(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний по сайтуКурсы валют на PROext

Школа бухгалтера № 11 (11.6.2007)
Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Витрати на підбір персоналу

Одним з видів вирішення кадрових питань є підбір персоналу шляхом звертання до кадрових або рекрутингових агентств або розмішення оголошення в періодичних виданнях. Оскільки сума, сплачена за пошук кандидатури на ту чи іншу вакансію, часто буває вагомою, то природним бажанням роботодавця є віднесення цієї суми до витрат, пов’язаних з господарською діяльністю, та валових витрат. Для того щоб мати таку можливість, роботодавцеві необхідно дотриматися умов, які ми і розглянемо нижче.

1. Договір на надання послуг (виконання робіт). Основою цивільно-правових відносин між роботодавцем-замовником і агентством або періодичним виданням, яке розмістило оголошення про вакансії, як правило, є договір про надання (виконання) послуг, робіт. Його необхідно укласти в письмовій формі. Для того щоб уникнути питань з боку органів податкової інспекції при перевірці правильності включення витрат, пов’язаних з найманням персоналу, до валових витрат, роботодавець може, наприклад, внести до текста договору формулювання: «метою пошуку цього персоналу є забезпечення підприємства трудовими ресурсами для здійснення господарської діяльності».

2. Наказ про пошук персоналу. Валововитратність, а також можливість віднесення цих витрат на витрати, пов’язані з господарською діяльністю, можна обґрунтувати також створенням наказу, підписаного керівником підприємства (суб’єкта підприємницької діяльності). Наказ повинен містити перелік заходів, які необхідно здійснити для підбору персоналу «з метою забезпечення господарської діяльності трудовими ресурсами відповідно до штатного розпису...».

3. Акт виконаних робіт (наданих послуг). Договором, укладеним між роботодавцем і агентством, що займається підбором персоналу, може бути встановлено два види робіт (послуг) (далі – послуг), які агентство зобов’язане виконати (надати):

а) пошук декількох кандидатур на певну вакансію (вакансії), що відповідають вимогам, установленим замовником. У цьому випадку агентство зобов’язується провести відбір установленої договором кількості кандидатів, з яких згодом сам замовник уже відбирає необхідних йому працівників;

б) ведення переговорів з найму конкретного працівника, так називане «переманювання» визначеного замовником конкретного фахівця. У цьому випадку винагорода агентству виплачується за проведення переговорів (часто конфіденційних), які привели до укладення з працівником, що цікавить замовника, трудового договору.

Факт надання послуг (виконання робіт) з підбору персоналу необхідно документально підтвердити. Документом, що підтверджує такий факт, є акт виконаних робіт (наданих послуг), підписаний і посвідчений печатками обох сторін договору. Відповідно до предмета договору можливі два варіанти складання такого акту. Якщо агентством був підібраний потрібний роботодавцеві персонал, то складається акт про надані послуги (виконані роботи), в якому вказується, що дані послуги призвели до безпосереднього працевлаштування певного спеціаліста. Якщо предметом договору був відбір певної кількості можливих кандидатів на вакансії, то в акті необхідно зазначити імена та прізвища відібраних кандидатів.

Можливий також варіант, що через незалежних від агентства причин роботодавця не задовольнили підібрані агентством кандидати або за період пошуку і переговорів, здійснюваних агентством, потрібний персонал був знайдений роботодавцем самостійно. Якщо відповідно до договору виконані послуги незалежно від того, чи спричинили вони факт закриття існуючих вакансій, необхідно оплатити, то, для того щоб віднести витрати з оплати цих послуг на господарські (валові) витрати, в акті необхідно докладно описати всі виконані послуги і дати перелік прізвищ кандидатів, резюме яких розглядалося і з якими проводилися співбесіди.

4. Копія оголошення. Якщо для пошуку необхідного роботодавцеві персоналу, він подає оголошення до періодичних видань, то крім зазначених вище документів для підтвердження факту наданих послуг необхідна наявність копії або оригіналу тієї частини видання, в якій було опубліковано оголошення. Це може бути сторінка, на якій зазначені дата і номер випуску періодичного видання. Реєстрація таких копій (оригіналів), що підтверджують факт опублікування оголошення, може здійснюватися роботодавцем в окремому журналі (книзі) аналітичного обліку із зазначенням назви періодичного видання, дати пуб­лікації оголошення, номера періодичного видання й номера сторінки, на якій було опубліковано оголошення, а також номера договору, за яким було здійснено цю публікацію.

Бухгалтерський облік. Відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 16, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, організаційні витрати якими, власне кажучи, і є витрати з підбору персоналу, відображаються в складі адміністративних витрат. Для обліку таких витрат використовується бухгалтерський рахунок 92 «Адміністративні витрати».

