(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 15 (8.8.2005)
Практика

Розрахунок ліміту каси

Минулого разу ми визначилися з процедурою визначення ліміту каси та порядком його розрахунку. Зокрема, визначили вплив на розмір ліміту каси строків здачі готівки з каси на поточний рахунок підприємства та обсягу надходження готівки до каси.

Такий вплив легко визначити, якщо є відповідні дані за минулі періоди діяльності підприємства. А як бути, якщо підприємство тільки утворене. Відповідно до вимог Положення № 637 (нагадаємо, що мова йде про "Положення про ведення касових операцій у національній валюті України", затверджене Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. за № 637):

Підприємства, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показниками діяльності відповідно до вимог цього Положення.

Дотепер ми говорили про розрахунок ліміту каси тільки виходячи з обсягів надходження готівки до каси, але Положення № 637 передбачає можливість розрахунку ліміту каси й виходячи з обсягів видачі готівки з каси:

Ліміт каси підприємствами сфери торгівлі, громадського харчування та послуг установлюється на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси. Для інших підприємств ліміт каси встановлюється на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Якщо не враховувати підприємства торгівлі, громадського харчування та послуг, то всі інші підприємства за рішенням керівника мають право розраховувати ліміт каси виходячи з обсягів її видачі з каси. Це право підприємства одержало своє відображення і в типовій формі "Розрахунку встановлення ліміту готівки в касі", затвердженого ПКМУ № 637. Якщо перші два рядки його першого розділу "Касові обороти" призначені для вказівки даних для розрахунку ліміту готівки в касі виходячи з її надходжень до каси, то третя і четверта - виходячи з видачі.

Розрахунок ліміту каси виходячи з обсягу виплат

У зв’язку з наявністю такої можливості виникає резонне питання, як у цьому випадку визначається період, за який беруться дані за обсягами видачі готівки з каси, і які суми при цьому включаються до загальної суми видачі готівки з каси за відповідний період для розрахунку її ліміту.

Що стосується розрахункового періоду, то в цьому випадку нічого не змінюється. Так само беруться три місяці, що йдуть по порядку 1, найбільші за розміром середньоденної видачі готівки з каси, за останні дванадцять місяців, що передують місяцю, в якому визначається ліміт каси. Оскільки в остаточному підсумку нам буде потрібно для розрахунку кількість днів, а не місяців, на які необхідно буде розділити суму видачі готівки з каси за зазначений період, то їхнє визначення здійснюється за тим самим принципом, що ми визначили в першій публікації (див. "ШБ" № 14/2005). Кількість днів має дорівнювати кількості календарних днів, що припадають на відповідні три місяці, за які підраховувалася сума видачі готівки з каси, коли така видача могла бути здійснена, незалежно, здійснювалася в ці дні якась видача з каси, чи ні.

А от що стосується виплат, то в цьому випадку певні відмінності від порядку визначення ліміту каси виходячи з надходжень готівки, все-таки є. Відповідно до вимог останнього абзацу п. 5.4 Положення № 637 ліміт каси визначається виходячи з фактичних виплат готівкою з каси протягом певного періоду (дивися вище) але за мінусом виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій і дивідендів. І в цьому випадку необхідно говорити про недостатньо точне визначення сум, які повинні враховуватися. На мою думку, із суми виплат готівки з каси, крім зазначених вище виплат, необхідно виключити:

1) міжкасові обороти, коли підприємство або його структурний підрозділ, за яким визначається ліміт каси, має кілька кас (основну, кілька оперативних) і з однієї каси гроші передаються до іншої, то по касі, з якої кошти передаються до іншої, вони не вважаються для цілей визначення ліміту каси видачею готівки та не включаються до суми готівкових надходжень за три розрахункових місяці;

2) всі поворотні видачі готівкових коштів з каси раніше помилково (незалежно від причини) отримані до каси. Адже фактично ці кошти, видані з каси, -це результат помилкового надходження їх до каси. Отже, необхідно не враховувати ні надходження, ні видачу. Після цього ми повинні з отриманої суми видачі готівки з каси відняти всі повернуті до каси раніше помилково видані готівкові кошти2, крім помилково виданих сум з оплати праці, стипендій пенсій і дивідендів, оскільки фактично вони видачею, як такою, не є.

Здійснивши такий розрахунок по всіх касах підприємства 3 або його структурного підрозділу, по якому визначається окремий ліміт каси, та склавши їх, одержуємо шукану суму, розділивши яку на кількість днів, визначених у порядку, викладеному вище, ми одержимо суму середньоденної видачі готівки з каси, що служить основою для визначення ліміту каси. Розглянемо всі ці дії на прикладі, причому умови прикладу візьмемо аналогічні тим, які ми брали при визначенні середньоденного надходження готівкових коштів до каси (див. "ШБ" № 14/2005), і подивимося, наскільки середньоденна видача готівкових коштів з каси буде відрізнятися від середньоденного надходження (нагадаємо, що ми одержали його рівним 1119,10 грн.).

