ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : общий
   (по всем сайтам ДК)


Документы для работы № 29 (22.7.2013)
Бухучет

Внимание! Архивная публикация 

 


Эта страница содержит давнюю архивную публикацию бухгалтерского еженедельника "Дебет-Кредит", которая в настоящее время, вполне возможно, утратила актуальность и может не соответствовать действующим нормам бухгалтерского и налогового учета.
Для работы с актуальными материалами журнала перейдите к ONLINE.dtkt.ua

либо выберите нужный вам раздел ДК-портала в верхней строке навигации.

Податковий кодекс України:
ЗМІСТ

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
Iз змінами і доповненнями, включаючи останні зміни, станом на 16.07.2013 р.

ЗМІСТ

РОЗДIЛ I. Загальні положення

РОЗДІЛ II. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)

ГЛАВА 1. Загальні положення

ГЛАВА 2. Податкова звітність

ГЛАВА 3. Податкові консультації

ГЛАВА 4. Визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів

ГЛАВА 5. Податковий контроль

ГЛАВА 6. Облік платників податків

ГЛАВА 7. Iнформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби

ГЛАВА 8. Перевірки

ГЛАВА 9. Погашення податкового боргу платників податків

ГЛАВА 10. Застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав

ГЛАВА 11. Відповідальність

ГЛАВА 12. Пеня

РОЗДІЛ III. Податок на прибуток підприємств

РОЗДІЛ IV. Податок на доходи фізичних осіб

РОЗДІЛ V. Податок на додану вартість

РОЗДIЛ VI. Акцизний податок

РОЗДІЛ VII. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

РОЗДІЛ VIII. Екологічний податок

РОЗДIЛ IX. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

РОЗДIЛ X. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Розділ втратив чинність.

РОЗДІЛ XI. Плата за користування надрами

РОЗДІЛ XII. Місцеві податки і збори

РОЗДІЛ XIII. Плата за землю

РОЗДІЛ XIV. Спеціальні податкові режими

ГЛАВА 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

ГЛАВА 2. Фіксований сільськогосподарський податок

ГЛАВА 3. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

ГЛАВА 4. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

РОЗДІЛ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

РОЗДІЛ XVI. Збір за спеціальне використання води

РОЗДІЛ XVII. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

РОЗДІЛ XVIII. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

РОЗДІЛ XVIII1. Посадові особи органів державної податкової служби та їх правовий і соціальний захист

РОЗДІЛ XVIII2. Податкова міліція

РОЗДІЛ XIX. Прикінцеві положення

РОЗДІЛ XX. Перехідні положення

ПІДРОЗДІЛ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб

ПІДРОЗДІЛ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

ПІДРОЗДІЛ 3. Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні, платниками податку — підприємствами суднобудівної промисловості та суб’єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, схвалені відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»

ПІДРОЗДІЛ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств

ПІДРОЗДІЛ 5. Особливості застосування ставок акцизного податку та екологічного податку

ПІДРОЗДІЛ 6. Особливості справляння земельного податку

ПІДРОЗДІЛ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів

ПІДРОЗДІЛ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку

ПІДРОЗДІЛ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів

ПІДРОЗДІЛ 10. Iнші перехідні положенняСледующая статья:  В начало статьи Податковий кодекс України:
РОЗДIЛ I. Загальні положення
Фрагмент статьи (только начало)
Бухучет
...

В рубрике: 


О разъяснении по вопросам обложения налогом на прибыль операций в иностранной валюте Фрагмент статьи (только начало)
Лист Інші від 5.5.2015 № 16030/7/99-99-19-07-02-17
№ 22 (1.6.2015) :: Бухучет
Определенные согласно правилам бухучета курсовые разницы для целей обложения
налогом на прибыль признаются доходами и/или расходами в отчетном периоде их
возникновения. ...

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно справедливого налогообложения доходов физических лиц в интервале от 10 до 17 размеров минимальной заработной платы Фрагмент статьи (только начало)
Закон України від 19.5.2015 №
№ 22 (1.6.2015) :: Бухучет
Ставка НДФЛ 15% применяется к пределу в 17 минимальных зарплат, а не 10. Эта
же сумма является максимальной величиной дохода, с которой взимается ЕСВ.
Понижающий коэффициент к ставкам ЕСВ в 2016 г. составляет 0,4. ...
Комментарий ДК...

0.029279