(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : общий
   (по всем сайтам ДК)


Документы для работы № 22 (2.6.2014)
Приложения к печатному ДК

Внимание! Архивная публикация 

 


Эта страница содержит давнюю архивную публикацию бухгалтерского еженедельника "Дебет-Кредит", которая в настоящее время, вполне возможно, утратила актуальность и может не соответствовать действующим нормам бухгалтерского и налогового учета.
Для работы с актуальными материалами журнала перейдите к ONLINE.dtkt.ua

либо выберите нужный вам раздел ДК-портала в верхней строке навигации.

Закон України от 0.0.0000 №

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу

Проект

(неофіційний текст)

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

А. ЯЦЕНЮК

«___» ____________ 2014 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу

Верховна Рада України постановляє:

I. Доповнити розділ XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13 — 17, ст. 112) підрозділом 9 1 такого змісту:

«Підрозділ 9 1. Особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу

1. Податковий компроміс — режим звільнення від фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності платників податків або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, завищення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість та від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за будь-які податкові періоди до 1 січня 2014 року. Платник податків під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди подає відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість.

2. Сума заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємства та/або податку на додану вартість сплачується в розмірі 15 відсотків. При цьому 85 відсотків такої суми вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються та пеня не нараховується.

3. Для застосування податкового компромісу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, встановлює форму уточнюючого розрахунку податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість.

4. Процедура досягнення податкового компромісу триває 60 календарних днів з дня наступного за днем подання уточнюючого розрахунку.

При поданні уточнюючого розрахунку відповідно до цього підрозділу контролюючий орган проводить, в порядку визначеному цим Кодексом, зустрічну звірку (перевірку).

Контролюючий орган протягом 10 календарних днів з дня наступного за днем подання уточнюючого розрахунку направляє відповідний запит, який містить інформацію про можливі порушення платником податків вимог податкового законодавства. У разі не направлення такого запиту сума податкових зобов’язань вважається узгодженою.

Платник податків після отримання запиту на отримання податкової інформації для проведення зустрічної звірки надає відповідь протягом 10 календарних днів. У разі не надання відповіді протягом 10 календарних днів компроміс вважається не досягнутим.

За результатами проведення зустрічної звірки складається довідка, яка підписується платником податків і посадовою особою контрольного органу.

У разі виявлення заниження податкових зобов’язань, контролюючий орган проводить перевірку і за її результатами приймає податкове повідомлення-рішення.

5. У разі отримання платником податків довідки відповідно до пункту 4 цього підрозділу, яка підтверджує податкові зобов’язання визначенні в уточнюючому розрахунку або не направлення такої довідки чи податкового повідомлення-рішення у 60 денний строк після подання уточнюючого розрахунку, сума вважається узгодженою.

6. Уточнення платником податків податкових зобов’язань шляхом надання уточнюючого розрахунку не впливає на розмір податкових зобов’язань його контрагентів.

7. Платник податків сплачує податкові зобов’язання визначені в уточнюючому розрахунку та/або податковому повідомленні-рішенні у розмірі, передбаченому пунктом 2 цього підрозділу протягом 10 календарних днів з дня узгодження.

8. У разі якщо платник податків розпочинає процедуру адміністративного та/або судового оскарження податкового повідомлення-рішення, яке прийнято за наслідками розгляду контролюючим органом уточнюючого розрахунку згідно із цим підрозділом, податковий компроміс не застосовується до неузгодженої суми.

9. Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань згідно із цим підрозділом.

Після досягнення податкового компромісу згідно із цим підрозділом такі зобов’язання не підлягають оскарженню та не можуть бути змінені платником податків в інших податкових періодах

10. У разі досягнення податкового компромісу перевірки за уточнені періоди з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість контролюючими органами в наступних податкових періодах не проводиться.

11. Діяння, вчинене службовою особою (службовими особами) платника податку, що призвело до заниження його податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, якщо такі податкові зобов’язання уточнені під час застосування податкового компромісу та сплачені до бюджетів, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

12. У разі коли великий платник податків не скористався податковим компромісом та не сплатив до бюджету податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за податкові періоди до 1 січня 2014 року, контролюючий орган після закінчення строку подання уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу проводить документальну перевірку такого платника податків.

13. Податковий компроміс застосовується до правовідносин, що виникли до 1 січня 2014 року, та поширюється виключно на податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість незалежно від проведення контролюючим органом перевірок за такі періоди.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Платники податків мають право для застосування податкового компромісу подати уточнюючі розрахунки відповідно до положень Податкового кодексу України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом.

Голова Верховної Ради УкраїниСледующая статья:  В начало статьи О платежах обособленных подразделений или филиалов, расположенных на территории Автономной республики Крым и г. Севастополя Фрагмент статьи (только начало)
Лист Національний банк від 24.3.2014 № 25-110/12171
Налогообложение
Бюджетные платежи и ЕСВ обособленных подразделений или филиалов, расположенных на территории АРК, могут быть перечислены на соответствующие счета, открытые в органах Казначейства Украины по месту регистрации юридических лиц. ...

В рубрике: 


Рекомендації щодо ознак ризикових операцій Фрагмент статьи (только начало)
Лист Національний банк від 6.4.2015 № 25-04001/22852
№ 14-15 (6.4.2015) :: Приложения к печатному ДК
Нацбанк визначив ознаки ризикових операцій з готівкою...

Проблемні питання щодо застосування податкового компромісу Фрагмент статьи (только начало)
Лист Інші від 23.2.2015 № 5996/7/99-99-20-07-03-17
№ 14-15 (6.4.2015) :: Приложения к печатному ДК
Податківці розяснили понад 50 проблемних питань щодо застосування податкового
компромісу....

0.985743