(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 15 (8.8.2005)
Податковий облік

Оподаткування матеріальної допомоги

Бухгалтер, що ретельно вивчає нюанси оподаткування різних виплат працівникам, напевно, відчув складності з оподаткуванням сум матеріальної допомоги. І це зрозуміло. Інструкція зі статистики зарплати поділяє такі виплати на ті, що включаються, і ті, що не включаються до фонду оплати праці. Закон про податок з доходів, у свою чергу, оперує поняттям "благодійна допомога", що має свої особливості оподаткування. Така ситуація породжує безліч питань, на які необхідно шукати відповіді.


Якщо матеріальна допомога надається всім або більшості працівників

До такої матеріальної допомоги належать виплати, які здійснюються регулярно (при настанні певного випадку) усім або більшості працівників підприємства (наприклад, допомога на оздоровлення, працівникам, які ідуть у відпустку, виплати працівникам з нагоди свят тощо). До такої категорії виплат можна віднести й разові заохочення окремим працівникам до ювілейних і пам’ятних дат.

Це обумовлено тим, що і ті, й інші виплати входять до фонду оплати праці відповідно до пп. 2.3.2 й 2.3.3 Інструкції № 5. Підставою для здійснення зазначених виплат можуть бути:

- або колективний (індивідуальний трудовий) договір;

- або наказ керівника підприємства;

- або заява працівника, завізована керівником підприємства (якщо в колективному договорі є не обов’язковість, а можливість надання допомоги (наприклад, до ювілею)).

З погляду Закону № 889 матеріальна допомога може входити як до складу зарплати, так і до складу благодійної допомоги. У цьому випадку такі виплати працівникам повністю відповідають визначенню "зарплата", оскільки є заохоченням, пов’язаним з відносинами трудового найму.

Оскільки Інструкція № 5 розроблена відповідно до Закону № 108, то її норми повинні прийматися до уваги при визначенні складу зарплати, а відповідно до п. 2.3.3 Інструкції № 5 матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31 Інструкції1 № 5), відноситься до інших компенсаційних та заохочувальних виплат. У зв’язку із цим п. 9.7 Закону № 889, що регулює оподаткування благодійної допомоги, не поширюється на вищезгадані виплати. Отже, незалежно від розміру зарплати одержувача такої матеріальної допомоги, а також суми власне матеріальної допомоги, вона включається до загального оподатковуваного податком доходу одержувача в повному обсязі.

При цьому сума такої допомоги:

- оподатковується податком з доходів за ставкою 13% (об’єкт оподаткування зменшується на суму внесків до фондів соціального страхування, у т.ч. до Пенсійного фонду);

- враховується при обчисленні розміру зарплати, що надає право на податкову соціальну пільгу;

- оподатковується внесками до фондів соціального страхування, у т.ч. до Пенсійного фонду2;

- включається до валових витрат підприємства.

У деяких читачів може виникнути питання, що робити якщо вищезгадані виплати не зазначені в колективному договорі. На нашу думку, довести контролюючим органам (ДПАУ, соцфондам, Пенсійному фонду) у цьому випадку, що така виплата є не зарплатою, а нецільовою благодійною допомогою, буде досить важко. Все-таки найвагомішим аргументом є включення цієї виплати до фонду оплати праці відповідно до Інструкції № 5 і Закону № 108. І зневажати цим не можна. Отже, відсутність зазначених видів виплат у колективному (індивідуальному трудовому) договорі навряд чи може "врятувати" їх від оподаткування. Таким чином, у всіх випадках матеріальна допомога систематичного характеру, надавана всім або більшості працівників, а також виплати до ювілейних і пам’ятних дат, входять до складу зарплати з відповідним оподаткуванням.

