(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 19 (15.10.2007)
Бухгалтерський облік

Заповнення касової книги за наявності РРО

Звернутися до теми, що розглядається в статті, нас примусила дискусія на форумі «ДК» навколо правильності оприбуткування виручки в касу за наявності РРО. Здавалось би, застосування РРО — тема не нова, і запитань не повинно бути. Тим не менше...

Ситуація І

Торгівельне підприємство має один реєстратор розрахункових операцій (РРО) і веде одну касову книгу. Протягом двох днів здійснено такі операції:

1-й день. Денна виручка, зафіксована через РРО, — 350,00 грн. Готівка в банк не здається;

2-й день. Денна виручка, зафіксована через РРО, — 422,00 грн. В банк здано 500,00 грн.

Бухгалтера цікавить, які записи необхідно зробити в касовій книзі і в книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) до РРО за кожний з цих днів. На його думку:

1) в 1-й день робиться запис в КОРО лише про суму денного виторгу, записи до касової книги не вносяться;

2) на 2-й день в КОРО записується денний виторг і службова видача на суму 500,00 грн.

В касовій книзі робиться запис про оприбуткування готівки в сумі 500,00 грн і запис про видачу готівки з каси для здавання в банк в сумі

500,00 грн. Як наслідок, на кінець 2-го дня в касовій книзі залишок коштів — 0,00 грн, а залишок готівки в РРО — 272,00 грн.

Крім того, РРО не має ящика для зберігання готівки, а тому на підприємстві згідно з наказом дозволено зберігати готівку в сейфі, який використовується і для зберігання інших готівкових коштів, що надходять до каси підприємства (отриманих з банку за чековою книжкою на виплату зарплати чи на господарські потреби1). Таким чином, такі поняття, як «каса підприємства» і «місце проведення розрахунків» через РРО, збігаються. Відповідно, у бухгалтера виникають такі запитання:

а) чи можна/потрібно всю виручку, зафіксовану через РРО, оприбутковувати в касу, виписуючи прибутковий касовий ордер і не роблячи «службову видачу» в РРО, а на ранок на цю ж суму робити службове внесення в РРО;

б) чи можна при здачі готівки в банк робити «службову видачу» в РРО і видатковий касовий ордер в касовій книзі?

Ситуація ІІ

Інше підприємство. Місце проведення розрахунків і каса підприємства збігаються (як

і в ситуації І). Касир на суму кожної покупки видавав покупцю розрахунковий чек РРО і на цю ж суму складав прибутковий касовий ордер. При перевірці податківці виявили розбіжності між даними касової книги і фактичним залишком готівки в касі. При цьому аргументи про те, що це одні й ті самі кошти, на них не подіяли. Як правильно оприбутковувати готівку в такому разі?

Про оприбуткування готівки і кількість касових книг

Пункт 2.5 Положення про касові операції каже, що уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги ...., є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Тобто Положення про касові операції місце проведення розрахунків з використанням РРО (магазин чи іншу торгову точку) і касу підприєм­ства в звичному нам розумінні розглядає як дві різні каси. Надходження готівки від покупця з фіксуванням її через РРО і видачею чека є оприбуткуванням готівки в касу. Надходження

готівки від покупця до каси з видачею йому квитанції до прибуткового касового ордеру в дозволених випадках (ст. 9 Закону про РРО) є її оприбуткуванням в касі. І здача виторгу, зафіксованого РРО, до каси підприємства є її оприбуткуванням в касі підприємства. Тому в ситуації ІІ не потрібно плутати ці норми: каса підприємства і РРО — різні каси. Виручка, зафіксована РРО, не повинна дублюватися прибутковим касовим ордером. Тому при такому оформленні операцій дійсно має місце недостача готівки в касі підприєм­ства. Документально маємо оприбуткування готівки до каси РРО і оприбуткування готівки до каси підприємства, а фактичне її надходження — тільки до каси РРО.

У п. 4.2 Положення про касові операції сказано, що відокремлені підрозділи підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також підприєм­ці касової книги не ведуть.

Тобто якщо готівкова виручка, зафіксована через РРО, здається продавцями безпосередньо до банку чи видається на господарські потреби, то за місцем проведення розрахунків має вестися окрема касова книга. Це питання нами вже розглядалося.

