(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : общий
   (по всем сайтам ДК)


Документы для работы № 13 (26.3.2012)
Приложения к печатному ДК

Внимание! Архивная публикация 

 


Эта страница содержит давнюю архивную публикацию бухгалтерского еженедельника "Дебет-Кредит", которая в настоящее время, вполне возможно, утратила актуальность и может не соответствовать действующим нормам бухгалтерского и налогового учета.
Для работы с актуальными материалами журнала перейдите к ONLINE.dtkt.ua

либо выберите нужный вам раздел ДК-портала в верхней строке навигации.

Наказ Мінфін от 10.2.2012 № 144

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Суттєво. Затверджено зміни до положення про реєстрацію платників ПДВ та у новій редакції викладено ф. №1-ПДВ, ф. №1-РС і ф. №2-РС

! Платникам ПДВ

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 04.11.2011 № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», спрощення процедури реєстрації платників податку на додану вартість, а також у зв’язку із запровадженням нового національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1394, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.11.2011 за № 1369/20107, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 23.07.2004 № 415 «Про затвердження Порядку проведення одноразової інвентаризації платників податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.07.2004 за № 941/9540.

3. Установити, що для суб’єктів господарювання, які відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України та підпункту «г» пункту 5 розділу II Закону України від 04.11.2011 № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» переходять з 01.01.2012 на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку:

3.1. у розмірі 3 відсотки доходу, відповідають критеріям реєстрації платників податку на додану вартість згідно із статтями 181, 182 розділу V та статтею 291 розділу XIV Податкового кодексу України, не пізніше 25.01.2012 подали заяви про реєстрацію платника податку на додану вартість, у разі такої реєстрації датою реєстрації такого суб’єкта платником податку на додану вартість та датою початку дії свідоцтва про таку реєстрацію є дата внесення відповідного запису до реєстру платників податку на додану вартість;

3.2. іншої, ніж 3 відсотки доходу, зареєстровані платниками податку на додану вартість, датою анулювання реєстрації суб’єкта як платника податку на додану вартість є дата:

подання заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у разі такого анулювання за ініціативою платника податку;

прийняття рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у разі такого анулювання за ініціативою органу державної податкової служби.

4. З метою економії бюджетних коштів дозволити використання до 01.01.2013 бланків Свідоцтв про реєстрацію сільськогосподарських підприємств як суб’єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (форма № 2-РС), виготовлених до набрання чинності цим наказом.

5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І., Голову Державної податкової служби України Клименка О. В.

Затверджено Наказом Мінфіну від 10.02.2012 р. №144

Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. У пункті 1.4 розділу I:

доповнити абзац другий словами та цифрами «(крім юридичних осіб, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за винятком юридичних осіб — платників єдиного податку, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу)»;

в абзаці четвертому слова «(крім фізичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва відповідно до законодавства)» замінити словами та цифрами «(крім фізичних осіб — підприємців, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, та фізичних осіб — підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за винятком фізичних осіб — підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу)».

2. У розділі II:

2.1. У абзаці сьомому пункту 2.4 слова «що надходять з регіональних податкових органів» виключити.

2.2. У абзаці другому пункту 2.5 слова «що надходять з районних податкових органів», «центрального органу державної податкової служби та» виключити.

2.3. У пункті 2.6:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — восьмим;

в абзаці четвертому слова «регіональних баз» замінити словом «Реєстру».

3. У розділі III:

3.1. Пункт 3.6 викласти у такій редакції:

«3.6. У разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку або відмови від спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Кодексом, та за загальними правилами, встановленими цим Положенням. Реєстраційна заява у таких випадках подається з урахуванням таких особливостей:

3.6.1. У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV Кодексу, реєстраційна заява подається:

не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, при яких реєстрація платниками ПДВ є обов’язковою;

не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, та вважають за доцільне добровільно зареєструватись як платники ПДВ.

3.6.2. Платник єдиного податку третьої або четвертої групи, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам ПДВ і якщо обсяг такого постачання за останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, може змінити ставку єдиного податку на 3 відсотки за умови реєстрації його платником ПДВ відповідно до підпункту «г» підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу та цього Положення. У цьому випадку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто зазначеного обсягу оподатковуваних операцій.

