(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...
Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Школа бухгалтера № 3 (14.2.2005)
Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Оподаткування і соціальна податкова пільга

Продовження. Початок див. у "ШБ" № 1, 2/2005 р.

Менше платити податків - це "мрія" не тільки підприємств, але і працівників. Для її досягнення є як незаконні, так і законні шляхи. Прикладом законного шляху може служити застосування податкової соціальної пільги до доходів працівника. Але і цей законний шлях може стати незаконним, якщо не дотриматися всіх вимог порядку її застосування, якому і присвячений сьогоднішній матеріал.


В попередньому номері ми розглянули документи, що має подавати працівник, який претендує на податкову соціальну пільгу (далі - ПСП), а також приклад застосування "загальної" ПСП у розмірі 131,00 грн. Сьогодні ми зупинимося на застосуванні ПСП у випадку, коли працівник протягом місяця:

1) має право на кілька ПСП одночасно;

2) одержує крім зарплати, ще й інші види доходів, по яких ПСП застосовується окремо (див. перелік доходів у ШБ № 1/2005);

3) одержує лікарняні, відпускні, компенсація витрат на від­рядження;

4) одержує нецільову благодійну допомогу;

5) подав заяву на застосування ПСП, але фактично не мав прав на застосування такої пільги.

Перед тим як перейти до прикладів ми хочемо нагадати деякі нюанси у відношенні застосування ПСП, а саме термінів застосування чи незастосування ПСП:

1) Відповідно до пп. 6.4.2 Закону № 889 ПСП, передбачена в рядках 2.1-2.3 таблиці № 1 1, наведеної в ШБ № 1/2005, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у випадку смерті дитини до досягнення нею 18 років - до кінця року, протягом якого сталася смерть. Право на одержання такої ПСП втрачається у випадку позбавлення працівника батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у т.ч. в будинок маляти, будинок дитини, інтернат, дитячий будинок сімейного типу, незалежно від того, чи береться плата за таке утримування, чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримування, починаючи з місяця, на який доводиться відповідна подія.

2) ПСП, передбачена в рядках 2.4 таблиці № 1 2, наведеної в ШБ № 1/2005, не застосовується, починаючи з місяця, в якому такий удівець або удова вступає в наступний шлюб або підпадає під опіку інших осіб.

3) ПСП, передбачена в рядках 2.5-2.6 таблиці № 1 3, наведеної в ШБ № 1/2005, не застосовується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому працівник втрачає статус, вказаний в даних рядках 2.5-2.6 таблиці № 1.

Відносно інших ПСП можна сказати, що вони застосовуються тільки протягом періоду, на який видані документи, що підтверджують право працівника на ПСП.

Один доход і кілька ПСП

Ми в ШБ № 1/2005 розглядали такі ситуації, але тільки без самих розрахунків, а також без відображення операцій з нарахування та виплат зарплати в бухгалтерському і податковому обліку. Тому далі ми перейдемо до прикладів, які все демонструють.

Приклад 1

Припустимо, що працівник Нормуратов Р.В. надав 01 лютого 2005 р.4 всі необхідні документи щодо застосування до нього ПСП відповідно до п. 6.1.1 Закону № 8895 і пп. "б", п. 6.1.2 Закону № 8896. Нарахований доход (тільки зарплата) за січень склав 625,00 грн.7 На підставі наданих документів і даних, що містяться в них, до доходу даного працівника бухгалтером має бути застосована ПСП у розмірі 524,00 грн. (131,00 грн. + (196,50 грн. х 2)8). Отже, бухгалтер зобов’язаний здійснити наступні розрахунки щодо утримань9 із зарплати:

1) внесків до Пенсійного фонду в розмірі 12,50 грн. (625,00 х 2,0% / 100%);

2) внесків до ФСС з тимчасової втрати працездатності в розмірі 6,25 грн. (625,00 х 1,0% / 100%);

3) внесків до ФСС на випадок безробіття в розмірі: 3,13 грн. (625,00 х 0,5% / 100%);

4) податку з доходів фізосіб у розмірі 10,29 грн. (((625,00 - 12,50 - 6,25 - 3,13) - 524,00) х 13% / 100).

