(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Документи для роботи № 08 (20.2.2012)
Контролюючі органи та аудит

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (витяг)

Затверджені наказом Мінтрансу від 10.02.98 р. №43

Iз змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. №36
Зміни чинні з 01.03.2012 р. (дод. Д, Е, Ж — з дня опублікування)

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (витяг)1

Суттєво. Затверджено Норми, які призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ у ПММ і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

! СГ, що мають на балансі автотранспорт

Загальні положення

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ (далі — підприємств) в паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

1Увага! Через значний обсяг документа наводимо лише витяг. У документі немає частини додатків, до яких зміни не вносилися, а саме: таблиці А.1, А.2, А.2.1, А.2.2, А.3, А.4, А.4.1, А.5, А.6, А.6.1, А.6.2, А.7, А.7.1, А.8, А.9, А.10, А.10.1, А.10.2 додатка А, додаток Б, додаток В, додаток Г. Сам текст документа наводимо повністю. Додатки, яких немає у друкованому «ДК», можна переглянути в «ДК» №8/2012.

Нормування витрат палива — це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені за моделями (модифікаціями) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат палива згідно з встановленими нормативами.

1. Види норм витрат палива і мастильних матеріалів

1.1. Для автомобілів встановлюються такі види норм витрат палива:

базова лінійна норма на пробіг автомобіля — на 100 км;

норма на виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) — на 100 тонно-кілометрів (т км);

норма на одну тонну спорядженої маси Hg (враховує додаткові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа або напівпричепа);

норма на їздку з вантажем (враховує збільшення витрат палива, пов’язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження) — на одну їздку;

норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи — на 100 км;

норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях, — на годину або на виконану операцію;

базова норма на роботу автономного (незалежного) обігрівача — на одну годину його роботи.

1.2.Базова лінійна норма Hs встановлюється:

— для вантажних автомобілів (за винятком самоскидів) — у спорядженому стані;

— для легкових автомобілів і автобусів (повна маса яких не перевищує 3,5 т) та самоскидів — з половиною навантаження;

— для автобусів (повна маса яких перевищує 3,5 т) — з повним навантаженням (повною масою);

— для вантажопасажирських автомобілів — у спорядженому стані з половиною маси пасажирів.

Базові лінійні норми по типах автомобілів наведені в таблицях додатків А і Б в розрізі моделей (модифікацій) автомобілів в алфавітному порядку (за українським та латинським алфавітом).

У зв’язку з тим, що більшість сучасних автомобілів мають багатоваріантне конструктивне виконання (комплектація однієї моделі автомобіля різними моделями двигуна, коробки передач, головної передачі тощо), новорозроблені та переглянуті починаючи з 1997 року базові лінійні норми наведені в окремих таблицях з зазначенням технічних даних та особливостей конструктивного виконання моделей (модифікацій) транспортних засобів, які дозволяють їх ідентифікувати. Ці норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та особливостями конструктивного виконання.

Базові лінійні норми витрат палива встановлені у таких одиницях вимірювання:

— для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі, — у літрах на 100 км пробігу (л/100 км);

— для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, — в нормальних кубічних метрах на 100 км (м3/100 км);

— для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу наведені в таблицях в м3/100 км, а дизельного палива — поруч в л/100 км.

Норми витрат дизельного палива відмічені індексом «д», поставленим після цифрового значення норм, зрідженого нафтового газу — індексом «знг», стисненого природного газу — «спг». Для газобалонних автомобілів (ГБА) в дужках зазначена норма при роботі на бензині, для газодизельних (ГДА) — на дизельному паливі.

З переліку моделей автомобілів виключені ті, виробництво яких припинено 25 і більше років тому. При необхідності розрахунку нормативних витрат палива на автомобілі цих моделей застосовуються коригуючі коефіцієнти та формули розрахунків згідно з цим нормативним документом, а базові лінійні норми згідно з Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу України від 03.05.95 р. №179.

1.3. Норма на виконання транспортної роботи Hw застосовується для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах (може застосовуватись для легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах).

Гранично допустимі (максимальні) норми на виконання транспортної роботи Hw залежно від виду палива становлять:

— бензин — 2,0 л/100 т км;

— дизельне паливо — 1,3 л/100 т км.

При роботі за межами міста на дорогах із твердим покриттям (дорогах із асфальтобетону, цементобетону) в умовах, що не підпадають під застосування коригуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.1.1.2, 3.1.2, 3.1.3 — 3.1.8, 3.1.15, гранично допустимі норми на виконання транспортної роботи Hwзалежно від виду палива становлять:

— бензин — 1,4 л/100 т км;

— дизельне паливо — 0,9 л/100 т км.

Примітка 1. У разі живлення двигуна іншими видами палив, зокрема зрідженим нафтовим газом (ЗНГ), стисненим природним газом (СПГ), у тому числі в разі газодизельного живлення, до наведених в цьому пункті норм застосовуються перевідні коефіцієнти відповідно до пп. 2.1.4.

Примітка 2. При здійсненні магістральних перевезень сучасними вантажними автомобілями рекомендується застосовувати норму на транспортну роботу в межах 0,55...0,7 л дизельного палива на 100 т км.

Фактичні витрати палива на виконання транспортної роботи збільшуються в умовах експлуатації, що включають здійснення великої кількості зупинок і фаз розгону-вибігу-гальмування на одиницю шляху, підвищений опір коченню (неякісне дорожнє покриття, дороги із щебеню (гравію), ґрунтові дороги тощо), горбистий рельєф місцевості.

Примітка 3. Більші значення норм на виконання транспортної роботи (що підпадають під застосування коригуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.1.1.2, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 — 3.1.8, 3.1.15) при роботі за межами міста використовуються на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах).

Примітка 4. Право встановлення конкретних величин норм витрат палива на виконання транспортної роботи у регламентованих межах надається керівникам підприємств.

Визначений підприємством порядок встановлення та використання норм витрат палива на виконання транспортної роботи затверджується наказом (розпорядженням) по підприємству.

Рекомендовано диференційоване використання норм витрат палива на виконання транспортної роботи залежно від умов здійснення перевезень і технологічного рівня (паливної економічності) рухомого складу та відповідно до фактичних потреб.

1.4. Норма на одну тонну спорядженої маси Hg (автопоїзда, автомобіля, причепа або напівпричепа тощо) застосовується в разі зміни спорядженої маси автомобіля. Норми на одну тонну спорядженої маси Hg(л/100 т км) залежно від виду палива дорівнюють відповідним нормам на виконання транспортної роботи згідно з пп. 1.3 та використовуються так само, як і норми на виконання транспортної роботи.

1.5. Норма на маневрування у місцях завантаження і розвантаження та виконання операції з розвантаження Hz застосовується для автомобілів-самоскидів і автопоїздів з самоскидальними кузовами та враховує збільшення витрат палива, пов’язане з маневруванням у місцях завантаження і розвантаження та виконанням операції з розвантаження. Hz встановлена на кожну їздку з вантажем, і її максимально можливе значення розраховується залежно від вантажопідйомності автомобіля таким чином:

Hz = 0,02 х Gв ,(1)

де:

Hz— норма на їздку з вантажем, літрів дизельного палива;

Gв— вантажопідйомність автомобіля (т).

Примітка. У разі живлення двигуна бензином ця норма збільшується на 25%. У разі живлення двигуна СПГ, ЗНГ та іншими видами палива (у тому числі в разі газодизельного живлення) застосовуються перевідні коефіцієнти відповідно до пп. 2.1.4.

1.6. Норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях Ноб застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки тощо). Норми на роботу спеціального обладнання в літрах на годину роботи обладнання або в літрах на одну технологічну операцію наведені в таблиці Б.1 додатка Б.

1.7. Норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи Hsc застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні тощо). Норми на пробіг при виконанні спеціальної роботи по моделях спецавтомобілів наведені разом з лінійними нормами на пробіг без виконання спеціальної роботи в таблиці Б.2 додатка Б.

1.8. Норма витрати палива на роботу автономного (незалежного) обігрівача Hон застосовується для автомобілів та іншої техніки на колісному шасі, обладнаних автономними обігрівачами. У додатку Г наведені базові норми витрат палива автономними обігрівачами на одну годину роботи обігрівача.

Нормативна витрата палива на роботу автономного обігрівача встановлюється у відсотках від базової норми витрати на одну годину роботи обігрівача (що відповідає його номінальній потужності) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища в холодну пору року (відсоток використання потужності обігрівача):

нижче ніж +15° C та до +5° C включно — до 20%;

нижче ніж +5° C та до -5° C включно — до 40%;

нижче ніж -5° C та до -15° C включно — до 60%;

нижче ніж -15° C та до -25° C включно — до 80%;

нижче ніж -25° C — до 100%.

Витрата палива на роботу обігрівача враховується в загальних нормативних витратах палива згідно з пп. 4.2.

За умови відсутності у додатку Г норми на роботу автономного обігрівача застосовується коригуючий коефіцієнт згідно з пп. 3.1.13 або, в разі потреби, встановлюється відповідна норма згідно з пп. 2.2.

1.9. Нормативна витрата палива Qн — витрата палива автомобілем (обладнанням, різноманітною технікою на колісному шасі тощо) при здійсненні пробігу, виконанні транспортної або спеціальної роботи тощо в певних умовах експлуатації.

Нормативні витрати палива для кожного конкретного автомобіля (обладнання) розраховують за наведеними в розділі 4 формулами залежно від типу автомобіля (обладнання) та його призначення із застосуванням зазначених у розділах 1 і 2 норм витрат палива, а також коефіцієнтів їх коригування, наведених у розділі 3.

Зазначені у розділах 1 і 2 норми витрат палива та у розділі 3 коефіцієнти їх коригування встановлюють (за їх граничними значеннями) гранично допустимі нормативи витрат палива.

Конкретні значення нормативних витрат палива встановлюються підприємствами залежно від фактичних потреб (але не вище гранично допустимих значень) відповідно до певних умов експлуатації та за умови, що:

виконуються рекомендації заводу — виробника автомобіля (обладнання) щодо його експлуатації (включаючи режими використання, належне технічне обслуговування тощо);

автомобіль (обладнання) перебуває у задовільному технічному стані;

дотримуються вимоги щодо раціонального використання автомобіля (обладнання) відповідно до його експлуатаційної документації, а також безпечної та прийнятної економної манери його експлуатації (водіння із дотриманням Правил дорожнього руху тощо).

Підприємство на підставі аналізу причин відхилень фактичних витрат палива, що можуть змінюватися у часі або за певних умов, від встановлених ним нормативних витрат може змінювати встановлені нормативні витрати відповідно до зміни умов експлуатації або, у разі потреби, вживати заходів щодо усунення причин збільшення фактичної витрати палива понад встановлену підприємством нормативну витрату палива. Таким чином, можна завчасно виявити й усунути технічні несправності автомобіля (обладнання) або вжити заходів щодо впровадження (дотримання водіями) безпечних та прийнятних економних методів керування транспортними засобами, забезпечення раціонального використання техніки тощо.

1.10. Нормативи витрат мастильних матеріалів, наведені в додатку В, установлені на 100 літрів (100 м3 СПГ) нормативних витрат палива Qн, розрахованих для даного автомобіля:

— нормативи витрат олив — в л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;

— нормативи витрат мастил — в кг/100 літрів (кг/100 м3 СПГ) Qн.

Нормативи витрат олив і мастил зменшуються на 50% для всіх автомобілів, які знаходяться в експлуатації до трьох років (крім автомобілів, відмічених у додатку В знаком (*)).

Нормативи збільшуються до 20% для автомобілів, які знаходяться в експлуатації більше восьми років.

Витрати мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегатів установлюються в кількості, що дорівнює одній заправочній місткості системи змащування цього агрегату.

1.11. Тимчасові, тимчасові індивідуальні та постійні базові норми витрат палива для колісних транспортних засобів та обладнання, що встановлюється на колісних транспортних засобах, включаючи транспортні засоби загального призначення, спеціалізованого призначення та спеціального призначення, які, зокрема, беруть участь у транспортному процесі на дорогах загального користування (у тому числі легкові та вантажні автомобілі, фургони, автобуси, автомобілі з причепами, самоскиди тощо, спеціальне обладнання, що встановлюється на шасі колісних транспортних засобів та іншу техніку, зазначену в додатку Б), разом із системою коригуючих коефіцієнтів та норм додаткового споживання, що враховують вплив на витрату палива різноманітних експлуатаційних умов, розробляються провідним інститутом Міністерства інфраструктури України у сфері автомобільного транспорту — Державним підприємством «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» (далі — ДП «ДержавтотрансНДIпроект»).

Норми встановлюються на основі централізовано зібраних даних із застосуванням механізмів попередньої апробації в різноманітних природно-кліматичних, дорожніх та інших умовах.

Норми витрат палива дорожньо-будівельними машинами, технікою сільськогосподарського призначення тощо поширюються виключно на виконання спеціальних технологічних операцій, що не пов’язані із здійсненням транспортного процесу на дорогах загального користування колісними транспортними засобами загального, спеціалізованого та спеціального призначення.

2. Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів

2.1. Тимчасові лінійні норми витрат палива.

2.1.1. Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (модель двигуна та конструкція трансмісії) і не відрізняються від базової моделі спорядженою масою та габаритними розмірами, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому ж розмірі, що і для базової моделі.

2.1.2. Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (істотними вважають відмінності у моделі (модифікації) двигуна, його основних систем та елементів трансмісії), але відрізняються від базової моделі спорядженою масою (встановлення фургонів, кунгів, додаткового обладнання, бронювання тощо) і не є серійними, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому самому розмірі, що і для базової моделі, але різниця у споживанні палива враховується шляхом застосування норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т км) відповідно до пп. 1.4.

2.1.3. Для автомобілів, на яких установлено спеціальне обладнання, збільшення споживання палива (без виконання спеціальної роботи) враховується шляхом застосування норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т км) відповідно до пп. 1.4.

