Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 25 (19.6.2006)
Оподаткування

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Коментар. Виплачуємо дохід нерезиденту-інвестору

Дивись документ:
Щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів

Лист ДПС України від 20.4.2006 № 7500/7/15-0517

У листі від 20.04.2006 р. №7500/7/15-0517 (див. с. 68) ДПАУ роз’яснила особливості переказування нерезидентам доходів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні. Розглядаючи порушену тему, нагадаємо ще деякі особливості іноземного інвестування в Україну і виплати доходів нерезидентам-інвесторам.

Реєстрація нерезидентів

Нерезиденти, які мають намір стати засновниками господарських товариств, не зобов’язані ставати на податковий облік в Україні й отримувати ідентифікаційний код чи код з ЄДРПОУ. Вони повинні подати лише документи про держреєстрацію за місцезнаходженням.

Якщо ж інвестиційна діяльність здійснюватиметься через представництва, то вони мають бути акредитовані в Мінекономіки, включені до ЄДРПОУ і стояти на обліку в податкових органах1. Фізособи-нерезиденти при отриманні доходів з джерелом їх походження з України повинні особисто чи через довірених осіб отримати ідентифікаційний код2.

Внесення інвестиції

Для здійснення інвестицій нерезиденти повинні відкрити в Україні спеціальні інвестиційні рахунки (в національній або іноземній валюті). Порядок їх відкриття і використання визначено у гл. 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Наявність у нерезидента інвестрахунка дозволяє резиденту розраховуватися з ним як у гривнях, так і в іноземній валюті без індивідуальної ліцензії НБУ.

Однією з форм іноземного інвестування є відкриття нерезидентом депозитного рахунка в банку. Як роз’яснює НБУ (лист від 28.09.2005 р. №13-124/4562-9670), вклад має бути зроблений виключно в іноземній валюті не менш ніж на один рік без права дострокового розірвання договору. При цьому нерезидент-інвестор не має права розмістити в уповноваженому банку інвестиційний вклад у гривнях та оформити його ощадним (депозитним) сертифікатом, номінованим у гривнях.

Держреєстрація інвестиції

Державна реєстрація інвестицій не обов’язкова, але бажана, як мінімум, з двох причин:

1) держава гарантує повернення, у т. ч. без оподаткування, лише зареєстрованих інвестицій (статті 398-399 Господарського кодексу), а довідка про реєстрацію потрібна для купівлі іноземної валюти для її повернення і виплати доходу;

2) державна реєстрація інвестицій, які здійснюються у формі основних засобів, дає право на пільгу зі сплати ввізного мита.

Придбання валюти для виплати доходів нерезиденту

Купівля іноземної валюти для повернення інвестицій, прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється відповідно до вимог п. 2 глави 3 Правил торгівлі іноземною валютою, затверджених постановою НБУ від 10.08.2005 р. №281. Одним з документів, необхідних для придбання валюти з метою виплати нерезиденту дивідендів, є довідка про держреєстрацію інвестиції.

У листі від 05.10.2005 р. №13-124/4696-9871 НБУ роз’яснив, що оскільки обов’язко­вість державної реєстрації інвестиції не встановлена, то якщо немає копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції, купівля банком іноземної валюти допускається за умови письмового підтвердження іноземним інвестором відсутності державної реєстрації цієї інвестиції.

Об’єкт оподаткування та ставки податку

Порядок нарахування, виплати й оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, у т. ч. від інвестиційної діяльності, регулюється ст. 13 Закону про прибуток та п. 9.3, 9.6 і 9.11 Закону про доходи.

До об’єктів оподаткування належать усі доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, за винятком доходів у межах торговельних операцій та доходів від придбання державних цінних паперів.

Нараховуючи і виплачуючи нерезиденту дивіденди, емітент корпоративних прав незалежно від системи оподаткування повинен нарахувати та сплатити авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 25%. Сума авансового внеску не зменшує суму нарахованих дивідендів. Платники податку з прибутку мають право зменшити на суму такого внеску належну до сплати суму податку. Авансовий внесок не сплачується, якщо проводиться реінвестиція дивідендів без зміни часток засновників у статутному фонді.

