(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 38 (20.9.2010)
Бухоблік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Лист Держкомстат України від 15.7.2010 № 14/2-18/72

Щодо подання звітності до органів Держкомстату та інше

Дивись коментар

Суттєво. ЦКУ не передбачено виключного переліку випадків, у яких може видаватися довіреність, зокрема щодо надання повноважень іншій особі на складання, підписання та подання звітності.

! СГД

На <...> запити від 01.07.2010 р. Держкомстат у межах своїх повноважень повідомляє таке.

На запит №А-170-07. Відповідно до частини 3 статті 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Тобто довіреністю підтверджуються повноваження представника діяти від імені довірителя у відносинах з третіми особами.

Щодо надання повноважень іншій особі на складання, підписання та подання звітності органу державної статистики, то положеннями Цивільного кодексу України не передбачено виключного переліку випадків, у яких може видаватись довіреність.

При цьому необхідно зауважити, що відповідно до статті 186-3 КУпАП передбачена відповідальність посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до Порядку перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень, затвердженого наказом Держкомстату від 25.12.2008 р. №521, який регулює відносини органів державної статистики з респондентами і, зокрема, встановлює вимоги до звітно-статистичної документації, в тому числі й обов’язкові реквізити для форм статистичної звітності, наведення відбитку печатки на формах статистичної звітності не є обов’язковим.

На запит №А-187-07. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про державну статистику» органи державної статистики затверджують типові форми первинної облікової документації, необхідні для проведення державних статистичних спостережень. Рахунок-фактура не належить до типових форм, затверджених Держкомстатом (Мінстатом України).

На запит №А-215-07. Щодо використання форми №інв-3 «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей», затвердженої постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 р. №241, повідомляємо таке.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. №1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства СРСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

Для обліку сировини та матеріалів Наказом Мінстату України від 21.06.96 р. №193 було затверджено типову форму №М-21 «Інвентаризаційний опис №___», яка складається при знятті натуральних залишків.

Ураховуючи те, що питання обліку товарно-матеріальних цінностей врегульоване зазначеним наказом Мінстату України від 21.06.96 р. №193, керуючись постановою Верховної Ради України від 12.09.91 р. №1545-ХІІ, вважаємо, що форма №інв-3 «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей» може застосовуватися на території України в частині, що не суперечить формі №М-21 «Інвентаризаційний опис №___».

Водночас зазначаємо, що Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. №88 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. за №168/704, установлено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях «і повинні мати ряд обов’язкових реквізитів (назву документа (форми), дату і місце складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, посади, прізвища та підписи відповідальних осіб тощо). Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити. Документування господарських операцій може здійснюватись як на бланках типових та спеціалізованих форм, так і з використанням виготовлених самостійно бланків первинних документів, за умови наведення в них обов’язкових реквізитів.

Заступник голови В. КОЛЕСНІКНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Щодо правильності врахування в актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2в) вартості матеріалів поставки замовника та вартості будівельних матеріалів, отриманих від розбирання будівель та використаних при будівництві нової споруди Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист от 11.7.2010 № 2/12-21/10359
Бухоблік
Вартість матеріалів поставки замовника, безоплатно переданих підрядчику за Актом передачі та вкладених у будівництво, включається до обсягу виконаних робіт за фактичною вартістю їх придбання з урахуванням сплаченого податку на додану вартість....
Коментар ДК...

В рубриці: 


Cтосовно надання роз’яснення щодо виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 9.4.2015 № 357/5/75-15
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
У разі працевлаштування отримувача допомоги на дитину (або виходу на роботу,
в тому числі на умовах неповного робочого часу або вдома) виплата допомоги у
розмірі 130 грн припиняється. ...

Про роз’яснення з питань оподаткування податком на прибуток операцій в іноземній валюті Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 5.5.2015 № 16030/7/99-99-19-07-02-17
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
Визначені за правилами бухобліку курсові різниці для цілей оподаткування
податком на прибуток визнаються доходами та/або витратами у звітному періоді
їх виникнення. ...

0.025944