2.1.4. Тимчасові лінійні норми витрат палива, а також норми витрати палива на виконання транспортної роботи для газобалонних (ГБА) і газодизельних (ГДА) модифікацій автомобілів та автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива (зокрема, паливо, що містить компоненти із відновлюваних джерел енергії — біопаливо), які не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються таким чином:

лінійна норма витрати рідкого палива базового автомобіля коригується з урахуванням різниці споряджених мас ГБА (ГДА) та базового автомобіля (аналогічно розрахункам норми витрати палива на виконання транспортної роботи) і застосовується у разі роботи ГБА (ГДА) на рідкому паливі;

норма витрати газового палива визначається шляхом коригування розрахованої лінійної норми витрати рідкого палива (або норми рідкого палива на виконання транспортної роботи) із застосуванням перевідних коефіцієнтів:

бензин — стиснений природний газ (СПГ) — 1:1;

бензин — зріджений нафтовий газ (ЗНГ) — 1:1,25 (для автомобілів із системою впорскування ЗНГ рекомендовано застосовувати менші значення перевідного коефіцієнта відповідно до фактичних потреб);

у разі газодизельного живлення: дизпаливо (дизель) — СПГ 1:0,92.

Перевідний коефіцієнт для розрахунку витрати дизпалива (запальної дози) в разі газодизельного живлення встановлюється під час розрахунку лінійної норми витрати дизпалива на 100 км пробігу: дизпаливо (дизель) — дизпаливо (запальна доза газодизеля) — 1:0,19. Зазначена запальна доза дизпалива не застосовується при розрахунках норми додаткового споживання палива на виконання транспортної роботи.

Примітка. Для газобалонних і газодизельних модифікацій нових конструкцій автомобілів, а також для автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива, у разі потреби, на запит (за замовленням) заводів-виробників або підприємств — власників автомобілів тимчасові норми встановлюються відповідно до пп. 2.1.5, залежно від властивостей палива та особливостей конструкції автомобілів, та з урахуванням, за потреби, додаткового споживання палива на запуск залежно від кліматичних умов тощо.

2.1.5. Для нових моделей (модифікацій) автомобілів та автомобілів оригінальної конструкції, що не увійшли до цього документа, обладнання, що встановлюється на колісних транспортних засобах, технологічних машин і механізмів, автомобілів при виконанні спеціальної роботи або здійсненні перевезень в специфічних умовах експлуатації, виконанні технологічних операцій встановлюються тимчасові та тимчасові індивідуальні, базові, базові лінійні та диференційовані норми витрат палива з уточненням, за необхідності, коефіцієнтів їх коригування, які розробляються головним інститутом Міністерства інфраструктури України (далі — Міністерство) ДержавтотрансНДIпроектом за заявками заводів-виробників чи підприємств — власників автомобілів на договірних засадах (форма заявки на розроблення — згідно з додатком Е).

Тимчасові індивідуальні норми є чинними для конкретного підприємства (суб’єкта господарювання), що замовило їх розроблення для використання у період апробації в певному регіоні та умовах експлуатації транспортних засобів (обладнання), без права поширення на транспортні засоби (обладнання) інших підприємств, організацій (суб’єктів господарювання), у тому числі суб’єктів господарювання, які входять до складу однієї установи, відомства тощо. При цьому збираються дані щодо специфічних умов експлуатації техніки кожним підприємством (суб’єктом господарювання) в певних умовах для отримання статистично значимої кількості незалежних та неупереджених даних щодо апробації тимчасових індивідуальних норм залежно від всього розмаїття умов експлуатації, технічного стану техніки, особливостей її конструктивного виконання (комплектації) тощо.

Тимчасові індивідуальні норми встановлюють на визначений ДП «ДержавтотрансНДIпроект» період апробації, що триває до одного року. Після закінчення встановленого періоду апробації, розробленої для підприємства тимчасової індивідуальної норми та надання підприємством розробникові за визначеною ДП «ДержавтотрансНДIпроект» формою даних щодо її апробації з наведенням експлуатаційних умов термін дії норми продовжується, при цьому встановлюється наступний період апробації з можливим її коригуванням за обґрунтованої необхідності з урахуванням централізовано зібраних даних щодо апробації тимчасових індивідуальних норм в різноманітних природно-кліматичних, дорожніх та інших умовах різних підприємств та установ (суб’єктів господарювання).

Тимчасові індивідуальні норми втрачають чинність у разі затвердження Міністерством інфраструктури України (далі — Міністерство) за поданням ДП «ДержавтотрансНДIпроект» тимчасових норм, розроблених за заявками заводів-виробників з проведенням повного комплексу випробовувань обґрунтованої кількості зразків техніки і відповідних досліджень, та постійних норм (що встановлюють за позитивними результатами широкомасштабної апробації в різних регіонах країни та в умовах експлуатації різних підприємств раніше розроблених тимчасових норм або тимчасових індивідуальних норм).

2.2. Тимчасові норми на роботу спеціального обладнання та на пробіг при виконанні спеціальної роботи.

2.2.1. Для роботи спеціального обладнання, яке встановлюється на автомобілі, норми витрат палива для якого не увійшли до цього нормативного документа, допускається застосувати технологічні норми, наведені в документації заводу — виробника обладнання, або розрахувати їх з використанням технічних даних, наведених в цій документації. Можливість встановлення тимчасової норми витрати палива розглядає комісія, що створюється із не менш як трьох спеціалістів підприємства і представника вищестоящої організації, який є куратором з питань енергоспоживання. Результати розгляду оформлюються актом (за формою згідно з додатком Ж).

2.2.2. Якщо в технічній документації заводу — виробника обладнання відсутні норми або технічні дані, необхідні для їх розрахунку, комісією проводяться контрольні заміри витрати палива. Для випробувань відбираються три технічно справні автомобілі (якщо підприємство має таку кількість автомобілів однієї моделі, в протилежному випадку допускається проводити випробування на меншій кількості автомобілів). Заміри витрати палива проводяться при температурі навколишнього середовища не нижче 10° С (крім автомобілів, які призначені для виконання робочих операцій лише в зимовий час — снігонавантажувальні автомобілі, снігоочисники тощо). Кількість замірів витрати палива на одну технологічну операцію (л) на годину роботи обладнання (л/год.) чи на пробіг спецавтомобіля при виконанні спеціальної роботи (л/100 км) повинна бути не менше трьох. Результати замірів оформлюються актом (за формою згідно з додатком И), усереднюються і пропонуються для застосування як тимчасова норма витрати палива.

2.2.3. Один завірений примірник акта (за формами, наведеними у додатках Ж або И) надсилається на розгляд у ДержавтотрансНДIпроект, реєструється та повертається на підприємство. Тимчасова індивідуальна норма витрати палива набуває чинності після її реєстрації та затвердження наказом керівника підприємства.

2.3. Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів.

Для автомобілів і їх модифікацій, для яких нормативи витрат мастильних матеріалів не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів у таких розмірах:

— для дизельних та газодизельних вантажних автомобілів і автобусів з повною масою понад 3,5 т:

моторна олива — до 2,8 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;
трансмісійна олива — до 0,4 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;
спеціальні оливи — до 0,1 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;
пластичні (консистентні) мастила — до 0,3 кг/100 л (кг/100 м3 СПГ) Qн;

— для решти автомобілів і автобусів:

моторна олива — до 1,8 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;
трансмісійна олива — до 0,15 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;
спеціальні оливи — до 0,05 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;
пластичні (консистентні) мастила — до 0,1 кг/100 л (кг/100 м3 СПГ) Qн;

Примітка 1. Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів, визначені згідно з пп. 2.1 — 2.3, вводяться в дію наказом керівника підприємства, є чинними тільки для автомобілів цього підприємства та втрачають чинність при введенні в дію в Україні постійних норм витрат палива та мастильних матеріалів на відповідні моделі (модифікації) автомобілів, спецавтомобілів або спеціального обладнання.

Примітка 2. Наведені в цьому підпункті гранично допустимі значення тимчасових нормативів витрат мастильних матеріалів зменшуються на 50% для всіх автомобілів, які перебувають в експлуатації не більше трьох років, та можуть бути збільшені до 20% (із наданням відповідного обґрунтування) для автомобілів, які перебувають в експлуатації більше восьми років або мають пробіг понад 150 тис. км.

Примітка 3. Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів включають в себе заміну мастильних матеріалів під час технічного обслуговування та періодичне їх додання в процесі експлуатації і відповідають гранично допустимим витратам, що можуть бути значно вищими, ніж звичайні витрати мастильних матеріалів транспортними засобами, які перебувають в задовільному технічному стані, особливо для транспортних засобів сучасних конструкцій. Граничні значення наведених у цьому пункті тимчасових нормативів витрат мастильних матеріалів не можуть бути встановлені одночасно на всі автомобілі (обладнання) підприємства та на весь період їх (його) експлуатації.

Примітка 4. Рекомендовано застосовувати мінімально можливі значення нормативів витрат мастильних матеріалів відповідно до конструктивних особливостей і технічного стану транспортного засобу та фактичних потреб із документальним підтвердженням обґрунтованості цих витрат відповідно до рекомендацій заводу-виробника, періодичності та технології проведення регламентних робіт із технічного обслуговування і ремонту тощо.

3. Коефіцієнти коригування норм витрат палива

3.1. Норми витрат палива підвищуються у таких випадках:

3.1.1. Робота в холодну пору року.

3.1.1.1. Залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

від 0° C (включно) та до -5° C включно — до 2%;

нижче ніж -5° C та до -10° C включно — до 4%;

нижче ніж -10° C та до -15° C включно — до 6%;

нижче ніж -15° C та до -20° C включно — до 8%;

нижче ніж -20° C та до -25° C включно — до 10%;

нижче ніж -25° C — до 12%.

Примітка 1. Надбавка, зазначена в цьому підпункті, застосовується залежно від фактичної середньої (для звітного періоду експлуатації) температури повітря в межах певного діапазону за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, інших достовірних офіційних джерел або за результатами власних вимірювань, належним чином задокументованих.

Температура, що береться до розрахунків, визначається як середнє значення температури повітря навколишнього середовища для певного звітного періоду експлуатації.

Звітний період експлуатації обирається за рішенням керівництва підприємства.

Для всього автотранспортного парку підприємства може бути встановлений єдиний звітний період, а також, у разі потреби, індивідуальні звітні періоди для кожного транспортного засобу.

Для розрахунків може братися значення середньодобової температури, або, в разі потреби, середньої температури за певну частину доби (ніч, ранок, день, вечір), або їх комбінації (наприклад, середня температура за ранок-день або за ранок-день-вечір тощо), що припадає на час експлуатації техніки.

Середнє значення може бути встановлено на підставі температур на час початку і кінця руху відповідно до записів у дорожніх листах та/або інших звітних документах тощо.

Можуть виділятися окремі періоди (час) експлуатації та пробіг, що йому відповідає, із встановленням на ці періоди (частину маршруту) індивідуальних значень надбавки (наприклад, рух у нічний час у холодну пору року при температурі, що є значно нижчою за середньодобову, тощо).

Для окремих автомобілів або всього автотранспортного парку підприємства може бути встановлено фіксоване значення надбавки на будь-який період, за умови, що різниця між фактичною середньою температурою повітря навколишнього середовища, що припадає на час експлуатації техніки, за цей період та температурою, що відповідає початку дозволеного використання обраного значення надбавки, не перевищує 5° C (наприклад, застосуванням мінімально можливих значень надбавки).

Конкретний порядок врахування кліматичних умов під час розрахунків нормативних витрат палива визначається за рішенням керівництва підприємства та затверджується відповідним наказом (розпорядженням) по підприємству.

Примітка 2. Під час здійснення перевезень в інші кліматичні зони, у тому числі за межі України, коригуючий коефіцієнт встановлюється з урахуванням температурних умов початкового і кінцевого (а за потреби і проміжних) пунктів прямування.

За межами України значення температури повітря визначаються за результатами належним чином задокументованих власних вимірювань або за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, метеорологічних служб інших країн, інших достовірних офіційних джерел.

Примітка 3. У разі використання власних вимірювань температури керівництво підприємства призначає відповідальну особу та організовує ведення на постійній основі відповідного журналу.

Рекомендовано використання термометрів із абсолютною похибкою вимірювання температури не більше ±1° C.

Вимірювання температури здійснюється у місці, захищеному від впливу прямого сонячного проміння, на висоті близько 2 метрів від поверхні землі.

Допускається використання штатного покажчика температури повітря навколишнього середовища (у випадку оснащення ним автомобіля) або переносних термометрів (що надаються водіям) за умови відсутності суттєвих розбіжностей у результатах вимірювання між різними автомобілями (а також відносно стаціонарно встановлених термометрів), що експлуатуються підприємством в однакових кліматичних умовах (в межах одного населеного пункту або району тощо).

Повинна бути забезпечена відсутність суттєвих розбіжностей між результатами вимірювання та даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби або метеорологічних служб інших країн (у разі здійснення перевезень за межі України).

Суттєвими вважаються розбіжності, які дорівнюють або перевищують 5° C (відповідно до прийнятого кроку в 5° C щодо зміни значень коригуючих коефіцієнтів, що враховують кліматичні умови) за значеннями середньої (для звітного періоду експлуатації, що обирається за рішенням керівництва підприємства) температури повітря та не можуть бути інструментально доведені й обґрунтовані локальними кліматичними умовами.

Примітка 4. Рекомендується застосовувати надбавку на роботу в зимових умовах залежно від частини їздок на короткі відстані (менше 5 км) у загальному пробігу автомобіля (більші значення надбавки слід застосовувати в умовах значної частини їздок на короткі відстані). Якщо середня довжина їздки у загальному пробігу автомобіля перевищує 10 км, рекомендується застосовувати мінімально можливі значення надбавки на роботу в зимових умовах.

3.1.1.2. За рішенням керівництва підприємства додатково до надбавки, зазначеної в пп. 3.1.1.1, можуть застосовуватись, за потреби, такі значення надбавки на пробіг перших 2 км або на пробіг на коротку відстань, довжина якої менше 2 км (після попередньої перерви із вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години), залежно від фактичної середньої температури повітря:

від 0° C (включно) та до -5° C включно — до 2%;

нижче ніж -5° C та до -10° C включно — до 4%;

нижче ніж -10° C та до -15° C включно — до 6%;

нижче ніж -15° C та до -20° C включно — до 8%;

нижче ніж -20° C та до -25° C включно — до 10 %;

нижче ніж -25° C — до 12 %.

