(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 15 (8.8.2005)
Практика

Реєстр податкових накладних

Відповідно до наказу ДПАУ "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 № 165" від 30.06.2005 р. № 244 (далі - Наказ № 244) були визнані недійсними з 29.07.2005 року:

- книга обліку придбання товарів (робіт, послуг) і Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджені наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

- книга обліку продажу товарів (робіт, послуг) і Порядок ведення книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), затверджені наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

З 29.07.2005 р. всі платники ПДВ повинні вести Реєстр обліку виданих і отриманих податкових накладних (далі - Реєстр) за новою формою, затвердженою наказом № 244.

Порядок ведення реєстру отриманих і виданих податкових накладних

Форма ведення Реєстру. Реєстр ведеться в документальному або електронному вигляді (на вибір платника ПДВ) і повинен зберігатися платником ПДВ протягом строку давності, встановленого законом1. При цьому необхідно пам’ятати, що у випадку ведення реєстру в електронному вигляді платник ПДВ повинен на свій вибір використати кожну з найпоширеніших в Україні операційних комп’ютерних систем, які будуть запропоновані центральним податковим органом. Тобто перед тим, як вести Реєстр в електронному вигляді, платнику ПДВ необхідно погодити із ДПІ вид операційної системи, в якій він буде вестися.

Заповнення Реєстру. Однією з особливостей Реєстру є те, що в ньому окремо обліковуються операції:

- з придбання товарів (послуг) з метою використання в госпдіяльності платника ПДВ для здійснення операцій, які: оподатковуються ПДВ за ставкою 20% або 0%, звільнені від оподаткування, не є об’єктом оподаткування та не призначені для використання в госпдіяльності цього платника ПДВ;

- за поставкою товарів (послуг), які оподатковуються ПДВ за ставкою 20% або 0%, звільнені від оподаткування та не є об’єктом оподаткування.

Заповнення "вступної частини" Реєстру. Заповнення "вступної частини" реєстру ми відразу ж покажемо на прикладі (пояснення до заповнення див. у відповідних виносках).

Заповнення розілу I Реєстру. У розділі I Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників4, вантажні митні декларації, а також інші подібні документи. До таких інших подібних документів відносяться:

- належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний або розрахунковий документ, що підтверджує прийняття платежу постачальником від одержувача товарів (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми ПДВ і податкового номера постачальника - при постачанні товарів (послуг) за готівку або з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками в межах граничної суми, установленої НБУ для розрахунків готівкою (на сьогоднішній день - 10000,00грн.);

- транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, що виставляється платнику ПДВ за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму ПДВ і податковий номер продавця, за винятком тих, форма яких установлена міжнародними стандартами;

- касові чеки, що містять суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого ПДВ (з визначенням фіскального номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума поставлених товарів (послуг) не може перевищувати 200,00 грн. за день (без урахування ПДВ);

- товарні чеки або інші розрахункові документи, які підтверджують факт сплати ПДВ у результаті придбання товарів (послуг), копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів (послуг), що подається одержувачем товарів (послуг) разом з податковою декларацією за звітний податковий період, - у випадку відмови з боку постачальника цих товарів (послуг) надати податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення.

У першу чергу, бухгалтеру необхідно 29.07.05 р. перенести всі дані за липень 2005 р. із Книги продажу до Реєстру, при цьому дані повинні бути всі про інвентаризовані та розподілені на податкові накладні, пов’язані: а) з операціями господарської діяльності; б) з операціями негосподарської діяльності; в) з "посередницькими" покупками 5.

Окремо хотілося б сказати про порядок відображення підсумків, оскільки платники ПДВ, в яких податковий (звітний) період дорівнює:

- календарному місяцю, визначають щомісячні підсумки щодня зареєстрованих операцій;

- дорівнює кварталу, визначають щомісячні та щоквартальні підсумки щодня зареєстрованих операцій.

Також нагадуємо, що Реєстр є основою 6 для відображення зведених результатів такого обліку ПДВ в податкових деклараціях з ПДВ. При цьому за 3-й квартал 2005 р., підставою також будуть і Книги придбання та продажу, оскільки Реєстр застосовується тільки з кінця липня 2005 р., а до цього застосовувалися Книги придбання та продажу.

Приклад 1

Припустимо, що ріелторскою компанією "Ріелтор +" (платник ПДВ) 29.07.05 р. були здійснені наступні операції:

1. Придбані для господарської діяльності комп’ютери в компанії "Комптрейд" (податковий номер - 25631412) у кількості 5 шт. за ціною 12000,00 грн. кожний, у т.ч. ПДВ - 2000,00 грн. Податкова накладна № 521.

2. Частково оплачені путівки до санаторію "Кристал" (податковий номер - 45613212) для двох працівників у сумі 600,00 грн. кожна, у т.ч. ПДВ - 100,00 грн. Податкова накладна № 122. Оплата цих путівок не була передбачена ні трудовим, ні колективним договором компанії, тобто витрати не пов’язані з господарською діяльністю ріелторскої компанії.

3. Покупка за кошти компанії приміщення під офіс для юрособи-резидента "Васт" (податковий номер - 52955645) за договором поручительства вартістю 600000,00 грн. у т.ч. ПДВ - 100000,00 грн. (податкова накладна № 22). Покупка була здійснена в компанії "Азіябуд" (податковий номер - 62534215). Це приміщення було передано клієнту 29.07.05 р. (клієнт повністю оплатив (повернув) вартість приміщення). Вартість послуг реелторскої компанії (винагорода) склала 24000,00 грн. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн. Податкова накладна № 56.

