(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 12 (5.7.2004)
Податковий облік

«Відпускні» розрахунки

Про відпустки була написана досить велика кількість матеріалів, зокрема. Тому по даній темі ми розглянемо лише загальні принципи розрахунку "відпускних" і деякі практичні ситуації, що найчастіше цікавлять наших читачів.

Розрахунок "відпускних"

Як відомо, у випадках надання працівникам підприємств, установ, організацій щорічних відпусток, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, додаткових відпусток працівникам, що мають дітей, творчих відпусток, а також при обчисленні компенсації працівникам за невикористані відпустки, для визначення середньої зарплати застосовується Порядок № 100. Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої зарплати, у т.ч. зарплати працівникам за час відпустки (далі - відпускних) здійснюється виходячи з розміру середньоденної (годинної) зарплати. Тому розрахунок середньої зарплати (відпускних) можна представити в наступному вигляді:

Таблиця 1

Час роботи
на під-приємстві
Період розрахунку Виплати, що використо-
вуються в розрахунку
Кількість днів, що використо-
вуються в розрахунку
Кількість днів відпустки Формула для розрахунку середньої зарплати
1 2 3 4 5 6
Більше року Останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки Виплати за період розрахунку (В) за мінусом виплат за переліком, що наведено в п. 4 Порядку № 100 (Вп) Кількість календарних днів періоду розрахунку (Кп/р) за мінусом святкових та неробочих днів, що встановлені ст. 73 КЗпП, що приходяться на період розрахунку (Кн/р) Кількість календарних днів відпустки (N) ЗПср = (В - Вп) / (Кп/р - Кн/р) х N
Менше року Фактичний час роботи, з 1-го числа місяця, що іде за місяцем оформлення на роботу, до 1-го числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку

Зараз більш докладно зупинимося на графах 3,4,5.

Графа 3 таблиці 1.

1. Усі виплати включаються в розрахунок середньої зарплати в тому розмірі, в якому вони нараховані, без винятку сум відрахувань на податки, стягнення аліментів тощо за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

2. В розрахунок середньої заробітної плати включаються наступні виплати:

а) основна заробітна плата 1;

б) доплати і надбавки 2;

в) виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи і вислугу років тощо в наступному порядку: премії включаються в заробіток того місяця, на який вони доводяться відповідно до розрахункової відомості на зарплату; одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається в середній заробіток шляхом додавання до заробітку за кожний місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Приклад 1

Працівник Семенов П.П. працює на підприємстві з 2000 року. За останні 12 місяців йому нараховувалася тільки заробітна плата в розмірі 500 грн. на місяць.

Варіант 1. Винагороду в сумі 744 грн. за підсумками роботи за 2003 рік виплачено в січні 2004 року. Семенов П.П. йде у відпустку з 1 березня по 25 березня 2004 року (24 календарних дня без врахування святкового дня 8 березня). У цьому випадку в розрахунок середньої заробітної плати за період розрахунку з 1 березня 2003 року по 29 лютого 2004 року буде включена вся сума винагороди - 744 грн. Сума відпускних складе: (500 грн. х 12 міс. + 744 грн.) / 356 днів 3 х 24 к.д. = 454,65 грн.

Варіант 2. Винагорода за підсумками роботи за 2003 рік виплачується Семенову П.П. в тому самому розмірі й у ті самі терміни. Відпустка надається так само з 1 березня по 25 березня 2004 року (24 календарних дня без урахування святкового дня 8 березня). Однак протягом червня-липня 2003 року працівник перебував у відпустці (60 календарних днів) без збереження заробітної плати як інвалід II групи. Сума відпускних складе: (500 грн. х 10 міс. + 744 грн. / 12 х 10) / (356 3 - 60) х 24 к.д. = 455,68 грн.

Варіант 3. Семенов П.П. йде у відпустку з 1 по 24 лютого 2004 року. Винагороду за підсумками 2003 року в сумі 744 грн. нараховано та виплачено на підприємстві в березні 2004 року (після відпустки). У цьому випадку сума відпускних складе 500 грн. х 12 міс. / 355 4 х 24 к.д. = 405,63 грн.

