Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Школа бухгалтера № 6 (21.4.2003)
Бухгалтерський облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Утримання аліментів

У попередньому номері, аналізуючи положення, характерні для утримань по виконавчих документах, заразом ми відзначали і деякі особливості, що стосуються аліментів. У даній статті, не повторюючись, звернем увагу тільки на ті основні пункти, що безпосередньо стосуються аліментів.

Порядок нарахування і стягнення аліментів на дітей

При визначенні порядку нарахування й утримання аліментів необхідно керуватися положеннями Цивільно-процесульного Кодексу, Закону № 606, Постанови № 146, Кодексу про шлюб і сім’ю (далі - КШС) чи Сімейного Кодексу (із дня вступу його в силу). 1


1 Нагадаємо, що СК початково планувалося ввести в дію з 01.01.2003 р. Відповідно до змін, внесених Законом № 407-І від 26.12.2002 р. у Заключні положення Закону № 2947-ІІІ від 10.01.2002 р., СК вступить у дію з дня вступу в силу Цивільного Кодексу. При цьому КБС втратить силу (крім розділу V).

Відповідно до законодавства платниками аліментів стосовно одержувача можуть бути батьки, діти, один з подружжя, вітчим, мачуха, брати, сестри й інші особи, що перебувають у родинних стосунках з одержувачем. По статистиці серед аліментів найбільша питома вага належить аліментам на дітей. Розглянемо докладніше порядок нарахування саме цих аліментів.

Аліменти на дітей присуджуються з дня подачі заяви одержувачем. Згідно ст. 82 КШС аліменти на неповнолітніх дітей стягуються у розмірі: на одну дитину - 1/4, на двох дітей - 1/3, на трьох і більше дітей - 1/2 заробітку (доходу)одного із батьків. Аліменти на користь дітей повинні складати не менше 1/2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян на кожну дитину, а з осіб, що працюють за контрактом в іноземних державах, - не менш 25-ти НМДГ.

При певних обставинах за рішенням суду розмір аліментів, у т.ч. і мінімальний 2 , може бути зменшений, якщо батько, з якого стягують аліменти, наприклад, інвалід першої чи другої групи, чи в нього маються інші, менш забезпечені, неповнолітні діти (Ст. 82 КШС). У судовому порядку батьки можуть бути притягнуті до участі в додаткових витратах, що виникли в зв’язку з винятковими обставинами (важкою хворобою, каліцтвом дитини й ін.)


2 З огляду на те, що мінімальний розмір аліментів складає суму -8,50 грн., на практиці судами він зменшується досить рідко.

Зміни у порядку нарахування і стягнення аліментів, внесені Сімейним Кодексом

Варто відмітити, що Сімейний Кодекс (далі СК) вносить ряд істотних змін у порядок нарахування аліментів. З огляду на те, що згаданий законодавчий документ ще не вступив у дію, у даній статті ми лише відзначимо відмінні риси нарахування аліментів відповідно до нового закону.

По-перше, згідно СК батьки самі, за домовленістю, можуть визначати спосіб участі кожного з них у уриманні дітей. Кошти на утримання дитини можуть надаватися в грошовій чи натуральній формі. У випадку виникнення розбіжностей між батьками чи відхилення одного з них від утримання дітей, аліменти встановлюються судом у процентному відношенні до заробітку чи у визначений грошовій сумі.

По-друге, СК не встановлює конкретний розмір аліментів (наприклад, 1/4 на одну дитину і т.д.), він визначається судом (Ст. 182).

По-третє, згідно СК мінімальний розмір аліментів на одну дитину збільшений до одного НМДГ, і ні при яких обставинах сума аліментів не може бути менше.

Визначення суми аліментів

Відповідно до Кодексів (КШС і СК) аліменти можуть визначатися:

а) у відсотках до заробітку (доходу) платника,

б) у конкретній грошовій сумі.

Відповідно до заяви платника чи одержувача суд може винести рішення про утримання аліментів у твердій грошовій сумі у випадку, якщо платник має нерегулярний, змінний доход, чи частину доходу одержує в натуральному вигляді тощо.

Хотілося б звернути увагу бухгалтерів, відповідальних за нарахування аліментів, на наступне.

Статтею 403 ЦПК передбачено, що при виплаті зарплати особі, у паспорті якої є запис органів внутрішніх справ про те, що вона зобов’язана сплачувати аліменти, адміністрація підприємства повинна до одержання виконавчого листа утримувати з такої особи аліменти. Оскільки у бухгалтера нема даних про суму аліментів, які повинні бути утримані, він зобов’язаний здійснити наступні дії:

1. Про утримання аліментів по паспортним даним необхідно повідомити судового виконавця.

2. Зажадати в такого працівника копію виконавчого документа й стягувати аліменти по ньому, доти, поки не надійде оригінал виконавчого листа від судового виконавця.

3. Якщо в працівника немає копії виконавчого листа бухгалтер зобов’язаний утримувати аліменти згідно законодавства (на одну дитину - 1/4, на двох дітей - 1/3, на трьох і більше дітей - 1/2 заробітку (доходу) платника)

У випадку, якщо адреса особи, на користь якого стягуються аліменти, невідома, утримані суми переводяться на депозитний рахунок районного (міського) суду в повному розмірі. За невиконання вищевказаних вимог на винних осіб може накладатися штраф у розмірі від 34 грн до 170 грн (ст. 188-13 Кодекс про адміністративні правопорушення).