1 В першій публікації ми з’ясували, що в цьому випадку мова йде про календарні місяці.

2 Повернення до каси підзвітною особою невикористаних за призначенням раніше отриманих нею підзвітних сум не є "раніше помилково виданими готівковими коштами" і з загальної суми виданих готівкових коштів з каси не віднімається.

3 При цьому необхідно врахувати, що визначаючи три місяці, за які ми будемо визначати загальну суму видачі з каси, ми повинні по всіх касах взяти ті самі три календарних місяці.

Приклад 1

Припустимо, що за підсумками роботи за березень, квітень і травень 2005 року підприємство "Гермес" мало наступні дані про надходження та видачу готівкових коштів до каси (дивися таблицю 1).

Таблиця 1

Прихід
Витрата
Джерело надходження та призначення коштів, що надійшли
Сума, грн.
Куди (кому) платіж і його призначення
Сума, грн.
Виручка від покупців
100000,00
Здано до банку
101000,00
З банку на заробітну плату
30000,00
Видано заробітну плату
29200,00
З банку на відрядження та госппотреби
7000,00
Видано на відрядження та госппотреби
7000,00
Повернення витрат на відрядження
500,00
Повернення покупцям за повернутий товар
400,00
Повернення зайво виданої заробітної плати
300,00
   
Разом прихід:
137800,00
Разом витрата:
137600,00

З урахуванням того, що кількість днів, за які кошти могли бути видані з каси підприємства за період з березня по травень, включно, дорівнює 89 днів, середньоденна готівкова видача коштів з каси підприємства "Гермес" дорівнює 1217,98 грн. ((101000,00 грн. + 7000,00 грн. + 400 грн.) / 89 днів).

А тепер розглянемо зразок заповнення "Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі" (далі - Розрахунок) виходячи з умов наведеного вище прикладу.

1 У гривнях або в копійках заповнюються дані графи Розрахунку, в Положенні № 637, не визначено. На мій погляд, ці суми повинні вказуватися в копійках, а от ліміт залишку готівки в касі повинен указуватися в гривнях.

2 Ця сума виходить множенням середньоденної суми видачі готівки з каси (1217,98 грн.) на кількість днів між здачами готівки до каси банку на поточний рахунок підприємства (у цьому випадку - два дні) і округленням отриманого результату до гривень за правилами математики. Необхідно зазначити, що підприємства, як правило, округляють отриманий результат до десятків, а то й до сотень гривень.

Зверніть увагу на те, що разом з лімітом каси в Розрахунку визначається строк здачі підприємством готівки до банку для зарахування її на поточний рахунок підприємства. Строки здачі готівки підприємством погоджуються з банком і вказуються в договорі банківського рахунку, що укладається між підприємством і банком.

Аналогічні Розрахунки складаються не тільки при встановленні ліміту каси та визначення строків здачі готівки з каси підприємства до банку, але і при перегляді ліміту або строків здачі готівки. При цьому:

Документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахунки) підприємства, що затверджені (підписані) керівником або уповноваженою ним особою), на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівкової виручки (готівки), додаються до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського рахунку підприємства.

У Положенні № 637 визначені деякі особливості визначення ліміту каси для підприємств, які виготовляють і перероблюють сільгосппродукцію, які:

… можуть установлювати (переглядати) ліміт каси на період заготівлі та перероблення сільськогосподарської продукції згідно з фактичними показниками їх касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення) сільськогосподарської продукції попереднього року.

І для підприємств сфери ігорного бізнесу, які визначають ліміт каси:

… з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих закладів відповідно до переліку та правил ведення азартних ігор та затвердженого положення про призовий фонд у межах середньоденної видачі готівки, але не більше ніж максимально можливий виграш відвідувача.

На закінчення зазначимо, що для підприємств, що не визначили ліміт каси та не здали до обслуговуючого відділення банку Розрахунок, ліміт каси прирівнюється до нуля. Отже, такі підприємства зобов’язані всю наявну в них у касі на кінець робочого дня готівку здавати до банку, інакше кожна копійка, що залишилася в касі, буде вважатися понадлімітною з усіма наслідками, що випливають з цього.

Андрій ПервухінНаступна стаття:  На початок статті Розрахунок середньої заробітної плати Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Ще раз про розрахунковий період, що дорівнює двом місяцям...

В рубриці: 


Не у відпустку — у відрядження — на конференцію за кордон Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає.
Розглянемо, яким чином оформити зв’язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службове відрядження – це поїздк...

Доставка товару покупцям Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому вартість...

0.01141