г) будь-які виплати за час, протягом якого працівнику зберігався середній заробіток (відпускні за час щорічної відпустки за минулий рік, виплати за час виконання державних і громадських обов’язків, службових відряджень тощо);

д) допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

3. При обчисленні середньої зарплати у всіх випадках її збереження відповідно до чинного законодавства не враховуються виплати, перелік яких наведено у п. 4 Порядку № 100 (зазначений Перелік наведений у ДК № 22/2004 на стор. 24).

Якщо за період розрахунку для нарахування відпускних працівник не мав заробітку не зі своєї вини, розрахунки проводяться, виходячи з установленої йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

4. У випадках, якщо підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відбулося:

а) відповідно до законодавчих актів і рішень, передбачених колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зарплата, а також премії й інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт її підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування зарплати й інших виплат здійснюється з урахуванням їх фінансових можливостей. Виходячи з відкоригованої в такий спосіб зарплати, в розрахунковому періоді визначається середньоденний (годинний) заробіток;

б) у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, з цього заробітка здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів);

в) у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду тощо), таке коригування середньої зарплати не здійснюється;

г) працівникам бюджетних установ і організацій, яким відповідно до законів України щомісяця перераховуються посадові оклади (ставки) до рівня не нижче середньої (подвійної) зарплати в промисловості (народному господарстві), розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої зарплати можуть здійснюватися виходячи з посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок, якщо це передбачено в колективному договорі.

Приклад 2

Розрахунковим періодом для нарахування відпускних працівнику є період з вересня 2003 року по серпень 2004 року. За вересень-листопад 2003 року посадовий оклад працівника становив 300 грн. У грудні відповідно до рішення, передбаченого колективним договором, посадовий оклад працівника був збільшений до 400 грн. і не змінювався до серпня 2004 року.

У цьому випадку заробітна плата за вересень-листопад 2003 р. має бути відкоригована на коефіцієнт підвищення, рівний 1,33333 (400 грн. / 300 грн.) і складе 300 грн. х 1,33333 = 400,00 грн. Отже, для обчислення середньої заробітної плати для визначення суми відпускних буде використовуватися заробітна плата за вересень-листопад 2003 р. у сумі 400,00 грн.

Графа 4 таблиці 1.

Час, протягом якого працівники, відповідно до чинного законодавства або за інших поважних причин не працювали, за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Приклад 3

Протягом дванадцятимісячного періоду з 1 березня 2003 року по 29 лютого 2004 року до відходу у відпустку з 3 по 26 березня 2004 року (24 календарних дня) працівнику Ромину В.Г. на підприємстві нараховувалася тільки заробітна плата. Розмір посадового окладу становить 600 грн. Причому, протягом цього дванадцятимісячного періоду Ромин В.Г. перебував у відпустці за свій рахунок за родинних обставин з 19 по 23 січня 2004 року (5 календарних днів) без збереження заробітної плати. У зв’язку з цим йому було нараховано за січень 2004 р. 450 грн.(600 грн. / 20 5 х 15 6 ).

При розрахунку середньої заробітної плати 5 календарних дня відпустки без збереження заробітної плати будуть виключені з розрахунку. Тому середня заробітна плата для розрахунку відпускних складе:

(600 грн. х 11 мес. + 450 грн.) / (356 7 - 5) х 24 = 482,05 грн.

Графа 5 таблиці 1.

1. Відповідно до ст. 5 Закону 504 тривалість відпусток визначається зазначеним Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України і, незалежно від режимів і графіків роботи, розраховується в календарних днях.

2. Святкові і неробочі дні, наведені в ст. 73 КЗпП, що приходяться на період відпустки, в розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються.

Приклад 4

На підприємстві "Техмаш" є наступні дані про виплати працівнику адміністративного персоналу Миронову М.Д., що прийнятий на роботу 12.09.2001 р. і йде у відпустку з 14 червня по 8 липня 2004 р. (24 к.д.) 8 (дивись таблицю 2).

Таблиця 2

Нараховано за 12 календарних місяців роботи, що передують відпустці 9 Миронову М.Д.
Основна зарплата, грн. Доплата за понаднормову роботу, грн. Премія, грн. Інші виплати, грн.
Виробнича За результатами роботи за 2003 рік
Червень 2003 150,00 - 170,00 - матеріальна допомога - 300*
Липень 2003 150,00 - - - -
Серпень 2003 300,00 10 - 290,00 - -
Вересень 2003 300,00 - - - -
Жовтень 2003 300,00 40,00 - - -
Липень 2003 300,00 20,00 - - -
Грудень 2003 300,00 - - - -
Січень 2004 310,28 60,00 - 595,00 -
Лютий 2004 325,70 11 50,00 - - Виплата до ювілейної дати - 500,00*
Березень 2004 325,70 11 30,00 180,00 - -
Квітень 2004 325,70 11 - - - -
Травень 2004 325,70 11 - 220,00 - -

*не враховуються при обчисленні середньої зарплати.

