(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 20 (24.10.2005)
Практика

Облік основних засобів у приватного підприємця

Припустимо, що ППшник (див. попередню статтю в "ШБ" № 19/2005) провів інвентаризацію (перевірку наявності) всіх своїх активів і заповнив інвентаризаційні відомості на певну дату. Що далі робити із цією відомістю? Її необхідно зберегти, оскільки вона буде своєрідною "точкою відліку" у вашому обліку.

До речі, рекомендуємо визначити для себе яку-небудь елементарну систему обробки поточних документів і передачі на зберігання (до архіву) вже оброблених документів. У ППшника, що "сам собі режисер", передача на зберігання (до архіву) може виражатися в підшивці документів, що пройшли обробку, в окрему папку та розміщенні її в окремій шафі. Найголовніше, щоб "нові" та "старі" документи були відокремлені один від одного. А якщо вони ще й систематизовані за періодами, видами активів і операцій, то це краще, що можна зробити для зручного пошуку необхідного документа надалі. Наприклад, всі інвентаризаційні відомості можна скріпити і підшити в окрему папку "Інвентаризація" із зазначенням дати її проведення.

Але перш ніж ви передасте інвентаризаційну відомість, нам необхідно її дані перенести в документи, які дозволять надалі контролювати схоронність основних засобів та їхнє використання. Бухгалтерською мовою така операція називається "поставити на облік" або поставити "на баланс".

Нагадаємо, що минулого разу ми взяли для прикладу двох ППшників - "А" (який тільки починає свою діяльність) і "Б" (який уже веде свою діяльність). В першого, природно, ще немає ніяких основних засобів та "ставити на облік" ще нема чого, тому перейдемо відразу ж до ППшника "Б", в якого вже є в наявності основні засоби.

Нагадуємо, що до основних засобів належать матеріальні активи, які у вас перебувають з метою їхнього використання в процесі виробництва, постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду і т.д., і мають строк корисного використання більше одного року.

Одиницею обліку ОС є окремий об’єкт. Тому кожний окремий об’єкт будемо "ставити на облік" окремо. Нерідко трапляється так, що є кілька абсолютно однакових об’єктів основних засобів. Якщо кожний з них ставити на облік окремо, то, як їх відрізнити? Пропонуємо вам взяти на озброєння використовуваний в бухгалтерському обліку метод розпізнавання однакових об’єктів основних засобів за їхніми номерами, які називаються інвентарними (звідси і виникла друга назва об’єктів основних засобів - інвентарний об’єкт).

Інвентарний номер об’єкта ОС - будь-яке число (або спеціальний код), що ви дасте своєму об’єкту. Зазвичай він не тільки вказується в бухгалтерських документах, але й наноситься фарбою або яким-небудь іншим способом на сам об’єкт основних засобів.

Інвентарна відомість нам подає інформацію про те, що ми маємо у цьому випадку по об’єктах основних засобів, скільки і за якою вартістю. Але яка вартість зазначена в інвентаризаційній відомості? Адже об’єкти основних засобів, як правило, мають дві вартості:

1) первісну - ту, за якою придбавався об’єкт основних засобів, плюс всі витрати, пов’язані з придбанням і пуском об’єкта в експлуатацію (докладніше дивися нижче);

2) залишкову - ту, за якою він значиться в обліку на момент інвентаризації і яка дорівнює первісній вартості за мінусом амортизації (зносу), нарахованої по об’єкту основних засобів за весь час його експлуатації.

Оскільки ми ведемо мову про становлення обліку в ППшника, тобто до позначеного моменту ніякого обліку не велося і, відповідно, не було ніякого нарахування амортизації, і визначення залишкової вартості "традиційним" (зазначеним вище) методом не вийде, то ми пропонуємо визначити первісну вартість об’єкта, що дорівнює тій, за якою його можна продати на момент проведення інвентаризації. Певна неточність, можлива в цьому випадку, нехай вас не бентежить. В остаточному підсумку навіть на тих підприємствах, на яких ідеально поставлений облік, рідко коли залишкова вартість адекватно відображає стан і ступінь зносу об’єктів основних засобів.

