(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 11 (13.6.2005)
Податковий облік

Оподаткування депозитів і доходів по них

Якось так вийшло, що такій темі, як порядок оподаткування доходів, отриманих підприємствами, фізособами - СПД, від розміщення тимчасово вільних коштів на банківських депозитах мало присвячувалося матеріалів, а, як з’ясувалося, дана тема сьогодні актуальна. Актуальність її в тому, що багато власників хочуть одержувати доходи не тільки від продажу своєї продукції (надання послуг), але й від того, що їхні гроші використовуються іншими підприємствами (установами). От і виходить, що власник підприємства одержує додатковий доход, а бухгалтер - "новий" (додатковий) головний біль...


Загальні положення

В першу чергу розберемося із самим визначенням депозита. Відповідно до п. 1.13 Закону № 334:

Депозит (внесок) - це кошти, які надаються фізичними або юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією відповідно до законодавства України, або нерезиденту на строк і під процент. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних операцій установлюються: для банківських депозитів Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним законом.

При цьому необхідно пам’ятати, що до депозитів не відносяться суми застави, внесеного як забезпечення договірних зобов’язань однієї сторони договору перед іншою.

В той же час, відповідно до п. 1 Постанови НБУ № 250:

Депозит (внесок) - це кошти, які надаються фізичними або юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією відповідно до діючого законодавства України, або нерезиденту на чітко визначений строк і під процент і оформляються відповідною угодою.

На сьогоднішній день самі депозити можна розділити:

1. Залежно від валюти депозиту на:

1.1. Депозити в національній валюті (гривні);

1.2. Депозити в іноземній валюті (в доларах США, євро);

2. Залежно від строку депозиту:

2.1. Депозити на невизначений у договорі строк:

2.1.1. Депозити до запитання;

2.2. Депозити на визначений у договорі строк:

2.2.1. Менше одного року;

2.2.2. Один рік і більше;

3. Залежно від можливості дострокового розриву депозитного договору:

3.1. Можливо раніше строку, зазначеного в договорі, розірвати договір без штрафних санкцій;

3.2. Можливо раніше строку, зазначеного в договорі, розірвати договір зі штрафними санкціями;

3.3. Неможливо раніше строку, зазначеного в договорі, розірвати договір взагалі.

І якщо з валютою депозиту та іншими вищевказаними особливостями депозиту все зрозуміло, то от з відсотками за депозитом все трохи складніше, оскільки все залежить від банку та надаваних ним послуг. Так, можна виділити кілька основних видів доходів за депозитом (суми відсотків):

1. Залежно від суми, на яку нараховуються відсотки:

1.1. Тільки на основну суму депозиту (депозитної суми);

1.2. На основну суму депозиту (депозитну суму) і на суму нарахованих відсотків за попередні періоди;

2. Залежно від строків виплати відсотків:

2.1. По закінченні кожного місяця або іншого періоду, менше по тривалості депозитного договору;

2.2. По закінченні строку договору;

2.3. На початку дії договору (авансом).

Розглянемо більш докладно вказані вище види доходів (відсотків).

Відсотки, які нараховуються тільки на основну суму депозиту, у більшості випадків виплачуються наприкінці кожного місяця, в рідких випадках виплачуються на початку дії договору (авансом)1. При цьому у випадку застосування виплати та нарахування відсотків щомісячно, використовується депозитний договір, що укладається на певний строк і передбачає дострокове його розірвання. У випадку виплати відсотків авансом строк договору не змінимо (за рідкісним винятком)2. В цих випадках3 сума відсотка за місяць є, як правило, незмінною та залежить від кількості календарних днів у місяці.

Відсотки, які нараховуються на основну суму депозиту та на суму нарахованих відсотків за попередні періоди, виплачуються тільки по закінченні дії депозитного договору, оскільки для правильного нарахування суми відсотків за депозитом за підсумками місяця необхідно до основної суми депозиту щомісяця додавати суму нарахованих відсотків за минулий період. У цьому випадку сума нарахованих відсотків змінюється з кожним місяцем, оскільки на початок кожного місяця основна сума депозиту збільшується на суму нарахованих за попередній місяць відсотків.

Виходить, що від умов договору щодо нарахувань і виплати відсотків за депозитом 4 залежить і порядок оподаткування 5.

Загальна система оподаткування

Відносно платників, що перебувають на загальній системі оподаткування, то для них все точно прописано в Законі № 334. У першу чергу розберемося з тим, що має на увазі Закон № 334 під відсотковою ставкою за депозит. Відповідно до п. 1.20.7 закону № 334:

Звичайна процентна ставка за депозит - процентна ставка, що встановлюється залежно від строків і розміру депозиту за рішенням платника податку, яке має бути оприлюдненим та встановлювати однакові правила щодо укладання депозитного договору з будь-якими категоріями осіб з урахуванням обмежень, установлених законом…

Відносно оподаткування або не оподаткування доходів (відсотків) за депозитом необхідно керуватися п. 11.3.6 Закону № 334, що регулює дату виникнення валових доходів. Відповідно до цього пункту Закону № 334 датою збільшення валових доходів від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата нарахування відсотків (комісійних) у строки, визначені кредитним (депозитним) договором. При цьому бухгалтеру необхідно пам’ятати, що залежно від умов договору дата нарахування та дата виплати відсотків можуть бути різними, і тому можливі ситуації, за яких підприємство вже одержало відсотки, але ще не має право включити їх до валових доходів, оскільки банк їх ще не нарахував (див. приклад 3).