Ставка заробітної плати в червні-серпні 2004 р. становить 325,70 грн.

Виходячи з цих даних, середньоденна зарплата Миронова М.Д. складає:

((150 грн. х 300 грн. / 150 грн. 12 ) х 2 міс. + 300 грн. х 5 міс. + 310,28 грн. + 325,70 грн. х 4 міс. + 200 грн. 13 + 860 грн. 14 + 595 грн. 15) / 356 16 = 15,08 грн.

Відпускні, розраховані за формулою наведеною в гр. 6 таблиці 1, дорівнюють:

15,08 грн. х 24 к.д. = 361,92 грн.

Ситуація 1. Розрахунок і оподаткування сум відпускних у випадку, якщо відпустка випадає на різні місяці.

Відповідно до норми ст. 21 Закону № 504 відпускні, незалежно від періоду перебування у відпустці, повинні бути виплачені працівнику не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки. Що ж стосується порядку нарахування відпускних, що приходяться на різні місяці, то перед його розглядом звернемося до правових основ щорічної відпустки. Так, відповідно до ст. 6 Закону № 504 щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік, що відраховується з дня укладання трудового договору. Отже, право на відпустку, у тому числі і на оплату за його час, заробляється працівником протягом року, що передує його відходу у відпустку. Таким чином, виплата відпускних до початку відпустки не є авансовою виплатою працівнику, а служить компенсацією за вже зароблену ним протягом року відпустку. Крім того, зменшення резерву відпусток (рах. 471 "Забезпечення виплат відпусток"), за рахунок якого нараховуються відпускні на підприємстві, повинне бути відображено в бухгалтерському обліку саме в місяці виплати відпускних працівнику підприємства. Тому, на думку редакції, нарахування відпускних у бухгалтерському обліку правомірно проводити на всю суму в місяці їхньої виплати, природно, здійснюючи розрахунок нарахувань і утримань окремо за кожний місяць. Інша справа, що відповідно до пп. 1.6.1 Інструкції № 5 для заповнення форм державних статистичних спостережень нарахування відображаються за календарний місяць (з першого по останнє число місяця). Тобто, суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що приходиться на дні відпустки у відповідному місяці. Тому, при нарахуванні відпускних варто враховувати їх окремо з розподілом по місяцях для відображення в звітності за відповідний місяць. Так само окремо проводяться нарахування й утримання внесків до соцфондів і податку з доходів для цілей відображення в звітності, про що повідомили Пенсійний фонд, ДПАУ і Мінпраці і соціальної політики. Так, відповідно до Листа ДПАУ № 1286 (див. ДК № 13/2004 на стор. 23), оподаткуванню (нарахуванню податку) підлягають нараховані у відповідному податковому періоді суми доходів. Пенсійний фонд у пп. 5.1.7 Інструкції № 21-1 указує, що нарахування страхових внесків на суми виплат, період яких більше одного місяця (допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата щорічної відпустки тощо), здійснюється окремо за кожний місяць. А Мінпраці і соціальної політики в Листі № 20-302 (див. Документи для роботи № 25/2004 на стор. 77) повідомляє про те, що страхові внески до фонду загальнообов’язкового соціального страхування нараховуються окремо за кожний місяць. Складніше обстоять справи в цій ситуації зі сплатою податку з доходів і зборів до спецфондів, що нараховуються на відпускні. Так, підпунктом 8.1.2 Закони № 889 установлено, що податок з доходів підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу, тобто під час одержання відпускних у банку. В свою чергу, збір на державне пенсійне страхування, відповідно до ст. 5 Закону № 400, і внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків, відповідно до п. 4.12 Інструкції № 12, також сплачуються одночасно з одержанням в установах банків коштів на оплату праці 17.

