(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : общий
   (по всем сайтам ДК)


Документы для работы № 10 (10.3.2014)
Приложения к печатному ДК

Внимание! Архивная публикация 

 


Эта страница содержит давнюю архивную публикацию бухгалтерского еженедельника "Дебет-Кредит", которая в настоящее время, вполне возможно, утратила актуальность и может не соответствовать действующим нормам бухгалтерского и налогового учета.
Для работы с актуальными материалами журнала перейдите к ONLINE.dtkt.ua

либо выберите нужный вам раздел ДК-портала в верхней строке навигации.

Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Затверджений постановою КМУ від 17.10.2013 р. №868

Суттєво. Подання документів для отримання інформації з Державного реєстру прав здійснюється особисто заявником або шляхом надсилання поштою з описом вкладення.

! Власникам землі

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав), перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Дія цього Порядку не поширюється на процедуру надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яка здійснюється відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

2. Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав (далі — державний реєстратор) у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

3. Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором незалежно від місця розташування нерухомого майна.

4. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав формуються за допомогою програмного забезпечення зазначеного Реєстру та оформляються з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

5. Подання документів для отримання інформації з Державного реєстру прав здійснюється особисто заявником або шляхом надсилання поштою з описом вкладення.

У разі виявлення невідповідностей між документами, що були надіслані поштою, та описом вкладення до них, а також у разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав у випадку, передбаченому пунктом 13 цього Порядку, орган державної реєстрації прав повертає заявникові відповідну заяву (запит) про надання інформації з Державного реєстру прав (далі — заява (запит) разом з документами, що додаються до неї (нього), поштою з описом вкладення без реєстрації її у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6. Документи, що подаються для отримання інформації з Державного реєстру прав, повинні відповідати вимогам, що встановлені законами, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідальність за достовірність відомостей, які містяться у документах, поданих для отримання інформації з Державного реєстру прав, несе заявник.

7. Надання інформації з Державного реєстру прав або відмова в її наданні здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви (запиту), крім випадку, передбаченого пунктом 20 цього Порядку.

Надання інформації з Державного реєстру прав

8. Для отримання інформації з Державного реєстру прав заявник подає органові державної реєстрації прав заяву (запит), форму та вимоги до заповнення якої (якого) встановлює Мін’юст.

9. Орган державної реєстрації прав приймає заяву (запит) шляхом її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй (йому) реєстраційного номера, фіксацією дати та часу реєстрації.

Моментом прийняття заяви (запиту) вважається дата та час її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав у разі подання заяви (запиту) поштою реєструє таку заяву (запит) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів не пізніше наступного робочого дня з моменту її (його) надходження.

Орган державної реєстрації прав у разі подання заяви (запиту) заявником особисто за його бажанням видає йому картку прийому заяви (запиту), форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін’юст.

10. Заявник під час подання заяви (запиту) особисто пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу, та подає його копію (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою особою органові державної реєстрації прав, крім документа, що зазначений в абзацах другому — четвертому цього пункту, пред’являється документ, що підтверджує її повноваження.

11. Під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу чи виписки шляхом надсилання поштою справжність підпису заявника засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат».

У разі подання запиту про надання інформації з Державного реєстру прав у формі інформаційної довідки шляхом надсилання поштою органом державної влади чи органом місцевого самоврядування (їх посадовими особами) підпис заявника скріплюється печаткою відповідного органу (посадової особи).

12. У разі подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу чи виписки від імені юридичної особи державний реєстратор, який є користувачем Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, одержує інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців щодо такої особи.

13. У разі подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу заявник разом із заявою подає органові державної реєстрації прав документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

Орган державної реєстрації прав не приймає заяву про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу в разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

14. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником інформації з Державного реєстру прав.

15. За результатами розгляду заяви (запиту) державний реєстратор формує витяг, інформаційну довідку чи виписку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін’юст.

Державний реєстратор приймає таке рішення виключно у разі, коли із заявою (запитом) звернулася неналежна особа або у разі подання заявником не в повному обсязі документів, що визначені цим Порядком.

16. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації із зазначеного Реєстру оформляються державним реєстратором у двох примірниках, один з яких державний реєстратор долучає до облікової справи.

17. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття заяви (запиту), крім випадку, передбаченого пунктом 20 цього Порядку, видає особисто або надсилає поштою з описом вкладення заявникові витяг, інформаційну довідку чи виписку з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації із зазначеного Реєстру в один із способів, зазначених у заяві (запиті).

У разі коли заявник особисто отримує витяг, інформаційну довідку чи виписку або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, він пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу. На примірнику витягу, інформаційної довідки чи виписки або рішення, що залишається для формування облікової справи, проставляється дата його отримання та підпис заявника.

Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає органові державної реєстрації прав таку картку з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується заявником із зазначенням дати їх отримання.

Орган державної реєстрації прав не повертає заяву (запит) і документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав.

18. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву (запит), документи, подані разом із заявою (запитом), а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви (запиту).

Використання реєстраційних даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек

19. Під час надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу чи інформаційної довідки державний реєстратор у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі прав використовує реєстраційні дані Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державного реєстру іпотек.

Якщо у Державному реєстрі прав та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні відомості про нерухоме майно, державний реєстратор використовує реєстраційні дані, що містяться на паперовому носії інформації (реєстрові книги та реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), в разі їх наявності в органі державної реєстрації прав.

20. Реєстраційні дані Реєстру прав власності на нерухоме майно чи паперові носії інформації, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державного реєстру іпотек державний реєстратор використовує для цілей надання інформації із зазначених реєстрів чи паперових носіїв інформації.

У разі наявності записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор оформляє інформаційні довідки з таких реєстрів у двох примірниках з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Мін’юст. Один примірник інформаційної довідки державний реєстратор долучає до облікової справи, а другий — до витягу чи інформаційної довідки з Державного реєстру прав.

У разі наявності записів на паперовому носії інформації державний реєстратор оформляє виписки з такого носія у двох примірниках. Один примірник державний реєстратор долучає до облікової справи, другий — до витягу чи інформаційної довідки з Державного реєстру прав.

Розгляд заяви (запиту) з використанням державним реєстратором реєстраційних даних, які містяться на паперовому носії інформації, здійснюється у строк, що не перевищує трьох робочих днів з моменту прийняття органом державної реєстрації прав відповідної заяви (запиту).

Следующая статья:  В начало статьи О предоставлении ответа (извлечение) Фрагмент статьи (только начало)
Лист ДПС України від 15.6.2012 № 10075/6/15-3415-26, №16675/7/15-3417-26
Налогообложение
Операция поставки земельного участка, находящегося под объектом недвижимости, как отдельного объекта освобождается от обложения НДС (при условии отражения в учете приобретения такого участка как отдельного объекта). ...

В рубрике: 


Рекомендації щодо ознак ризикових операцій Фрагмент статьи (только начало)
Лист Національний банк від 6.4.2015 № 25-04001/22852
№ 14-15 (6.4.2015) :: Приложения к печатному ДК
Нацбанк визначив ознаки ризикових операцій з готівкою...

Проблемні питання щодо застосування податкового компромісу Фрагмент статьи (только начало)
Лист Інші від 23.2.2015 № 5996/7/99-99-20-07-03-17
№ 14-15 (6.4.2015) :: Приложения к печатному ДК
Податківці розяснили понад 50 проблемних питань щодо застосування податкового
компромісу....

0.01485