(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 11 (21.7.2003)
Автоматизація обліку

Облік запчастин автотранспорту у програмі «1С: бухгалтерия 7.7 для Украины».

Відповідно до Положення .№102 від 30.03.98 р., ремонт - це комплекс операцій по відновленню придатності або працездатності, відновленню ресурсу автомобіля чи його складових частин. Облік запчастин - це облік поточного ремонту, що складається з заміни і (або) відновлення окремих частин автомобіля, а також капітального ремонту, що здійснюється для відновлення ресурсів із заміною чи відновленням частин, у тому числі базових. Тому, згідно п. 15 П(С)БО 7 "Основні засоби", витрати по вартості і заміні запчастин автомобіля включають у валові витрати.

Поточний ремонт власного автомобіля

Задача 1

На ТОВ "Ветта" у червні 2003 р. вийшов з ладу власний автомобіль (обслуговує адміністрацію). Для його ремонту (господарським способом) був придбаний глушитель у ПП "Авто" вартістю 600,00 грн., у т.ч. ПДВ 100,00 грн. і установлений водієм Смирновим А.А.. У фонд оплати праці включена сума 100,00 грн. за виконану роботу.

Суму балан-сової вартості ОЗ на початок року поди-вимося по стандарт-ному звіту "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" (меню Отчеты), увівши дату 31.12.02. У рядку "Сальдо на конец периода" побачимо суму 32338,43 грн., а так як 10%-ліміт не був використаний, то витрати по ремонту (3233,84 грн.) цілком включимо у валові витрати.

Проводення по оприбуткуванню глушителя оформляємо документом "Приходная накладная" (меню Документы-Приход). У рядку "Статья вал. расходов" вибираємо "(Ж 01) Придбання матеріалів". Заповнюємо табличну частину. У довіднику "Номенклатура" у папці "Материалы" створюємо папку "Запчасти", вводимо позицію "Глушитель" і при цьому вказуємо в рядках "Вид" - "Материал", "Покупка"-"Цена" - 500,00, "Счет учета" 207, "Счет затрат" 92, "Затраты"-"Вид" - "Содержание общехоз. ОС, НМА и пр." з папки "Административные затраты". Документ "Приходная накладная" вводимо із формуванням проведень: Дт 207, Кт 631 на суму 500,00 грн., Дт 6415, Кт 631 на суму 100,00 грн., Дт ВР, Кт ВР на суму 500,00 грн. (на мал. 1 проводка по валових витратах).

Податкову накладну реєструємо документом "Запись книги приобретения". Його відкриємо в режимі "Ввод на основании" документа "Приходная накладная". На запит про проведення відповімо "Да".

У спеціалізованому звіті "Книга приобретения" буде сформований рядок по підприємству ПП "Авто". Видачу коштів Смирнову А.А. оформляємо документом "Расходный кассовый ордер", що вводимо з формуванням проведення: Дт 3721, Кт 301 на суму 600,00 грн.

Проведення по установці глушителя вводимо документом "Списание ТМЦ" (меню Документы-Складские). У рядках "Счет списания" виберемо 92, "Субконто списания" - "Основаная деятельность". При заповненні табличної частини виберемо позицію "Глушитель", у рядку "Партия" - партію ПН-0000011 (25.06.03), із указівкою кількості і натискаємо кнопку "Провести" з формуванням проведення.

Проведення по нарахуванню 100,00 грн. Смирнову А.А. і відрахування у фонди оформляємо документом "Начисление ЗП". Можна ввести їх при нарахуванні з/п усім співробітникам чи окремим документом. У табличній частині документа суми по утриманню з зарплати видалимо. У рядку "Среднесписочная численность сотрудников" укажемо "0", нарахування комунального податку немає. Тому що проводка по відрахуванню у Фонд соцстраху від нещасного випадку не потрібна, у рядку "Ставки налогов и отчислений на дату" (папка "Налоги и отчисления с фонда з/п") вкажемо дату 01.06.03, і в рядку "Фонд Соц. страх. от несчастного случая" видалимо ставку 0,0084, у вікні "Изменение периодических реквизитов" натискаємо кнопку "Изменить". Документ вводимо з формуванням проведень.: Дт 92, Кт 661 на суму 100,00 грн., Дт 92, Кт 651 - 32,00 грн., Дт 92, Кт 652 - 2,90 грн., Дт 92, Кт 653 - 1,90 грн. Податкові проведення показані на мал. 1 і мал. 2. Таким чином, вартість ремонту віднесена на валові витрати в розмірі 636,80 грн.

