Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінары ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)Документи для роботи № 07 (18.2.2013)

  • Бухоблік
 • Індекси

 • Бухоблік

  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
  П(С)БО 7 визначає методологічні засади формування в бухобліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в НМА. ...

  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів
  Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість об’єкта основних засобів може змінюватися у разі його поліпшення, часткової ліквідації, переоцінки і зменшення корисності. ...

  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
  П(С)БО 27 визначає методологічні засади формування у бухобліку інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та групу активів, що належить до вибуття в результаті операції продажу, а також припинену діяльність. ...

  Щодо строків корисного використання основних засобів
  Лист ДПС України від 23.5.2011 № 9544/6/15-0315
  Строки корисного використання ОЗ встановлюються платником самостійно, але амортизація нараховується з урахуванням мінімального допустимого строку, встановленого п. 145.1 ПКУ. ...

  Про розгляд листа
  Лист ДПС України від 26.9.2012 № 2593/0/61-12/15-1415
  Витрати на ремонт та поліпшення об’єкта ОЗ, що перевищують 10-відсотковий ліміт, включаються до первісної вартості об’єкта ОЗ, щодо якого здійснюються ремонт та поліпшення. ...

  Щодо оподаткування операцій із безоплатної передачі основних засобів
  Лист ДПС України від 24.4.2012 № 7234/6/15-1415
  У ряді випадків доходи у вигляді вартості безоплатно отриманих ОЗ, які не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс, визнаються з метою оподаткування доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів. ...

  Щодо роз’яснення
  Лист Мінфін від 9.2.2008 № 31-34000-20-10/3665
  При вибутті раніше переоцінених об’єктів ОЗ перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього ОЗ включається до нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. ...

  Про розгляд листа
  Лист ДПС України від 23.5.2012 № 8802/6/15-1415
  У разі реалізації ТМЦ, отриманих у результаті ліквідації ОЗ, їх вартість, за якою вони раніше визнавались активом, включається до складу витрат як прямі матеріальні витрати. ...

  Щодо порядку нарахування амортизаційних відрахувань
  Лист ДПС України від 20.5.2011 № 14218/7/15-0317
  ДПАУ надає методичні рекомендації щодо операцій з нарахування амортизаційних відрахувань у межах дії Податкового кодексу України. ...

  Індекси
  Oфіційні курси, індекcи інфляції, облікова ставка...   На початок 
  0.014769