Примітка 1. Відповідні умови експлуатації, що передбачають перед початком руху перерву із вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години, повинні бути належним чином задокументовані (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах). Порядок застосування цього коефіцієнта повинен бути введений в дію відповідним наказом (розпорядженням) керівництва підприємства.

Примітка 2. Надбавка, зазначена в пп. 3.1.1.2, додається до надбавки, зазначеної в пп. 3.1.1.1, під час розрахунків нормативних витрат палива на частину маршруту — на пробіг перших 2 км або на пробіг на коротку відстань, що є меншою за 2 км, — лише у визначених пп. 3.1.1.2 умовах експлуатації.

Примітка 3. Надбавку, зазначену у пп. 3.1.1.2, рекомендується застосовувати у разі великої кількості поїздок на короткі відстані (після тривалої перерви із вимкненим двигуном) у загальному пробігу автомобіля.

Примітка 4. Порядок застосування коефіцієнта, зазначеного в пп. 3.1.1.2, залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища такий самий, як і викладений у примітках 1, 2 і 3 до пп. 3.1.1.1.

3.1.2. Робота у гірській місцевості та/або на маршрутах з горбистим рельєфом.

3.1.2.1. Робота в гірській місцевості залежно від висоти над рівнем моря:

від 300 до 800 метрів — до 5%;

від 801 до 2000 метрів — до 10%;

від 2001 до 3000 метрів — до15 %;

вище ніж 3001 метр — до 20%.

3.1.2.2. Експлуатація автотранспорту на маршрутах з горбистим рельєфом, що супроводжується підйомами і спусками, зокрема такими, що позначені знаками 1.6 «Крутий підйом» і 1.7 «Крутий спуск» згідно з Правилами дорожнього руху (при русі на підйом або чергуванні підйомів/спусків), величиною:

від 4 відсотків (включно) та до 8 відсотків — до 5%;

від 8 відсотків (включно) і більше — до 10%.

Примітка 1. Коефіцієнт за пп. 3.1.2.2 застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

Примітка 2. Коефіцієнт за пп. 3.1.2.2 не застосовується в розрахунках нормативних витрат палива у разі використання раніше встановлених норм витрат палива на експлуатацію техніки, що вже включають (враховують) наведені умови руху (наприклад, норми витрат палива на експлуатацію самоскидів у кар’єрах, диференційовані за висотою підйому породи та довжиною плеча їздки, тощо).

3.1.3. Робота на дорогах зі складним планом (наявність в середньому на 1 км шляху більше п’яти заокруглень радіусом менше 40 м, тобто на 100 км шляху не менше 501 повороту) — до 10%. Цей коефіцієнт не застосовується під час роботи в умовах міста.

3.1.4. Робота в міських умовах:

в межах міст, а також поселеннях міського типу та інших населених пунктах за наявності в них регульованих перехресть (світлофорів) — до 5%;

в межах міст Алчевськ, Біла Церква, Бровари, Вінниця, Горлівка, Дніпродзержинськ, Євпаторія, Єнакієве, Житомир, Iвано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Керч, Кіровоград, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов’янськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Ялта — до 10%;

в межах міст Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків — до 15%.

Примітка. Для гібридних автомобілів (автомобілів із системою рекуперації енергії) гранично допустиме значення надбавки за пп. 3.1.4 зменшується на 5% (або надбавка може взагалі не використовуватися залежно від фактичних потреб).

3.1.5. Робота, яка потребує частих зупинок (в середньому більше, ніж одна зупинка на один кілометр пробігу), у тому числі технологічних зупинок, пов’язаних із завантаженням і розвантаженням, посадкою і висадкою пасажирів (маршрутні автобуси, обслуговування поштових скриньок, інкасація грошей, обслуговування хворих, інвалідів, клієнтів тощо), а також робота в напружених дорожніх умовах міст, пов’язаних із частими зупинками дорожнього руху (зокрема, у центральних частинах міст), та поїздки на короткі відстані (до 5 км) з тривалими перервами між поїздками (одна година і більше) — до 10%.

Під час здійснення перевезень на короткі відстані з тривалими перервами між поїздками з вимкненим двигуном (перед кожною поїздкою перерва тривалістю одна година і більше) у разі потреби та за рішенням керівництва підприємства можуть бути застосовані диференційовані значення надбавки на роботу, яка потребує частих зупинок, залежно від фактичної середньої довжини їздки:

до 5 км (включно), але більше 3 км — до 10%;

до 3 км (включно), але більше 2 км — до 15%;

до 2 км (включно), але більше 1 км — до 20%;

до 1 км (включно), але більше 0,5 км — до 30%;

до 0,5 км (включно) і менше — до 40%.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

Примітка 2. У разі потреби та за рішенням керівництва підприємства на пробіг перших 2 км після перерви з вимкненим двигуном тривалістю одна година і більше може бути застосована надбавка (незалежно від загальної довжини їздки) до 20%.

Примітка 3. Відповідні умови експлуатації, що передбачають перед початком руху перерву з вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години, повинні бути належним чином задокументовані (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах). Порядок застосування цього коефіцієнта повинен бути введений в дію відповідним наказом (розпорядженням) керівництва підприємства.

Примітка 4. Під час встановлення диференційованих значень надбавок на роботу, яка потребує частих зупинок, або встановлення надбавки на пробіг перших 2 км після перерви з вимкненим двигуном тривалістю одна година і більше рекомендовано застосовувати (в регламентованих межах) відповідно до фактичних потреб більші значення для автомобілів з постійним приводом на понад одну вісь (наприклад, з повним приводом, що не може бути відключений) та відповідно менші значення для автомобілів з приводом на одну вісь (тобто для автомобілів з меншими механічними втратами у трансмісії).

3.1.6. Під час виконання робіт, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год.) у задовільних дорожніх умовах (перевезення великогабаритних, вибухонебезпечних, скляних, крихких та інших подібних вантажів, під час виконання сільськогосподарських робіт, робота кінознімальних і аналогічних спеціальних автомобілів, рух у колонах тощо, а також рух у заторах, у тому числі у час «пік» (зокрема, у центральних частинах міст), а також у разі тимчасового ускладнення руху, обумовленого проведенням дорожніх ремонтних робіт тощо) — до 10%.

Примітка. Коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах, згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

3.1.7. Робота в кар’єрах, їзда по полях, на лісових чи степових ділянках, по пересіченій місцевості тощо (поза межами доріг загального користування) у важких шляхових умовах — до 20% та в надважких шляхових умовах в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів, сильного снігопаду та ожеледиці, паводків та інших стихійних лих, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год.) — до 50%.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту поза межами доріг загального користування з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах).

Примітка 2. Підвищені значення коригуючого коефіцієнта, зазначеного у цьому підпункті, що відповідають надважким шляховим умовам, можуть встановлюватися на період не більше тридцяти днів на рік (сумарно) за окремими наказами (розпорядженнями) керівництва підприємства із наведенням документального підтвердження експлуатації автомобілів у надважких шляхових умовах.

3.1.8. Робота в надважких дорожніх умовах на дорогах загального користування в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів, сильного снігопаду та ожеледиці, паводків та інших стихійних лих — до 35%.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах), та на період не більше тридцяти днів на рік (сумарно).

Примітка 2. Коригуючі коефіцієнти, зазначені в підпунктах 3.1.6, 3.1.7 і 3.1.8 застосовувати одночасно заборонено.

3.1.9. У разі пробігу першої тисячі кілометрів новими автомобілями, напрацювання перших 60 мотогодин новим обладнанням (двигунами), а також тими, що вийшли з капітального ремонту — до 10%.

3.1.10. Для автомобілів, що експлуатуються:

більше 5 років із загальним пробігом понад 100 тис. км — до 3%;

більше 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис. км — до 5%;

більше 11 років або із загальним пробігом понад 250 тис. км — до 7%;

більше 14 років або із загальним пробігом понад 400 тис. км — до 9%.

Примітка. Надбавку, зазначену у цьому підпункті, застосовують лише у разі документально підтвердженої необхідності та у мінімально можливому розмірі (таким чином передбачається, що підприємство здійснює відповідні заходи щодо підтримання автомобіля у задовільному технічному стані відповідно до рекомендацій заводу—виробника). Для автомобілів сучасних конструкцій та автомобілів після капітального ремонту (або заміни) двигуна надбавку не застосовують або застосовують мінімально можливі значення із наведенням документально підтвердженого обґрунтування такої необхідності.

3.1.11. Погодинна робота вантажних автомобілів (крім самоскидів) та вантажопасажирських або їх постійна робота як технологічного транспорту чи вантажних таксомоторів — до 10%.

3.1.12. Під час навчальної їзди:

на дорогах загального користування в межах міста — до 20%;

на дорогах загального користування поза межами міста — до 5%;

на спеціально відведених майданчиках, у разі маневрування із пониженими швидкостями, частих зупинок, руху заднім ходом — до 40%.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути належним чином задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства).

Примітка 2. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, заборонено застосовувати одночасно з коефіцієнтами, зазначеними в підпунктах 3.1.5 і 3.1.6.

3.1.13. На підтримання прийнятних (комфортних) температурних умов у салоні автомобіля, а також забезпечення належної оглядовості тощо залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища використовують базові значення надбавки:

на обігрів салону, скла тощо залежно від фактичної температури повітря:

нижче ніж +5° C та до -5° C включно — до 0,5%;

нижче ніж -5° C та до -15° C включно — до 1%;

нижче ніж -15° C та до -25° C включно — до 1,5%;

нижче ніж -25° C — до 2%.

У разі обґрунтованого використання автономних (незалежних) систем обігріву (за умови відсутності в додатку Г норм витрат палива на роботу зазначеного обладнання) залежно від фактичної температури повітря:

нижче ніж +15° C та до +5° C включно — до 2%;

нижче ніж +5° C та до -5° C включно — до 4%;

нижче ніж -5° C та до -15° C включно — до 6%;

нижче ніж -15° C та до -25° C включно — до 8%;

нижче ніж -25° C — до 10%;

на охолодження салону автомобіля у разі використання кондиціонера або установки «клімат—контроль» залежно від фактичної температури повітря:

від +20° C включно та до +25° C включно — до 5%;

вище ніж +25° C та до +30° C включно — до 7%;

вище ніж +30° C — до 10%;

у разі необхідності використання передбаченої конструкцією автомобіля функції осушення повітря у салоні (що забезпечується за рахунок охолодження повітря і відповідно конденсації вологи у холодильному устаткуванні кондиціонера або установки «клімат—контроль» перед наступним його підігріванням та подачею у салон) в межах фактичної температури повітря навколишнього середовища нижче ніж +20° C та до 0° C включно — до 4%.

Примітка 1. Для всіх автомобілів, крім автобусів, значення надбавки, зазначеної в цьому підпункті, коригується залежно від робочого об’єму двигуна шляхом множення її базового значення на умовний коефіцієнт використання потужності двигуна КВП, що дорівнює КВП = 2000 / Vр, де Vр — робочий об’єм двигуна у кубічних сантиметрах.

Примітка 2. Обґрунтованість використання надбавки на осушення повітря у салоні визначається безпосередньо керівництвом підприємства залежно від фактичних потреб, що визначаються умовами експлуатації та рекомендаціями заводу — виробника автомобіля, наприклад, у разі потреби швидкого і ефективного очищення скла від конденсату (запітніле скло) в умовах підвищеної вологості повітря навколишнього середовища тощо.

Надбавка не застосовується за температур навколишнього середовища, при яких використання холодильного устаткування кондиціонера або установки «клімат—контроль» не передбачено конструкцією автомобіля.

При температурі повітря навколишнього середовища нижче ніж +20° C (особливо нижче ніж +15° C) з метою економії палива рекомендовано по можливості вимикати холодильне устаткування кондиціонера або установки «клімат—контроль», таким чином не застосовуючи надбавку на постійній основі, але при цьому дотримуючись правил експлуатації устаткування відповідно до керівництва з експлуатації транспортного засобу (рекомендацій заводу—виробника).

Примітка 3. Порядок застосування коефіцієнта, зазначеного в цьому підпункті, залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища такий самий, як і порядок, викладений в примітках 1, 2 і 3 до пп. 3.1.1.1.

3.1.14. Під час їзди на дорогах загального користування за межами міста, а також на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху, на яких відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху дозволено рух зі швидкостями до 90 км/год. або вище, може бути встановлена надбавка на підвищений аеродинамічний опір — до 5%, що поширюється на:

автомобілі-фургони;

бортові автомобілі та автопоїзди, обладнані тентами;

вантажні автомобілі під час перевезення великогабаритних вантажів;

спеціальні та спеціалізовані автомобілі, на даху яких обґрунтовано встановлено технологічне обладнання, за умови, що загальна площа перерізу (що створює додатковий аеродинамічний опір) встановленого устаткування становить не менше 5% від площі перерізу автомобіля;

оперативні транспортні засоби, які обладнані відповідно до Правил дорожнього руху спеціальною світловою і звуковою сигналізацією.

Примітка 1. Надбавку рекомендовано використовувати при фактичній швидкості руху щонайменше 70 км/год.

Примітка 2. Заборонено використання коефіцієнта, зазначеного в цьому підпункті, одночасно із коефіцієнтами, зазначеними в підпунктах 3.1.3 — 3.1.8.

3.1.15. Для оперативних транспортних засобів, які обладнані спеціальною світловою і звуковою сигналізацією та виконують невідкладні службові завдання, пов’язані з підвищеними швидкостями руху з відступом від окремих правил дорожнього руху згідно з розділом 3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 10.10.2001 р. №1306:

— в умовах міста — до 10%;

— за межами міста — до 20 %.

Для наведеної категорії автомобілів, що здійснюють транспортне забезпечення охоронних заходів, за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона в умовах міста із інтенсивним режимом руху, що потребує частого маневрування із виконанням розгону, обгону та гальмувань тощо, або виконують в умовах міста службові завдання, пов’язані з швидкостями руху, що перевищують 100 км/год.:

— до 25%.

