(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Школа бухгалтера № 5 (12.3.2007)
Бухгалтерський облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Депонована заробітна плата

Якщо зарплата не отримана – значить вона буде цілішою. Шкода тільки, що відсотки на неї не нарахують.

Визначення терміну

Відповідно до п. 1.2 Положення НБУ № 637 депонована заробітна плата — це готівкові кошти, отримані підприємствами (підприємцями) для виплат, пов’язаних з оплатою праці, і не виплачені у встановлений строк окремим фізичним особам. Розглянемо, як оформляється в касі підприємства і враховується в бухгалтерському і податковому обліку депонована заробітна плата.

Касовий облік депонованої заробітної плати

Спочатку зазначимо, що підприємства мають право зберігати в своїй касі отримані з банку для виплати зарплати грошові кошти, сума яких перевищує встановлений ліміт каси, протягом трьох днів (включаючи день одержання коштів з банку)1. Це вимога п. 2.10 Положення НБУ № 637.

Зарабітна плата, не видана протягом трьох днів з каси підприємства працівникові цього підприємства:

а) повертається в банк не пізніше наступного робочого дня банку;

б) залишається в касі в межах установленого ліміту каси.

Джерелом виплати заробітної плати може бути і готівкова виручка, отримана від контрагентів до каси підприємства. У такому випадку підприємство має право зберігати в своїй касі готівкові кошти у вигляді виручки, сума яких перевищує встановлений ліміт каси, протягом трьох днів від дня настання строків виплати заробітної плати. Причому якщо вся заробітна плата виплачується виключно за рахунок виручки, то її сума має відповідати сумі, зазначеній в переданих з бухгалтерії до каси підприємства платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях.

Тобто зрозуміло, якщо у встановлений для виплати заробітної плати строк, що дорівнює трьом дням2, працівник не з’явився для її одержання в касу підприємства, то така зарплата вважається депонованою, а працівник, що не одержав зарплату — депонентом. Як необхідно документально оформити таку невиплачену заробітну плату? Відповідь знаходимо в п. 3.9 Положення НБУ № 637, яким передбачене здійснення декількох дій для оформлення депонованої заробітної плати в касі підприємства.

Перше, що необхідно зробити касирові після закінчення встановлених строків виплати заробітної плати, — це зробити напис «Депоновано» в платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях після прізвищ працівників, яким не здійснено виплату зарплати. Відзначимо, що такий напис робиться касиром власноручно (наприклад, ручкою) або ж за допомогою відбитка штампа.

Друга дія касира — складання реєстру депонованих сум з використанням даних платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей. Розглянемо порядок складання цього документа на конкретному прикладі.

ПРИклад 1

Відповідно до даних платіжної відомості № 5, з 7 по 9 лютого 2007 р. не виплачена заробітна плата працівникам підприємства 4-го цеху, що нез’явилися для її одержання:

- Романчук Н.А. (табельний номер 4) — 1000,00 грн;

- Бойко Є.І. (табельний номер 8) — 800,00 грн;

- Величко А.П. (табельний номер 12) — 1500,00 грн.

Зазначена заробітна плата Романчук Н. А. до кінця року так і не була виплачена. Зарплата Бойко Є.І. виплачена 22.02.2007 р. з каси (видатковий касовий ордер № 56). Зарплата Величко А.П. перерахована 22.02.2007 р. на його картковий рахунок за платіжниим дорученням № 75 (відповідно до заяви останнього). З огляду на дані прикладу 1, фрагмент заповненого реєстру депонованих сум, форма якого затверджена Наказом МФУ № 356, буде мати такий вигляд (дивись на наступній сторінці).

1 Ця вимога не стосується відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту і морських портів. Готівкові кошти для виплати заробітної плати можуть зберігається в їхніх касах у сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, протягом п’яти робочих днів (включаючи день одержання коштів з банку).

2 Або п’яти дням (див. виноску 1).

Наведемо деякі пояснення зі складання реєстру депонованих сум. Реєстр складається за кожний період виплати зарплати окремо саме тим касиром, який закриває платіжну (розрахунково-платіжну) відомість. Наприклад, якщо зарплата виплачується працівникам підприємства двома частинами в лютому 2007 року (аванс і остаточна виплата), то і реєстр депонованих сум необхідно складати також два рази (певна річ, за наявності депонованих сум).

Тепер про позначку на рахунок сплати (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати (графа 7–10 таблиці реєстру). Відповідно до вимог Наказу МФУ № 356, таку позначку робить працівник підприємства, що безпосередньо здійснює облік депонованої зарплати на підставі:

- видаткових касових ордерів;

- платіжних доручень;

- бухгалтерських довідок про списання заборгованості по зарплаті, за якою строк позовної давності минув;

- інформації про перенесення до реєстру поточного року сум невиплаченої (депонованої) зарплати за минулий рік. Таке перенесення депонованих сум минулого року здійснюється на початку поточного року.

