(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 43 (24.10.2011)
Право

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Лист Інші від 30.9.2011 № 1918/7/15-3317

Про методичні рекомендації щодо проведення процедури анулювання реєстрації особи як платника ПДВ

Лист ДПСУ від 30.09.2011 р. №1918/7/15-3317

Суттєво. Наявність в ЄДР запису про відсутність юрособи за зазначеним її місцезнаходженням є однією із підстав для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи.

! Юрособам та фізособам-підприємцям

Державна податкова служба України відповідно до пункту 3 протоколу заслуховування перших заступників (заступників) голів регіональних ДПА та начальників окремих ДПI від 16.09.2011 р. №14 та з метою забезпечення належної організації роботи структурних підрозділів органів державної податкової служби під час проведення процедури анулювання реєстрації особи як платника ПДВ, у разі отримання від державного реєстратора відомостей про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР) відповідних записів, надає методичні рекомендації для врахування під час проведення такої процедури, а також підготовки податкових консультацій платникам податків.

Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтею 184 розділу V Податкового кодексу України (далі — Кодекс) та відбувається у порядку, встановленому Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 р. №978 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 р. за №1400/18695 (далі — Положення).

Відповідно до підпункту «ж» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу анулювання реєстрації особи як платника ПДВ відбувається у разі, якщо в ЄДР наявний запис про:

відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання);

відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Порядок внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням (143 відомість) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (144 відомість) визначено статтею 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі — Закон). Згідно з нормами цієї статті зазначені записи вносяться до ЄДР за ініціативою державного реєстратора або за ініціативою органу державної податкової служби.

Відповідно до частини 11 статті 19 Закону юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.

У разі ненадходження в установлений строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов’язаний надіслати рекомендованим листом протягом 5 робочих днів з дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.

У разі надходження державному реєстратору від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов’язаний надіслати рекомендованим листом протягом 5 робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки.

Законом не визначений механізм внесення до ЄДР запису про відсутність фізичної особи — підприємця за місцем проживання.

У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до ЄДР запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей за датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Якщо державному реєстратору повернуто рекомендованого листа, державний реєстратор повинен внести до ЄДР запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Якщо відомості, які підлягають внесенню до ЄДР, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін (частина 1 статті 18 Закону).

Згідно з пунктом 68.1 статті 68 розділу II Кодексу орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, внесення будь-яких інших записів до ЄДР повинен передати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом.

Відповідно до пунктів 2.2, 2.3 розділу 2 Порядку взаємодії суб’єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 07.12.2005 р. №121/560/406 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 р. за №1523/11803, Держпідприємництво України, державний реєстратор протягом дня, але не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня, передає з бази даних ЄДР суб’єктам інформаційного обміну повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, що надходять до цієї бази від державних реєстраторів (у тому числі про внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу).

Порядок направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням

Підрозділи органів державної податкової служби при виконанні службових обов’язків можуть виявляти відсутність платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання).

Порядок направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням органом державної податкової служби встановлено розділом XII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 р. №979 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 р. за №1439/18734 (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 12.2 розділу XII Порядку у разі виявлення факту відсутності платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання) складається акт перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків та проводиться робота зі з’ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця проживання) платника податків, відповідальних та пов’язаних осіб.

У разі неможливості вручення платнику податків довідки, свідоцтва, листа чи будь-якого іншого документа, направленого органом державної податкової служби, у зв’язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання) замість акта перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків оформляється довідка про неможливість вручення документа платнику податків із зазначенням причин та додаванням відповідних документів (за наявності). Заміна акта довідкою не проводиться, якщо іншими нормативно-правовими актами передбачено складання акта (пункт 12.3 розділу XII Порядку).

Слід звернути увагу, що акт перевірки місце-знаходження (місця проживання) платника податків або довідка про неможливість вручення документа платнику податків не складається працівниками органів державної податкової служби, якщо до ЄДР внесено запис про відсутність платника податків за місцезнаходженням (пункт 12.3 розділу XII Порядку).

Щодо кожного платника податків, щодо якого виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з’ясоване його фактичне місцезнаходження (місце проживання), підрозділ органу державної податкової служби, який з’ясував зазначений факт, готує та передає підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за встановленою формою. До Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб вносяться дані про подання запиту (пункт 12.4 розділу XII Порядку).

Якщо запит формується засобами АIС «РПП», то до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб відповідного рівня автоматично вносяться дані про подання запиту (змінюється стан платника податків). Якщо запит формується без використання АIС «РПП», то копія запиту надається до підрозділу реєстрації та обліку платників податків для внесення відповідної відмітки до названих баз даних (змінюється стан платника податків).