3.6.3. Особа, яка не зареєстрована платником ПДВ та не перебуває на спрощеній системі оподаткування, у разі бажання перейти на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки в обов’язковому порядку подає реєстраційну заяву та повинна одночасно відповідати вимогам:

встановленим для третьої або четвертої групи платників єдиного податку;

визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу.

Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку із ставкою 3 відсотки.

Якщо податковим органом прийнято рішення про відмову у реєстрації особи платником ПДВ, така особа відмовляється від застосування спрощеної системи оподаткування або обирає ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків.

3.6.4. Якщо платники єдиного податку першої групи у календарному кварталі або платники єдиного податку другої групи у податковому (звітному) кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, та одночасно відповідають вимогам, встановленим для третьої групи платників єдиного податку та визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, такі платники єдиного податку можуть перейти на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки із сплатою ПДВ. У цьому випадку реєстраційна заява подається одночасно із заявою про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

У разі відмови в реєстрації платником ПДВ такі платники єдиного податку переходять на застосування ставки єдиного податку у розмірі 5 відсотків доходу або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

3.6.5. Платник єдиного податку першої групи може самостійно добровільно прийняти рішення про перехід на сплату єдиного податку із ставкою єдиного податку 3 відсотки, якщо така особа одночасно відповідає вимогам:

встановленим для третьої групи платників єдиного податку;

визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу.

Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку із ставкою 3 відсотки».

3.2. У пункті 3.7:

доповнити абзаци перший та другий після цифр «3.6.3» цифрами «, 3.6.5»;

підпункт 3.7.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3.7.3, 3.7.4 вважати відповідно підпунктами 3.7.2, 3.7.3.

3.3. У пункті 3.9 слова та цифри «(крім розділу 16 такої заяви)» виключити.

4. У розділі IV:

4.1. Доповнити пункт 4.3 новим абзацом такого змісту:

«Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов’язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення або пов’язані з перетворенням юридичної особи у випадку, визначеному підпунктом 3.15.1 пункту 3.15 розділу III цього Положення, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця при використанні реквізитів старого свідоцтва такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім’я, по батькові)».

4.2. Доповнити пункт 4.4 новим підпунктом 4.4.9 такого змісту:

«4.4.9. У разі встановлення розбіжностей між даними Свідоцтва та Реєстру або невідповідності внесених до Свідоцтва та/або Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру (крім випадків, визначених пунктом 4.1 цього розділу), наявності неправильних записів або помилок у записах Свідоцтва та/або Реєстру податковий орган за основним місцем обліку платника ПДВ з’ясовує причини та обставини таких розбіжностей.

У разі підтвердження недостовірності даних податковий орган інформує про виявлені розбіжності центральний орган державної податкової служби. Відповідні коригування у Свідоцтві та/або Реєстрі проводяться одночасно із перереєстрацією платника ПДВ та видачею нового Свідоцтва. Для цього платник ПДВ подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація» із зазначенням причини перереєстрації, Свідоцтво та усі засвідчені копії Свідоцтва (крім випадку, визначеного абзацом другим підпункту 3.16.3 пункту 3.16 розділу III цього Положення). При цьому датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день строку у 10 робочих днів від дня отримання реєстраційної заяви».

5. У розділі V:

5.1. У пункті 5.1:

у підпункті «б» слова «ліквідаційний або передавальний баланс» замінити словами «ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс»;

у підпункті 5.1.2 слова «комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) ліквідаційного балансу або передавального балансу» замінити словами «комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу».

5.2. У пункті 5.4:

у першому реченні абзацу першого слова та цифру «малого підприємництва» та «абзацу другого статті 6 Указу» замінити відповідно словами та цифрами «господарювання» та «розділу XIV Кодексу»;

у третьому реченні абзацу четвертого слова «суб’єктом малого підприємництва» замінити словами «платником єдиного податку».

5.3. У пункті 5.5:

у підпункті 5.5.2.1 підпункту 5.5.2 слова «затверджений ліквідаційний або передавальний баланс» замінити словами «затверджений ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс»;

підпункт 5.5.2.2 підпункту 5.5.2 викласти у такій редакції:

«5.5.2.2. Свідоцтво або корінець Свідоцтва платника єдиного податку суб’єкта господарювання, який обрав фіксовану ставку єдиного податку відповідно до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу або ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу (підстава — підпункт «в» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)»;

у першому реченні підпункту 5.5.4.3 підпункту 5.5.4 слова «про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо)» замінити словами «про комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора».