З огляду на вищенаведені розрахунки працівнику буде виплачена зарплата за лютий 2004 р. у розмірі 592,83 грн. (625,00 - 12,50 - 6,25 - 3,13 - 10,29).

Відображення в бухгалтерському та податковому обліку буде аналогічне зазначеному в таблиці 2, наведеної в ШБ № 2/2005 р.

Можливі ситуації, коли сума ПСП буде більше суми нарахованої зарплати. У такому випадку бухгалтеру в наведених вище розрахунках (див. приклад 1) не треба здійснювати утримання податку з доходів фізосіб.

У прикладі 1 ми розглянули ситуацію, за якої працівник використовує передбачені законодавством дві ПСП одночасно. Але можливі ситуації, коли до працівника застосовується тільки більша за розміром ПСП (див. ШБ № 1/2205 стор. 23), що передбачено п. 6.2 Закону № 889. Якщо припустити, що в прикладі 1 працівник надав заяву на застосування до нього ПСП відповідно до п. 6.1.1 Закону № 889 і пп. "д", п. 6.1.2 Закону № 889 10, то в такій ситуації працівник має право тільки на одну пільгу, більшу за розміром. У нашому випадку більша ПСП дорівнює 196,50 грн. При цьому самі розрахунки будуть аналогічні розрахункам, наведеним у прикладі 1.

В такому самому порядку (див. приклад 1) ПСП застосовується (відображається в обліку) і в наступних випадках:

1) якщо працівник є сумісником 11 (за умови, що всі необ­хідні документи працівником до бухгалтерії надані вчасно 12);

2) коли працівнику здійснюється натуральна оплата праці. При цьому бухгалтеру необхідно пам’ятати тільки про порядок утримання податку з доходів фізосіб, а саме про застосування спеціального коефіцієнта для здійснення перерахунку відповідно до п. 3.4 Закону № 889.

Зарплата, доходи, по яких ПСП застосовується окремо

У ШБ № 1/2005 на стор. 23 ми зазначили види доходів, при одержанні яких ПСП повинна застосовуватися саме до таких доходів (далі - інші доходи), а не до зарплати, якщо вона також нараховується. Яких-небудь особливостей у порядку застосування ПСП, а також розрахунків у таких випадках немає, фактично дана ситуація подібна ситуації, при якій працівник є сумісником (працює на двох різних підприємствах і має право на ПСП на обох підприємствах). Тобто де були отримані такі інші доходи, там і застосовується ПСП. Бухгалтерам тільки необхідно пам’ятати, що від працівників, що одержують такі інші доходи, бажано одержати заяву про те, що вони одержують такі інші доходи і ПСП застосовується за місцем одержання інших доходів.

Лікарняні, відпускні, витрати на відрядження та ПСП

Застосування чи незастосування ПСП у випадку, якщо працівнику були виплачені крім зарплати ще й лікарняні 13, компенсація витрат на відрядження чи відпускні необхідно розглядати в контексті Закону № 889. Нагадаємо, що відповідно до п. 6.5 Закону № 889:

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нара­хованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації і відшкодування)…

Тобто виплати повинні класифікуватися як зарплата (включатися до фонду оплати праці (далі - ФОП)) і включатися до сукупного оподатковуваного доходу. З огляду на це, визначимо, чи включаються лікарняні, витрати на відрядження і відпускні до ФОП або до сукупного оподат­ковуваного доходу. На сьогоднішній момент ФОП регулюється Інструкцією № 5. Відповідно до даної Інструкції, тільки відпускні включаються до ФОП, а от витрати на відрядження і лікарняні - ні. Відповідно до ст. 4 Закону № 889 до сукупного оподатковуваного доходу відносяться відпускні та в деяких випадках витрати на відрядження, якщо вони не були повернуті працівником у встановлений термін.

