів податкових повідомлень здійснюються за встановленими в додатках 1 — 3 до цього Порядку1 формами в автоматизованому режимі із застосуванням програмного забезпечення.

2. Порядок здійснення митними органами розрахунку податкових зобов’язань та складання податкових повідомлень

2.1. Митні органи самостійно визначають суми податкових зобов’язань платників податків на підставі положень підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону та штрафних санкцій, за їх наявності, щодо податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 статті 2 цього Закону.

2.2. У випадку, зазначеному в пункті 2.1 цього Порядку, митний орган складає та надсилає платнику податків податкові повідомлення:

за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (форма «Р») — при здійсненні розрахунку сум податкових зобов’язань та штрафних санкцій, нарахованих відповідно до підпунктів 17.1.1 — 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 Закону, за їх наявності;

за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (форма «Ш») — при здійсненні розрахунку сум штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати узгоджених податкових зобов’язань, що підлягають нарахуванню відповідно до підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону.

2.3. Податкове повідомлення складається відділом митних платежів митного органу за письмовим дорученням керівника (заступника керівника) митного органу.

При підготовці податкового повідомлення у випадках, визначених у підпунктах «б» та «в» підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону, підставою для підготовки податкового повідомлення є відповідний акт перевірки.

Податкове повідомлення підлягає візуванню керівниками юридичного відділу митного органу та структурних підрозділів митного органу, якими було виявлено факти, що спричинили завищення (заниження) податкових зобов’язань.

2.4. Податкове повідомлення складається на розраховану суму податкового зобов’язання та штрафних санкцій за їх наявності щодо кожного окремого податку, збору (обов’язкового платежу). Якщо митний орган здійснив розрахунок сум податкових зобов’язань за декількома податками, то складається відповідна кількість податкових повідомлень.

2.5. Після підписання керівником (заступником керівника) митного органу податкового повідомлення йому присвоюються та вносяться до реєстру податкових повідомлень:

а) до графи 1 — його порядковий номер за певний рік;

б) до графи 2 — дата його складання.

2.6. Відділ митних платежів митного органу вносить податкове повідомлення до реєстру податкових повідомлень, направлених платникам податків, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку. Зазначений реєстр ведеться в електронному вигляді щодо окремих платників податків.

3. Порядок надсилання (вручення) митними органами податкових повідомлень платникам податків

3.1. Податкове повідомлення передається до загального відділу митного органу в день його реєстрації для надсилання (вручення) платнику податків.

3.2. Загальний відділ митного органу в день отримання податкового повідомлення від відділу митних платежів надсилає (вручає) податкове повідомлення платнику податків, при цьому корінець податкового повідомлення передається у відділ митних платежів.

3.3. Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

3.4. Податкове повідомлення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом з повідомленням про вручення на її адресу за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження.

3.5. Загальний відділ митного органу при отриманні корінця повідомлення про вручення листа з податковим повідомленням платнику податків того самого дня передає цей корінець до відділу митних платежів митного органу.

3.6. Дата отримання (вручення) платником податків податкового повідомлення проставляється на корінці податкового повідомлення:

а) посадовою особою юридичної особи — платника податків (фізичною особою — платником податків) у разі вручення податкового повідом­лення під розписку;

б) працівником відділу митних платежів митного органу в разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до корінця податкового повідомлення.

3.7. Якщо митний орган або пошта не може вручити платнику податків податкове повідом­лення через:

1) незнаходження посадових осіб;

2) їх відмову прийняти податкове повідом­лення;

3) незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків,

то працівник загального відділу митного органу в день надходження до митного органу такої інформації оформляє акт довільної форми, у якому зазначає причину невручення податкового повідомлення. Зазначений акт передається до відділу митних платежів митного органу.

3.8. У день повернення неврученого податкового повідомлення загальний відділ митного органу розміщує його на дошці податкових повідомлень митного органу. При цьому день розміщення такого податкового повідомлення на дошці податкових повідомлень митного органу, зафіксований в акті про причини невручення платнику податків податкового повідомлення, уважається днем його вручення.