Відносно ж основної суми депозиту, то тут усе простіше, оскільки підприємство не передає право власності на кошти, а надає їх банківській установі в тимчасове користування, то виходить, що передаючи свої кошти на депозит (основну суму) у підприємства не виникають валові витрати, а при одержанні основної суми депозиту назад не виникають валові доходи.

Спрощена система оподаткування

Основне питання, яке виникає в єдиноподатників, - чи оподатковують єдиним податком нараховані (виплачені) відсотки за депозитом (депозитним договором.

Відповідно до Порядку № 554 до позареалізаційних доходів і виручки від іншої реалізації відносяться суми, фактично отримані суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та до каси від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, відсотки, кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були обкладені податком у джерела виплати відповідно до вимог Закону № 334).

Зазначеним Законом № 334, а саме п. 1.10, також визначено, що:

Проценти - доход, що сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. До процентів включаються: ...

платіж за використання коштів, залучених у депозит;…

Таким чином, підприємство для оподаткування має враховувати всі надходження, отримані на його поточний рахунок і до каси від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів, включаючи відсотки банку за депозитним рахунком і виручку від іншої реалізації. Відносно ж основної суми депозиту, що повертається назад єдиноподатнику, тобто зараховується повторно на його основний поточний рахунок у банку, то, на наш погляд, дана сума не повинна оподатковуватися єдиним податком, оскільки вона була ним уже оподаткована при своєму "первинному" надходженні єдиноподатнику від реалізації товарів (робіт, послуг). Крім цього, якщо оподаткувати повернення основної суми депозиту, то вийде, що єдиноподатник двічі її оподатковував єдиним податком, тобто маємо подвійне оподаткування доходів.

Відображення в бухгалтерському обліку

Облік депозитних рахунків у національній валюті ведеться підприємством на рахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті". Підприємству до даного рахунку необхідно по кожному депозиту відкрити окремий субрахунок, наприклад, 3131 "Депозитний рахунок 1 у національній валюті".

Приклад 1

Припустимо, що підприємство "Альтарес+" 01.06.2005 р. відкрило в АКБ "ГРАНІТ" депозитний рахунок на загальну суму 150000,00 грн. під 10% річних на строк один рік (до 31.05.2006 р. включно). Відповідно до умов депозитного договору відсотки нараховуються за місяць до 28 числа поточного місяця, при цьому в розрахунок відсотків не береться день внесення основної суми депозиту, але береться день повернення основної суми депозиту. Також відповідно до умов договору відсотки нараховуються тільки на основну суму депозиту та виплачуються першого числа наступного місяця, за який вони були нараховані, крім останнього місяця дії депозиту, за який відсотки повертаються разом з основною сумою депозиту.

Таблиця 1

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума,
грн.
Податковий облік
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
Передано кошти з поточного рахунку підприємства на депозитний рахунок
3131
3111
150000,00
-
-
2
За підсумками червня 2005 р. нараховано відсотки 6 за депозитом
(150000,00 х 10% / 100%) / 365 х 29 днів 7
371
733
1191,78
1191,78 8
-
3
Перераховано відсотки підприємству за підсумками червня 2005 р.
3111
371
1191,78
-
-
…...
20
За підсумками травня 2006 р. нараховано відсотки за депозитом

(150000,00 х 10% / 100%) / 365 х 31 днів 9

371
733
1273,97
1273,97
-
21
Перераховано відсотки підприємству за підсумками травня 2006 р.
3111
371
1273,97
-
-
22
Повернута 31.05.2006 р. основна сума депозиту
3111
3131
150000,00
-
-

Приклад 2

Змінимо умови прикладу 1 у частині нарахування відсотків. Припустимо, що відповідно до умов договору відсотки нараховуються на основну суму депозиту і суму відсотків за попередній місяць. Крім цього, вони не виплачуються підприємству до кінця дії договору, а приєднуються до основної суми депозиту.