Відразу ж помітимо, що якщо витрати на відрядження були включені до сукупного оподатковуваного доходу працівника, то самі розрахунки з утримання податку з доходів фізосіб і застосування ПСП подібні розрахункам, наведеним у прикладі 1 (за умови, що сума зарплати і витрат на відрядження не буде перевищувати 630,00 грн.).

Відносно порядку застосування ПСП до суми відпускних, то тут необхідно враховувати деякі особливості нарахування відпускних. Наприклад, коли відпустка припадає на два місяці, а самі відпускні видаються перед початком відпустки, виникає проблема із застосуванням ПСП. У цьому зв’язку необхідно звернути увагу на те, що в момент нарахування податку з доходу працівника за перший місяць, за умови, що його доход не перевищує 630,00 грн., має повне право на застосування ПСП, тому що по закінченні цього місяця вже є вся інформація про отримані ним доходи. При нарахуванні відпускних за другий місяць застосовувати ПСП до доходів працівника підприємство не має права, тому що крім зазначеної суми відпускних працівнику буде нараховуватися і зарплата, а також, можливо, інші доходи, тобто ПСП може бути застосована тільки по закінченні другого місяця. Для наочності розглянемо це на прикладі.

Приклад 2

Припустимо, що на підприємстві "Техмаш" є наступні дані про виплати працівнику адміністративного персоналу Миронову М.Д., якого прийнято на роботу 12.09.2001 р. З 14 січня по 7 лютого 2004 р. включно йому надали відпустку на 24 календарних дня. За січень нараховано: зарплата - 139,59 грн.; відпускні - 241,28 грн.; разом - 380,87 грн. За лютий нараховано: відпускні - 120,64 грн.; зарплата - 236,87 грн.; разом - 357,51 грн. Також уявимо, що працівник має право лише на "загальну" ПСП, що дорівнює 131,00 грн. Отже, бухгалтер зобов’язаний здійснити наступні розрахунки нарахувань, відрахувань, утримань і відобразити їх бухгалтерськими проводками, зазначеними в таблиці 2, за умови, що на підприємстві створювався спеціальний резерв відпусток.

Таблиця 1

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн.
Податковий облік
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
Здійснені щомісячні відрахування на утворення резерву відпусток
92
471
2000,00
-
-
Операції в січні
2
Нараховано зарплату за січень
92
661
139,59
-
139,59
2.1
Нараховано відпускні:               
2.2
за січень
471
661
241,28
-
241,28
2.3
за лютий
471
661
120,64
-
120,64
3
Здійснено нарахування внесків на зарплату за січень:
3.1
на загальнообов’язкове пенсійне страхування (139,59 грн. х 32%)
92
651
44,67
-
44,67
3.2
на страхування з тимчасової непрацездатності (139,59 грн. х 2,9%)
92
6521
4,05
-
4,05
3.3
на страхування на випадок безробіття (139,59 грн. х 1,9%)
92
653
2,65
-
2,65
3.4
на страхування від нещасного випадку (139,59 грн. х 1,1% 14)
92
6522
1,54
-
1,54
4
Здійснені нарахування внесків на відпускні за січень:
4.1
на загальнообов’язкове пенсійне страхування (241,28 грн. х 32%)
471
651
77,21
-
77,21
4.2
на страхування з тимчасової непрацездатності (241,28 грн. х 2,9%)
471
6521
6,70
-
6,70
4.3
на страхування на випадок безробіття (241,28 грн. х 1,9%)
471
653
4,58
-
4,58
4.4
на страхування від нещасного випадку (241,28 грн. х 1,1%)
471
6522
2,65
-
2,65
5
Здійснені утримання з доходу за січень:
5.1
збору на пенсійне страхування (380,87 грн. х 2%)
661
651
7,62
-
-
5.2
збору на страхування з тимчасової непрацездатності (380,87 грн. х 0,5%)
661
6521
1,90
-
-
5.3
збору на страхування на випадок безробіття (380,87 грн. х 0,5%)
661
653
1,90
-
-
5.4
податку з доходів ((380,87 грн. - 131,00 грн. - (7,62 грн. + 1,90 грн. + 1,90 грн.)) х 13%)
661
641
31,00
-
-
6
Здійснені нарахування внесків на відпускні за лютий:
6.1
на загальнообов’язкове пенсійне страхування (120,64 грн. х 32%)
471
651
38,61
-
38,61
6.2
на страхування з тимчасової непрацездатності (120,64 грн. х 2,9%)
471
6521
3,50
-
3,50
6.3
на страхування на випадок безробіття (120,64 грн. х 1,9%)
471
653
2,29
-
2,29
6.4
на страхування від нещасного випадку (120,64 грн. х 1,1%)
471
6522
1,33
-
1,33
7
Здійснені утримання з відпускних за лютий:
7.1
збору на пенсійне страхування (120,64 грн. х 1%)
661
651
2,21
-
-
7.2
збору на страхування з тимчасової непрацездатності (120,64 грн. х 0,5%)
661
6521
0,60
-
-
7.3
збору на страхування на випадок безробіття (120,64 грн. х 0,5%)
661
653
0,60
-
-
7.4
податку з доходів((120,64 грн. 15 - (2,21 грн. + 0,60 грн. + 0,60 грн.)) х 13%)
661
641
15,24
-
-
8
Перераховано в день отримання грошей на оплату праці в банку:
8.1
збір на пенсійне страхування