Приклад 1

Всім працівникам підприємства, коли вони ідуть у відпустку, виплачується матеріальна допомога залежно від стажу роботи на цьому підприємстві. Зарплата офісу-менеджера Петренко Г. Г. у березні 2005 р. (з урахуванням відпускних, що припадають на травень3 2005 р.) склала 450,00 грн., матеріальна допомога, виплачена в цьому місяці, - 150,00 грн. При цьому припустимо, що працівник має право тільки на загальну соціальну пільгу (131,00 грн.).

Таблиця 1

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн.
Податковий облік
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
Нараховано матеріальну допомогу та зарплату з відпускними, які припадають на травень 2005 р.
92
661
600,00
-
600,00
2
Утримано:
- внесок до Пенсійного фонду (600,00 х 0,02)
661
651
12,00
-
-
- внесок до Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності (600,00 х 0,005)
661
652
3,00
-
-
- внесок до Фонду безробіття (600,00 х 0,005)
661
653
3,00
-
-
- податок з доходів 4 (((600,00 - 12,00 - 3,00 - 3,00) - 131,00) х 0,13)
661
641
58,63
-
-
3
Нараховано:
- внесок до Пенсійного фонду (600,00 х 0,323)
92
651
193,80
-
193,80
- внесок до Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності (600,00 х 0,029)
92
652
17,4
-
17,4
- внесок до Фонду безробіття (600,00 х 0,016)
92
653
9,6
-
9,6
- внесок до Фонду соцстраху від нещасних випадків на виробництві (600,00 х 0,0102 5)
92
656
6,12
-
6,12
4
Виплачено зарплату разом з відпускними та матеріальною допомогою (600,00 - 12,00 - 3,00 - 3,00 - 58,63)
661
301
523,37
-
-

Якщо матеріальна допомога надається окремим працівникам

Матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, не входить до фонду оплати праці 6 відповідно до п. 3.31 Інструкції № 5. Особливості оподаткування матеріальної допомоги на лікування та поховання розглянемо окремо в наступній публікації. Тепер поговоримо про загальний випадок і розглянемо порядок оподаткування матеріальної допомоги, якщо вона є:

- матеріальною допомогою разового характеру окремим працівникам, і її надання не передбачене в колективному договорі;

- матеріальною допомогою разового характеру окремим працівникам, і можливість надання такої допомоги передбачена в колективному договорі.

Відсутність цієї виплати в колективному договорі, а також те, що вона не входить до фонду оплати праці, дає нам однозначну відповідь щодо її статусу: з погляду Закону № 889 така виплата є нецільовою благодійною допомогою. Документальною підставою для неї є заява працівника із проханням надати йому нецільову благодійну допомогу у зв’язку із сімейними обставинами.

Отут уже вступає в дію пп. 9.7.3 Закону № 889, що дозволяє не оподатковувати податком з доходів суму нецільової благодійної допомоги за умови, що платник має право на одержання податкової соціальної пільги, тобто його зарплата не перевищує 630,00 грн. Варто звернути увагу на те, що відповідно до Закону України від 01.07.2004 р. № 1958-IV збільшений розмір, в межах якого нецільову благодійну допомогу, у т.ч. матеріальну, дозволено не оподатковувати податком з доходів фізичних осіб. З 2005 року він обмежений не мінімальним прожитковим рівнем, а граничною сумою доходу, що надає право на одержання податкової соціальної пільги, тобто розміром, зазначеним у пп. 6.5.1 Закону № 889 (на сьогоднішній момент - 630,00 грн.).

Не слід забувати, що розмір нецільової благодійної допомоги, що не оподатковується податком з доходів, сукупно розраховується на рік. Тобто, незалежно від того, кілька разів надано матеріальну допомогу працівнику протягом року, загальна сума, що не оподатковується податком, становить 630,00 грн. Що стосується внесків до фондів соціального страхування, то вони не нараховуються та не утримуються із сум такої допомоги, оскільки вона не входить до фонду оплати праці.