Ці коефіцієнти коригування можуть застосовуватися тільки для наведеної категорії автомобілів і тільки на пробіг у разі виконання невідкладних службових завдань із підвищеною швидкістю руху, що повинно бути відповідним чином задокументовано (розпорядженнями, записами відповідальних осіб у дорожніх листах тощо).

3.2. Норми витрат палива зменшуються у таких випадках:

3.2.1. Робота за межами населених пунктів на дорогах загального користування, у тому числі на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною швидкістю відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху, що не перевищує 90 км/год. залежно від швидкості та фактичних потреб:

для легкових автомобілів — від -15% до -30%;

для всіх інших автомобілів — від -5% до -20%.

3.2.2. Робота за межами міст на дорогах, позначених знаком 5.1 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкістю вище ніж 90 км/год.:

у разі руху зі швидкістю, що не перевищує 90 км/год., залежно від швидкості та фактичних потреб:

для легкових автомобілів — від -15% до -30%;

для всіх інших автомобілів — від -5% до -20%.

у разі необхідності пересування із дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями вище ніж 90 км/год. та до 110 км/год. включно — від -10% до -20% залежно від фактичних потреб;

у разі обґрунтованої необхідності пересування із дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями вище ніж 110 км/год. — від -5% до -10% залежно від фактичних потреб (наведені значення коефіцієнта не можуть встановлюватися на постійній основі, а тільки в окремих випадках за рішенням керівництва підприємства).

3.2.3. Експлуатація міських автобусів (позначених у таблицях А.3, А.4 знаком *) у режимі «на замовлення» або з іншою метою, але не на постійних маршрутах — від -5% до -10%.

3.2.4. За рішенням керівництва підприємства для всього автотранспортного парку підприємства або індивідуально для окремих транспортних засобів може бути встановлено додатковий коефіцієнт (або декілька значень коефіцієнта відповідно до різних умов експлуатації) коригування базової норми (будь-яке значення у відсотках), що зменшує її відповідно до фактичних потреб та встановленої внутрішньої політики підприємства щодо використання енергетичних ресурсів, застосування економних методів керування автомобілями, новітніх технологій, що дають змогу зменшити витрати моторних палив, тощо.

Примітка 1. Використання понижуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.2.1 — 3.2.3 цього пункту, є обов’язковим (включаючи здійснення перевезень у приміській зоні), за винятком відповідної частини пробігу автомобілів, на які розповсюджується дія пп. 3.1.15, а також у разі незадовільного стану дорожнього покриття, проведення дорожніх ремонтних робіт та інших обставин, що не дозволяють рух зі швидкостями більше 40 км/год.

Примітка 2. Використання понижуючих коефіцієнтів, зазначених у пп. 3.2.1 — 3.2.2 цього підпункту, також рекомендується на певну частину пробігу в межах міст, з умовами руху, наближеними до умов руху по автомагістралі.

Примітка 3. У разі експлуатації автотранспорту поза межами міста коригуючий коефіцієнт, зазначений у пп. 3.1.4, не застосовується.

3.3. Сумарний коефіцієнт коригування.

У випадку застосування одночасно кількох коригуючих коефіцієнтів розраховується сумарний коефіцієнт коригування, який дорівнює сумі цих надбавок (зменшуючі коригуючі коефіцієнти є від’ємними):

K = K1 + K2 +... + Кn , (2)

3.4. Використання норм додаткового споживання палива, поряд із нормативними витратами палива, дозволяється за умови, що це буде належним чином обґрунтовано і задокументовано (записами відповідальних осіб у звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва підприємства) в таких обсягах:

3.4.1. На внутрішньогаражні роз’їзди і технічні потреби (технічні огляди, регулювальні роботи, механічне прироблення деталей двигунів і автомобілів (що потребує напрацювання двигуна) після ремонту тощо) — не більше 0,5% від загальної кількості палива, спожитого підприємством (з обґрунтуванням і обліком фактичної кількості автомобілів та обладнання, задіяних на цих роботах).

3.4.2. У разі вимушених простоїв автомобілів під завантаженням і розвантаженням в пунктах, де за умовами пожежної безпеки заборонено вимикати двигун (нафтобази, спеціальні склади тощо), — до 5% від базової лінійної норми на одну годину простою із можливим (за наявних потреб) коригуванням відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в пп. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.3. У разі обґрунтованих вимушених простоїв автомобілів з увімкненим двигуном у холодну пору року, коли є потреба в опаленні салону, або в разі вимушених простоїв у теплу пору року, коли є потреба у використанні кондиціонера чи установки «клімат-контролю», наприклад, під час перевезення спеціальних вантажів або пасажирів, які потребують постійного обігрівання або охолодження салону (кузова) автомобіля для підтримання певної або комфортної температури (у тому числі очікування хворих, інвалідів, особливо для медичних автомобілів і перевезення дітей, а також у разі потреби для належного перевезення пасажирів, клієнтів тощо), — до 5% від базової лінійної норми на одну годину простою, скоригованої відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної у пп. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.4. У разі вимушених тривалих простоїв автомобілів у транспортних заторах з увімкненим двигуном — до 5% від базової лінійної норми на одну годину простою із можливим (за наявних потреб) коригуванням відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в пп. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.5. На запуск автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ, — у відсотках від значення базової лінійної норми в разі роботи на рідкому паливі на кожний календарний день експлуатації (використання) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

+15° C та вище — до 0,5 % (для автомобілів із системою впорскування газу, конструкція яких потребує запуску на бензині);

нижче ніж +15° C до +5° C включно — до 1% (для автомобілів із системою впорскування газу, конструкція яких потребує запуску на бензині);

нижче ніж +5° C до -5° C включно — до 2%;

нижче ніж -5° C та до -10° C включно — до 3%;

нижче ніж -10° C та до -15° C включно — до 4%;

нижче ніж -15° C — до 5%.

Примітка 1. Під час експлуатації автомобілів на рідкому паливі надбавка, зазначена в пп. 3.4.5, не застосовується.

Примітка 2. Порядок встановлення додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 залежно від фактичної температури повітря такий самий, як і порядок, викладений в примітках 1, 2 і 3 до пп. 3.1.1.1.

Примітка 3. Норма додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 встановлюється за умови наявного факту запуску (запусків) двигуна на рідкому паливі та здійснення подальшого пробігу на газовому паливі відповідно до дорожнього листа та/або іншого звітного документа (наприклад, якщо температура в межах від нижче ніж +5° C та до -5° C включно та базова лінійна норма в разі роботи на рідкому паливі становить 10 л/100 км, норма додаткового споживання рідкого палива може становити до 0,2 літра на кожний календарний день експлуатації).

Примітка 4. Конкретне значення норми додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 обирається у регламентованих межах залежно від кількості (частоти) запусків двигуна на звітний (розрахунковий) період. Більші значення обираються для умов експлуатації, що потребують частих запусків, особливо якщо їм передують вимушені довготривалі простої із вимкненим двигуном, та передбачають поїздки на відносно невеликі відстані. В іншому разі обираються мінімально можливі значення норми відповідно до фактичних потреб.

Примітка 5. Норму додаткового споживання палива на запуск застосовують у регламентованих межах відповідно до пп. 3.4.5 з урахуванням рекомендацій (обмежень) заводу — виробника автомобіля або газобалонного чи газодизельного обладнання.

Примітка 6. Iнші значення норми додаткового споживання палива згідно з пп. 3.4.5 для автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ, а також автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива, можуть бути встановлені в разі потреби на запит (за замовленням) заводів-виробників або підприємств — власників автомобілів відповідно до пп. 2.1.5, залежно від властивостей палива та особливостей конструкції автомобілів.

3.4.6. На переміщення в зонах технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів, що працюють на СПГ або на ЗНГ, витрата рідкого палива встановлюється у розмірі до 5% від значення базової лінійної норми в разі роботи на рідкому паливі на місяць (наприклад, до 0,5 літра на місяць, якщо базова лінійна норма в разі роботи на рідкому паливі становить 10,0 л/100 км).

Примітка. Факт переміщення автомобіля в зонах технічного обслуговування і поточного ремонту має бути документально підтверджений.

3.5. Встановлення нормативних витрат палива з урахуванням експлуатаційних факторів

3.5.1. Дорожні, кліматичні та інші експлуатаційні фактори враховуються шляхом застосування коригуючих коефіцієнтів, наведених у формі відсотків підвищення або зниження базового значення норми.

Для коригування лінійних норм можуть застосовуватися всі зазначені у розділі 3 коригуючі коефіцієнти, але із врахуванням наведених у цьому розділі обмежень.

Для коригування норм на транспортну роботу можуть застосовуватися наведені у розділі 3 коригуючі коефіцієнти, за винятком зазначених у пп. 3.1.11 і 3.2.3.

Для коригування норм на роботу спеціального обладнання можуть застосовуватися тільки коригуючі коефіцієнти, зазначені у пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.9 та 3.1.10.

Всі наведені цифрові значення коригуючих коефіцієнтів (у тому числі значення відсотків встановлення норм на роботу обладнання та значення норм витрат тощо), наведені з прийменником «до», слід читати як такі, що можуть застосовуватися включно.

При розрахунках є достатнім використання трьох значущих цифр (округлення значень до трьох значущих цифр).

3.5.2. Максимальні значення коефіцієнтів коригування норм витрат палива, зазначених у пп. 3.1, та норм витрат, зазначених у пп. 1.3 — 1.8, 3.4, відповідають гранично допустимим нормативам для найскладніших умов експлуатації рухомого складу та не можуть бути встановлені одночасно на всі автомобілі (обладнання) підприємства і на весь період їх експлуатації.

3.5.3. З метою забезпечення економного використання моторних палив автомобільним транспортом та запобігання зловживанням рекомендується диференційоване застосування коефіцієнтів коригування норм під час розрахунків нормативних витрат палива на підприємствах залежно від фактичних потреб у відповідних умовах експлуатації. Рекомендовано по можливості встановлювати індивідуальні значення коефіцієнтів коригування норм (у регламентованих межах) для кожного транспортного засобу залежно від особливостей його конструкції, технічного стану та умов експлуатації тощо відповідно до фактичних потреб.

Примітка. Під час визначення фактичних потреб і їх обґрунтованості та здійснення подальших розрахунків нормативних витрат палива на підприємстві слід враховувати, що перевищення окремими водіями встановлених швидкісних обмежень призводить до дуже значного збільшення споживання палива.

При високих швидкостях (починаючи вже зі швидкостей 70 км/год. та вище) витрати енергії на пересування стрімко зростають приблизно пропорційно до квадрата швидкості. Наприклад, навіть в умовах усталеного руху (що не враховують попередню витрату палива на збільшення кінетичної енергії автомобіля під час розгону), перевищення швидкісного режиму з 90 км/год. до 120 км/год. може призвести до підвищення споживання палива на одну третину (відносно витрати палива при швидкості 90 км/год.). При швидкості 140 км/год. перевитрата палива може становити вже близько двох разів у порівнянні з витратою при швидкості 90 км/год.

Типова залежність питомої Q (л/100 км) витрати палива від швидкості сталого руху автомобіля (км/год.) наведена на рис. 1.

Рис. 1. Типова залежність питомої Q (л/100 км) витрати палива від швидкості сталого руху V (км/год.) для автомобіля (паливна характеристика сталого руху).

Пропорційно до квадрата швидкості зростають також шлях гальмування та кінетична енергія автомобіля, що рухається, і, відповідно, тяжкість наслідків зіткнення у разі ДТП.

Проведені дослідження впливу манери керування на витрату палива в сучасних умовах міст свідчать, що навіть не дуже агресивна манера керування може збільшити витрати палива технічно справним автомобілем більш ніж на 30% без отримання принципових переваг у середній швидкості пересування містом (але із одночасним створенням значної загрози безпеки дорожнього руху).

I навпаки, застосування економної манери керування дає змогу навіть у великих містах (за умови відсутності серйозних ускладнень руху та заторів протягом всього маршруту руху) заощадити до 20...30% палива.

Тому з метою економного використання моторних палив, зменшення техногенного тиску транспортних засобів на навколишнє середовище та людину, наслідком якого є багатомільярдні економічні збитки суспільства, та сприяння підвищенню безпеки під час здійснення перевезень рекомендовано обґрунтоване встановлення мінімально можливих значень коефіцієнтів коригування норм, зазначених у пп. 3.1, а також максимально можливих значень коефіцієнтів коригування норм, зазначених у пп. 3.2, з урахуванням дотримання водіями встановлених швидкісних обмежень, дотримання безпечної та прийнятної економної манери керування транспортними засобами тощо.

3.5.4 . Фактичні потреби та нормативні витрати палива визначають за звітними документами (встановленими підприємствами, у тому числі — з використанням сучасних інформаційних технологій та супутникових систем навігації тощо) із наведенням умов експлуатації, до яких можуть бути застосовані відповідні коефіцієнти коригування базової норми, що враховують вплив на споживання палива тих чи інших умов.

Умови експлуатації можуть бути наведені безпосередньо у звітному документі, а також (у випадку здійснення перевезень, що передбачають часту зміну умов руху з індивідуальним обчисленням нормативної витрати палива на окремих ділянках) у додатку до звітного документа, що є його невід’ємною частиною та належним чином оформлюється (у довільній формі, але із дотриманням загальних вимог щодо оформлення).

3.5.5. При використанні транспортного засобу на постійних маршрутах та в одноманітних умовах дорожнього руху тощо (або у сукупності різних умов, яка повторюється кожного разу) належне обґрунтування застосування системи коригуючих коефіцієнтів (або частини коригуючих коефіцієнтів, що застосовуються) на певний період часу відповідно до нормоутворюючих факторів може бути наведено в окремому звітному документі (замість зазначення всіх факторів безпосередньо в кожному звітному документі, що оформлюється на кожну добу чи поїздку тощо) відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству на основі проведених та оформлених підприємством власних досліджень умов експлуатації (у тому числі для обґрунтування застосування коефіцієнтів, що застосовуються окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, але за винятком факторів, що мають епізодичний та виключно випадковий характер).

Фактори, що мають епізодичний та виключно випадковий характер (та відповідні ним коригуючі коефіцієнти) потребують окремого документування для обґрунтування застосування при розрахунках нормативних витрат палива.