Малюнок 1

Малюнок 2

Модернізація і поточний ремонт власного легкового автомобіля

Задача 2

ТОВ "Лотос" у червні 2003 р. виконало ремонт "свого" автомобіля ВАЗ 21065 (використовується для адміністративних потреб), силами СТО на суму 7625,00 грн., (ПДВ - 1525,00 грн.). Перша подія - оплата. Витрати розподілені в такий спосіб: вартість і установка двигуна з турбонадувом - 7155,00 грн., (ПДВ - 1431,00 грн.), вартість і установка генератора - 470,00 грн., (ПДВ - 94,00 грн.).

Відкриємо стандартний звіт "Анализ счета" (меню Отчеты) за 31.12.02 по рахунку ОС - "Балансовая стоимость ОС (налоговый учет)" і в рядку "Сальдо на конец периода" побачимо суму балансової вартості ОС на 01.01.03 42500,00 грн., 10% ліміт складе 4250,00 грн. У першому кварталі він не був використаний, тому суму 4250,00 включимо у валові витрати, а суму 3375,00 грн. (7625,00-4250,00) розділимо між групами ОС пропор-ційно вартості цих груп на початок 2-го квар-талу. Балансову вартість 2-ї групи збільшимо на 3257,01 грн. (3375*64317,28/66647,28), 3-ї групи - на 19,24 грн. (3375*380/66647,28), 4-ї групи - на 98,75 грн. (3375*1950/66647,28).

Вводимо документ "Договор". При заповненні табличної частини рядком "Двигатель с турбонадувом" вводимо цю позицію в документ. Потім закриваємо документ без формування проведень.

Вводимо другий документ "Счет входящий" по вартості й установці генератора. У рядку "Что приходуем" вибираємо "Запасы". При заповненні табличної частини, відкриваємо в довіднику "Номенклатура" папку "Услуги" і вводимо позицію "Установка генератора". При заповненні довідника вказуємо в рядках "Вид" - "Услуга", "Покупка"-"Цена" - 470,00, "Счет учета" - 92, "Счет затрат" - 92, "Затраты"-"Вид" - "Содержание общехоз. ОС, НМА и пр.". Документ закриваємо без проведень.

Вводимо на підставі "Счет входящий" документ "Платежное поручение". У документі вводимо суму оплати (9150,00 грн.) і текст - "Оплата за стоимость и установку двигателя с турбонадувом и генератора" і роздруковуємо. Проводки по оплаті вводимо документом "Банковская выписка" вводимо з формуванням проведень: Дт 631, Кт 311 на суму 9150,00 грн, Дт 6415, Кт 6441 - 1525,00 грн.

Операцію по установці двигуна з турбонадувом оформляємо документом "Приходная накладная" на підставі документа "Счет входящий". Заповнюємо рядки "Номер накладной поставщика", "Место хранения" вибираємо матеріально-відповідальну особу за автомобіль, включаємо опцію "Указать сумму предварительной оплаты вручную" і вкажемо 8586,00, "ПДВ" - 1431,00. Документ уводимо з формуванням проводок: Дт 152, Кт 631 на суму 7155,00 грн., Дт 6441, Кт 631 - 1431,00 грн. На підставі другого "Счет входящий" відкриємо документ "Услуги сторонних организаций". За-повнимо його, указавши суму попередньої оплати 564,00, ПДВ - 94,00. Документ уводимо з формуванням проведень: Дт 92, Кт 631 на суму 470,00 грн., Дт 6441, Кт 631 - 94,00 грн.

Зареєструємо документ "Налоговая накладная" документом "Запись книги приобретения". Проведення по збільшенню вартості автомобіля на суму вартості й установці двигуна оформляємо документом "Ввод в эксплуатацию" (меню Документы-Необоротные активы и МБП) з формуванням проведень: Дт 105, Кт 152 на суму 7155,00 грн., Дт ОС2 - 7155,00 грн.