На тій самій підставі не нараховується внесок до Пенсійного фонду. Внесок до Пенсійного фонду не утримується із сум нецільової благодійної допомоги, оскільки відповідно до п. 4.4 Інструкції № 21-1 об’єктом цього внеску є сума зарплати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, які включаються до складу загального оподатковуваного податком доходу. Оскільки ця виплата не передбачена колективним договором і не входить до фонду оплати праці, то і внесок до Пенсійного фонду з неї не утримується.

Тепер давайте спробуємо розібратися, який статус має матеріальна допомога разового характеру, надання якої передбачене колективним договором. Що це, заробітна плата або нецільова благодійна допомога? Вважаємо, що в цьому випадку така виплата є нецільовою благодійною допомогою. По-перше, колективним договором передбачається можливість надання такої допомоги за певних умов окремим працівникам, а не обов’язковість цієї виплати. У кожному конкретному випадку причини надання такої допомоги погоджуються з керівником підприємства. По-друге, відсутність цієї виплати в складі фонду оплати праці відповідно до Закону № 108 і розробленої відповідно до цього Інструкцією № 5 дає нам підстави вважати її нецільовою благодійною допомогою (на підставі п. 3.31 Інструкції № 5). Її оподаткування має здійснюватися за загальними правилами виплати нецільової благодійної допомоги, розглянутими вище. Єдине виключення становить утримання внеску до Пенсійного фонду в розмірі 1(2) %. Це пов’язане з тим, що базою оподаткування цих внесків є сукупний оподатковуваний доход. З огляду на це, виходить, що внески до Пенсійного фонду будуть утримуватися тільки із суми матеріальної допомоги, оподатковуваної податком з доходів фізосіб.

Далі розберемося відносно валових витрат підприємства щодо виплачуваної матеріальної допомоги. Відповідно до п. 5.6.1. Закону № 334 до валових витрат підприємства відносяться витрати на оплату праці фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з таким підприємством (далі - працівників), які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород і виплат за виконання робіт (послуг), відповідно до договорів цивільно-правового характеру, крім цього:

які-небудь інші виплати в грошовій або натуральній формі, установлені за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування відповідно до норм закону, що регулює питання оподаткування доходів фізичних осіб 7 (законодавство, що встановлює правила оподаткування прибутковим податком із громадян).

З огляду на це, виходить, що до валових витрат підприємство може включити тільки частину матеріальної допомоги, а саме, ту, яка оподатковується податком з доходів фізосіб (частину суми матеріальної допомоги, що перевищує 630,00 грн.).

В бухгалтерському обліку сума нецільової благодійної допомоги, оскільки вона не входить до фонду оплати праці, не повинна відображатися по кредиту рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці". Такі суми мають бути проведені по кредиту субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" з відповідною аналітикою за видами виплати ("Нецільова благодійна допомога") і за її одержувачами.

Приклад 2

Працівнику підприємства в травні 2005 р. була видана матеріальна допомога у зв’язку із сімейними обставинами в сумі 500,00 грн. Ця виплата передбачена колективним договором. Заробітна плата працівника становить 500,00 грн. на місяць. При цьому припустимо, що працівник має право тільки на загальну соціальну пільгу (131,00 грн.).

Таблиця 2

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн.
Податковий облік
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
Нараховано зарплату за березень
92
661
500,00
-
500,00
2
Нараховано матеріальну допомогу
949
685
500,00
-
-
3
Утримано із заробітної плати:
- внесок до Пенсійного фонду (500,00 грн. х 0,02)
661
651
10,00
-
-
- внесок до Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності (500,00 х 0,005)
661
652
2,50
-
-
- внесок до Фонду з безробіття (500,00 х 0,005)
661
653
2,50
-
-
- податок з доходів ((500,00 - 10,00 - 2,50 - 2,50 - 131,00) х 0,13)
661
641
46,02
-
-
4
Утримано з матеріальної допомоги внесок до Пенсійного фонду(500,00 грн. х 0,02)
685
651
10,00
-
-
5
Нараховано на заробітну плату:
- внесок до Пенсійного фонду (500,00 х 0,323)
92
651
161,5
-
161,5
- внесок до Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності (500,00 х 0,029)
92
65
14,50
-
14,50
- внесок до Фонду з безробіття (500,00 х 0,016)
92
653
8,00
-
8,00
- внесок до Фонду соцстраху від нещасних випадків на виробництві (500,00 х 0,0102)
92
656
5,10
-
5,10
6
Виплачено зарплату (500,00 - 10,00 - 2,50 - 2,50 - 46,02)
661
301
439,98
-
-
7
Виплачено матеріальну допомогу (500,00 - 10,00)
685
301
490,00
-
-