(44,67 грн. + 77,21 грн. + 7,62 грн. + 38,61 грн. + 2,21 грн.)

651
311
170,32
-
-
8.2
збір на страхування з тимчасової непрацездатності

(4,05 грн. + 6,70 грн. + 1,90 грн. + 3,50 грн. + 0,60 грн.)

6521
311
16,75
-
-
8.3
збір на страхування на випадок безробіття

(2,65 грн. + 4,58 грн. + 1,90 грн. + 2,29 грн. + 0,60 грн.)

653
311
12,02
-
-
8.4
збір на страхування від нещасного випадку

(1,54 грн. + 2,65 грн. + 1,33 грн.)

6522
311
5,52
-
-
8.5
податок з доходів (31,00 грн. + 15,21 грн.)
641
311
46,21
-
-
9
Отримані гроші на виплату зарплати і відпускних
301
311
440,44
-
-
10
Миронову М.Д. виплачено зарплату і відпускні
661
301
440,44
-
-
Операції в лютому
11
Нараховано зарплату за лютий
92
661
236,87
-
236,87
12
Здійснено нарахування внесків на зарплату за лютий:               
12.1
на загальнообов’язкове пенсійне страхування (236,87 грн. х 32%)
92
651
75,80
-
75,80
12.2
на страхування з тимчасової непрацездатності (236,87 грн. х 2,9%)
92
6521
6,87
-
6,87
12.3
на страхування на випадок безробіття (236,87 грн. х 1,9%)
92
653
4,50
-
4,50
12.4
на страхування від нещасного випадку (236,87 грн. х 1,1%)
92
6522
2,61
-
2,61
13
Здійснені утримання з зарплати за лютий:
13.1
збору на пенсійне страхування ((236,87 грн. х 2%) - 2,21 грн.)
661
651
4,94
-
-
13.2
збору на страхування з тимчасової непрацездатності (236,87 грн. х 0,5%)
661
6521
1,18
-
-
13.3
збору на страхування на випадок безробіття (236,87 грн. х 0,5%)
661
653
1,18
-
-
13.4
податку з доходів

((357,51 грн. 16 - 131,00 грн. - (4,94 грн. + 1,18 грн. + 1,18 грн.)) х 13%) - 15,21 грн. 17