Запити на встановлення місцезнаходження (місця проживання) оформлюються на кожного платника податків окремо, незалежно від кількості несплачених видів податків, зборів та інших платежів. Підрозділ податкової міліції не пізніше 10 календарних днів з часу отримання запиту в обов’язковому порядку письмово повідомляє ініціатора запиту про проведену роботу (за встановленою формою) та копію такого повідомлення надає підрозділу реєстрації та обліку платників податків.

Підрозділ реєстрації та обліку платників податків не пізніше наступного робочого дня після отримання від підрозділу податкової міліції інформації щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків готує та надає керівнику (заступнику керівника) органу державної податкової служби пропозиції щодо зміни стану платника податків у вигляді переліку для затвердження із зазначенням стану платника, який внесено до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб, та нового стану. До переліку додаються надані підрозділом податкової міліції матеріали щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків, зазначених у переліку.

На підставі затвердженого керівником (заступником керівника) переліку підрозділ реєстрації та обліку платників податків вносить відповідні зміни щодо стану платника податків до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, структурні підрозділи органу державної податкової служби вносять пропозиції у вигляді висновку керівнику (заступнику керівника) органу державної податкової служби про доцільність/недоцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи її за місцезнаходженням.

У разі прийняття керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби рішення про направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходженням підрозділ реєстрації та обліку платників податків формує та надсилає державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою №18-ОПП.

Порядок анулювання реєстрації юридичної особи як платника податку на додану вартість

Згідно з пунктом 5.1 пункту 5 розділу V Положення органи державної податкової служби здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до реєстру платників ПДВ, та приймають рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування законодавчих підстав, визначених пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу.

Відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 розділу V Положення рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою органу державної податкової служби приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). У цьому разі такими документами (відомостями) є повідомлення державного реєстратора, відомості з ЄДР щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи — підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Після отримання від державного реєстратора відомостей щодо внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місце-знаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу стосовно кожного такого платника податку підрозділом реєстрації та обліку платників податків протягом одного дня від дня отримання відомостей готується проект рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою №6-ПДВ. Рішення разом із документами, що підтверджують наявність підстав для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ, передається до комісії з проведення анулювання реєстрації платників ПДВ.

Крім того, після отримання від державного реєстратора відомостей про внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу підрозділ реєстрації та обліку платників податків повідомляє про це всі зацікавлені структурні підрозділи органу державної податкової служби.

Також наявність в ЄДР запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням є однією із підстав для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи (частина друга статті 38 Закону). Протягом десяти днів структурні підрозділи надають висновки щодо доцільності подання позову про прийняття судового рішення про припинення та документи (довідки), необхідні для звернення до суду (довідку про відсутність заборгованості, інформацію від фінансових установ, митних органів та інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності тощо).

З огляду на вищевикладене Державна податкова служба України зобов’язує регіональні органи державної податкової служби на належному рівні організувати роботу у частині своєчасності проведення процедури анулювання реєстрації особи як платника ПДВ, враховуючи зазначені методичні рекомендації, довести їх до відома підпорядкованих органів державної податкової служби і платників податків та забезпечити їх урахування при наданні податкових консультацій платникам податків.

Заступник голови С. ЛЕКАРЬНаступна стаття:  На початок статті Щодо виправлення помилок, допущених у минулих періодах при нарахуванні внесків до ПФУ (витяг) Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Пенсійний фонд от 11.8.2011 № 16686/03-20
Оподаткування
За донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків з пенсійного страхування накладаються штраф і пеня....
Коментар ДК...

В рубриці: 


Щодо моделі поведінки, яка допоможе запобігти ініціюванню корупційних проявів Частковий перегляд статті (тільки початок)
Роз'яснення Мін'юст України от 2.10.2014 №
№ 47 (24.11.2014) :: Право
Особа, щодо якої були вчинені дії з вимагання неправомірної вигоди, для звільнення від кримінальної відповідальності повинна заявити про те, що сталося, слідчим підрозділам органів МВСУ, ДФСУ, СБУ або органу прокуратури. ...

Щодо розгляду адміністративних справ з урахуванням Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» Частковий перегляд статті (тільки початок)
Інформаційний лист Інші от 3.11.2014 № 1493/2/2/14-14
№ 46 (17.11.2014) :: Право
ВАСУ поінформував про особливості розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції. ...

0.015044