3.5.6. У разі потреби визначення зміни у часі (або залежно від умов експлуатації, навичок водія тощо) поточного рівня фактичного споживання палива можуть бути використані відповідні показання сучасних штатних бортових комп’ютерів, різноманітні засоби вимірювальної техніки тощо.

Під час визначення фактичної витрати палива методом доливання до повного баку рекомендовано виконувати принаймні такі умови:

доливання до повного бака (до та після здійснення перевезень та/або виконання певної роботи) здійснюють в одному і тому самому місці (на горизонтальному майданчику) за однаковою методикою із застосуванням одного і того самого вимірювального устаткування (лічильник АЗС, мірні ємності), суворо дотримуючись правил протипожежної безпеки;

забезпечують пробіг або час роботи автомобіля (обладнання), за який витрачається принаймні 30% палива від місткості штатного паливного бака (рекомендовано 50% і більше для зменшення похибки вимірювань).

На підприємстві може бути утворено комісію, яка також може забезпечувати, наприклад:

перевірку технічного стану транспортного засобу (обладнання) та його експлуатації згідно з рекомендаціями заводу-виробника (перевірка працездатності та регулювань систем двигуна, трансмісії, тиску в шинах тощо);

контроль за технікою управління водієм (оператором) автомобілем (обладнанням) з метою забезпечення раціонального (ефективного) використання автомобіля (обладнання), дотримання водієм встановлених швидкісних обмежень, безпечної та прийнятної економної манери керування транспортним засобом тощо.

3.5.7. Належне обґрунтування використання в регламентованих межах системи коригуючих коефіцієнтів, норм і нормативів здійснюється підприємством залежно від наявних технічних й інших можливостей ведення поточного обліку та управління експлуатаційними витратами.

3.5.8. Конкретні величини коефіцієнтів у регламентованих межах та терміни їх дії встановлюються безпосередньо керівниками підприємств і затверджуються наказом (розпорядженням) по підприємству.

4. Розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту

4.1. Для легкових автомобілів і автобусів нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 х Hs х S (1 + 0,01 х K) , (3)

де: Qн— нормативна витрата палива, літри, (м3);

Hs — базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м3/100 км);

S — пробіг автомобіля, км;

K — сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

4.2. У разі використання в автомобілях (у тому числі автобусах) автономних (незалежних) обігрівачів нормативна витрата палива на роботу обігрівача додається до загальних нормативних витрат і її максимально можливе значення розраховується таким чином:

Qон = Hон х 0,01 х KТ х tон , (4)

де: Qон — максимально можливе значення нормативної витрати палива на роботу обігрівача, літри;

Hон— базова норма витрати палива на роботу автономного обігрівача (додаток Г), л/год.;

— відсоток використання потужності обігрівача залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року (визначається відповідно до пп. 1.8);

tон — обґрунтована та належним чином задокументована тривалість роботи автономного обігрівача.

Примітка. Тривалість роботи автономного обігрівача та обґрунтування відсотка використання його потужності зазначається у дорожніх листах та/або інших звітних документах.

4.3. При експлуатації легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються для них, як і для вантажних автомобілів, що працюють з причепами (п. 4.4).

Якщо транспортна робота для зазначених автомобілів не обліковується, до них згідно з п. 3.1.11 застосовується коефіцієнт підвищення лінійної норми витрати палива для автомобіля з причепом, розрахованої з урахуванням спорядженої маси причепа.

4.4. Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 х (Нsan х S + Hw х W) х (1 + 0,01 х K) , (5)

де: Нsan — лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда:

Нsan = Hs + Hg · Gnp, л/100 км (м3/100 км),

де Hs — базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км (м3/100 км);

Hg— норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа згідно з п. 1.4, л/100 т км (м3/100 т км);

Gnp— споряджена маса причепа або напівпричепа, т;

Hw — норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т км (м3/100 т км);

W — обсяг транспортної роботи, т км (W = Gване Sван, де Gван — маса вантажу, Sван — пробіг з вантажем).

Примітка. При буксируванні автомобілів, при їх перегоні в спареному стані нормативні витрати палива обраховуються як і для автопоїздів.

4.5. Для автомобілів-самоскидів та самоскидальних автопоїздів нормативні витрати палива визначаються за формулою:

Qн = 0,01 х Hsanc х S (1 + 0,01 х K) + Hz х Z , (6)

де: Hsanc — лінійна норма витрати палива самоскидального автопоїзда, л/100 км (м3/100 км);

Hsanc = Hs + Hw х (Gnp + 0,5 х g),

де Hs— базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-самоскида з урахуванням транспортної роботи, л/100 км (м3/100 км);

Hw — норма витрати палива на транспортну роботу і споряджену масу причепа або напівпричепа згідно з п. 1.3, л/100 т км (м3/100 т км);

Gnp — споряджена маса причепа або напівпричепа, т;

g — вантажність причепа, т;

Hz— норма витрати палива на їздку з вантажем автомобіля-самоскида згідно з п. 1.5, л (м3);

Z — кількість їздок з вантажем.

У випадках роботи автомобілів-самоскидів з коефіцієнтом використання вантажності вищим 0,5 допускається нормування витрат палива за пунктом 4.4. У цьому випадку за базову лінійну норму приймається базова лінійна норма для відповідного базового бортового автомобіля, скоригована за різницею споряджених мас цих автомобілів.

4.6. Розрахунок нормативних витрат палива для спеціальних і спеціалізованих автомобілів.

Спеціальні автомобілі — це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для виконання спеціальних робочих функцій.

Спеціалізовані автомобілі — це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій.

Спеціальні і спеціалізовані автомобілі (далі — спецавтомобілі) з установленим на них обладнанням підрозділяються на дві групи:

— автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки, тощо);

— автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомийні тощо).

4.6.1. Нормативні витрати палива для спецавтомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки, визначаються таким чином:

Qн = 0,01 х Нs х S (1 + 0,01 х K) + Ноб х Тоб х (1 + 0,01 х Kс) , (7)

де: Нs — базова лінійна норма витрати палива на пробіг спеціального автомобіля, л/100 км (м3/100 км);

Ноб — норма витрати палива на роботу спеціального обладнання, л/год. або літри на виконану операцію (заповнення цистерни тощо);

Тоб — час роботи обладнання, годин або кількість виконаних операцій;

K — сумарний коригуючий коефіцієнт до лінійної норми, %;

Kс — сумарний коригуючий коефіцієнт до норми на роботу спеціального обладнання, %.

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 х (Hs х S + Hw х W) х (1 + 0,01 х K) + Ноб х Тоб х (1 + 0,01 х Kс) , (8)

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка не обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою 7 з врахуванням у складі Kе коригуючого коефіцієнта за п. 3.1.11.

4.6.2. Нормативні витрати палива для спеціальних автомобілів, які виконують роботу під час руху, визначаються таким чином:

Qн = 0,01 х (Hs х S + Hsc х Sc) х (1 + 0,01 х Kе) + Hn х N , (9)

де: Hs— базова лінійна норма витрати палива на пробіг спецавтомобіля (без виконання спеціальної роботи), л/100 км;

S — пробіг спецавтомобіля без виконання спеціальної роботи, км;

Hsc — норма витрати палива на пробіг при виконанні спеціальної роботи, л/100 км (м3/100 км);

Sc — пробіг автомобіля при виконанні спеціальної роботи, км;

Hn — норма витрати палива на розкидання одного кузова піску або суміші згідно з таблицею Б.2, л;

N — кількість кузовів розкиданого піску або суміші за зміну.

5. Терміни, познаки та скорочення

У таблицях додатка А використано такі познаки та скорочення:

Vp, куб. см — робочий об’єм двигуна;

Ne, кВт — номінальна потужність двигуна;

КП — тип коробки передач;

М — механічна коробка передач;

А — автоматична коробка передач;

розгорнута колісна формула — послідовно через кому вказуються всі осі, для кожної осі після дефісу послідовно вказується:

наявність приводу (П);

тип приводу — постійний (П) або такий, що відключається (В);

наявність управління поворотом коліс осі (У).

У разі потреби безпосередньо після цифри — позначення номера осі може бути вказано в дужках кількість скатів (1 — означає, що колеса осі є односкатними, 2 — двоскатними).

Таблиця 5.1. Приклади колісних формул

Опис колісної формули автомобіля
Колісна формула
Розгорнута колісна формула
Двовісний автомобіль з приводом на задню вісь
4 х 2
1-У, 2-ПП
Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь
4 х 2
1-ППУ, 2
Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь та керованими колесами другої осі (наприклад, автонавантажувач тощо)
4 х 2
1-ПП, 2-У
Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь та керованими колесами передньої та задньої осей
4 х 2
1-ППУ, 2-У
Двовісний автомобіль з постійним приводом на задню вісь та приводом передньої осі, що відключається
4 х 4
1-ПВУ, 2-ПП
Двовісний автомобіль з постійним приводом на передню вісь та приводом задньої осі, що відключається
4 х 4
1-ППУ, 2-ПВ
Двовісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса
4 х 4
1-ППУ, 2-ПП
Двовісний автомобіль з приводом на задню вісь із позначенням, що колеса задньої осі є двоскатними
4 х 2
1-У, 2(2)-ПП
Тривісний автомобіль з приводом на третю вісь та керованими колесами першої осі
6 х 2
1-У, 2, 3-ПП
Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої осі
6 х 4
1-У, 2-ПП, 3-ПП
Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю осі та керованими колесами першої осі із позначенням, що колеса другої та третьої осей є односкатними
6 х 4
1-У, 2(1)-ПП, 3(1)-ПП
Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю осі та керованими колесами першої осі із позначенням, що колеса другої та третьої осей є двоскатними
6 х 4
1-У, 2(2)-ПП, 3(2)-ПП
Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої та другої осей
6 х 4
1-У, 2-ППУ, 3-ПП
Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої та третьої осей
6 х 4
1-У, 2-ПП, 3-ППУ
Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої осі
6 х 6
1-ППУ, 2-ПП, 3-ПП
Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та другої осей
6 х 6
1-ППУ, 2-ППУ, 3-ПП
Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та третьої осей
6 х 6
1-ППУ, 2-ПП, 3-ППУ
Чотиривісний автомобіль з приводом на третю і четверту осі та керованими колесами першої та другої осей
8 х 4
1-У, 2-У, 3-ПП, 4-ПП
Чотиривісний повнопривідний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та другої осей
8 х 8
1-ППУ, 2-ППУ, 3-ПП, 4-ПП
Чотиривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої, другої та третьої осей
8 х 8
1-ППУ, 2-ППУ, 3-ППУ, 4-ПП

Додаток А1

Базові лінійні норми витрат палива для автомобілів загального призначення


1Увага! Через значний обсяг документа ми наводимо лише витяг. У документі немає частини додатків, до яких зміни не вносилися, а саме: таблиці А.1, А.2, А.2.1, А.2.2, А.3, А.4, А.4.1, А.5, А.6, А.6.1, А.6.2, А.7, А.7.1, А.8, А.9, А.10, А.10.1, А.10.2 Додатка А, Додаток Б, Додаток В, Додаток Г. Сам текст документа ми наводимо повністю. Додатки, яких немає у друкованому «ДК», можна переглянути в «ДК» №8/2012.

