(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 8 (7.5.2007)
Практика

Розрахунковий лист при звільненні працівника

Часто буває так, що найпростіші та найповсякденніші операції при ближчому розгляді виявляються зовсім не простими, хоча і не менш повсякденними. Прикладом таких операцій може служити звільнення працівника. Навіть якщо виключити такий фактор, як причини звільнення, або те, яка зі сторін є його ініціа­тором, далеко не кожен бухгалтер знає, як правильно розраховувати працівника, що звільняється. А вже якщо розглядати цю ситуацію з урахуванням факторів, що впливають на звільнення, то ймовірність допущення помилки таким бухгалтером зростає в кілька разів. Розгляду того, як правильно зробити розрахунки з працівником, що звільняється, і присвячена ця стаття.

Насамперед визначимося із самими діями, які роботодавець зобов’язаний здійснити при звільненні працівника:

1. Перевірити, чи немає в працівника заборгованості перед роботодавцем, або заборгованості роботодавця перед працівником.

Заборгованість може виникнути у вигляді неповернених підзвітних сум, непогашеної суми позики, спецодягу, що підлягає поверненню, і т.д. У випадку якщо така заборгованість є, то її необхідно утримати з працівника (якщо вона дебетова) або повернути йому (якщо вона кредитова) при проведенні остаточного розрахунку.

Заборгованість визначається на підставі обхідного листа і реєстрів обліку, в яких відображається заборгованість, матеріальні та нематеріальні цінності та грошові кошти. Типова форма обхідного лис­та законодавчо не встановлена, більше того, він не є обов’язковим документом, що заповнюється при звільненні. Але обхідний лист дозволяє систематизувати всі можливі заборгованості як з боку працівника, так і з боку роботодавця стосовно нього. Обхідний лист має містити: формулювання, для чого заповнюється обхідний лист (наказ про звільнення); прізвища, імена та по батькові посадових осіб, яких повинен обійти працівник, що звільняється; місце для приміток посадових осіб, в якому вони можуть зазначити, що не мають претензій до працівника, або вказати, які саме претензії до нього вони мають; місце для дати і підпису посадових осіб.

2. Після перевірки заборгованості роботодавець зобов’язаний нарахувати працівникові зарплату за відпрацьований ним до дня звільнення період, який ще не оплачено (якщо він на почасовій оплаті праці) або виконані ним, але ще не оплачені роботи або послуги (відряднику) та інші виплати, передбачені чинним законодавством або колективним і трудовим договором.

3. При нарахуванні зарплати працівникові, що звільняється, роботодавець зобов’язаний зробити перерахунок податку з доходів фізосіб за поточний рік і у випадку якщо буде виявлені недоплата або переплата, роботодавець зобов’язаний скоригувати суму зобов’язання з податку з доходів працівника в місяці звільнення.

4. Письмово повідомити працівника про суму, що підлягає виплаті йому при звільненні. Ця вимога з’явилася у зв’язку з прийняттям 20.12.2005 р. Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» № 3248-IV.

5. Зробити остаточний розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку (у випадку якщо трудова книжка працівника зберігалася в цього роботодавця) — не пізніше останнього дня роботи. У трудовій книжці необхідно зробити запис про звільнення співробітника із зазначенням підстави для звільнення, номеру та дати наказу про звільнення і дати самого звільнення. Дата звільнення працівника, зазначена в трудовій книжці, буде одночасно й останнім днем його роботи в цього роботодавця.

Одним з неврегульованих питань на сьогоднішній момент є питання письмового повідомлення працівника про виплати, належні йому у зв’язку зі звільненням. Форма, в якій необхідно зробити повідомлення, дотепер не затверджена. Як варіант письмового повідомлення роботодавець може використовувати так званий розрахунковий лист — довідку про суму нарахованої зарплати за місяць звільнення, суму податків, зборів та інших утримань із зарплати і суму, що підлягає видачі працівникові на руки після всіх утримань.

Розрахунковий лист має містити: найменування підприємства; прізвище, ім’я та по батькові працівника; бажано вказати ідентифікаційний номер платника податків (працівника); види нарахованих доходів працівника в місяці звільнення (зарплата, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога і т.д.); види утримань з доходів (податки, збори, інші обов’язкові платежі та утримання за заявою працівника); суму, що належить видачі працівникові на руки, і графу, в якій працівник повинен розписатися про те, що він ознайо­мився з цим документом. Для того щоб роботодавець міг підтвердити факт письмового повідомлення працівника про суму виплат, що належать йому в місяці звільнення, розрахунковий лист необхідно оформити в двох екземплярах: один з них видається працівникові, а другий залишається в роботодавця.

Розглянемо розрахунок з працівником при звільненні на прикладі.

ПРИклад 1

Васильєв С.С. був прийнятий на фірму «Квітень» 01.0.1.06 р. і звільняється 16.04.07 р. Його оклад становить 600,00 грн (підвищений на 25,00 грн з 01.02.2007 р.). Сума зарплати за останні 12 календарних місяців складає 7639,60 грн. За період роботи Васильєв С.С. був у відпустці сім календарних днів.

Зарплата Васильєва С.С. за квітень складає: 600,00/20 х 10 = 300,00 грн.

Індексація зарплати у квітні 2007 р. не проводиться.

Сума компенсації за невикористану відпустку обчислюється через визначення кількості днів, що підлягають компенсації: (24 + 7) – 7 = 24 дня, з яких 24 — кількість днів відпустки за 2006 рік, а 7 — за 2007 рік.

Звідси сума компенсації: 7639,60 / (365 – 10) х 24 = 516,48 грн.

У результаті перерахунку ПДФО було виявлено, що з Васильєва С.С. необхідно доутримати 30,00 грн. Інших заборгованостей за ним не значиться.

Бухгалтерський і податковий облік розрахунку з Васильєвим С.С. буде виглядати так.

Таблиця 1
№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн.
Податковий облік
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
Нараховано зарплату
92
661
300,00
-
300,00
2
Нараховано компенсацію за невикористану відпустку (фірма не створювала резерв з оплати відпусток)
92
661
516,48
-
516,48
3
Нараховано внески до Пенсійного фонду
92
651
271,07
-
271,07
4
Нараховано внески до ФСС з ТВП
92
652
12,25
-
12,25
5
Нараховано внески до ФСС з безробіття
92
653
10,61
-
10,61
6
Нараховано внески до ФСС від нещасних випадків на виробництві (1 %)
92
656
8,16
-
8,16
7
Утримано внески до Пенсійного фонду
661
651
7,92
-
-
8
Утримано внески до ФСС з ТВП
661
652
8,16
-
-
9
Утримано внески до ФСС з безробіття
661
653
4,08
-
-
10
Утримано ПДФО
661
641
149,45
-
-
11
Перераховано податки і внески з поточного рахунку фірми
65,641
311
471,70
-
-
12
Видано суму розрахункових з каси фірми
661
311
646,87
-
-

Розрахунковий лист Васильєва С.С. може виглядати так.

Ганна БиковаНаступна стаття:  На початок статті Контрольні закупівлі у СПД Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Хто тільки не перевіряє суб’єкта господарювання, особливо якщо він ще і сидить на «хлібному» місці. Як тільки запахло грішми (контролюючі органи це скромно називають штрафними санкціями), злітаються всі, кому не лінь. Не лінь, як виявилося, дуже і...

В рубриці: 


Не у відпустку — у відрядження — на конференцію за кордон Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає.
Розглянемо, яким чином оформити зв’язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службове відрядження – це поїздк...

Доставка товару покупцям Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому вартість...

0.010573