Дата розміщення податкового повідомлення на дошці податкових повідомлень проставляється працівником відділу митних платежів митного органу на корінці податкового повідомлення. Акт про причини невручення податкового повідомлення прикріплюється до корінця податкового повідомлення.

3.9. Податкові повідомлення, розміщені на дошці податкових повідомлень, мають знаходитись на ній до закінчення строку сплати узгодженого податкового зобов’язання.

У перший робочий день після закінчення строку перебування податкового повідомлення на дошці податкових повідомлень це повідомлення знімається з дошки податкових повідомлень працівником загального відділу митного органу. Податкове повідомлення із зазначенням на зворотному боці дати зняття з дошки податкових повідомлень передається до відділу митних платежів митного органу та підшивається до справи платника податків.

4. Порядок установлення та експлуатації дощок податкових повідомлень

4.1. Дошка податкових повідомлень розміщується на доступному для огляду місці біля входу до центрального приміщення митного органу, яке перебуває під постійним наглядом працівників охорони приміщень, або в холі центрального приміщення митного органу, якщо дозволяє площа.

Габаритні розміри дошки визначаються керівником відповідного митного органу залежно від кількості податкових повідомлень, що направляються платникам податків та можуть перебувати одночасно на дошці податкових повідомлень, з урахуванням, що:

інформація на дошці має розміщуватися на висоті не менше 0,5 метра і не більше двох метрів над поверхнею землі (підлоги);

довжина дошки має становити від одного до п’яти метрів.

Конструкція дошки повинна забезпечувати:

збереження податкових повідомлень від ушкодження природними факторами (під склом);

доступність для візуального ознайомлення з інформацією, розміщеною на дошці (у тому числі й у темну частину доби);

збереження від несанкціонованого вилучення чи пошкодження розміщених на дошці податкових повідомлень (у тому числі шляхом установлення замка).

4.2. Схема розміщення, кількість, розміри, конструкція, порядок обслуговування та охорони дошки податкових повідомлень затверджуються наказом керівника митного органу.

4.3. Відповідальність за своєчасність розміщення податкових повідомлень на дошці податкових повідомлень покладається на загальний відділ митного органу.

5. Порядок обліку в митних органах податкових повідомлень

5.1. Відділ митних платежів митного органу в день отримання інформації про дату вручення (отримання) платнику податків податкового повідомлення або про дату розміщення на дошці податкових оголошень (повідомлень) податкового повідомлення вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень та підшиває корінець податкового повідомлення (разом із прикріпленими до нього відповідно до цього Порядку документами) до справи платника податків.

5.2. У разі подання платником податків скарги щодо визначеного в податковому повідомленні податкового зобов’язання відділ митних платежів митного органу в день отримання скарги (інформації про подання повторної скарги) уносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень. При цьому це податкове повідомлення в автоматизованому режимі переноситься до окремого реєстру податкових повідомлень, що перебувають на стадії апеляційного узгодження, де обліковується до закінчення процедури адміністративного оскарження.

Після закінчення розгляду скарги відділ митних платежів підшиває другий примірник умотивованого рішення за скаргою платника податків, у тому числі рішення про продовження терміну розгляду скарги, до справи платника податків поряд із корінцем податкового повідомлення та:

а) у разі часткового скасування (на підставі раніше прийнятого рішення митного органу, нарахованої суми податкового зобов’язання) складає та направляє платнику податків нове податкове повідомлення. При цьому раніше надіслане податкове повідомлення вважається відкликаним;

б) у разі збільшення митним органом суми податкового зобов’язання за результатами розгляду скарги платника податків складає та направляє платнику податків окреме податкове повідомлення на суму збільшення податкового зобов’язання. При цьому раніше надіслане податкове повідомлення не відкликається.