Таблиця А.2.3

Легкові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля
Тип кузова
Маса: споряджена/ повна, кг
Модель двигуна
Vp,
куб. см
Ne,
кВт
Тип КП
Розгорнута колісна формула
Hs,
л/100 км
1
Alfa Romeo 145 TD
3-дв. хетчбек
1150/1730
AR33.601
1929
66,0
5M
1-ППУ, 2
6,4 д
2
Alfa Romeo 155 TS
4-дв. седан
1234/1815
AR67.106
1747
103,0
5M
1-ППУ, 2
8,6
3
Audi 80
4-дв. седан
1030/1490
YT
1595
51,0
5M
1-ППУ, 2
8,3
4
Audi 100
4-дв. седан
1250/1800
NF
2309
100,0
4A
1-ППУ, 2
11,0
5
Audi A4
4-дв. седан
1160/1735
ARG
1781
92,0
5M
1-ППУ, 2
9,3
6
Audi A6
4-дв. седан
1390/1920
AQE
1781
92,0
5M
1-ППУ, 2
9,2
7
Audi A6
4-дв. седан
1415/1990
ABC
2598
110,0
4A
1-ППУ, 2
11,1
8
Audi A6
4-дв. седан
1505/2090
AEB
1781
110,0
5A
1-ППУ, 2
10,1
9
Audi A6
4-дв. седан
1515/2090
AAH
2771
128,0
5M
1-ППУ, 2
12,5
10
Audi A6
4-дв. седан
1615/2085
ACK
2771
142,0
1-ППУ, 2-ПП
12,7
11
Audi A8
4-дв. седан
1645/2245
AKC
3697
191,0
5A
1-ППУ, 2
12,8
12
BMW 520i
4-дв. седан
1385/1945
М10В20
1991
96,0
4A
1-У, 2-ПП
11,3
13
BMW 520i
4-дв. седан
1420/1910
М50В20
1991
110,0
1-У, 2-ПП
9,9
14
BMW 525i
4-дв. седан
1450/1960
М20В25
2494
125,0
4A
1-У, 2-ПП
12,2
15
BMW 525i
4-дв. седан
1515/2025
М50В25
2494
141,0
4A
1-У, 2-ПП
11,8
16
BMW 525td
5-дв. універсал
1545/1975
M51D25
2498
85,0
5M
1-У, 2-ПП
8,7 д
17
BMW 540i
5-дв. універсал
1680/2230
М60В40
3982
210,0
4A
1-У, 2-ПП
14,8
18
BMW 540i
4-дв. седан
1590/2120
М62В44
4398
210,0
1-У, 2-ПП
14,8
19
BMW 728i
4-дв. седан
1675/2210
М52В28
2793
142,0
5A
1-У, 2-ПП
12,5
20
BMW 735i
4-дв. седан
1500/2100
М30В35
3430
160,0
4A
1-У, 2-ПП
14,6
21
BMW 740i
4-дв. седан
1790/2325
М60В40
3982
210,0
4A
1-У, 2-ПП
14,5
22
BMW 750i
4-дв. седан
1830/2350
М70В50
4988
220,0
4A
1-У, 2-ПП
16,9
23
BMW 750i
4-дв. седан
1960/2495
М73В54
5379
240,0
5A
1-У, 2-ПП
16,4
24
Chery Amulet A15
4-дв. седан
1100/1505
SQR480ED
1596
69,0
5M
1-ППУ, 2
7,5
25
Chevrolet Aveo SF69Y
4-дв. седан
1045/1535
F15S3
1498
63,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
26
Chevrolet Epica LF69K
4-дв. седан
1535/1945
X20D1
1993
105,0
5M
1-ППУ, 2
8,8
27
Chevrolet Evanda LF69Z
4-дв. седан
1422/1912
C20SED
1998
95,0
5M
1-ППУ, 2
9,5
28
Chevrolet Lacetti NF196
4-дв. седан
1255/1665
F16D3
1598
80,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
29
Chevrolet Lacetti NF193
4-дв. седан
1285/1695
T18SED
1799
90,0
5M
1-ППУ, 2
7,7
30
Chevrolet Niva 21230
5-дв. універсал
1400/1800
ВАЗ-2123
1690
58,5
5M
1-ППУ, 2-ПП
10,6
31
Citroen Evasion
5-дв. універсал
1510/2300
XU10J2
1998
89,0
5M
1-ППУ, 2
10,7
32
Citroen Xantia
5-дв. хетчбек
1234/1825
XU7JP4
1761
81,0
5M
1-ППУ, 2
9,2
33
Dacia Logan
4-дв. седан
975/1535
K7J
1390
55,0
5M
1-ППУ, 2
7,0
34
Daewoo Espero
4-дв. седан
1142/1630
C20LE
1998
77,0
5M
1-ППУ, 2
9,7
35
Fiat Brava
3-дв. хетчбек
1050/1550
182А6.000
1581
66,0
5M
1-ППУ, 2
9,2
36
Fiat Croma
5-дв. хетчбек
1250/1750
154С3.046
1995
85,0
5M
1-ППУ, 2
10,3
37
Ford Escort
4-дв. седан
1067/1515
OYC1VHC
1299
43,0
5M
1-ППУ, 2
7,5
38
Ford Escort
4-дв. седан
1039/1625
CVHFICC
1597
66,0
5M
1-ППУ, 2
8,1
39
Ford Focus
5-дв. хетчбек
1150/1690
HWDA
1596
74,0
5M
1-ППУ, 2
6,8
40
Ford Granada
2-дв. комбі
1250/1750
V62VHC
2294
84,0
4M
1-У, 2-ПП
12,2
41
Ford Mondeo
4-дв. седан
1374/1865
CJBA
1999
107,0
1-ППУ, 2
8,7
42
Ford Mondeo
4-дв. седан
1374/1865
CJBA
1999
107,0
4A
1-ППУ, 2
10,3
43
Ford Scorpio
5-дв. хетчбек
1260/1650
OHCEFIHC
1998
85,0
5M
1-У, 2-ПП
10,0
44
Ford Scorpio
5-дв. хетчбек
1340/1850
V6ERMC
2939
107,0
4A
1-У, 2-ПП
12,5
45
Ford Sierra
5-дв. універсал
1145/1675
D18T
1753
55,0
5M
1-У, 2-ПП
6,9 д
46
Ford Sierra
4-дв. седан
990/1500
TL-OHC2VHC
1993
77,0
5M
1-У, 2-ПП
8,8
47
Ford Sierra
5-дв. універсал
1210/1775
LXD2
2304
49,0
5M
1-У, 2-ПП
7,5 д
48
Honda Accord
4-дв. седан
1220/1820
F18A3
1850
85,0
5M
1-ППУ, 2
9,2
49
Honda Accord
4-дв. седан
1240/1760
F20Z1
1997
96,0
5M
1-ППУ, 2
9,5
50
Honda Accord
4-дв. седан
1380/1890
F20B6
1997
108,0
5M
1-ППУ, 2
8,9
51
Honda Civic
4-дв. седан
965/1540
D14A1
1386
66,0
5M
1-ППУ, 2
6,9
52
Honda Civic
3-дв. хетчбек
1075/1580
D15Z6
1493
84,0
5M
1-ППУ, 2
6,1
53
Hyundai Accent
4-дв. седан
1070/1555
G4EA
1341
62,0
5M
1-ППУ, 2
6,4
54
Hyundai Accent
4-дв. седан
1070/1555
G4EB
1495
66,0
4A
1-ППУ, 2
7,2
55
Hyundai Lantra
4-дв. седан
1087/1510
G4DJ
1468
63,0
5M
1-ППУ, 2
7,7
56
Hyundai Lantra
5-дв. універсал
1220/1715
G4FK
1495
66,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
57
Hyundai Lantra
5-дв. універсал
1235/1715
G4GM
1795
94,0
1-ППУ, 2
8,5
58
Hyundai Sonata
4-дв. седан
1225/1740
4G62
1795
72,0
5M
1-ППУ, 2
7,5
59
Hyundai Sonata
4-дв. седан
1281/1860
G4CP
1997
92,0
4A
1-ППУ, 2
10,6
60
Hyundai Sonata
4-дв. седан
1235/1860
G4JP
1997
98,0
5M
1-ППУ, 2
9,5
61
Hyundai Tucson
5-дв. універсал
1550/2140
G4GC
1975
104,0
5M
1-ППУ, 2-ПВ
8,8
62
Kia Clarus
4-дв. седан
1195/1750
T8D
1839
85,0
5M
1-ППУ, 2
8,5
63
Kia Enterprise
4-дв. седан
1590/2110
JE
2954
150,0
5A
1-У, 2-ПП
14,6
64
Kia Magentis
4-дв. седан
1470/1985
G4JP
1997
100,0
5M
1-ППУ, 2
9,5
65
Kia Magentis
4-дв. седан
1483/1985
G4JP
1997
100,0
4A
1-ППУ, 2
10,1
66
KIA Rio
4-дв. седан
925/1470
B3
1343
62,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
67
KIA Sephia
4-дв. седан
1138/1690
B5D
1498
65,0
1-ППУ, 2
8,0
68
KIA Sephia
4-дв. седан
1138/1690
B5D
1498
65,0
4A
1-ППУ, 2
9,2
69
Kia Sephia
4-дв. седан
1095/1590
B6D
1594
74,0
5M
1-ППУ, 2
8,3
70
KIA Shuma
4-дв. седан
1138/1690
B5D
1498
65,0
5M
1-ППУ, 2
8,1
71
KIA Sportage
5-дв. універсал
1470/1928
FED
1998
94,0
5M
1-ПВУ, 2-ПП
12,0
72
Lexus GS300
4-дв. седан
1655/2120
2JZ-GE
2997
156,0
4A
1-У, 2-ПП
12,5
73
Lexus GX470
5-дв. універсал
2120/2720
2UZ-FE
4664
175,0
5A
1-ППУ, 2-ПП
16,2
74
Lexus RX300
5-дв. універсал
1780/2270
1MZ-FE
2995
163,0
4A
1-ППУ, 2-ПП
14,0
75
Mazda 323
4-дв. седан
1075/1575
Z5-DE
1489
65,0
4A
1-ППУ, 2
9,0
76
Mazda 323
4-дв. седан
1170/1690
Y7
1685
60,0
5M
1-ППУ, 2
6,5 д
77
Mazda 323
4-дв. седан
1105/1625
B8
1840
96,0
5M
1-ППУ, 2
9,3
78
Mazda 6
4-дв. седан
1245/1825
L8
1798
88,0
5M
1-ППУ, 2
8,1
79
Mazda 626
4-дв. седан
1180/1715
F8
1789
66,0
5M
1-ППУ, 2
8,2
80
Mazda 626
4-дв. седан
1170/1715
FP
1840
74,0
5M
1-ППУ, 2
7,8
81
Mazda 626
4-дв. седан
1170/1715
FS
1991
85,0
5M
1-ППУ, 2
8,2
82
Mazda 626
5-дв. хетчбек
1170/1675
FS
1991
85,0
5M
1-ППУ, 2
8,2
83
Mazda 626
4-дв. седан
1205/1710
RF
1984
44,0
5M
1-ППУ, 2
6,5 д
84
Mazda Xedos 9
4-дв. седан
1495/1940
KL
2497
123,0
5M
1-ППУ, 2
11,1
85
Mersedes-Benz 200 D
4-дв. седан
1290/1810
OM601.912
1997
53,0
4M
1-У, 2-ПП
7,2 д
86
Mersedes-Benz 250 TD
4-дв. седан
1410/1930
OM602.912
2497
66,0
4A
1-У, 2-ПП
8,0 д
87
Mercedes-Benz C 220
4-дв. седан
1310/1890
M111.961
2199
110,0
5M
1-У, 2-ПП
10,2
88
Mercedes-Benz E 200
4-дв. седан
1290/1810
M102.963
1997
87,0
4A
1-У, 2-ПП
10,0
89
Mercedes-Benz E 200K
5-дв. універсал
1640/2220
M111.940
1998
100,0
5A
1-У, 2-ПП
11,0
90
Mercedes-Benz E 230
4-дв. седан
1310/1830
M102.982
2299
97,0
5M
1-У, 2-ПП
10,1
91
Mercedes-Benz E 240
4-дв. седан
1495/2105
M112.914
2597
130,0
5A
1-У, 2-ПП
12,3
92
Mercedes-Benz E 280
5-дв. універсал
1590/2200
M104.942
2799
142,0
5A
1-У, 2-ПП
11,5
93
Mercedes-Benz E 280
5-дв. універсал
1590/2200
M112.921
2799
150,0
5A
1-ППУ, 2-ПП
11,3
94
Mercedes-Benz E 320
5-дв. універсал
1590/2200
M112.941
3199
165,0
4A
1-У, 2-ПП
12,1
95
Mercedes-Benz S 600
4-дв. седан
2180/2710
M120.982
5987
290,0
4A
1-У, 2-ПП
19,1
96
Mitsubishi Carisma
4-дв. седан
1245/1745
4G92
1597
66,0
5M
1-ППУ, 2
7,4
97
Mitsubishi Carisma
4-дв. седан
1170/1685
4G92
1597
73,0
5M
1-ППУ, 2
7,5
98
Mitsubishi Lancer
4-дв. седан
975/1465
4G15
1468
62,0
5M
1-ППУ, 2
7,5
99
Mitsubishi Lancer
4-дв. седан
1185/1780
4G18
1584
72,0
5M
1-ППУ, 2
6,9
100
Mitsubishi Outlander
5-дв. універсал
1540/2070
4G63
1997
100,0
5M
1-ППУ, 2-ПВ
9,9
101
Mitsubishi Outlander
5-дв. універсал
1575/2070
4G69
2378
118,0
4A
1-ППУ, 2-ПВ
10,7
102
Mitsubishi Pajero
5-дв. універсал
1935/2510
6G72
2972
125,0
4A
1-ПВУ, 2-ПП
14,8
103
Mitsubishi Space Gear
5-дв. універсал
1580/2460
4G63
1997
83,0
5M
1-У, 2-ПП
12,8
104
Mitsubishi Space Wagon
5-дв. універсал
1510/2180
4G63
1997
98,0
5M
1-ППУ, 2
8,5
105
Nissan Almera
5-дв. хетчбек
1170/1595
GA16DE
1597
73,0
5M
1-ППУ, 2
7,7
106
Nissan Bluebird
4-дв. седан
1120/1720
CA16S
1598
62,0
4A
1-ППУ, 2
10,3
107
Nissan Maxima
4-дв. седан
1345/2005
VQ20DE
1995
103,0
5M
1-ППУ, 2
9,4
108
Nissan Maxima
4-дв. седан
1345/2005
VQ20DE
1995
103,0
1-ППУ, 2
10,4
109
Nissan Maxima
4-дв. седан
1425/2035
VQ30DE
2988
147,0
5M
1-ППУ, 2
10,1
110
Nissan Maxima
4-дв. седан
1500/2035
VQ30DE
2988
147,0
4A
1-ППУ, 2
11,1
111
Nissan Primera
4-дв. седан
1220/1595
SR20DE
1998
96,0
5M
1-ППУ, 2
8,3
112
Nissan Sunny
4-дв. седан
950/1415
GA16i
1597
66,0
5M
1-ППУ, 2
8,2
113
Nissan Terrano
5-дв. універсал
1760/2580
KA24E
2389
85,0
5M
1-ПВУ, 2-ПП
12,3
114
Opel Astra
3-дв. хетчбек
1060/1545
X12XE
1199
48,0
5M
1-ППУ, 2
6,7
115
Opel Astra
4-дв. седан
1150/1640
Z14XE
1389
66,0
5M
1-ППУ, 2
6,4
116
Opel Astra
5-дв. універсал
1065/1575
16LZ2
1597
55,0
5M
1-ППУ, 2
8,6
117
Opel Astra
5-дв. універсал
900/1520
X16SZR
1598
55,0
5M
1-ППУ, 2
7,3
118
Opel Astra
4-дв. седан
1040/1495
X16XEL
1598
74,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
119
Opel Astra
3-дв. хетчбек
1010/1495
Z16XE
1598
74,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
120
Opel Astra
4-дв. седан
1090/1670
Z16XE
1598
74,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
121
Opel Astra