5.4. Доповнити пункт 5.8 новим підпунктом 5.8.5 такого змісту:

«5.8.5. У разі анулювання реєстрації як платника ПДВ платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ».

6. У розділі VI:

6.1. У пункті 6.2:

підпункт 6.2.3 викласти у такій редакції:

«6.2.3. Заява має містити виключний перелік видів економічної діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та визначені статтею 209 розділу V Кодексу.

Достовірність відомостей про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру, який додається до заяви та містить відомості про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства на основі національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 (із змінами) (далі — КВЕД-2010). До 31.12.2012 дані про види економічної діяльності можуть бути надані на основі національного класифікатора України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 (із змінами) (далі — КВЕД-2005), якщо в Єдиному державному реєстрі щодо заявника містяться відомості про види економічної діяльності на основі КВЕД-2005»;

у підпункті 6.2.5:

в абзаці другому абревіатуру «КВЕД» замінити словами та цифрами «КВЕД-2010 або до 31.12.2012 на основі КВЕД-2005»;

доповнити абзац третій після слова «оподаткування» словами та цифрами «(у тому числі зміни кодів КВЕД-2005 на коди КВЕД-2010)».

6.2. У пункті 6.3:

у підпункті «а» абревіатуру «КВЕД» замінити словами та цифрами «КВЕД-2010 або до 31.12.2012 на основі КВЕД-2005»;

у підпункті «б» слова та цифри «за єдиним податком за ставкою 10 відсотків» замінити словами та цифрою «зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків».

6.3. У пункті 6.8 слова та цифри «Свідоцтва про право сплати єдиного податку за ставкою 10 відсотків», «абзацу другого статті 6 Указу» замінити відповідно словами та цифрами «Свідоцтва платника єдиного податку із ставкою 5 відсотків», «підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу».

7. Додаток 1 до Положення викласти у новій редакції (додається).

8. У розділі 3 додатка 5 до Положення:

8.1. Слова «ліквідаційний або передавальний баланс» замінити словами «ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс».

8.2. Слова та цифру «частина друга статті 6 Указу» замінити словами та цифрами «підпункт 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу».

9. Додатки 8, 9 до Положення викласти у новій редакції (додаються).

10. У розділі третьому додатка 10 до Положення слова та цифру «частина друга статті 6 Указу» замінити словами та цифрами «підпункт 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу».

11. У додатку 11 до Положення слова «код КВЕД», «Назва КВЕД» замінити відповідно словами та цифрами «Номер підпункту пункту 209.17 статті 209 розділу V Кодексу», «Назва виду економічної діяльності відповідно до номера підпункту (у дужках вказується код КВЕД із зазначенням класифікатора «КВЕД-2010» або «КВЕД-2005»)».

 Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. ЧМЕРУК

Додакток 1Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (форма №1-ПДВ) (завантажити>>>)

Додаток 8 Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму податкування податком на додану вартість (форма №1-РС) (завантажити>>>)

Додаток 9 Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ (форма №2-РС) (завантажити>>>)

Міністр В. ХОРОШКОВСЬКИЙСледующая статья:  В начало статьи Тематический постраничный перечень публикаций за 1-й квартал 2012-го года Фрагмент статьи (только начало)
Бухучет
Тематический постраничный перечень публикаций выпусков полиграфического издания бухгалтерского еженедельника «Дебет-Кредит» (раздел «Документы для работы») за 1-й квартал 2012-го года...

В рубрике: 


Рекомендації щодо ознак ризикових операцій Фрагмент статьи (только начало)
Лист Національний банк від 6.4.2015 № 25-04001/22852
№ 14-15 (6.4.2015) :: Приложения к печатному ДК
Нацбанк визначив ознаки ризикових операцій з готівкою...

Проблемні питання щодо застосування податкового компромісу Фрагмент статьи (только начало)
Лист Інші від 23.2.2015 № 5996/7/99-99-20-07-03-17
№ 14-15 (6.4.2015) :: Приложения к печатному ДК
Податківці розяснили понад 50 проблемних питань щодо застосування податкового
компромісу....

0.016539