Кожна позначка підтверджується підписом працівника, що її зробив. Цим працівником може бути той же касир або ж бухгалтер підприємства. Реєстр підписується касиром, що його склав, а також головним бухгалтером (із зазначенням дати перевірки даних реєстру).

Отже, порядок складання реєстру зрозумілий. Тепер далі про ті дії, які має здійснити касир при документальному оформленні депонованої зарплати. Третя дія касира — підбивання підсумку виплачених і невиплачених (депонованих) сум за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Наприкінці платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей ще раз указується фактично виплачена зарплата і сума зарплати, що підлягає депонуванню. Ці зазначені наприкінці відомостей суми звіряються з підсумковими сумами відомостей і посвідчуються підписом касира.

Відзначимо, що якщо зарплата з каси видавалася не касиром, а іншою особою (наприклад, бухгалтером, у випадку відсутності касира через його хворобу), то в платіжній (розрахунково-платіжній) відомості додатково потрібно зробити такий напис «Готівку за відомістю видав» і скріпити його підписом. Певна річ, вищевказана особа також буде складати і скріпляти своїм підписом реєстр депонованих сум.

І останнє, що необхідно зробити касирові:

- заповнити касову книгу відповідно до даних виписаного бухгалтерією видаткового касового ордера на фактично видану суму за платіжною (розрахунково-платіжною) відомістю. Бухгалтерія повинна виписувати зазначений видатковий касовий ордер тільки після перевірки записів, викладених касиром у платіжній (розрахунково-платіжній) відомості, та підрахунку виданих і депонованих сум;

- повернути суму депонованої зарплати, що перевищує розмір установленого на підприємстві ліміту каси, до банку. Депоновані суми, що підлягають поверненню до банку, оформляються складанням одного (загального) видаткового касового ордера.

Бухгалтерський облік

При відображенні депонованих сум в бухобліку, відповідно до вимог Інструкції № 291, необхідно використовувати субрахунок 662 «Розрахунки з депонентами» рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». По кредиту 662 субрахунку в кореспонденції з дебетом суб­рахунку 661 «Розрахунки за зарплатою» відображається заборгованість підприємства за виплатами працівникам зарплати. Але тільки у випадку одержання підприємством готівкових коштів (у вигляді виручки, з банку) для виплати зарплати через касу і неотримання їх працівниками. У наступній публікації ми розглянемо конкретний приклад, а також питання, пов’язані з веденням податкового обліку при здійсненні депонування зарплати на підприємстві.

Фрагмент

Реєстр депонованої заробітної плати № 3 за лютий 20 07 року
Поряд-
ковий номер (табе-
льний номер)
Найме-
нування цеху (відділу)
Номер платіжної відомості
П.І.Б

робіт-
ника
Дата виник-
нення заборго-
ваності
Сума невиданої зар-плати, грн
Відмітка про сплату (перерахування, списання, перенесення)
Дата
Номер документа
Сума, грн
Підпис
виконавця
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 (4)
4 цех
5
Романчук Н.А.
09.02.07 р.
1000,00
Перенесена на 2008 р.
1000,00
 
2 (8)
4 цех
5
Бойко О.І.
09.02.07 р.
800,00
22.02.2007 р.
Сплата,

ВКО № 56
800,00
 
3 (12)
4 цех
5
Величко А.П.
09.02.07 р.
1500,00
22.02.2007 р.
Перерахування, ПД № 75
1500,00
 

Нормативна база

1. Положення НБУ № 637 - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

2. Наказ МФУ № 356 - Наказ МФУ № 356 від 29.12.2000 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій про використання регістрів бухгалтерського обліку».

3. Інструкція № 291 - Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

Далі буде

Євгеній Губа, АФ «Інсайт»Наступна стаття:  На початок статті Помилки в обчисленні доходів Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухгалтерський облік
Інколи в практичній роботі бухгалтери стикаються зі, здавалось би, простими операціями, проте помилки при цьому роблять значні (і для бухгалтерського, і для податкового обліку). Про деякі з них розказується у цій статті. Коли багато кас Одна з...

В рубриці: 


Відпускні в бухгалтерському обліку Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 24 (16.6.2008) :: Бухгалтерський облік
Тема відображення в обліку операцій з надання відпустки працівникам особливо актуальна у літній період. Тому, як правильно відправити працівника у відпустку, присвячена ця стаття....

Поступка вимоги — цесія і факторинг Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Бухгалтерський облік
У бухгалтерській практиці все частіше зустрічаються договори переведення боргу і відносно нові для вітчизняного законодавства терміни «цесія» і «факторинг». Про те, що це таке і як операції в межах переведення зобов’язань на третю особу відображаються в б...

0.025676