Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 25 (19.6.2006)
Контролюючі органи та аудит

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Чинний з 06.06.2006
Затверджена наказом МНС України від 11.05.2006 р. №278 Зареєстрована в Мін’юсті України 26.05.2006 р. за №608/12482

Дивись коментар

Суттєво. Визначено перелік об’єктів, дозвіл на початок роботи та оренду яких надає Держпожбезпеки. Встановлено граничні строки дії дозволів.

1. Загальні положення

Ця Інструкція розроблена відповідно до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про пожежну безпеку» та Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року №150 (далі — Порядок).

Інструкція визначає умови й організацію видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (далі — дозвіл).

2. Визначення понять

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

декларація — документ-повідомлення встановленого зразка, який подається суб’єктом господарювання дозвільному органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки для набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру;

інші терміни та поняття, що вживаються в Інструкції, використовуються у значенні, наведеному в законах та нормативно-правових актах з питань регуляторної політики, пожежної безпеки, а також наказах МНС України.

3. Дії органів державного пожежного нагляду при видачі дозволу

3.1. Органи, уповноважені видавати дозвіл

Дозвіл видають центральний, територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду згідно з компетенцією, визначеною пунктом 2 Порядку.

Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, уведення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об’єктів згідно з Переліком об’єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду (додаток 1).

Переліки підприємств, об’єктів та приміщень, дозволи на які видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

Переліки об’єктів та приміщень, дозволи на які видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, підлягають обов’язковому оприлюдненню в центральних, територіальних та місцевих засобах масової інформації, а також подаються адміністратору для розміщення їх на стендах у місцях видачі документів за принципом організаційної єдності разом із роз’ясненнями необхідних вимог та процедур для отримання документів дозвільного характеру. Аналогічні стенди повинні бути розміщені в територіальних та місцевих органах державного пожежного нагляду.

Центральний чи територіальний орган державного пожежного нагляду після видачі дозволу передає його копію місцевому органу державного пожежного нагляду в контрольно-наглядову справу щодо даного об’єкта.

Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди в разі:

якщо не змінюється функціональне призначення об’єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об’єктів);

якщо об’єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об’єктів.

Декларація відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3 Порядку.

3.2. Подача та розгляд документів для одержання дозволу

Документи, подані власником (орендарем) безпосередньо дозвільному органу або адміністратором приймаються, реєструються та обліковуються відповідним органом державного пожежного нагляду в Журналі реєстрації й обліку документів про видачу дозволу на початок роботи підприємств і оренду приміщень та реєстрації декларацій суб’єктів господарювання (додаток 21) (далі — Журнал).

Документи по об’єктах, видача дозволу на які належать до компетенції центрального чи територіального органу державного пожежного нагляду, подаються власником (орендарем) безпосередньо до цих органів або адміністратором.

Журнал уноситься в номенклатуру справ підрозділу і підлягає реєстрації в журналі обліку журналів з присвоєнням відповідного номера, прошнуровується та пронумеровується.

Журнал зберігається у відповідального за його ведення працівника або канцелярії підрозділу. Термін зберігання журналу не менше 10 років.

Після здійснення реєстрації документів для одержання дозволу в Журналі документи передаються на розгляд керівника органу державного пожежного нагляду або особи, яка його заміщає, згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Відповідальний працівник органу державного пожежного нагляду приймає документи на розгляд з відповідною відміткою про їх отримання в Журналі після відповідної резолюції керівника органу.

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії.

За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 Порядку) у дозволі зазначаються термін його дії та умови забезпечення пожежної безпеки. Після своє­часного виконання цих умов термін дії дозволу продовжується на підставі заяви власника (орендаря). У разі невиконання зазначених умов орган, який видав дозвіл, або вищий орган державного пожежного нагляду має право його скасувати.

Якщо оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення для одержання дозволу або продовження його дії здійснювалась органами державного пожежного нагляду, то вона прирівнюється до планової перевірки. Якщо при такій перевірці були виявлені порушення, власнику (орендарю) надаються відповідні письмові приписи на їх усунення.

Висновок оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення іншою юридичною (фізичною) особою, яка має відповідну ліцензію, є тільки підставою для видачі документа дозвільного характеру.

Висновок з оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єкта є чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її проведення відповідно до пункту 3.3.19 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС України від 06.02.2006 р. №59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 26.04.2006 р. за №480/12354.

Проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення органом державного пожежного нагляду здійснюється у строки, визначені сторонами в договорі.

