(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Документи для роботи № 25 (18.6.2007)
Регуляторна політика

Порядок нарахування пені та її сплати

Чинний з 10.06.2007
Затверджений наказом Мінпраці від 15.05.2007 р. №223 Зареєстрований в Мін’юсті 30.05.2007 р. за №552/13819

Дивись коментар

Суттєво. Порядок встановлює механізм нарахування пені підприємствами, установами, організаціями та фізособами, які використовують най­ману працю за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій.

1. Загальні положення

Цей Порядок встановлює механізм нарахування пені підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій, передбачених Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі — Закон).

2. Визначення термінів

2.1. Орган контролю — територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд).

2.2. Пеня — це штрафна санкція, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно сплаченої адміністративно-господарської санкції, передбаченої Законом, за кожний календарний день прострочення виконання зобов’язання.

2.3. Адміністративно-господарська санкція — це грошове зобов’язання, альтернативне зобов’язанню самостійно здійснити працевлаштування інвалідів відповідно до Закону, сплачується у порядку і розмірах, передбачених Законом та Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.4. Роботодавці — підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю.

3. Механізм нарахування пені

3.1. Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 відсотків річної облікової ставки Національного банку України за кожен календарний день прострочення (наведених у постановах Правління Національного банку України), що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Одноденний розмір пені при розрахунку округлюється до другого знака після коми в загальному порядку арифметичного округлення.

3.2. Пеня на пеню не нараховується.

3.3. Документами, що підтверджують невиконання нормативу по працевлаштуванню інвалідів, є звіт за формою 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 р. №42, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2007 р. за №117/13384, рішення суду, акт перевірки відділенням Фонду роботодавця.

3.4. Нарахування пені як роботодавцем, так і органом контролю здійснюється з наступного дня граничного строку сплати адміністративно-господарських санкцій по день сплати включно (тобто з 16 квітня наступного за роком, у якому відбулося порушення нормативу).

3.5. У випадку коли строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, то останнім днем граничного строку сплати вважається перший робочий день після вихідного (святкового) дня, а пеня нараховується починаючи з другого робочого дня після вихідного (святкового) дня.

3.6. Нарахування пені здійснюється на дату фактичного погашення суми боргу (частини боргу) за кожний календарний день прострочення платежу. При частковому погашенні боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку боргу.

3.7. У поданій позовній заяві за невиконання нормативу щодо працевлаштування інвалідів до відповідної судової інстанції відділення Фонду розраховує суму пені на дату її подання.

3.8. Пеня сплачується роботодавцями за рахунок прибутку, що залишається після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів). У разі відсутності коштів стягнення пені може бути звернено на майно роботодавця в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 20 Закону.

3.9. Моментом сплати роботодавцем пені вважається:

а) при сплаті готівкою — день внесення грошей у відповідні каси на балансовий рахунок 3510 в установи Національного банку, відкритий в органах Державного казначейства, або на балансовий рахунок 2510 в установи комерційних банків;

б) при переказі грошей поштою або через установу банку — день внесення грошей на пошту або до установи банку;

в) при перерахуванні платежу з рахунка платника в установу банку — день списання установою банку суми платежу з рахунка платника, незалежно від часу її зарахування до бюджету.

3.10. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів пеня не нараховується.

3.11. Фонд та роботодавці мають право захищати свої інтереси, які виникають із правовідносин за статтями 19, 20 Закону в судовому порядку.

3.12. Суми переплати пені до Державного бюджету зараховуються роботодавцю як авансові платежі на наступний звітний рік за адміністративно-господарськими санкціями та пені.

4. Приклад нарахування пені

Роботодавець 22.10.2006 р. сплачує адміністративно-господарську санкцію, строк сплати якої був 15.04.2006 р. у сумі 1100 гривень. Порушення строку сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені, розмір якої обчислюється виходячи зі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму адміністративно-господарської санкції за весь її строк. Розрахунок здійснюється за кожний календарний день прострочення платежу.

Отже, визначається облікова ставка Національного банку України, яка діяла на момент сплати пені, нарахованої на повну суму адміністративно-господарської санкції та пені.

На момент сплати боргу (станом на 22.10.2006 р.) облікова ставка Національного банку України дорівнювала 9,5 відсотка.

Розраховується сума пені за один день прострочення:

1100 грн х 0,03% = 0,33 грн.

Розраховується кількість днів існування боргу:

Кількість днів у період з 16.04.2006 р. до 22.10.2006 р. включно дорівнює 190.

Сума пені, що необхідно сплатити, дорівнює 0,33 грн х 190 = 62,7 грн.

Розрахунок одноденного розміру пені
№ з/п
Назва показників
Приклад розрахунку
1
Ставка Національного банку України
9,5 %
2
Кількість днів у поточному році (невисокосний рік)
365
3
Відсотки від ставки НБУ, законодавчо встановлені для розрахунку розміру пені
120%
4
Розрахунковий розмір пені (9,5 х 120 : 100 : 365)
0,03 %

Директор Департаменту у справах інвалідів І. ТАРАБУКІНАНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Щодо оподаткування доходів членів кредитної спілки (фізичних осіб) у випадку списання сум безнадійної заборгованості за наданими їм кредитами (витяг) Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист ДПС України от 29.5.2007 № 5144/6/17-0716
Оподаткування
Кредитна спілка у податковому періоді (місяці), коли провадиться списання неповернутої суми позики, має виконати всі обов’язки податкового агента щодо сум, що списуються. Відповідно до п. 1.25 ст. 1 Закону України від 28...

В рубриці: 


Про службові відрядження Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Мінфін от 19.3.2014 № 31-07230-16-29/5660
№ 20 (18.5.2015) :: Регуляторна політика
Якщо працівник самостійно вирішив достроково повернутися з відрядження, він
має подати керівнику доповідну записку, а керівник може прийняти рішення про
скорочення строку відрядження з оформленням відповідного наказу. ...

Про розрахунок виплат Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 6.10.2014 № 493/18/99-14
№ 20 (18.5.2015) :: Регуляторна політика
Якщо перші робочі дні місяця були вихідними, а особа приступила до роботи в
перший робочий день місяця, при розрахунку середньої зарплати такий місяць
враховується повністю....

0.019683