Проведення по валових витратах, а також по балансовій вартості основних фондів уводимо ручним уведенням (мал. 3). Відкриємо Журнал операцій з меню "Операции". У Дт вибираємо рахунок ВР, у "Субконто Дт" вибираємо "СТО" з папки "Поставщики", виконуємо посилання на "Договор ДГ-0000011 (20.06.03)", а також відкриваємо папку "Валові витрати", папку "(Ж) Підготовка, організація, ведення виробництва" і вибираємо "(Ж 09) Надання послуг, виконання робіт".Також заповнюємо "Субконто Кт". Тому, що документ "Ввод в эксплуатацию" сформував проводку по рахунку ОС2 на суму 7155,00 грн., а треба на суму 3257,01, введемо коригувальну проводку Дт ОС2, на суму -3897.99 грн. Уводимо проводки по балансовій вартості для 3-ї групи - 19,24 грн., для 4-ї групи - 98,75 грн.

Малюнок 3

Поточний ремонт орендованого легкового автомобіля.

Задача 3

ТОВ "Комора" у червні 2003 р., згідно Договору з орендодавцем виконало поточний ремонт орендованого легкового автомобіля (використовується в госп.діяльності підприємства) силами СТО. Була виконана заміна: коробки передач вартістю 500,00 грн., ПДВ - 100,00 грн., вала карданного - 1000,00 грн., ПДВ - 200,00 грн., вартість виконаних робіт 500,00 грн., ПДВ - 100,00 грн.

Оформляємо документи в програмі. Вводимо "Договор" із СТО, як у попередній задачі. Проводки по оприбуткуванню автозапчастин і вартості виконаних робіт вводимо документом "Приходная накладная". Документ відкриємо в режимі "Ввод на основании" документа "Договор". Заповнимо рядки "Номер приходной накладной", "Что приходуем" - "Запасы", "Статья вал. расходов" - "(Ж 09) Надання послуг, виконання робіт". При заповненні табличної частини, відкриємо папку "Запчасти" у довіднику "Номенклатура", введемо позицію "Коробка передач". У довіднику в рядках "Вид" виберемо "Материал", "Покупка" - "Цена" - 500,00, "Счет учета" 207, "Счет затрат" 92, "Затраты" - "Вид" - "Содержание общехоз. ОС, НМА и пр." з папки "Адми-нистративные затраты". Позицію "Коробка передач" вводимо в документ. Також вводимо позицію "Вал карданный".

У третьому рядку вводимо позицію "Ремонт автомобиля" у папку "Услуги". При заповненні довідника в рядках "Вид" виберемо "Услуга", "Вид НДС" - 20%, "Покупка" -"Цена" - 500,00, "Счет учета" и "Счет затрат"  - 92, "Затраты"-"Вид" выберем "Содержание общехоз. ОС, НМА и пр.". Документ вводимо з формуванням проведень: Дт 207, Кт 631 на суму 500,00 грн., Дт 207, Кт 631 - 1000,00 грн., Дт 92, Кт 631 - 500,00 грн., Дт 6415, Кт 631 - 400,00 грн., Дт ВР, Кт ВР - 2000,00 грн.

Проведення по установці коробки передач і вала карданного оформляємо документом "Списание ТМЦ" з меню "Документы" - "Складские". У табличній частині вибираємо ці позиції з довідника, вибираємо партію, ПН-0000015 (29.06.03), указуємо кількість. Документ вводимо із формуванням проведень: Дт 92, Кт 207 на суму 500,00 грн., Дт 92, Кт 207 - 1000,00 грн.

Тепер перевіримо суму валових витрат. Для орендованого автомобіля, суму 10% від сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів на 01.01.03 відносимо на валові витрати, а на суму понад 10% збільшуємо балансову вартість групи 2, за умови, що 10% ліміт не був використаний. Відкриємо стандартний звіт "Карточка счета" з меню "Отчеты", виставимо період 31.12.02, у рядку "Счет" виберемо ОС, "ОК". У звіті "Сальдо на 31.12.02" побачимо суму 15250,00 грн. - балансову вартість основних фондів на початок року. 10% складе 1525,00 грн. Документ "Приходная накладная" виконав проведення по валових витратах на суму 2000,00 грн. Ручним уведенням скорегуємо суму в Журналі операцій: Дт ВР, Кт ВР на суму -475,00 грн., Дт ОС2 на суму 475,00 грн.(мал. 4).