Аналогічні дії здійснюються в разі подання платником податків повторної скарги щодо отриманого податкового повідомлення.

5.3. У разі звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення, за умови надходження до митного органу відповідного документа про відкриття провадження у справі за позовом платника податків не пізніше настання граничного строку сплати, зазначеного в податковому повідомленні, структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення, у день отримання ухвали вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень.

При цьому це податкове повідомлення в автоматизованому режимі переноситься до реєстру податкових повідомлень, зазначеного в абзаці першому пункту 5.2 цього Порядку, де обліковується до закінчення процедури судового оскарження.

Після прийняття судом рішення та набрання цим рішенням законної сили інформація про таке рішення вноситься до реєстру, а копія цього рішення підшивається до справи платника податків поряд із корінцем податкового повідомлення, що оскаржувалося.

Аналогічні дії здійснюються в разі оскарження платником податків рішення суду в апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної скарги апеляційним судом до провадження).

У разі надходження до митного органу відповідного документа про відкриття судового провадження у справі за позовом платника податків після закінчення граничного строку сплати сума податкового боргу, відображена в картці — особовому рахунку суб’єкта ЗЕД і в картці податкового боргу, підлягає виведенню з цих карток, а податкове повідомлення переноситься до реєстру податкових повідомлень, зазначеному в абзаці першому пункту 5.2 Порядку, де обліковується до закінчення процедури судового оскарження.

6. Порядок відкликання податкових повідомлень

6.1. Податкове повідомлення вважається відкликаним, якщо:

а) сума податкового зобов’язання, а також штрафних санкцій (за їх наявності) самостійно погашається платником податків;

б) митний орган скасовує або змінює раніше прийняте рішення про нарахування суми податкового зобов’язання (штрафних санкцій) унаслідок адміністративного оскарження цього рішення;

в) рішення митного органу про нарахування суми податкового зобов’язання скасовується чи змінюється судом.

6.2. У випадку, визначеному в підпункті «а» пункту 6.1 цього Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового зобов’язання (штрафних санкцій).

6.3. У випадку, визначеному в підпункті «б» пункту 6.1 цього Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним з дня прийняття митним органом рішення про скасування раніше нарахованої суми податкового зобов’язання (штрафних санкцій).

Якщо нарахована сума податкового зобов’язання зменшується внаслідок її адміністративного оскарження, то раніше надіслане податкове повідомлення вважається відкликаним від дня отримання платником податків нового податкового повідомлення, що містить нову суму податкового зобов’язання.

6.4. У випадку, визначеному в підпункті «в» пункту 6.1 цього Порядку, податкове повідомлення вважається відкликаним у день отримання платником податків відповідного рішення суду.

6.5. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника митного органу (або його заступника), то податкове повідомлення вважається відкликаним від дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

Якщо рішення про продовження строків розгляду скарги не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, то податкове повідомлення вважається відкликаним від дня, наступного за останнім днем зазначеного двадцятиденного строку.

1 Додатки у «ДК» не наводяться.

Директор Департаменту митних платежів С. ДЖИГАЛОВНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Перелік об’єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухоблік
1. Атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, об’єкти їх життєзабезпечення та оренда приміщень, технологічних установок і обладнання на них. 2. Об’єкти, які охороняються структурними підрозділами МНС України на договірних.....
Коментар ДК...

В рубриці: 


Щодо відображення в бухгалтерському обліку коштів підприємства на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 8.4.2015 № 31-18410-08-25/12278
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Мінфін готує зміни до Інструкції про План рахунків, якими передбачається
запровадження субрахунку до рахунку 31 «Рахунки в банках», призначеного,
зокрема, для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування
ПДВ. ...

Про декларування товарів, щодо яких встановлено додатковий імпортний збір Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 26.3.2015 № 10447/7/99-99-24-02-02-17
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Декларування за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо
яких встановлено додатковий імпортний збір, не передбачено. ...

0.041618