У нашому ж випадку місце проведення розрахунків і каса підприємства збігаються. Тому недоцільно вести дві касові книги. Проте потрібно запам’ятати: виторг, зафіксований в такому разі через РРО, може бути виданий на господарські потреби тільки після того, як в РРО відображено операцію «службова видача». Ця сума готівки має бути оприбуткована до каси, тобто має бути виписано прибутковий касовий ордер, корінець якого додається до КОРО. А вже потім за видатковим касовим ордером ці кошти можуть видаватися на господарські потреби.

Все це випливає із зацитованих нами п.п. 2.5 і 4.2 Положення про касові операції і є відповіддю на запитання у ситуації ІІ. Що ж стосується відповіді на запитання «а»-«б» ситуації І, то тут думки осіб, які працюють (працювали) з РРО, розходяться як між собою, так і з думкою перевіряючих. Наведемо їх.

Позиції сторін

І. Позиція бухгалтера одного з торгівельних підприємств, на якому неодноразово проводилися перевірки ДПІ, внаслідок чого і порушень порядку використання РРО зафіксовано не було.

На її думку, в касовій книзі потрібно зробити такі записи:

1-й день. Прихід — 350,00 грн; видаток — 0,00 грн,

залишок на кінець дня — 350,00 грн;

2-й день. Прихід — 422,00 грн, видаток — 500,00 грн, залишок на кінець дня — 272,00 грн.

Аргумент на користь такого підходу: після того, як в РРО зроблено Z-звіт, обов’язково має бути оприбуткування готівки в касу, незалежно від того, чи була окремо зроблена операція «службова видача», оскільки, на думку бухгалтера, операція друкування Z-звіту є його обнулінням. А видатковий касовий ордер оформляється незалежно від того, чи це готівка з РРО, чи із сейфу каси від інших операцій. В КОРО «службова видача» відображається за її наявності.

ІІ. Позиція автора статті.

На думку автора, в касовій книзі мають бути зроблені такі записи:

1-й день. Прихід — 0,00 грн; видаток — 0,00 грн; залишок на кінець дня — 0,00 грн;

2-й день. Прихід — 500,00 грн; видаток — 500,00 грн; залишок на кінець дня — 0,00 грн.

Аргументи: здавання виручки продавцем в касу (чи в банк) відображається в КОРО як «службова видача». Якщо готівка з РРО не видається для здачі в касу (чи в банк) «службова видача» не робиться, записи в касовій книзі не здійснюються.

ІІІ. Позиція бухгалтера іншого торговельного підприємства.

Перед тим як друкувати Z-звіт обов’язково слід робити «службову видачу». Відповідно, буде оформлено прибутковий касовий ордер на оприбуткування готівки в касовій книзі.

ІV. Позиція податківців.

З приводу ситуації, що розглядається, автор консультувався в одній з податкових інспекцій у працівників відділу по контролю за РРО. З їхніх слів ця проблема вирішується так:

1) якщо виторг магазину — 1000,00 грн, в касу (в банк) готівка не здається, операція «службова видача» не робиться, то в Z –звіті буде відображено суму денного виторгу і залишок коштів в касі — 1000,00 грн;

2) якщо виручка магазину — 1000 грн, в касу здається готівка (наприклад, 950,00 грн), то робиться операція «службова видача» і в Z-звіті буде відображено суму денного виторгу і залишок коштів в касі — 50,00 грн.

Як бачимо, позиції сторін не схожі одна на одну, і кожен по-своєму правий. Тому звернемося до Порядку № 614.

Що каже Порядок № 614

Як відомо, РРО дозволяє робити Х-звіт і Z-звіт. Згідно з нормами Порядку № 614:

X-звіт — денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам’яті. Для РРО, у X-звіті яких не зазначається інформація про операції «службового внесення» або «службової видачі» сум готівки, X-звіт означає сукупність X-звіту та будь-якого іншого звіту, де зазначені суми за цими операціями.

Це говорить нам про те, що Х-звіт може і не містити інформацію про «службову видачу» і «службове внесення», що, в свою чергу, вказує на те, що різні РРО можуть мати свої технічні особливості складання цього звіту.