Таблиця 2

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума,
грн.
Податковий облік
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
Передано кошти з поточного рахунку підприємства на депозитний рахунок
3131
3111
150000,00
-
-
2
За підсумками червня 2005 р. нараховано відсотки 10 за депозитом
(150000,00 х 10% / 100%) / 365 х 29 днів
371
733
1191,78
1191,78
-
3
Віднесено до основної суми депозиту відсотки за підсумками червня 2005 р.
3131
371
1191,78
-
-
4
За підсумками липня 2005 р. нараховано відсотки за депозитом
(151191,78 х 10% / 100%) / 365 х 31 днів
371
733
1284,10
1284,10
-
5
Перераховано відсотки підприємству за підсумками липня 2005 р.
3131
371
1284,10
-
-
…...
20
За підсумками травня 2006 р. нараховано відсотки за депозитом
(166266,73 х 10% / 100%) / 365 х 31 днів
371
733
1395,14
1395,14
-
21
Віднесено до основної суми депозиту відсотки за підсумками травня 2006 р.
3111
371
1395,14
-
-
22
Повернута 31.05.2006 р. основна сума депозиту і відсотки
3111
3131
165661,88
-
-

Приклад 3

Змінимо умови прикладу 1 у частині нарахування та виплати відсотків. Припустимо, що відсотки відповідно до умов договору виплачуються авансом підприємству в момент підписання договору. Нарахування відсотків банком здійснюється по закінченні кожного місяця користування депозитом.

Таблиця 3

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума,
грн.
Податковий облік
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
Передано кошти з поточного рахунку підприємства на депозитний рахунок
3131
3111
150000,00
-
-
2
Відсотки перераховані підприємству авансом
311
681
14958,90
-
-
3
Нараховані відсотки за червень 2005 р.
(150000,00 х 10% / 100%) / 365 х 29 днів
681
371
1191,78
1191,78
-
371
733
1191,78
-
-
…...
21
Нараховано відсотки за травень 2006 р.
(150000,00 х 10% / 100%) / 365 х 31 днів
681
371
1273,97
1273,97
-
371
733
1273,97
-
-
22
Повернута 31.05.2006 р. основна сума депозиту
3111
3131
150000,00
-
-

В наступній публікації ми розглянемо порядок оподаткування депозитів в іноземній валюті, а також порядок оподаткування страхування депозитів від їхнього неповернення банком.

1 Виплата авансом відсотків за депозитом в Україні поширена в більшості випадків тільки для фізосіб - не СПД.

2 В деяких випадках банки при таких депозитних договорах, з такою формою виплати відсотків, ідуть на розірвання депозитного договору, але при цьому передбачають штрафні санкції за дострокове розірвання з поверненням банку зайво сплачених відсотків.

3 Мається на увазі надання платникові податків відсотків за депозитом авансом або наприкінці місяця.

4 Закон України "Про підприємництво" (ст. 8) зобов’язує суб’єкта підприємницької діяльності направляти державному податковому органу, в якому він зареєстрований як платник податків, повідомлення про відкриття рахунків у банках за встановленою формою (наказ ДПАУ "Про затвердження форми та змісту повідомлення про відкриття (закриття) рахунків суб’єктів підприємницької діяльності в установах банків" від 07.03.1998 р. № 100). Таке повідомлення протягом трьох робочих днів від дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) подається особисто або направляється на адресу відповідного податкового органу з повідомленням про вручення.

5 Це стосується тільки підприємств (фізосіб - СПД) не платників єдиного податку, оскільки в єдиноподатників податкові наслідки виникають за "касовим" методом.

6 Для даного прикладу ми дещо спростили розрахунок відсотків і нарахували їх відразу ж за весь місяць, у банках же їх нараховують за підсумками кожного дня.

7 Хоча в червні й 30 календарних днів, але відповідно до вимог депозитного договору за день внесення коштів на депозитний рахунок відсотки не нараховуються.

8 Валові доходи по відсотках виникають у момент їхнього нарахування відповідно до депозитного договору.

9 Оскільки відповідно до умов договору за останній день (день повернення депозитної суми) відсотки нараховуються.

10 Для даного прикладу ми трохи спростили розрахунок відсотків і нарахували їх відразу ж за весь місяць, у банках же їх нараховують за підсумками кожного дня.


Нормативна база

1. Закон № 334 - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР.

2. Постанова № 250 - Постанова НБУ "Про затвердження нової редакції Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів" від 30.06.1998 № 250.

3. Указ № 727 - Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" від 03.07.1998 р. № 727/98.

4. Порядок № 554 - Порядок ведення Kниги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва - юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затверджений наказом ДПА України від 12.10.99 № 554.

Далі буде

Олег ЗгурськийНаступна стаття:  На початок статті Звільнення внаслідок ліквідації підприємства Частковий перегляд статті (тільки початок)
Урок права
Проблем у роботодавця при звільненні працівників завжди багато, особливо, коли звільняються «соціально та законодавчо» захищені працівники, наприклад, одинокі матері. Ми спробували розібратися з порядком звільнення таких категорій працівників при ліквідац...

В рубриці: 


Відпускні в Податковому обліку Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 24 (16.6.2008) :: Податковий облік
Відпустка може бути різною: щорічною, додатковою, соціальною, оплачуваною чи ні. Як її надати, ви вже знаєте. Тепер розглянемо, як розрахувати з відпускних податки....

Інтернет-магазин Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Податковий облік
У минулому номері ми розглянули загальні вимоги до дистанційної торгівлі та один з її видів, а саме торгівлю за каталогами. У цій публікації розглянемо «удосконалений» метод торгівлі на відстані — торгівлю через Інтернет-магазин....

0.009166