5-дв. хетчбек
1235/1700
Z18XE
1796
92,0
4A
1-ППУ, 2
8,8
122
Opel Astra
3-дв. хетчбек
950/1495
X14NZ
1389
44,0
5M
1-ППУ, 2
7,4
123
Opel Corsa
3-дв. хетчбек
945/1395
X12SZ
1195
33,0
5M
1-ППУ, 2
6,3
124
Opel Corsa
3-дв. хетчбек
950/1370
X14SZ
1389
44,0
5M
1-ППУ, 2
8,1
125
Opel Frontera
5-дв. універсал
1739/2300
VM41B
2500
85,0
5M
1-ПВУ, 2-ПП
12,2 д
126
Opel Frontera
5-дв. універсал
1795/2450
6VD1
3165
151,0
5M
1-ПВУ, 2-ПП
16,4
127
Opel Monterey
5-дв. універсал
1985/2600
4JG2
3059
84,0
5M
1-ПВУ, 2-ПП
11,6 д
128
Opel Omega
4-дв. седан
1475/1955
C20NE
1984
85,0
5M
1-У, 2-ПП
10,3
129
Opel Omega
4-дв. седан
1440/2000
X20SE
1998
85,0
5M
1-У, 2-ПП
10,3
130
Opel Omega
4-дв. седан
1475/2080
Z22XE
2198
106,0
5M
1-У, 2-ПП
10,6
131
Opel Omega
5-дв. універсал
1715/2170
23DTR
2260
74,0
5M
1-У, 2-ПП
7,7 д
132
Opel Omega
4-дв. седан
1520/2065
X25TD
2498
96,0
5A
1-У, 2-ПП
10,3 д
133
Opel Omega
4-дв. седан
1505/2065
X25XE
2498
125,0
5M
1-У, 2-ПП
10,5
134
Opel Omega
4-дв. седан
1685/2185
Y26SE
2597
132,0
5M
1-У, 2-ПП
11,1
135
Opel Omega
4-дв. седан
1685/2185
Y26SE
2597
132,0
1-У, 2-ПП
12,1
136
Opel Vectra
5-дв. хетчбек
1095/1650
C18SV
1796
66,0
1-ППУ, 2
8,3
137
Opel Vectra
4-дв. седан
1345/1830
Z18XE
1796
90,0
5M
1-ППУ, 2
8,2
138
Opel Vectra
4-дв. седан
1264/1775
X18XE
1799
85,0
5M
1-ППУ, 2
8,6
139
Opel Vectra
5-дв. хетчбек
1130/1685
C20NE
1998
85,0
1-ППУ, 2
9,0
140
Opel Vectra
5-дв. хетчбек
1130/1685
C20NE
1998
85,0
4A
1-ППУ, 2
9,4
141
Opel Vectra
5-дв. хетчбек
1195/1725
C20SEL
1998
100,0
5M
1-ППУ, 2
8,8
142
Opel Vectra
5-дв. універсал
1395/1910
X20XEV
1998
100,0
5M
1-ППУ, 2
8,8
143
Opel Vectra
4-дв. седан
1370/1875
Z22SE
2198
108,0
5M
1-ППУ, 2
8,9
144
Opel Vectra
4-дв. седан
1370/1890
Z22SE
2198
108,0
4A
1-ППУ, 2
10,6
145
Opel Vectra
5-дв. хетчбек
1265/1805
X25XE
2498
125,0
5M
1-ППУ, 2
10,2
146
Opel Vectra
5-дв. універсал
1475/1990
X25XE
2498
125,0
4A
1-ППУ, 2
11,4
147
Peugeot 306
4-дв. седан
1022/1565
TU3JP
1360
55,0
5M
1-ППУ, 2
7,3
148
Peugeot 306
3-дв. хетчбек
1046/1590
XUD9A
1905
51,0
5M
1-ППУ, 2
6,2 д
149
Peugeot 307
3-дв. хетчбек
1251/1676
TU53P4
1587
80,0
4A
1-ППУ, 2
7,4
150
Peugeot 406
4-дв. седан
1290/1915
XU10J4R
1998
98,0
5M
1-ППУ, 2
9,8
151
Peugeot 605
4-дв. седан
1375/1800
XU10J4R
1998
98,0
5M
1-ППУ, 2
9,6
152
Peugeot 605
4-дв. седан
1445/1880
XU10J2TE
1998
108,0
5M
1-ППУ, 2
11,1
153
Peugeot 605
4-дв. седан
1445/1917
XUD11ATE
2088
80,0
5M
1-ППУ, 2
7,2 д
154
Peugeot 605
4-дв. седан
1290/1800
XUD11A
2138
60,0
5M
1-ППУ, 2
7,1 д
155
Peugeot 605
4-дв. седан
1505/2030
DK5ATE
2446
95,0
5M
1-ППУ, 2
8,9 д
156
Peugeot 605
4-дв. седан
1430/2030
ZPJKAT
2975
123,0
5M
1-ППУ, 2
13,0
157
Peugeot 607
4-дв. седан
1560/2140
ES9J4S
2946
152,0
5M
1-ППУ, 2
10,6
158
Peugeot 806
5-дв. універсал
1585/2300
XU10J2
1998
89,0
5M
1-ППУ, 2
11,1
159
Peugeot 806
5-дв. універсал
1578/2385
XUD11BTE
2088
80,0
5M
1-ППУ, 2
8,3 д
160
Renault Espace
5-дв. універсал
1292/2130
J7T770
2165
79,0
5M
1-ППУ, 2
10,9
161
Renault Laguna
5-дв. універсал
1365/1910
F3P
1783
69,0
5M
1-ППУ, 2
9,2
162
Renault Megane
5-дв. хетчбек
1015/1580
E7J
1390
55,0
5M
1-ППУ, 2
8,4
163
Renault Safrane
5-дв. хетчбек
1496/2080
N7U
2435
121,0
5M
1-ППУ, 2
12,9
164
Rover 620 SI
4-дв. седан
1275/1820
F20Z1E
1997
96,0
4A
1-ППУ, 2
9,9
165
Seat Toledo
5-дв. хетчбек
1050/1580
AEH
1595
74,0
5M
1-ППУ, 2
8,1
166
Skoda Fabia
4-дв. седан
1035/1600
AZQ
1198
47,0
5M
1-ППУ, 2
6,0
167
Skoda Fabia
4-дв. седан
1010/1605
AUA
1390
55,0
5M
1-ППУ, 2
6,7
168
Skoda Fabia
4-дв. седан
1010/1610
AME
1397
50,0
5M
1-ППУ, 2
7,3
169
Skoda Favorit
5-дв. хетчбек
894/1344
OHV
1289
40,0
5M
1-ППУ, 2
7,1
170
Skoda Felicia
5-дв. хетчбек
965/1450
AEE
1598
55,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
171
Skoda Felicia
5-дв. універсал
1005/1498
AEE
1598
55,0
1-ППУ, 2
7,2
172
Skoda Octavia
5-дв. хетчбек
1205/1790
AEH
1595
74,0
5M
1-ППУ, 2
8,1
173
Skoda Octavia
5-дв. хетчбек
1180/1790
AVU
1595
75,0
5M
1-ППУ, 2
7,5
174
Skoda Octavia
5-дв. хетчбек
1265/1775
AGN
1781
92,0
5M
1-ППУ, 2
8,7
175
Skoda Octavia
5-дв. хетчбек
1260/1845
AGU
1781
110,0
5M
1-ППУ, 2
8,1
176
Skoda Octavia
5-дв. хетчбек
1285/1855
AGR
1896
66,0
5M
1-ППУ, 2
5,2 д
177
Skoda Octavia
5-дв. хетчбек
1180/1820
AQY
1984
85,0
5M
1-ППУ, 2
8,5
178
Skoda Octavia
5-дв. хетчбек
1310/1970
BVZ
1984
110,0
6M
1-ППУ, 2
7,6
179
Skoda Superb
5-дв. хетчбек
1450/2015
AWT
1781
110,0
5M
1-ППУ, 2
8,9
180
Ssang Yong Korando
5-дв. універсал
1650/2140
XD
2498
58,0
M
1-ПВУ, 2-ПП
11,9 д
181
Subaru Legacy
4-дв. седан
1225/1815
EJ20E
1994
85,0
5M
1-ППУ, 2
9,6
182
Subaru Legacy
4-дв. седан
1195/1780
EJ20E
1994
85,0
5A
1-ППУ, 2-ПП
10,1
183
Subaru Legacy
4-дв. седан
1410/1870
EJ201
1994
92,0
5M
1-ППУ, 2
9,5
184
Subaru Legacy
5-дв. універсал
1480/1960
EJ25D
2457
110,0
5M
1-ППУ, 2-ПП
11,2
185
Subaru Legacy
4-дв. седан
1440/1910
EJ251
2457
115,0
5M
1-ППУ, 2-ПП
10,2
186
Subaru Legacy
4-дв. седан
1440/1910
EJ251
2457
115,0
5A
1-ППУ, 2-ПП
10,5
187
Suzuki Baleno
3-дв. хетчбек
990/1380
G16B
1590
75,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
188
Suzuki Grand Vitara
3-дв. універсал
1180/1700
J20A
1995
94,0
4A
1-ПВУ, 2-ПП
9,7
189
Suzuki Vitara
3-дв. універсал
1165/1650
G16B
1589
71,0
5M
1-ПВУ, 2-ПП
9,8
190
Suzuki Vitara
5-дв. універсал
1310/1875
H20A
1998
100,0
5M
1-ПВУ, 2-ПП
10,0
191
Toyota Avensis
4-дв. седан
1320/1820
1ZZ-FE
1794
95,0
5M
1-ППУ, 2
7,4
192
Toyota Avensis
4-дв. седан
1320/1820
1ZZ-FE
1794
95,0
4A
1-ППУ, 2
8,4
193
Toyota Avensis
4-дв. седан
1195/1830
3S-FE
1998
94,0
5M
1-ППУ, 2
8,3
194
Toyota Avensis
5-дв. універсал
1245/1800
1AZ-FSE
1998
108,0
5M
1-ППУ, 2
8,2
195
Toyota Camry
4-дв. седан
1170/1720
3S-FE
1998
89,0
5M
1-ППУ, 2
8,0
196
Toyota Camry
4-дв. седан
1350/1935
2AZ-FE
2362
112,0
4A
1-ППУ, 2
10,8
197
Toyota Camry
4-дв. седан
1520/1985
2AZ-FE
2362
123,0
5A
1-ППУ, 2
10,8
198
Toyota Camry
4-дв. седан
1445/2015
1MZ-FE
2995
137,0
4A
1-ППУ, 2
12,0
199
Toyota Land Cruiser
5-дв. універсал
1730/2510
1KZ-TE
2982
92,0
1-ППУ, 2-ПП
11,5 д
200
Toyota Land Cruiser
5-дв. універсал
2360/3260
1HZ
4164
96,0
5M
1-ППУ, 2-ПП
11,5 д
201
Toyota Land Cruiser
5-дв. універсал
2270/3260
2UZ-FE
4664
173,0
5A
1-ППУ, 2-ПП
16,8
202
Toyota Land Cruiser 100
5-дв. універсал
2495/3260
1HD-FTE
4164
150,0
5M
1-ППУ, 2-ПП
11,7 д
203
Toyota Land Cruiser Prado
5-дв. універсал
1860/2850
1GR-FE
3956
183,0
5A
1-ППУ, 2-ПП
13,6
204
Toyota Previa
5-дв. універсал
1655/2450
2TZ-FE
2438
97,0
5M
1-У, 2-ПП
11,4
205
Toyota RAV 4
5-дв. універсал
1320/1770
1AZ-FE
1998
110,0
5M
1-ППУ, 2-ПП
9,4
206
Volkswagen Bora
5-дв. універсал
1113/1960
AVU
1595
75,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
207
Volkswagen Bora
5-дв. універсал
1113/1960
APK
1984
85,0
5M
1-ППУ, 2
8,4
208
Volkswagen Golf
3-дв. хетчбек
960/1470
AEX
1391
44,0
5M
1-ППУ, 2
7,3
209
Volkswagen Golf
5-дв. хетчбек
1020/1550
ACC
1781
66,0
1-ППУ, 2
8,4
210
Volkswagen Golf
5-дв. хетчбек
1020/1550
ACC
1781
66,0
4A
1-ППУ, 2
9,2
211
Volkswagen Golf IV
3-дв. хетчбек
1244/1890
AHW
1390
55,0
5M
1-ППУ, 2
6,8
212
Volkswagen Golf IV
5-дв. універсал
1113/1960
AEH
1595
74,0
5M
1-ППУ, 2
8,0
213
Volkswagen Passat
4-дв. седан
1170/1495
SB
1588
59,0
5M
1-ППУ, 2
6,4 д
214
Volkswagen Passat
4-дв. седан
1210/1720
AAM
1781
55,0
5M
1-ППУ, 2
9,4
215
Volkswagen Passat
4-дв. седан
1155/1700
PF
1781
79,0
5M
1-ППУ, 2
9,2
216
Volkswagen Passat
4-дв. седан
1420/1990
AWT
1781
110,0
5M
1-ППУ, 2
8,8
217
Volkswagen Passat
5-дв. універсал
1205/1750
1Y
1896
50,0
5M
1-ППУ, 2
6,5 д
218
Volkswagen Passat
4-дв. седан
1424/1900
AZM
1984
85,0
5M
1-ППУ, 2
9,0
219
Volkswagen Passat
4-дв. седан
1210/1760
9A
1984
100,0
5M
1-ППУ, 2
10,7
220
Volkswagen Passat
4-дв. седан
1418/1950
BVZ
1984
110,0
6M
1-ППУ, 2
8,7
221
Volkswagen Passat
4-дв. седан
1525/2000
ATX
2771
142,0
5M
1-ППУ, 2-ПП
11,4
222
Volkswagen Polo
3-дв. хетчбек
1090/1630
AEF
1896
47,0
5M
1-ППУ, 2
5,5 д
223
Volvo 240
5-дв. універсал
1305/1850
B230F
2316
85,0
5M
1-У, 2-ПП
10,6
224
Volvo 460 GLT
4-дв. седан
1009/1580
B20F
1998
80,0
5M
1-ППУ, 2
8,9
225
Volvo 940
4-дв. седан
1341/1865
B230FD
2316
85,0
5M
1-У, 2-ПП
10,7
226
Volvo 940
4-дв. седан
1425/1925
D24TIC
2383
90,0
5M
1-У, 2-ПП
8,6 д
227
Volvo 960
4-дв. седан
1500/1960
B280F
2850
108,0
4A
1-У, 2-ПП
14,6
228
Volvo 960
4-дв. седан
1490/2100
B6304S
2922
150,0
4A
1-У, 2-ПП
13,1
229
Volvo S70
4-дв. седан
1460/1910
B5234T3
2319
176,0
5M
1-ППУ, 2
12,2
230
Volvo S70
4-дв. седан
1413/1890
B5254S
2435
125,0
5M
1-ППУ, 2
10,0
231
Volvo S80
4-дв. седан
1460/2000
B5244S
2435
125,0
5M
1-ППУ, 2
9,3
232
Volvo S80
4-дв. седан
1505/2050
B6294S
2920
144,0
5M
1-ППУ, 2
12,8
233
Volvo S90
4-дв. седан
1448/2010
B6304S2
2922
135,0
4A
1-У, 2-ПП
12,9
234
Volvo V70
5-дв. універсал
1494/2200
B5244S2
2435
125,0
5M
1-ППУ, 2
9,3
235
Volvo V70
5-дв. універсал
1480/2220
B5254T
2435
142,0
5M
1-ППУ, 2
13,6
236
ВАЗ-21093
5-дв. хетчбек
950/1370
ВАЗ-2111
1499
57,2
1-ППУ, 2
7,2
237
ВАЗ-21101
4-дв. седан
1020/1480
ВАЗ-21114
1596
59,0
1-ППУ, 2
7,4
238
ВАЗ-21102
4-дв. седан
1020/1480
ВАЗ-2111
1499
57,2
1-ППУ, 2
7,3
239
ВАЗ-21150
4-дв. седан
985/1410
ВАЗ-2111
1499
56,4
1-ППУ, 2
7,2
240
ВАЗ-21214
5-дв. універсал
1210/1610
ВАЗ-21214
1690
59,5
1-ППУ, 2-ПП
10,3
241
ВАЗ-21310
5-дв. універсал
1370/1870
ВАЗ-21213
1690
58,0
1-ППУ, 2-ПП
10,9
242
ГАЗ-3110
4-дв. седан
1400/1790
Toyota 3RZ
2694
112,0
5M
1-У, 2-ПП
11,0
243
ГАЗ-31105
4-дв. седан
1400/1790
ЗМЗ-4062
2285
96,0
1-У, 2-ПП
11,2