Страхові внески на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття і на страхування з тимчасової непрацездатності роботодавці і застраховані особи сплачують один раз на місяць у день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці (п. 3 ст. 17 Закону № 1533, п. 1 ст. 23 Закону № 2240). Таким чином, вимоги щодо сплати цих внесків у день одержання відпускних у чинному законодавстві відсутні. Однак чи варто проводити сплату внесків, для яких встановлена одна база 18 й одна межа 19 для нарахування, за різними правилами?

Окремо зупинимося на порядку застосування податкової соціальної пільги при нарахуванні податку з доходів. У цьому зв’язку необхідно звернути увагу на те, що в момент нарахування податку з доходу за перший місяць працівник при виконанні умов пп. 6.5.1 Закону № 889 20 має повне право на застосування податкової соціальної пільги, тому що по закінченні цього місяця вже є вся інформація про отримані ним доходи. При нарахуванні відпускних за другий місяць застосовувати податкову соціальну пільгу до доходів працівника підприємство не має права, тому що крім зазначеної суми працівнику буде нараховуватися зарплата і, можливо, інші доходи. Податкова соціальна пільга може бути застосована тільки по закінченні другого місяця.

Приклад 5

Розглянемо розрахунок і оподаткування сум відпускних на прикладі працівника підприємства "Техмаш" Миронова М.Д. (див. приклад 4). Уся сума відпускних (320,88 грн.) повинна бути виплачена йому не пізніше 11 червня. При цьому за червень нараховується зарплата за 9 робочих днів червня і відпускні за 16 календарних днів червня 21. За липень нараховуються відпускні за 8 календарних днів липня і заробітна плата за 16 робочих днів липня, що залишилися.

Таким чином, доход Миронова М.Д. складає:

а) за червень: зарплата - 139,59 грн. (325,70 грн. 22 / 21 х 9); відпускні - 241,28 грн. (15,08грн. 23 х 16); разом - 380,87 грн.;

б) за липень: відпускні - 120,64 грн. (15,08 грн. х 8); зарплата - 236,87 грн. (325,70/22 х 16); разом - 357,51 грн.

Розглянемо нарахування та виплату відпускних, їхнє оподаткування за допомогою відображення їх в обліку підприємства:

Таблиця 3

№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн. Податковий облік
Дт Кт ВД ВВ
Операції за січень-травень
1 Здійснено щомісячні відрахування на створення резерву відпусток 92 471 2000,00 - -
Операції в червні
2 Нарахована зарплата за червень 92 661 139,59 - 139,59
2.1 Нараховані відпускні:
2.2 за червень 471 661 241,28 - 241,28
2.3 за липень 471 661 120,64 - 120,64
3 Здійснено нарахування внесків на зарплату за червень:
3.1 на загальнообов’язкове пенсійне страхування (139,59 грн. х 32%) 92 651 44,67 - 44,67
3.2 на страхування з тимчасової непрацездатності (139,59 грн. х 2,9%) 92 6521 4,05 - 4,05
3.3 на страхування на випадок безробіття (139,59 грн. х 1,9%) 92 653 2,65 - 2,65
3.4 на страхування від нещасного випадку (139,59 грн. х 1,1% 24) 92 6522 1,54 - 1,54
4 Здійснено нарахування внесків на відпускні за червень:
4.1 на загальнообов’язкове пенсійне страхування (241,28 грн. х 32%) 471 651 77,21 - 77,21
4.2 на страхування з тимчасової непрацездатності (241,28 грн. х 2,9%) 471 6521 6,70 - 6,70
4.3 на страхування на випадок безробіття (241,28 грн. х 1,9%) 471 653 4,58 - 4,58
4.4 на страхування від нещасного випадку (241,28 грн. х 1,1% 24) 471 6522 2,65 - 2,65
5 Здійснені відрахування з доходу за червень:
5.1 збору на пенсійне страхування (380,87 грн. х 2%) 661 651 7,62 - -
5.2 збору на страхування з тимчасової непрацездатності

(380,87 грн. х 0,5%)

661 6521 1,90 - -
5.3 збору на страхування на випадок безробіття (380,87 грн. х 0,5%) 661 653 1,90 - -
5.4 податку з доходів

((380,87 грн. - 61,50 25 грн. - (7,62 грн. + 1,90 грн. + 1,90 грн.)) х 13%)