Z-звіт — денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам’яті та занесенням її до фіскальної пам’яті РРО. Для РРО, у Z-звіті яких не зазначається інформація про операції «службового внесення» або «службової видачі» сум готівки, Z-звіт означає сукупність X-звіту та Z-звіту, при цьому першим виконується X-звіт.

Тобто і з цього виходить, що Z-звіт також може не містити інформацію про «службову видачу» і «службове внесення». В такому разі для контролю наявності готівки на місці проведення розрахунків він повинен розглядатися вкупі з Х-звітом.

У п. 4.5 Порядку № 614 сказано, що унесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо таке внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій. Крім того, операція «службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту.

Не проводиться через РРО видача готівки, не пов’язана з проведенням розрахунків, якщо така видача здійснюється після виконання Z-звіту до реєстрації першої розрахункової операції та (або) до виконання операції «службове внесення».

З огляду на це в ситуації І в касовій книзі, на думку автора, мають бути зроблені такі записи:

1-й день. Прихід — 0,00 грн; видаток — 0,00 грн; залишок на кінець дня — 0,00 грн;

2-й день. Прихід — 500,00 грн, видаток — 500,00 грн, залишок на кінець дня — 0,00 грн.

В КОРО мають бути зроблені такі записи:

Розділ 2 КОРО Облік руху готівки та сум розрахунків

Таблиця 1
Дата
Номер Z-звіту (номер розрахункової книжки)
Сума готівки
Сума розрахунків
Сума ПДВ
Видано при поверненні товару
службове внесення
службова видача
загальна
за ставкою ПДВ 20 %
1
2
3
4
5
6
7
8
1-й день
123
-
-
350,00
350,00
58,33
-
2-й день
124
350,00
500,00
422,00
422,00
70,33
-
3-й день
125
272,00
-
-
-
-
-

1 Така ситуація має місце, коли продаж товарів здійснюється не через магазин, а, наприклад, в офісі під час торгівлі за зразками. Тоді, як правило, касир підприємства є одночасно і продавцем, а вся готівка зберігається в одному місці, яке виконує роль каси.

Висновки

Підсумовуючи вищенаведене можна зробити такий висновок: правильність відображення готівкової виручки, зафіксованої РРО, залежить від технічних особливостей РРО. Якщо Z-звіт включає в себе операцію «службова видача», то при його друкуванні необхідно заповнити графу 4 розділу 2 КОРО і скласти прибутковий касовий ордер в касі підприємства, корінець якого видається особі, яка працює з РРО (в т.ч. і у випадку, якщо вона і касир одна і та сама особа). Якщо Z-звіт не включає в себе операцію «службова видача», то прибутковий касовий ордер може бути складено тільки в тому випадку, якщо попередньо мала місце операція «службова видача».

Нормативна база

1. Закон про РРО – Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР в редакції Закону України від 01.06.2000 р. № 1776-III зі змінами та доповненнями.

2. Порядок № 614 - Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. № 614, зі змінами та доповненнями.

3. Положення про касові операції - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, зі змінами та доповненнями.

Дмитро КучеракНаступна стаття:  На початок статті Виправлення помилок в декларації з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
Податковий облік
В цій статті розглядаються дві ситуації з виправлення помилок, допущених у декларації з ПДВ, які, на нашу думку, не підпадають під звичні нам правила їх виправлення. Помилка № 1. Розрахунок коригування і «від’ємна» податкова накладна Декларація з ПД...

В рубриці: 


Відпускні в бухгалтерському обліку Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 24 (16.6.2008) :: Бухгалтерський облік
Тема відображення в обліку операцій з надання відпустки працівникам особливо актуальна у літній період. Тому, як правильно відправити працівника у відпустку, присвячена ця стаття....

Поступка вимоги — цесія і факторинг Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Бухгалтерський облік
У бухгалтерській практиці все частіше зустрічаються договори переведення боргу і відносно нові для вітчизняного законодавства терміни «цесія» і «факторинг». Про те, що це таке і як операції в межах переведення зобов’язань на третю особу відображаються в б...

0.010773