Крім того, резидент повинен утримати і переказати до бюджету податок з доходів нерезидентів за ставкою 15% від їх суми і за їх рахунок. Податок утримується під час виплати (п. 13.2 Закону про прибуток).

Дивіденди, що нараховуються фізособам-нерезидентам, підлягають оподаткуванню у джерела їх виплати за ставкою 13% (до 01.01.2007 р.). Податок сплачується до/або одночасно з виплатою дивідендів. Якщо дивіденди нараховані, але не виплачені, то податок сплачується протягом 30 днів з моменту нарахування (пп. 8.1.2 Закону про доходи).

Звітність

Сума авансових внесків з податку на прибуток відображається в рядку 13.5 додатка К6 до декларації про прибуток і разом з іншими переноситься до рядка 13 декларації. Крім того, сума авансових внесків відображається в рядку 20 декларації.

Суми виплачених нерезидентові доходів емітент корпоративних прав відображає у Звіті про виплачені доходи, утримання і внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, за формою у редакції наказу ДПАУ від 29.03.2002 р. №140. Звіти подаються окремо про кожного нерезидента, якому виплачено дохід. Якщо у звітному кварталі виплат доходів нерезидентам не було, Звіт не подається.

Суми нарахованих дивідендів фізособам-інвесторам відображаються у Податковому розрахунку резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб, який має статус податкової декларації. Розрахунок подається протягом 20 календарних днів, наступних за місяцем нарахування дивідендів (незалежно від їх виплати). Крім того, сума належних нерезидентам дивідендів відображається у звіті за ф. 1-ДФ під кодом «12».

Помилки у визначенні належної до сплати суми ПДФО з доходів нерезидентів-інвесторів — фізосіб можна виправити шляхом подання уточнюючого Розрахунку. А от щодо уточнення суми податку на репатріацію доходів це неможливо, бо Звіт не має статусу податкової декларації (лист ДПАУ від 21.04.2005 р. №3335/6/12-0216).

Уникнення подвійного оподаткування

Право країни, в якій виникають пасивні доходи, обмежується ставками, передбаченими міжнародним договором про уникнення подвійного оподаткування. Саме ці ставки замість ставки, визначеної п. 13.2 ст. 13 Закону, повинні застосовуватися при нарахуванні податку резидентами — платниками податку з прибутку при виплаті пасивних доходів нерезидентам.

Для застосування норм міжнародних договорів нерезидент подає довідку, яка підтверджує, що він є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором.3

Відповідальність

Згідно з пп. 17.1.9 Закону №2181 у разі виплати на користь нерезидентів доходу без попереднього утримання належної суми податку до резидента застосовуються штрафні санкції у подвійному розмірі від суми зобов’язання.

1 Див. наказ ДПАУ від 25.04.2006 р. №216 у «ДК» №22/2006 на с. 16.

2 Див. консультацію у «Віснику податкової служби України» №12/2005 на с. 26.

3 Порядок звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування затверджено постановою КМУ від 06.05.2001 р. №470.

Дмитро КУЧЕРАК, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  Дивись документ...  На початок статті 

Перелік об’єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухоблік
1. Атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, об’єкти їх життєзабезпечення та оренда приміщень, технологічних установок і обладнання на них. 2. Об’єкти, які охороняються структурними підрозділами МНС України на договірних.....
Коментар ДК...

В рубриці: 


Щодо відображення в бухгалтерському обліку коштів підприємства на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 8.4.2015 № 31-18410-08-25/12278
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Мінфін готує зміни до Інструкції про План рахунків, якими передбачається
запровадження субрахунку до рахунку 31 «Рахунки в банках», призначеного,
зокрема, для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування
ПДВ. ...

Про декларування товарів, щодо яких встановлено додатковий імпортний збір Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 26.3.2015 № 10447/7/99-99-24-02-02-17
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Декларування за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо
яких встановлено додатковий імпортний збір, не передбачено. ...

0.050777