661
641
13,29
-
-
14
Перераховано в день отримання грошей на оплату праці за лютий в банку:
14.1
збір на пенсійне страхування (75,80 грн. + 4,94 грн.)
651
311
80,74
-
-
14.2
збір на страхування з тимчасової непрацездатності (6,87 грн. + 1,18 грн.)
6521
311
8,05
-
-
14.3
збір на страхування на випадок безробіття (4,50 грн. + 1,18 грн.)
653
311
5,68
-
-
14.4
збір на страхування від нещасного випадку
6522
311
2,61
-
-
14.5
податок з доходів
641
311
13,31
-
-
Операції в березні
15
Отримані гроші на виплату зарплати за лютий
301
311
216,28
-
-
16
Миронову М.Д. виплачено зарплату за лютий
661
301
216,28
-
-

1 В Законі № 889 вони зазначені в пп. "а" - "в" пп. 6.1.2.

2 В Законі № 889 вони зазначені в пп. "г" пп. 6.1.2.

3 В Законі № 889 вони зазначені в пп. "д" - "ж" пп. 6.1.2.

4 Оскільки працівником документи були подані в лютому, то ПСП необхідно бути застосовувати вже до доходів, нарахованих за даний місяць.

5 "Загальна" ПСП.

6 Працівник утримує двох дитей-інвалідів у віці до 18 років.

7 Тобто до даного працівника застосовується ПСП, оскільки його місячний сукупний доход менше 630,00 грн. (додатково див. ШБ № 2/2005).

8 Відповідно до п. 6.2 Закону № 889 у даній ситуації працівник має право відразу ж на дві ПСП одночасно. При цьому необхідно враховувати, що відповідно до пп. "б" п. 6.1.2 Закону № 889 пільга застосовується на кожну дитину-інваліда у віці до 18 років.

9 Ми вкажемо тільки внески, оскільки тільки вони впливають на суму податку з доходів фізосіб.

10 Працівник є особою, віднесеною законом до 2-ї категорії осіб, що постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи.

11 А саме: працює на двох різних підприємствах і має право на ПСП на обох підприємствах, тобто не є "внутрішнім" сумісником.

12 Додатково див. ШБ № 1/2005.

13 Маються на увазі оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації.

14 Отут і далі даний показник умовний.

15 Соціальну податкову пільгу маємо право застосувати тільки по закінченню лютого, але податок необхідно утримувати відповідно до п. 8.12 Закону № 889.

16 Доход за лютий (відпускні і зарплата) не перевищує прожитковий мінімум і тому працівник має право на застосування податкової соціальної пільги в розмірі 131,00 грн.

17 Податок з доходів, нарахований і сплачений у січні на суму відпускних, які відносяться до лютого.


Нормативна база

1. Закон № 889 - Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 р. № 889-IV.

2. Перелік № 2035 - "Порядок надання документів і їхній склад при застосуванні податкової соціальної пільги", затверджений постановою КМУ від 26.12.03 р. № 2035.

3. Інструкція № 5 - "Інструкція зі статистики заробітної плати", затверджена Держкомстатистики України від 13.01.04 р. № 5.

Далі буде

Олег ЗгурськийНаступна стаття:  На початок статті Відповідальність за порушення ПДР Частковий перегляд статті (тільки початок)
Урок права
Будь-яка поїздка по Києву давно для багатьох «нещасних», що мають власний транспортний засіб, перетворилась на лотерею. Ніколи не знаєш, чим вона закінчиться. Статися може все, що завгодно. Вже нікого не дивує рух по зустрічній смузі, розвороти через...

В рубриці: 


Відпускні в Податковому обліку Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 24 (16.6.2008) :: Податковий облік
Відпустка може бути різною: щорічною, додатковою, соціальною, оплачуваною чи ні. Як її надати, ви вже знаєте. Тепер розглянемо, як розрахувати з відпускних податки....

Інтернет-магазин Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Податковий облік
У минулому номері ми розглянули загальні вимоги до дистанційної торгівлі та один з її видів, а саме торгівлю за каталогами. У цій публікації розглянемо «удосконалений» метод торгівлі на відстані — торгівлю через Інтернет-магазин....

0.010637