661 641 40,03 - -
6 Здійснено нарахування внесків на відпускні за липень:
6.1 на загальнообов’язкове пенсійне страхування (120,64 грн. х 32%) 471 651 38,61 - 38,61
6.2 на страхування з тимчасової непрацездатності (120,64 грн. х 2,9%) 471 6521 3,50 - 3,50
6.3 на страхування на випадок безробіття (120,64 грн. х 1,9%) 471 653 2,29 - 2,29
6.4 на страхування від нещасного випадку (120,64 грн. х 1,1%) 471 6522 1,33 - 1,33
7 Здійснені відрахування з відпускних за липень:
7.1 збору на пенсійне страхування (120,64 грн. х 2%) 661 651 2,41 - -
7.2 збору на страхування з тимчасової непрацездатності (120,64 грн. х 0,5%) 661 6521 0,60 - -
7.3 збору на страхування на випадок безробіття (120,64 грн. х 0,5%) 661 653 0,60 - -
7.4 податку з доходів ((120,64 грн. 26 - (2,41грн. + 0,60 грн. + 0,60 грн.)) х 13%) 661 641 15,21 - -
8 Перераховані в день отримання коштів на оплату праці в банку:
8.1 збір на пенсійне страхування

(44,67 грн. + 77,21 грн. + 7,62 грн. + 38,61грн. + 2,41 грн.)

651 311 170,52 - -
8.2 збір на страхування з тимчасової непрацездатності

(4,05грн + 6,70 грн. + 1,90 грн. + 3,50 грн. + 0,60 грн.)

6521 311 16,75 - -
8.3 збір на страхування на випадок безробіття

(2,65 грн. + 4,58 грн. + 1,90 грн. + 2,29 грн. + 0,60 грн.)

653 311 12,02 - -
8.4 збір на страхування від нещасного випадку (1,54 грн. + 2,65 грн. + 1,33 грн.) 6522 311 5,52 - -
8.5 податок з доходів (40,03 грн. + 15,21грн.) 641 311 55,24 - -
9 Отримано кошти на виплату зарплати і відпускних 301 311 431,24 - -
10 Миронову М.Д. виплачені зарплата і відпускні за червень та липень 661 301 431,24 - -
Операції в липні
11 Нарахована зарплата за липень 92 661 236,87 - 236,87
12 Здійснено нарахування внесків на зарплату за липень:
12.1 на загальнообов’язкове пенсійне страхування (236,87 грн. х 32%) 92 651 75,80 - 75,80
12.2 на страхування з тимчасової непрацездатності (236,87 грн. х 2,9%) 92 6521 6,87 - 6,87
12.3 на страхування на випадок безробіття (236,87 грн. х 1,9%) 92 653 4,50 - 4,50
12.4 на страхування від нещасного випадку (236,87 грн. х 1,1%) 92 6522 2,61 - 2,61
13 Здійснені відрахування з зарплати за липень:
13.1 збору на пенсійне страхування (236,87 грн. х 2%) 661 651 4,74 - -
13.2 збору на страхування з тимчасової непрацездатності (236,87 грн. х 0,5%) 661 6521 1,18 - -
13.3 збору на страхування на випадок безробіття (236,87 грн. х 0,5%) 661 653 1,18 - -
13.4 податку з доходів ((357,51 грн. 27 - 61,50 грн. - 7,1грн.) х 13%) - 15,21 грн. 28 661 641 22,35 - -
14 Перераховані в день отримання коштів на оплату праці за липень в банку:
14.1 збір на пенсійне страхування (75,80 грн. + 4,74 грн.) 651 311 80,54 - -
14.2 збір на страхування з тимчасової непрацездатності (6,87грн. + 1,18 грн.) 6521 311 8,05 - -
14.3 збір на страхування на випадок безробіття (4,50 грн. + 1,18 грн.) 653 311 5,68 - -
14.4 збір на страхування від нещасного випадку 6522 311 2,61 - -
14.5 податок з доходів 641 311 22,35 - -
Операції в серпні
15 Отримано кошти на виплату зарплати за липень 301 311 207,42 - -
16 Миронову М.Д. виплачена зарплата за липень 661 301 207,42 - -

1 Для працівників з відрядною оплатою праці у випадку відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінятися іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.

2 За понаднормову роботу і роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт працівниками-погодинниками; високі досягнення в праці (висока професійна майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років і ін.).

