Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Школа бухгалтера № 16 (28.8.2006)
Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Лікарняний лист

Розглянемо порядок оформлення листка непраце­здатності або як ми звикли його називати, лікарняного листа, а також розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності, виплачуваної на підставі листків непрацездатності.

Оформлення лікарняних листів

Допомога з тимчасової непрацездатності відповідно до ст. 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі — Закон № 2240) надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, що повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у випадку настання в неї одного з таких страхових випадків:

1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;

2) необхідності догляду за хворою дитиною;

3) необхідності догляду за хворим членом родини;

4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, що доглядає за цією дитиною;

5) карантину, введеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на більш легку, нижчеоплачувану роботу;

7) протезування з розміщенням у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства;

8) санаторно-курортного лікування.

Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах відповідно до ст. 51 Закону № 2240 є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а у випадку роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, завірена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Мінздраву України № 455 від 13.11.2001 р. (далі — Інструкція № 455).

При прийнятті до обліку листка непрацездатності варто взяти до уваги:

1. Листок непрацездатності не може видаватися:

- лікарями станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, станцій переливання крові, закладів судово-медичної експертизи, грязелікувальних, косметологічних і фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік, будинків відпочинку, туристичних баз, зубопротезних поліклінік (відділень), санітарно-профілактичних закладів;

- лікарями приватних закладів охорони здоров’я, приватними лікарями (фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності);

- лікарями лікувально-профілактичних закладів всіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

2. Листок непрацездатності видається і закриваєть­ся в одному лікувально-профілактичному закладі, а за наявності показань може бути продовжений в іншому.

3. Особам, у яких тимчасова непрацездатність наступила поза постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок непрацездатності видається за місцем їхнього тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на кількість днів непрацездатності.

Для догляду за хворим членом родини листок непрацездатності видається лікарем одному з працюю­чих членів родини або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд.

Для догляду за дорослим членом родини та хворою дитиною старше 14 років при лікуванні в поліклінічних амбулаторних умовах листок непрацездатності видається на строк до трьох днів. У вигляді виключення, залежно від важкості захворювання та побутових умов, цей строк може бути продовжений за рішенням лікарсько-консультаційної комісії (ВКК), а у випадку її відсутності — головного лікаря, але не більше семи календарних днів.

Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина має потребу в догляді, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою в результаті аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування.

Якщо в родині хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один листок непрацездатності.

Працюючій особі, що здійснює догляд за дитиною віком до трьох років, дитиною-інвалідом віком до 16 років, у випадку хвороби матері (опікуна або іншого члена родини, що перебуває у відпустці з догляду за дитиною віком до трьох років, виховує дитину-інваліда віком до 16 років), листок непрацездатності видається на весь період, протягом якого вона за висновком лікаря не може здійснювати догляд за дитиною.

У випадку стаціонарного лікування дітей віком до шести років, важкохворих дітей більш старшого віку (6-14 років) або дітей віком до 14 років, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (СНІД) і потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, одному з працюючих членів родини або іншій працюючій особі, що здійснює догляд за дитиною, видається листок непрацездатності на період, необхідний для перебування в стаціонарі або для догляду за дитиною.

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності відразу на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 — після).

Порядок заповнення листка непрацездатності (далі – ЛН) викладений в Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженій спільним наказом Мінздраву України, Мінпраці України, Фонду со­ціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406. Цим самим наказом затверджений зразок листка непрацездатності.

Лицьова сторона бланка ЛН заповнюється лікарем, а зворотна сторона — за місцем роботи застрахованої особи.

При прийнятті ЛН варто звернути увагу на період тимчасової непрацездатності, наявність позначок про порушення режиму, всіх необхідних підписів і печаток на лицьовій стороні листка.

Розповімо про заповнення зворотної сторони ЛН (див. зразок на наступній сторінці).

Зворотна сторона ЛН поділена на чотири частини. Перша частина містить відомості про характер роботи (постійна або тимчасова), період відсутності співробітника, неробочі дні в періоді відсутності та дату виходу на роботу. Ці дані заповнюються табельником або особою, уповноваженою вести табель. Друга частина заповнюється відділом кадрів і містить відомості про страховий стаж, необхідні для визначення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності. Відомості про страховий стаж (період, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала або за неї сплачувалися страхові внески) заносяться з трудової книжки. Періоди тимчасової втрати працездатності, перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і час перебування застрахованої особи у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку також включаються до страхового стажу.

Заповнення третьої частини здійснюється комісією з соціального страхування або особою, уповноваженою вирішувати питання про призначення допомоги. У випадку ухвалення позитивного рішення про призначення допомоги тут указується розмір допомоги у відсотках від середньої заробітної плати (доходу) застрахованої особи залежно від страхового стажу.

Четверта частина зворотної сторони ЛН заповнюється бухгалтерією підприємства. До таблиці «Довідка про заробітну плату» заносяться дані про нараховану заробітну плату в місяцях розрахункового періоду (як визначити розрахунковий період, поговоримо нижче), на підставі яких розраховується середня заробітна плата. У таблиці «Належить до виплати» вказується, за який період виплачується допомога, кількість робочих днів, розмір допомоги у відсотках від середньої заробітної плати і сума.

Зазначені дані засвідчуються підписами керівника та головного бухгалтера підприємства.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 20.03.2006 р. № 01-16-557 щодо заповнення ЛН роз’яснив наступне:

Для спрощення роботи бухгалтерії підприємства в частині оформлення листків непрацездатності для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітно­сті та пологам дозволяється не заповнювати розділ листка непрацездатності «Довідка про заробітну плату», якщо розрахунок середньої заробітної плати проводиться автоматизовано. При цьому до листка непрацездатності обов’язково додається розрахунок, оформлений аналогічно листку непрацездатно­сті, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою.

Лицьова сторона ЛН (витяг)

Зразок зворотної сторони ЛН

Далі буде

Олена ЛєсніковаНаступна стаття:  На початок статті Бухгалтер та адмінвідповідальність Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Закінчення. Початок див. у «ШБ» № 15/2006 р. Факт здійснення адміністративного правопорушення фіксується протоколом, що складається у двох екземплярах....

В рубриці: 


Не у відпустку — у відрядження — на конференцію за кордон Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає.
Розглянемо, яким чином оформити зв’язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службове відрядження – це поїздк...

Доставка товару покупцям Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому вартість...

0.011996