Орган державного пожежного нагляду протягом п’яти робочих днів з дня подання заявником або адміністратором документів, що є підставою для видачі або подовження дії дозволу, приймає рішення про його видачу або про відмову у видачі (продовженні) у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей.

Орган державного пожежного нагляду протягом п’яти робочих днів з дня подання заявником або адміністратором зазначених у пункті 3 Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за зразком згідно з додатком 2 Порядку або про відмову в його видачі в разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністратору.

Підставою відмови в реєстрації декларації є відсутність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди, зміни функціонального призначення або перепланування об’єктів та приміщень, невідповідність наведеної у декларації інформації або належності об’єкта до вибухопожежонебезпечного чи з масовим перебуванням.

Після видачі дозволу або реєстрації декларації відповідні відомості заносяться до журналу обліку об’єктів, установленого додатком 1 до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС України від 06.02.2006 р. №59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.2006 р. за №480/12354, і відповідного плану перевірок, та заводиться наглядова справа встановленого зразка. Якщо об’єкт орендується і розміщується на території іншого об’єкта, матеріали щодо нагляду за таким орендованим об’єктом можуть зберігатися в загальній наглядовій справі.

Після взяття об’єкта на облік за декларативним принципом його перевірка проводиться органами державного пожежного нагляду в терміни, установлені чинним законодавством та нормативно-правовими актами МНС України.

Орган державного пожежного нагляду під час проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, які зареєстровані за декларативним принципом, окрім питань дотримання законодавства з питань пожежної безпеки, перевіряє достовірність наданої суб’єктом господарювання інформації стосовно відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

У разі виявлення під час перевірки, що провадження господарської діяльності здійснюється без відповідних документів дозвільного характеру або виявлено факти надання суб’єктом господарювання недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, орган державного пожежного нагляду порушує адміністративне провадження відповідно до законодавства.

Якщо в ході перевірки виявлені факти подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, дозвіл, виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. У такому випадку працівниками органу державного пожежного нагляду складається акт про встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації (додаток 3) (далі — акт), на підставі якого приймається рішення про анулювання дозволу. Копія цього акта вручається керівнику (власнику) або уповноваженій особі суб’єкта господарської діяльності. Про прийняте рішення дозвільний орган протягом двох робочих днів письмово повідомляє суб’єкта господарювання та адміністратора (якщо від нього надходили матеріали на отримання дозволу).

За умови відсутності в суб’єкта господарювання відповідних знань або фахівців щодо заповнення декларації про відповідність його матеріальної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки органи державного пожежного нагляду в разі звернення надають консультативну допомогу із зазначеного питання за зверненням власника (орендаря).

Матеріали щодо видачі дозволів без обмеження терміну їх дії та декларації відповідності зберігаються в наглядових справах постійно, матеріали щодо видачі дозволів із зазначеним терміном дії (тимчасові) — у наглядових справах до моменту прийняття рішення про продовження терміну його дії, але не менше 5 років.

За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки, крім тих, які можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей, видаються дозволи терміном дії:

центральним органом державного пожежного нагляду — до 5 років;

територіальними органами державного пожежного нагляду — до 3 років;

місцевими органами державного пожежного нагляду — до 2 років.

Під час здійснення контролю за дотриманням умов видачі дозволу і виявлення фактів їх порушення органом державного пожежного нагляду приймається рішення про застосування заходів реагування в межах наданих повноважень.

1 Додатки 2, 3 у «ДК» не наводяться.

Начальник Державного департаменту пожежної безпеки МНС України полковник внутрішньої служби Е. УЛИНЕЦЬНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Перелік об’єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухоблік
1. Атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, об’єкти їх життєзабезпечення та оренда приміщень, технологічних установок і обладнання на них. 2. Об’єкти, які охороняються структурними підрозділами МНС України на договірних.....
Коментар ДК...

В рубриці: 


Про застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. №160 Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Національний банк от 12.3.2015 № 29-209/16284
№ 20 (18.5.2015) :: Контролюючі органи та аудит
Нацбанк роз’яснив деякі нюанси застосування вимог своєї постанови від
03.03.2015 р. №160. ...

Про перелік документів, що посвідчують особу, які є підставою для здійснення касових операцій Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Національний банк от 13.3.2015 № 50-03014/16550
№ 20 (18.5.2015) :: Контролюючі органи та аудит
Банк має право самостійно визначати перелік офіційних документів клієнта, на
підставі яких, на його думку, можливо достовірно встановити всі необхідні
відомості, що вимагаються при заповненні касових документів. ...

0.016447