3 Кількість днів з 1 березня 2003 року по 29 лютого 2004 року за мінусом неробочих і святкових днів відповідно до ст. 73 КЗпП.

4 Кількість днів за розрахунковий період з 1 лютого 2003 року по 31 січня 2004 року за мінусом неробочих і святкових днів відповідно до ст. 73 КЗпП.

5 Кількість робочих днів у січні.

6 Кількість відпрацьованих днів у січні.

7 Кількість днів з 1 березня 2003 року по 29 лютого 2004 року за мінусом неробочих і святкових днів відповідно до ст. 73 КЗпП.

8 28 червня - День конституції України, відповідно до ст. 73 КЗпП, є святковим днем.

9 З урахуванням індексації, проведеної за рік.

10 Відбулося підвищення заробітної плати відповідно до рішення, передбаченого колективним договором.

11 З урахуванням індексації (суми умовні). Докладніше про здійснення індексації заробітної плати

12 Див. приклад 2.

13 Загальна сума доплати за понаднормову роботу.

14 Виробничі премії.

15 Винагорода за підсумками роботи за 2003 рік. Докладніше про порядок її включення до розрахунку середньої зарплати див. приклад 1.

16 Кількість днів з 1 червня 2003 року по 31 травня 2004 року за мінусом неробочих і святкових днів відповідно до ст. 73 КЗпП.

17 Відповідно до пп. 2.2.12 Інструкції № 5 оплата відпусток відноситься до фонду додаткової заробітної плати, тобто відноситься до фонду оплати праці.

18 Фонд оплати праці.

19 Максимальна величина доходу, на який нараховуються соціальні внески, установлена Постановою № 225 і становить на сьогоднішній день 2660 грн.

20 Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податків як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 і округленої до найближчих 10 гривень.

21 28 червня, відповідно до ст. 73 КЗпП, є святковим днем.

22 Ставка заробітної плати.

23 Середньоденна зарплата.

24 Відсоток умовний.

25 Працівник має право на мінімальний розмір соціальної податкової пільги.

26 Соціальну податкову пільгу маємо право застосувати тільки по закінченні липня.

27 Доход за липень (відпускні і зарплата) не перевищує прожитковий мінімум 386,73 грн. Ппрацівник має право на застосування податкової соціальної пільги в розмірі 61,50 грн.

28 Податок з доходів, нарахований і сплачений у червні на суму відпускних, що відносяться до липня.

Далі буде

Олена Ткаченко


Нормативна база

1. КЗпП - Кодекс законів про працю.

2. Закон № 504 - Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР "Про відпустки".

3. Закон № 889 - Закон України від 22.05.2003 р. № 889-IV "Про податок на доходи фізичних осіб".

4. Закон № 400 - Закон України від 26.06.97 р. № 400/97-ВР "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування".

5. Закон № 1533 - Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-III "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

6. Закон № 2240 - Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-III "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням".

7. Лист № 1286 - Лист ДПАУ від 23.02.2004 р. № 1286/6/17-3116.

8. Лист № 20-302 - Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 27.05.2004 р. № 20-302.

9. Постанова № 225 - Постанова КМУ від 07.03.2001 р. № 225 "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів".

10. Порядок № 100 - Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

11. Інструкція № 5 - Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. № 5.

12. Інструкція № 12 - Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України від 20.04.2001 р. № 12.

13. Інструкція № 21-1 - Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками і застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Наступна стаття:  На початок статті Перевірка підприємств Частковий перегляд статті (тільки початок)
Урок права
Продовження. Початок див. в "ШБ" № 6, 7, 8, 9, 10, 11/2004 р. Перевірки на підприємстві - це завжди подія, але не завжди приємна. Чим вони закінчаться для Вас, Ви зможете дізнатись тільки після того, як ознайомитесь із актом перевірок....

В рубриці: 


Відпускні в Податковому обліку Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 24 (16.6.2008) :: Податковий облік
Відпустка може бути різною: щорічною, додатковою, соціальною, оплачуваною чи ні. Як її надати, ви вже знаєте. Тепер розглянемо, як розрахувати з відпускних податки....

Інтернет-магазин Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Податковий облік
У минулому номері ми розглянули загальні вимоги до дистанційної торгівлі та один з її видів, а саме торгівлю за каталогами. У цій публікації розглянемо «удосконалений» метод торгівлі на відстані — торгівлю через Інтернет-магазин....

0.011554