Малюнок 4

Списання зношених запчастин легкового автомобіля.

Задача 4

На ПП "Омега" був складений акт на списання запчастин, що були використані для поточного ремонту легкового автомобіля ВАЗ-2101 самотужки. Вони були оцінені за можливою ціною реалізації: голівка блоку циліндра - 40,00 грн., кермові тяги - 30,00 грн., підшипники - 20,00 грн., переднє ліве крило 10,00 грн. і продані ПП "Метал", як металобрухт за ціною 100,00 грн., ПДВ - 20,00 грн.

Оприбуткування на склад зношених запчастин оформляємо документом "Приходная накладная". Заповнимо рядки "Что приходуем" - "Запасы", "Вид НДС" - "Без НДС", "Статья вал. расходов" - вибираємо "Не доход і не витрата", "Счет поставщика" 716 - "Возмещение ранее списанных активов", "Контрагент" - "Основная деятельность". Для за-повнення табличної частини відкриємо папку "Запчасти" з довідника "Номенклатура", відкриємо позицію "Головка блока цилиндра" і в рядку "Счет учета" введемо 209 рахунок, цю позицію введемо в документ, укажемо кількість 1, ціну 40,00 і суми будуть розраховані. Так само введемо інші запчастини. Документ вводимо з формуванням проводок: Дт 209, Кт 716 на суми 40,00 грн., 30,00 грн., 20,00 грн., 10,00 грн.

Проведення по реалізації запчастин на металобрухт оформляємо документом "Расходная накладная" (меню Документы-Расход). Заповнимо рядок "Покупатель" введенням у довідник "Контрагенты", у папку "Покупатели" ПП "Металл" і реквізити організації. При заповненні табличної частини вибираємо запчастини з довідника "Номенклатура", у рядку "Партія" вибираємо партію, сформований документом ПН-0000016 (29.06.03). Документ вводимо з формуванням наступних проводок: Дт 361, Кт 712 на суму 120,00 грн., Дт 712, Кт 6415 - 20,00 грн., Дт 943, Кт 209 для кожного виду запчастин на загальну суму 100,00 грн., Дт ВД, Кт ВД - 100,00 грн.

Програма сама сформувала документ "Налоговая накладная". Надходження оплати за зношені запчастини оформляємо документом "Банковская выписка". При заповненні табличної частини натискаємо кнопку "Подбор по заказам",відкривається вікно, у якому в рядку "Отобрать заказы по контрагенту" відкриємо папку "Покупатели" і виберемо ПП "Метал". У табличній частині вікна побачимо документ "Расходная накладная", двічі клацнемо мишкою на документі і закриємо вікно "Отбор заказов по контрагенту". Дані введені, перевіримо їх. Тому що першою подією було відвантаження, буде зазначена сума відвантаження 120,00 грн. і ПДВ відвантаження 20,00 грн. У рядку "Содержание" вводимо текст: "Оплата за металлолом". Документ вводимо з формуванням проводки: Дт 311, Кт 361 на суму 120,00 грн. Задача виконана.

Валентина СеменоваНаступна стаття:  На початок статті Оформлення первинних документів з обліку ТМЦ Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Питання про порядок оформлення первинних документів періодично з’являються в листах наших читачів. Зважаючи на те, що первинний документ є основою бухгалтерського обліку і його правильне оформлення має найважливіше значення, ми не могли пройти повз цю...

В рубриці: 


Світ зв’язку в програмі «1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (22.9.2003) :: Автоматизація обліку
Придбання, установка телефону Оплата послуг телефонного зв’язку й Інтернету Придбання, підключення мобільного телефону й оплата зв’язку...

Облік запасів на підприємстві громадського харчування у програмі «1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 36 (8.9.2003) :: Автоматизація обліку
Облік сировини по закупівельній вартості Облік сировини за цінами реалізації Облік товарів Підведення підсумків Розглянемо, як можна вести облік запасів на підприємстві громадського харчування в типовій конфігурації, без додаткових...

0.008004