Податковий облік. У податковому обліку відображення цих витрат відбувається так.

ПДВ. Відповідно до пп. 7.4.1 Закону України «Про податок на додану вартість» до податкового кредиту платник ПДВ має право включати тільки суми податків, сплачених (нарахованих) у звітному періоді у зв’язку з придбанням товарів або послуг з метою їхнього подальшого використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності платника податку. Таким чином, якщо будуть оформлені документи, зазначені вище, що підтверджують факт зв’язку витрат з господарською діяльністю платника ПДВ, він буде мати право на податковий кредит у сумі ПДВ, сплаченого в складі оплати зазначених послуг.

Податок на прибуток. Відповідно до пп. 5.2.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР до складу валових витрат платника податку включаються суми яких-небудь витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, але з урахуванням обмежень, установлених п.п. 5.3–5.7 цього Закону. Зазначеними пунктами, зокрема, установлено, що обов’язковою умовою для включення витрат, пов’язаних з організацією господарської діяльності, є наявність документальних доказів того, що така виплата була здійснена як компенсація за фактично надану послугу (відпрацьований час), тобто розрахункових, платіжних та інших документів. Тобто і при включенні понесених витрат з підбору персоналу до валових витрат необхідно обов’язково оформити перелічені вище документи, дотримуючись в такий спосіб двох основних умов: зв’язок з організацією господарської діяльності та документальне підтвердження понесених витрат.

Датою збільшення валових витрат є дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, які сталися раніше: оплата послуг або складання акту наданих послуг.

ПРИклад 1

ТОВ «Лідер» уклало з рекрутинговим агентством договір про підбір персоналу. Обидва підприємства є платниками ПДВ. Вартість послуг рекрутингового агентства за договором склала 1200,00 грн, у тому числі ПДВ (20 %) — 200,00 грн. Після проведення підбору рекрутингове агентство оформило акт виконаних робіт (наданих послуг), що підтверджує факт надання послуг. ТОВ «Лідер» здійснило оплату послуг на підставі акту виконаних робіт. Податкова накладна була видана рекрутинговым агентством за датою першої події (надання послуг). Вартість послуг з підбору персоналу (за вирахуванням ПДВ) була включена до валових витрат ТОВ «Лідер» на дату складання акту виконаних робіт. У ТОВ «Лідер» бухгалтерський і податковий облік цієї операції буде виглядати так.

Таблиця 1
№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
Віднесено витрати з підбору персоналу до адміністративних витрат за актом виконаних робіт (наданих послуг)
92
631
1000,00
-
1000,00
2
Відображено податковий кредит з ПДВ (за фактом одержання податкової накладної від агентства)
641
631
200,00
-
-
3
Оплачено виконані роботи з підбору персоналу
631
311
1200,00
-
-

ПРИклад 2

ПП «Агро» уклало договір з ТОВ «Журнал «Міські новини» про розміщення оголошення про набір персоналу за існуючими вакансіями. Обидва підприємства є платниками ПДВ. Вартість послуг становить 300,00 грн (вартість без ПДВ — 250,00 грн, ПДВ (20 %) — 50,00 грн). ПП «Агро» здійснило передоплату послуг на підставі рахунку-фактури. Податкова накладна була видана ТОВ «Журнал «Міські новини» за датою першої події (оплати послуг). Як перша подія вартість послуг з підбору персоналу (за мінусом ПДВ) була включена до валових витрат ПП «Агро». Після проведення підбору ТОВ «Журнал «Міські новини» оформило акт, що підтвердив факт надання послуг. У ПП «Агро» бухгалтерський і податковий облік цієї операції буде виглядати так.

Таблиця 2
№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
Перераховано передоплату за договором
371
311
300,00
-
250,00
2
Відображеноподатковий кредит з ПДВ
641
644
50,00
-
-
3
Віднесено витрати з підбору персоналу на адміністративні витрати відповідно до акту про надані послуги
92
631
250,00
-
-
4
Списано суму податкового кредиту з ПДВ (за фактом одержання податкової накладної від виконавця)
644
631
50,00
-
-
5
Суму раніше перерахованого авансу списано в рахунок оплати виконаних послуг
631
371
300,00
-
-

Ганна БиковаНаступна стаття:  На початок статті ІНДЕКСАЦІЯ за допомогою Excel Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Excel є, мабуть, найзатребуваним програмним продуктом офісного пакета Microsoft. Завдяки унікальним обчислювальним можливостям електронних таблиць, Excel став надійним інструментом бухгалтера в його повсякденній роботі. Якщо ви ще не випробували його...

В рубриці: 


Не у відпустку — у відрядження — на конференцію за кордон Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає.
Розглянемо, яким чином оформити зв’язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службове відрядження – це поїздк...

Доставка товару покупцям Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому вартість...

0.013165