Таблиця А.4.2

Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля
Кількість місць для сидіння (без місця для водія)
Маса: споряджена/ повна, кг
Модель двигуна
Vp,
куб. см
Ne,
кВт
Тип КП
Розгорнута колісна формула
Hs,
л/100 км
1
Hyundai H-1
11
1890/2700
D4BF
2476
59,0
5M
1-У, 2-ПП
9,8 д
2
KIA Pregio
11
1800/3090
J2
2665
61,0
5M
1-У, 2-ПП
9,5 д
3
Mercedes-Benz Vito 114L
14
2000/2800
M111.978
2295
105,0
5M
1-У, 2-ПП
11,3
4
Volkswagen Transporter
11
1570/2700
AAB
2370
57,0
5M
1-ППУ, 2
9,0 д
5
Богдан А-091
20
4600/8100
4HG1
4570
89,0
5M
1-У, 2-ПП
16,3 д
6
ГАЗ-22171
10
2130/2980
ЗМЗ-40522
2464
106,6
1-У, 2-ПП
12,7
7
ГАЗ-32213
13
2440/3500
ЗМЗ-40522
2464
106,6
1-У, 2-ПП
13,3
8
ГАЗ-32213
13
2440/3500
УМЗ-4215С
2890
70,5
1-У, 2-ПП
15,5
9
ПАЗ-32054-07
21
5345/8120
Д-245.7
4750
90,0
1-У, 2-ПП
17,8 д
10
ПАЗ-4234
30
6315/9865
Д-245.9Е2
4750
100,0
1-У, 2-ПП
19,2 д

 

Таблиця А.6.3

Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля
Маса: споряджена/ повна, кг
Модель двигуна
Vp,
куб. см
Ne,
кВт
Тип КП
Розгорнута колісна формула
Hs,
л/100 км
1
Isuzu NQR71R
3500/8000
4HG1-T
4570
89
5M
1-У, 2-ПП
13,1 д
2
ГАЗ-2705
1850/3500
ЗМЗ-40522
2464
106,6
1-У, 2-ПП
11,6
3
ГАЗ-2705
1850/3500
УМЗ-4215.10
2890
65,4
1-У, 2-ПП
13,6
4
ГАЗ-3302
1850/3500
ЗМЗ-40522
2464
106,6
1-У, 2-ПП
11,6
5
ГАЗ-33021
1850/3500
УМЗ-4215.10-10
2890
65,4
1-У, 2-ПП
13,6
6
ГАЗ-33021
1850/3500
УМЗ-4215.10
2890
80,9
1-У, 2-ПП
13,6
7
ГАЗ-33104
3500/7400
Д-245.7Е2
4750
86,2
1-У, 2-ПП
13,8 д
8
ЗИЛ-433360
4830/12000
ЗИЛ-508.10
6000
110,0
1-У, 2-ПП
29,8
9
КамАЗ-53215
8200/19355
КамАЗ-740.11-240
10850
169,0
10М
1-У, 2-ПП, 3-ПП
24,5 д
10
МАЗ-437041
4800/10100
Д-245.30Е2
4750
115,0
1-У, 2-ПП
13,8 д
11
МАЗ-533603
8600/16500
ЯМЗ-236БЕ
11150
184,0
1-У, 2-ПП
20,4 д
12
МАЗ-630305
1120/24500
ЯМЗ-238ДЕ2
14860
243,0
1-У, 2-ПП, 3-ПП
24,0 д

 

Таблиця А.8.1

Самоскиди (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля

Маса: споряджена/ повна, кг

Модель двигуна

Vp,
куб. см

Ne,
кВт

Тип КП

Розгорнута колісна формула

Hs,
л/100 км

МАЗ-551605
12700/33500
ЯМЗ-238ДЕ2
14860
243,0
1-У, 2-ПП, 3-ПП
36,7 д

 

Таблиця А.10.3

Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля
Кількість місць для сидіння (без місця для водія)
Маса: споряджена/ повна, кг
Модель
двигуна
Vp,
куб. см
Ne,
кВт
Тип
КП
Розгорнута колісна формула
Hs,
л/100 км
1
Citroen Berlingo  
1197/1947
KFX
1360
55,0
5M
1-ППУ, 2
7,5
2
Citroen Berlingo  
1267/1958
WJC
1868
51,0
5M
1-ППУ, 2
6,8 д
3
Citroen Berlingo  
1240/1960
D9B
1905
52,0
5M
1-ППУ, 2
7,2 д
4
DAF 65CF.180  
6500/18000
NS133L
6200
132,0
6M
1-У, 2-ПП
18,5 д
5
Fiat Doblo
4
1240/1830
350A1000
1368
57,0
5M
1-ППУ, 2
7,2
6
Fiat Ducato
8
2065/3500
230A4.000
1929
59,0
5M
1-ППУ, 2
9,6 д
7
Fiat Ducato
8
1760/3500
RFW
1998
80,0
5M
1-ППУ, 2
13,1
8
Fiat Ducato  
1760/3500
8140.43
2800
90,0
5M
1-ППУ, 2
9,0 д
9
Ford Transit  
1700/3500
D2FA
2402
66,0
5M
1-У, 2-ПП
8,7 д
10
Ford Transit  
1650/2650
D25P
2496
56,0
5M
1-ППУ, 2
8,7 д
11
Ford Transit Connect  
1440/2240
HCPA
1753
66,0
5M
1-ППУ, 2
6,4 д
12
Foton BJ1043V8  
2450/5645
CY4100Q
3707
66,0
5M
1-У, 2-ПП
10,9 д
13
Hyundai H-1
7
2282/3030
D4CB
2497
125,0
5M
1-У, 2-ПП
9,1 д
14
Hyundai H-100
8
1650/2485
D4BX
2476
55,0
5M
1-У, 2-ПП
12,8
15
Iveco Daily 35.8  
1800/3500
8140.07.27
2499
55,0
5M
1-У, 2-ПП
10,3 д
16
JAC HFC1020K  
1750/3500
YSD490Q
2540
45,6
5M
1-У, 2-ПП
8,6 д
17
KIA Besta  
1400/2680
R2
2184
51,0
5M
1-ППУ, 2
8,2 д
18
MAN 14.192  
8000/14500
D2565MF
9510
141,0
6M
1-У, 2-ПП
20,0 д
19
MAN 8.163  
5100/7490
D0824LFL06
4580
114,0
6M
1-У, 2-ПП
14,1 д
20
Mazda E2200  
1650/2800
R2
2184
47,0
5M
1-У, 2-ПП
8,4 д
21
Mazda E2200  
1650/2800
R2
2184
47,0
5M
1-ПВУ, 2-ПП
8,9 д
22
Mercedes-Benz V 230  
1930/2630
M111.978
2295
105,0
5M
1-ППУ, 2
12,1
23
Mercedes-Benz 310D
9
2110/3500
OM602.940
2874
70,0
5M
1-У, 2-ПП
10,3 д
24
Mercedes-Benz 412D  
2270/4600
OM602.80DELA
2874
90,0
5M
1-У, 2-ПП
9,2 д
25
Mercedes-Benz 709D  
4350/6600
OM364.906
3972
66,0
5M
1-У, 2-ПП
11,2 д
26
Mercedes-Benz 814D  
3500/7490
OM366.905
5958
103,0
5M
1-У, 2-ПП
14,1 д
27
Mercedes-Benz 814D  
2490/7490
OM364.84LA
3972
100,0
1-У, 2-ПП
11,4 д
28
Mercedes-Benz 817  
3800/7490
OM904.907LA
4249
125,0
1-У, 2-ПП
13,9 д
29
Mitsubishi L200  
1880/2850
4D56
2477
100,0
5M
1-ППУ, 2-ПВ
8,9 д
30
Peugeot Partner  
1055/1780
TU3JP
1360
55,0
5M
1-ППУ, 2
7,4
31
Peugeot Partner  
1170/1780
XU7JB
1761
66,0
5M
1-ППУ, 2
8,6
32
Peugeot Partner  
1185/1840
DW8
1905
51,0
5M
1-ППУ, 2
6,6 д
33
Renault Kangoo  
1065/1740
K7J
1390
55,0
5M
1-ППУ, 2
7,5
34
Toyota Hi-Lux  
1780/2520
2L
2446
55,0
5M
1-ПВУ, 2-ПП
8,8 д
35
Volkswagen Caddy  
1420/2152
BSF
1598
75,0
1-ППУ, 2
8,3
36
Volkswagen Caddy  
1170/1730
AEY
1896
47,0
5M
1-ППУ, 2
5,9 д
37
Volkswagen Caddy  
1455/1935
BDJ
1968
51,0
5M
1-ППУ, 2
6,3 д
38
Volkswagen Caravelle
7
1565/2700
AAB
2370
57,0
5M
1-ППУ, 2
9,0 д
39
Volkswagen Caravelle
7
1600/2700
ACV
2461
75,0
1-ППУ, 2
8,2 д
40
Volkswagen Caravelle
6
1700/2700
AAF
2461
81,0
5M
1-ППУ, 2
13,6
41
Volkswagen LT-28  
1800/2800
1S
2383
51,0
5M
1-У, 2-ПП
9,1 д
42
Volkswagen LT-35  
1952/3500
AHD
2459
75,0
1-У, 2-ПП
9,6 д
43
Volkswagen Multivan
6
2300/3000
BKK
3189
173,0
6A
1-ППУ, 2
14,4
44
Volkswagen Multivan
6
2489/3000
BKK
3189
173,0
6M
1-ППУ, 2-ПП
14,0
45
Volkswagen Transporter
8
2000/2790
ACV
2461
75,0
5M
1-ППУ, 2
8,2 д
46
Volkswagen Transporter
9
1655/2700
ACU
2461
81,0
5M
1-ППУ, 2
13,1
47
Volkswagen Transporter  
2000/3000
AXD
2461
96,0
6M
1-ППУ, 2
8,4 д
48
ВИС-2345  
1040/1690
ВАЗ-2103
1450
52,5
1-У, 2-ПП
8,8
49
ГАЗ-2217
6
2125/2980
ЗМЗ-40630
2300
80,9
1-У, 2-ПП
13,5
50
ГАЗ-2752
6
1975/2800
ЗМЗ-40630
2300
80,9
1-У, 2-ПП
13,1
51
ГАЗ-2752
6
1990/2800
ЗМЗ-40522
2464
106,6
1-У, 2-ПП
12,2
52
ГАЗ-32214
8
2200/3500
ЗМЗ-40522
2464
106,6
1-У, 2-ПП
12,8
53
ГАЗ-33023
5
2050/3500
ЗМЗ-40630
2285
72,2
1-У, 2-ПП
13,1
54
ГАЗ-33023
5
2050/3500
ЗМЗ-40522
2464
106,6
1-У, 2-ПП
12,2
55
ГАЗ-33023
5
2050/3500
УМЗ-42150
2890
76,0
1-У, 2-ПП
14,1
56
ЗАЗ TF55YO  
1067/1595
A15SMS
1498
63,0
1-ППУ, 2
7,9
57
ИЖ-2717  
1100/1750
ВАЗ-2106
1569
56,3
1-ППУ, 2
9,3
58
ИЖ-27175  
1100/1750
ВАЗ-21067
1568
54,5
1-ППУ, 2
8,9
59
УАЗ-3163
4
2050/2650
ЗМЗ-409
2690
94,1
1-ПВУ, 2-ПП
13,5
60
УАЗ-396294
6
1825/2500
УМЗ-4213
2890
72,8
1-ПВУ, 2-ПП
15,4


Наступна стаття:  На початок статті Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті Частковий перегляд статті (тільки початок)
Наказ Мінтранс України от 10.2.1998 № 43
Додатки до друкованого ДК
Затверджено Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, а також оновлено типові форми актів для проведення замірів витрат палива спецавтомобілями (додаток Ж) та встановлення тимчасової індивідуальної норми витрат палива дл...
Коментар ДК...

В рубриці: 


Про застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. №160 Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Національний банк от 12.3.2015 № 29-209/16284
№ 20 (18.5.2015) :: Контролюючі органи та аудит
Нацбанк роз’яснив деякі нюанси застосування вимог своєї постанови від
03.03.2015 р. №160. ...

Про перелік документів, що посвідчують особу, які є підставою для здійснення касових операцій Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Національний банк от 13.3.2015 № 50-03014/16550
№ 20 (18.5.2015) :: Контролюючі органи та аудит
Банк має право самостійно визначати перелік офіційних документів клієнта, на
підставі яких, на його думку, можливо достовірно встановити всі необхідні
відомості, що вимагаються при заповненні касових документів. ...

0.01966