4. Надані послуги з пошуку приміщення (під офіс) для підприємства (резидента) "Дзвін" (податковий номер - 62102311). Вартість послуги склала 6000,00 грн. у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. Податкова накладна № 57.

5. Зроблено послуги нерезиденту "Fast" (Німеччина). Відповідно до договору ріелторска компанія надавала рекомендації клієнту щодо доцільності вкладення інвестицій у будівництво житлових приміщень у м. Києві. Вартість послуги склала 60000,00 грн., у т.ч. ПДВ - 0,00 грн. (нульова ставка відповідно до п. 6.2 Закону про ПДВ). Податкова накладна № 58.

Відобразимо ці операції в Реєстрі 7(дивись нижче). При цьому в рядку 1 (розділу 1 та 2 Реєстру) зазначені дані, перенесені з Книг придбання та продажу станом на 28.07.05 р. (включно).

1 Відповідно до "Переліку типових документів, які створюються в діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням строків зберігання документів", затвердженим наказом Головного архівного управління при КМУ від 20.07.1998 р. № 41 облікові регістри (головна книга, журнали, і ін.) зберігаються три роки. Такий строк зберігання встановлений за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ, а також для госпрозрахункових підприємств, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії. У випадку виникнення суперечок, слідчих і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

2 В реєстрі вказуються його порядковий номер, дата початку його ведення та закінчення. У випадку ведення реєстру філіями та іншими структурними підрозділами платника ПДВ номер реєстру присвоюється з урахуванням установленого для цих філій й інших структурних підрозділів коду (номеру, шифру) і визначається числовим значенням через дріб: у чисельнику проставляється порядковий номер реєстру, а в знаменнику - код (номер, шифр). Особа, що веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність, веде окремі реєстри по зазначеній діяльності та окремо - по діяльності, що не належить до спільної.

3 У всіх ваших реєстрах датою початку його ведення буде 29.07.2005 р.

4 На підставі додатка 2 до податкової накладної.

5 Докладніше пояснення відносно посередницьких покупок дивися в прикладі 1.

6 Відповідно до п. 3.4 "Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість", затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.1997 р. № 166, невключення податковій накладної (при наявності її оригіналу) до Реєстру отриманих і виданих податкових накладних не є підставою для відмови в зарахуванні суми податку, визначеної в такій податковій накладній, до складу податкового кредиту такого платника ПДВ.

7 Додатково дивися пояснення у виносках до Реєстру, в яких зазначені особливості його заповнення.

1 Окремо хотілося б зупиниться на графах 13 й 14 розділу I Реєстру. Відносно цих граф ДПАУ не дала яких-небудь прямих пояснень. На наш погляд, у цих графах повинні вказуватися дані з купівлі товарів за посередницькими договорами (наприклад, поручительства), а саме тоді, коли право на володіння куплених товарів належить неплатнику ПДВ, який веде цей Реєстр, а клієнту (у нашому випадку - це операція 3 прикладу 1 (див. стор. 4 розділу 1 Реєстру)). Вартість же послуг (винагорода) відображається в другому розділі Реєстру (див. стор. 2 розділу 2 Реєстру).

2 В цій графі вказується назва постачальника. У випадку придбання товарів за межами митної території України й одержання послуг від нерезидента на митній території України в цій графі вказується країна нерезидента і назва нерезидента, наприклад: "Берлінфарм ЛТД" (Німеччина).

3 В цій графі вказується індивідуальний податковий номер постачальника - платника ПДВ. У випадку, якщо товари (послуги) придбані в нерезидента або в особи, що не зареєстрована як платник ПДВ, в цій графі ставиться позначка "Х".

4 В графах 7, 9, 11 й 13 вказується вартість товарів (послуг) і основних фондів без податку на додану вартість. У випадку здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників, на підставі додатка 2 до податкової накладної такі записи здійснюються з відповідним знаком: "+" або "-" (такий порядок відображення коригування стосується і розділу 2 Реєстру).

5 В графах 8, 10, 12 та 14 указується оплачена (нарахована) сума ПДВ за товари (послуги) та основні фонди, визначена виходячи з їхньої вартості, зазначеної в графах 7, 9, 11 й 13 (відповідно). При цьому сума ПДВ, зазначена в графах 12 й 14, до податкового кредиту не включається. У випадку придбання в платника ПДВ товарів (послуг) і основних фондів, звільнених від оподаткування, і тих, які не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником ПДВ, у графах 8, 10, 12 й 14 ставиться позначка "Х". У випадку здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників такі записи здійснюються з відповідним знаком: "+" або "-" (такий порядок відображення коригування стосується і розділу 2 Реєстру).

Як бачимо, фактично особливості із заповнення Реєстру (відмінні від заповнення Книг придбання та продажу) торкнулися тільки розділу І Реєстру.

Олег ЗгурськийНаступна стаття:  На початок статті Заява про перехід з місячного звітного періоду з ПДВ на квартальний Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Відповідно до «Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість», платник ПДВ, обсяг оподатковуваних податком операцій якого за 12 місячних звітних (податкових) періодів, що минули, не перевищував 300000,00 грн (без урахува...

В рубриці: 


Не у відпустку — у відрядження — на конференцію за кордон Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає.
Розглянемо, яким чином оформити зв’язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службове відрядження – це поїздк...

Доставка товару покупцям Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому вартість...

0.01064