Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 25 (19.6.2006)
Оподаткування

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Лист ДПС України від 20.4.2006 № 7500/7/15-0517

Щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів

Дивись коментар

Суттєво. Нерезиденти-інвестори є платниками податку на прибуток з дивідендів пропорційно до своєї інвестиційної частки. Обов’язок зі сплати податку на прибуток (податку на репатріацію) до бюджету при виплаті дивідендів покладено на резидента — емітента корпоративних прав.

Державна податкова адміністрація України розглянула листи Національного банку України від 17.03.2006 р. №25-118/653-29345 та Державної податкової адміністрації у м. Києві від 10.03.2006 р. №746/8/29-016 щодо необхідності взяття на облік органами державної податкової служби як платників податків нерезидентів-інвесторів, питання отримання довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та надання повідомлень органам державної податкової служби про відкриття нерезидентам-інвесторам інвестиційних рахунків в установах банку і повідомляє таке.

Відповідно до підпункту 4.2.5 пункту 4.2 статті 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон про прибуток) до складу валового доходу не включаються суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

Підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 статті 2 Закону про прибуток передбачено, що з числа нерезидентів платниками є фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом.

Перелік доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено пунктом 13.1 статті 13 Закону про прибуток. Зокрема, до них відносяться дивіденди, які сплачуються (нараховуються) резидентом.

Пунктом 13.2 статті 13 Закону про прибуток передбачено, що резидент, який здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату, зокрема виплату дивідендів, зобов’язаний утримувати податок за ставкою у розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Згідно з пунктом 1.29 статті 1 Закону про прибуток податки, визначені статтею 13 цього Закону, є видами податку на прибуток і не вважаються нововведеними податками.

Таким чином, нерезидент-інвестор відповідно до Закону про прибуток є платником податку на прибуток у частині отриманих прибутків (дивідендів) від суми внесеної до статутного фонду підприємства іноземної інвестиції. При цьому обов’язок по утриманню та сплаті податку до бюджету від дивідендів, отримуваних нерезидентом-інвестором, Законом покладено на резидента, який здійснює таку виплату.

Отже, нерезиденти-інвестори не підлягають окремому взяттю на облік в органах державної податкової служби. На податковому обліку як платники податків мають знаходитися резиденти-підприємства з іноземними інвестиціями.

Положення про порядок іноземного інвестування в Україну (далі — Порядок) затверджено Постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. №280 «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 р. за №947/11227.

Відповідно до цього Порядку інвестиційний вклад — це кошти, які іноземний інвестор з метою отримання відсотків розміщує на вкладному (депозитному) рахунку в уповноваженому банку на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу на строк не менше ніж на один рік без права дострокового розірвання цього договору; а інвестиційний рахунок — це поточний рахунок в іноземній валюті та/або в гривнях, відкритий нерезидентом-інвестором (юридичною або фізичною особою) в уповноваженому банку України відповідно до вимог глави 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. №492 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 р. за №1172/8493, із змінами (далі — Інструкція), для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

Пунктом 3.8. Порядку визначено, що уповноважений банк здійснює перерахування за кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних іноземним інвестором у результаті здійснення інвестицій, на підставі засвідченої в установленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений іноземним інвестором в Україні податок на прибуток (дохід) або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), виданої компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Зазначені в цьому пункті копії довідок подаються нерезидентом відповідно до вимог Наказу Державної податкової адміністрації України від 03.09.2003 р. №417 «Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2003 р. за №885/8206, а також Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. №470.

Довідка видається органом державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.

Статтею 13 Закону України «Про режим іноземного інвестування» визначено, що державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 3 Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 р. №928, для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа подає органу державної реєстрації інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення.

Порядок підтвердження органами державної податкової служби інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій та векселів, виданих під час увезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 29.06.2005 р. №238, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.07.2005 р. за №756/11036.

Відмітку на інформаційному повідомленні про фактичне внесення іноземної інвестиції та довідки про сплачений іноземним інвестором в Україні податок на прибуток (дохід) надаються органом державної податкової служби за місцем здійснення інвестиції. Тобто для отримання вказаної відмітки, а згодом і довідки нерезидент-інвестор повинен звернутися до податкового органу за місцем обліку платника податку — резидента, до статутного фонду якого була ним внесена іноземна інвестиція.

Що стосується інвестиційного вкладу, то в такому випадку місцем здійснення інвестиції та місцем отримання прибутку (доходу) від інвестиції є установа банку, в яку здійснено інвестиційний вклад, та відповідно у разі необхідності вищезазначеної довідки нерезидент має звертатися до органу державної податкової служби за місцезнаходженням установи банку.

Враховуючи викладене, немає потреби у взятті на облік в органах державної податкової служби нерезидента-інвестора та інвестиційних рахунків нерезидента-інвестора, якщо іноземні інвестиції здійснюються таким нерезидентом без створення представництва чи іншого відокремленого підрозділу на території України.

Заступник голови В. РЕВУННаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Перелік об’єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухоблік
1. Атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, об’єкти їх життєзабезпечення та оренда приміщень, технологічних установок і обладнання на них. 2. Об’єкти, які охороняються структурними підрозділами МНС України на договірних.....
Коментар ДК...

В рубриці: 


Щодо відображення в бухгалтерському обліку коштів підприємства на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 8.4.2015 № 31-18410-08-25/12278
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Мінфін готує зміни до Інструкції про План рахунків, якими передбачається
запровадження субрахунку до рахунку 31 «Рахунки в банках», призначеного,
зокрема, для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування
ПДВ. ...

Щодо оподаткування військовим збором Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 19.2.2015 № 2842/10/26-15-17-01-12
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Сума доходу у вигляді виграшів, призів (інших, ніж виграш (приз) у лотерею)
оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. ...

0.04738