(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 3 (14.2.2005)
Практика

Нелегко бути маленьким

Закінчення. Початок див. у "ШБ" № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/2004 р., № 1, 2/2005 р.


Сьогодні ми завершуємо публікацію матеріалів про порядок використання регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами (далі - МП), що були затверджені наказом Мінфіну від 25 червня 2003 р. за № 422.

Завершуємо розглядом порядку оформлення Оборотно-сальдової відомості, що являє собою, власне кажучи, Головну книгу МП. Так само як і Головна книга великих підприємств1, Оборотно-сальдова відомість МП призначена для узагальнення інформації з кожного бухгалтерського рахунка, використаного МП відповідно до Плану рахунків, затвердженого для малих підприємств2 (далі - План рахунків МП). Тобто в Оборотно-сальдовій відомості, так само як і в Головній книзі, повинні бути відображені всі бухгалтерські проводки, що відображають всі операції, які відбулися на МП.

Оборотно-сальдова відомість відрізняється від Головної книги тільки тим, як вона побудована, і тим, що в Головній книзі відображаються всі проводки, складені по операціях підприємства за рік, а в Оборотно-сальдовій відомості - тільки за місяць. А от що стосується побудови Оборотно-сальдової відомості, то вона відповідає побудові "шахматки", де по вертикалі і горизонталі для кожного рахунка чи субрахунка виділено один рядок, або, відповідно, графа (дивися форму Оборотно-сальдової відомості на стор. 32-33). Причому, якщо ми хочемо відобразити в Оборотно-сальдовій відомості будь-яку проводку, то дебетові обороти вказуємо в рядку відповідного рахунка, а кредитові - у графі відповідного рахунка. Наприклад, якщо ми маємо проводку Дт30 Кт372 на суму 275,00 грн., то суму 275,00 грн. ми повинні записати в рядку, що відповідає рахунку 30 і в графі, що відповідає субрахунку 372.

Відрізняється Оборотно-сальдова відомість від простої "шахматки" тим, що містить дані про залишки (сальдо) усіх рахунків і субрахунків, використаних МП і відображених у ній як на початок, так і на кінець місяця. Залишки по рахунках (сальдо) на початок місяця вказуються в лівій частині Оборотно-сальдової відомості, а на кінець місяця - у правій. Дані про залишки на початок місяця на рахунках і субрахунках (початкове сальдо) беруться з аналогічної Оборотно-сальдової відомості за попередній період (місяць). Причому залишок (сальдо) на кінець попереднього місяця повинен дорівнювати залишку на початок наступного та в цілому по Оборотно-сальдовій відомості й окремо по кожному рахунку чи субрахунку. А от для того щоб одержати залишок на кінець місяця, необхідно здійснити певні розрахунки. До початкових залишків (сальдо) необхідно додати або від них відняти обороти за місяць (залежно від того, про який залишок і про який оборот, дебетовий чи кредитовий, йде мова). Обороти за місяць по кожному рахунку або субрахунку вказуються в Оборотно-сальдовій відомості в гр. 29, а обороти по кредиту - в рядку, що носить відповідну назву "Усього обороти по кредиту рахунків". Але це тільки після того, як усі проводки, що були складені МП протягом місяця по всіх здійснених операціях, будуть занесені до оборотно-сальдової відомості.

Однак, перш ніж скласти будь-яку проводку, необхідно об’єднати однорідні операції, підбити і зареєструвати. Саме для цього і призначені регістри бухгалтерського обліку, вивченням яких ми так довго займалися. Мова йде про відомості: 1-м (див. ШБ №17/2004); 2-м (див. ШБ №18/2004); 3-м (див. ШБ №15/2004); 4-м (див. ШБ №19/2004) і 5-м (див. ШБ №20/2004, №1/2005, №2/2005).

Як загальновідомо, будь-яка проводка складається з дебетової та кредитової частини. Відповідно, всі проводки можна розшифрувати (тобто показати в кореспонденції з яким рахунком вона дана):

1) по дебету - з кредиту відповідних рахунків;

2) по кредиту - в дебет відповідних рахунків.

Досить дати розшифровку тільки по дебету всіх рахунків або тільки по кредиту всіх рахунків, і ви відобразите всі проводки, що були складені МП за відповідний період.

Що стосується регістрів бухгалтерського обліку для МП, то саме другий варіант розшифровки бухгалтерських проводок і обраний для відображення їх у зазначених відомостях 3. От чому в Оборотно-сальдовій відомості рахунка для відображення їхніх дебетових оборотів дані послідовно за зростанням їхніх номерів (див. графу 1 Оборотно-сальдової відомості нижче), а для відображення кредитових оборотів рахунки дані за порядком зростання їхніх номерів, а за належністю їх до відповідних відомостей, в яких їхні кредитові обороти і розшифровуються. Нижче ми навели підсумкові дані усіх відомостей 4 по МП "Титан" за січень 2005 р., на підставі яких і заповнено Оборотно-сальдову відомість по тому самому підприємстві за той самий місяць. В процесі розгляду порядку оформлення відомостей, ми говорили про те, що майже неможливо обійтися без відкриття по рахунках субрахунків, а, отже, без оформлення окремих відомостей. У цьому випадку виникає питання: як відображати операції (проводки), зазначені, наприклад, у Відомості 2-м по субрахунку 201 "Сировина і матеріали", у Відомості 2-м по субрахунку 203 "Паливо", у Відомості 2-м по субрахунку 204 "Тара" і т.д. Існує два варіанти виходу з такої ситуації. Перший варіант - змінити форму Оборотно-сальдової відомості і доповнити її по дебету і кредиту відповідними субрахунками, а у верхній (заголовній) частини доповнити її окремими відомостями по субрахунках. Другий варіант - підбити усі субрахунки окремих рахунків і вивести підсумковий залишок і оборот по кожному рахунку окремо. Зробити це можна в окремих зведених відомостях. Наприк­лад, окремі відомості, відкриті по субрахунках 20 рахунка підбити у зведеній Відомості 2-м і тільки після цього її підсумкові дані переносити в Оборотно-сальдову відомість. Саме другий варіант і був нами обраний для демонстрації порядку оформлення Оборотно-сальдової відомості. При підведенні підсумків по залишках (сальдо) по всіх рахунках і субрахунках, відображених в Оборотно-сальдовій відомості як на початок, так і на кінець місяця, повинен зберігатися баланс (рівність) між дебетом і кредитом, тобто дебетовий залишок на початок місяця має дорівнювати кредитовому залишку на початок місяця. Аналогічно й обороти за місяць, і залишки на кінець місяця.

1 Підприємства, що не відносяться до числа малих підприємств.

2 План рахунків для малих підприємств затверджений наказом Мінфіну від 19.04.2001 р. за № 186.

3 Необхідно відзначити, що саме такий варіант обраний і при журнально-ордерній формі обліку.

4 У повному обсязі дані відомості ми наводить не стали. По-перше, тому що в цьому випадку вони б зайняли дуже багато місця. А по-друге, ми їх уже докладно розглядали.

Андрій ПервухінНаступна стаття:  На початок статті Відрядження Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Мінфін затвердив наказ «Про затвердження змін до Інструкції про службові відрядження в межах України і за кордон» від 27.12.2004 р. № 827. Даним наказом Мінфін вніс наступні зміни...

В рубриці: 


Не у відпустку — у відрядження — на конференцію за кордон Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає.
Розглянемо, яким чином оформити зв’язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службове відрядження – це поїздк...

Доставка товару покупцям Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому вартість...

0.012841