Що стосується первісної вартості, то, в принципі, вона вам може і не знадобитися. Адже в обліку ви відобразите наявні у вас об’єкти основних засобів саме за залишковою вартістю. Тому якщо ви забули, скільки коштував вам той або інший об’єкт основних засобів у момент його придбання, то можна не мучитися і не згадувати. Але, підкреслюю, це стосується тільки тих об’єктів, які у вас уже експлуатувалися і були відображені в інвентаризаційній відомості. Що стосується нових об’єктів, тих, які ви придбали в момент інвентаризації або придбаєте потім, то вони повинні "ставитися на облік" за їхньою первісною вартістю.

Як визначити первісну вартість? В багатьох первісна вартість асоціюється з вартістю покупки. Це не зовсім правильно і може ввести вас в оману. Як? Ось невеликий приклад. Холодильник можна купити в магазині за рогом за ціною 1000,00 грн., або такий самий в Обухові за 900,00 грн. Якщо первісною вартістю вважати тільки витрати на придбання, то купувати холодильник вигідніше в Обухові. Але якщо первісну вартість рахувати "правильно" і включити до неї всі витрати, пов’язані з придбанням (а в цьому випадку - витрати на транспортування), то вартість обухівського холодильника може значно перевищити вартість того, що в магазині за рогом. А оскільки ви кожну копійку заробляєте своєю працею то, і рахувати її повинні особливо ретельно і "правильно". То як же "правильно" визначити первісну вартість придбаного об’єкта основних засобів?

Відповідь дає бухгалтерський облік. До первісної вартості об’єкта основних засобів включаються:

- суми, сплачені постачальнику (продавцю);

- різні платежі (реєстраційні збори, державний збір, інші платежі, здійснювані у зв’язку з придбанням права на об’єкт ОЗ);

- суми непрямих податків і зборів (наприклад, ПДВ, акциз, якщо ПП не є платником цих податків і зборів);

- витрати на страхування ризику доставки ОЗ;

- витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;

- інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Не включаються до первісної вартості витрати на сплату відсотків за користування кредитом у випадку придбання ОЗ за рахунок позикових коштів.

Якщо всі перераховані витрати незначні стосовно вартості безпосередньо самого об’єкта основних засобів, то ви їх можете проігнорувати.

Але ми трохи відволіклися від основних засобів, зазначених в інвентаризаційній відомості. Визначивши те, як їх ідентифікувати, і визначивши їхню вартість, необхідно перейти до їхнього документального обліку.

Як первинний документ з обліку основних засобів можна запропонувати інвентарну картку типової форми ОЗ-6, що відкривається по кожному об’єкту ОЗ за вимогами бухгалтерського обліку. Але вона містить масу реквізитів, які для ППшника не мають значення. Можна вибрати тільки ті реквізити інвентарної картки ОЗ-6, які важливі для вас, і заповнювати тільки їх, або можна розробити свою форму інвентарної картки. Стосовно типової форми, то вона загальновідома, а от спеціальну форму інвентарної картки для ППшника я пропоную в наступному вигляді (дивися нижче).

В інвентарній картці всі графи заповнюються по мірі здійснення тих або інших операцій. У цьому випадку заповнені тільки дані з "постановки на облік" об’єкта основних засобів. По мірі експлуатації верстата дані про зроблені ремонти, модернізацію, про нарахований знос та, зрештою, про вибуття будуть занесені до картки по мірі здійснення таких операцій. Всі ці операції будуть розглянуті в наступних публікаціях, тоді ми і наведемо приклад заповнення відповідних граф інвентарної картки.

Картки зберігаються за класифікаційними ознаками (наприклад, обладнання, транспортні засоби прилади та інструменти) і місцями експлуатації. Картки недіючих ОЗ (у запасі, на консервації) зберігаються окремо. Знову ж можна завести папку з назвою "Основні засоби", сформувати картки, обов’язково під кожну картку підкласти первинні документи (документи, на підставі яких зроблені записи в інвентарній картці) і скласти в папку.

Далі буде

Марина ТарасоваНаступна стаття:  На початок статті Думка митниці — закон, або... Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Що ж робити підприємцю, коли митні органи незаконно завищують мита...

В рубриці: 


Не у відпустку — у відрядження — на конференцію за кордон Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає.
Розглянемо, яким чином оформити зв’язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службове відрядження – це поїздк...

Доставка товару покупцям Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому вартість...

0.011523