1 Відповідно до п. 3.31. Інструкції № 5 матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання відноситься до інших виплат, які не включаються до фонду оплати праці.

2 Як роз’яснює Пенсійний фонд у своєму листі від 27.02.2004 р. № 1880/04, матеріальна допомога, що має систематичний характер і надана всім або більшості працівників, відноситься до додаткової зарплати, а, отже, є об’єктом для нарахування страхових внесків. Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, не належить до фонду оплати праці, і, відповідно, страхові внески на ці суми не нараховуються.

3 У таблиці 1 ми для спрощення розрахунків і наочності покажемо тільки утримання і нарахування на матеріальну допомогу і зарплату з відпускними за березень 2005 р., а не нарахування та утримання на всю суму виплачуваних відпускних, оскільки проводки від цього не зміняться.

4 У березні працівник має право на податкову соціальну пільгу в розмірі 131,00 грн., оскільки його доход у цьому місяці у вигляді заробітної плати не перевищив 630,00 грн.

5 Умовно ставка становить 1,02%.

6 Як відзначає Держкомстат, матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у непередбачених випадках, не належить до фонду оплати праці (лист від 29.10.04 р. № 03/2-1-8/599). У свою чергу, ДПАУ відзначає, що така разова матеріальна допомога у зв’язку із сімейними обставинами не входить до оподатковуваного податком доходу працівника (лист від 26.04.04 р. № 7441/7/17-3117). Варто додати, що лише у випадку одержання платником податків за звітний податковий місяць доходу у вигляді зарплати, що не перевищує 630,00 грн., він має право на одержання сукупно протягом звітного податкового року нецільової благодійної (матеріальної) допомоги в розмірі, що не перевищує 630,00 грн. (лист ДПАУ від 26.02.04 р. № 1406/6/17-2116).

7 Тобто відповідно до норм Закону № 889.


Нормативна база

1. Закон № 889 - Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. № 889-IV.

2. Закон № 334 - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

3. Закон № 108 - Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

4. Закон № 2240 - Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001 р. № 2240-III.

5. Закон № 1533 - Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-III.

6. Закон № 1105 - Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

7. Закон № 1058 - Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

8. Інструкція № 5 - Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.04 р. № 5.

9. Інструкція № 21-1 - Інструкція про порядок обчислення та сплати страхувальниками і застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Далі буде

Олег ЗгурськийНаступна стаття:  На початок статті Звільнення через переведення Частковий перегляд статті (тільки початок)
Урок права
Звільнення працівника шляхом переведення його на інше підприємство є на сьогоднішній день однією з найнерозповсюджених форм звільнення, оскільки припускає досить велику паперову «тяганину» і дотримання певних процедур. Але для працівника це одна із найвиг...

В рубриці: 


Відпускні в Податковому обліку Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 24 (16.6.2008) :: Податковий облік
Відпустка може бути різною: щорічною, додатковою, соціальною, оплачуваною чи ні. Як її надати, ви вже знаєте. Тепер розглянемо, як розрахувати з відпускних податки....

Інтернет-магазин Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Податковий облік
У минулому номері ми розглянули загальні вимоги до дистанційної торгівлі та один з її видів, а саме торгівлю за каталогами. У цій публікації розглянемо «удосконалений» метод торгівлі на відстані — торгівлю через Інтернет-магазин....

0.008131