Доходи, з яких утримують аліменти

Перелік видів доходів, що враховуються при стягненні аліментів, регламентується Постановою №146. До таких видів доходів, зокрема, належать:

1. Основна зарплата (відповідно до посадового окладу, тарифної ставки, відрядних розцінок);

2. Усі види доплат і надбавок до зарплати;

3. Грошові і натуральні премії;

4. Оплата за понаднормову роботу, за роботу у святкові і вихідні дні;

5. Зарплата, що зберігається за час відпустки, а також отримана при звільненні компенсація за відпустку, невикористану протягом декількох років;

6. Зарплата, що зберігається за час виконання державних і суспільних обов’язків, а також в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

7. Винагорода за загальні річні підсумки роботи підприємств і організацій;

8. Одноразова винагорода (процентні надбавки) за вислугу років;

9. Допомога по державному соціальному страхуванню, а також допомога по тимчасовій непрацездатності, що встановлена в колективних сільськогосподарських підприємствах;

10. Доплати до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачувані за рахунок підприємств;

11. Суми, які виплачуються для відшкодування витрат у зв’язку з втратою непрацездатності внаслідок каліцтва чи погіршення здоров’я, за винятком сум відшкодування витрат на догляд за потерпілим, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;

12. Інші види заробітку і доходів, зазначені в Переліку № 146.

Аліменти утримуються з зарплати і додаткових виплат, як по основному місцю роботи, так і на роботі за сумісництвом. Якщо на тому самому підприємстві працівник крім основної зарплати одночасно одержує грошові виплати за роботу по сумісництву, аліменти стягуються як з основного заробітку, так і з доходів по сумісництву. Варто звернути увагу на особливості визначення доходів при стягненні аліментів у деяких категорій працівників. Так, наприклад:

а) У письменників, композиторів, художників і інших творчих працівників аліменти утримуються із сум авторського гонорару і винагороди, одержаних за публікацію творів, а в тих, які одержують зарплату, - із зарплати.

б) Позаштатні лектори аліменти виплачують з оплати, одержаної за читання лекцій.

в) У членів колективних сільськогосподарських підприємств відрахування здійснюються із сум, одержуваних за роботу в цих господарствах, включаючи вартість натуральних виплат.

г) У фермерів і осіб, що працюють у сільському господарстві на сімейному підряді, аліменти утримуються наприкінці року, після реалізації продукції, вирощеної у власному господарстві.

д) У військовослужбовців Збройних Сил України й інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ при стягненні аліментів враховуються усі види грошового забезпечення, зокрема: оклад по штатній посаді, оклад за військове чи спеціальне звання, процентна надбавка за вислугу років, учене звання і науковий ступінь, кваліфікація й умови служби. 3


3 З валюти аліменти утримуються в гривнях, при цьому доход, отриманий у валюті, перераховується в гривні в момент утримання аліментів за курсом НБУ.

е) В осіб, що одержують зарплату, як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, розташованих на території України, аліменти стягуються за місцем роботи в розмірах, встановлених рішеннями судів, як із гривень, так і з валюти 4 .


4 При цьому, у більшості випадків указують не тільки одержувача (одного з батьків), але П.І.Б. дитини.

ж) Відрахування із зарплати боржника, що відбуває покарання відповідно до вироку суду без позбавлення волі, здійснюються зі всієї суми зарплати, без обліку стягнень по вироку.

з) Із засуджених, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також з осіб, що знаходяться в наркологічних відділеннях психіатричних диспансерах і стаціонарних лікувальних закладах, утримання проводиться з усієї суми зарплати, без обліку відрахувань на витрати по їхньому уриманні в цих закладах.

и) Особи, що працюють в установах України за кордоном, виплачують аліменти на користь осіб, що проживають в Україні, виходячи з подвійного заробітку (з урахуванням встановлених надбавок), одержуваного в Україні в національній валюті.

Перелік виплат, з яких, відповідно до Закону № 606, не проводяться утримання по виконавчих документах, нами приводився в попередньому номері при розгляді відрахувань із зарплати по виконавчих документах (дивися "ШБ" № 13).

Утримання аліментів

Не виключено, що аліменти можуть утримуватися і на добровільних засадах (як на додаток до виконавчого листа, так і без нього) Для цього працівник-боржник надає керівнику підприємства письмову заяву про утримання і перерахування чи видачу з каси аліментів. У заяві вказується розмір (у % від зарплати; "тверда" сума) і термін, протягом якого утримуються аліменти, а також дані одержувача: прізвище, ім’я, по батькові, домашня чи інша адреса, за якою потрібно відправляти утримані суми 5 . Заява повинна бути зареєстрована в спеціальному журналі в такому ж порядку, як і виконавчий лист (дивися "ШБ" № 13). Характерно, що на підставі заяви аліменти можуть утримуватися й у тому випадку, якщо їхня загальна сума, утримана на підставі виконавчого листа і заяви, перевищує 50 % зарплати працівника 5 , а також, якщо з платника утримуються аліменти на іншу дитину. На підставі заяви працівника бухгалтерія стягує аліменти в такому ж порядку, як і при наявності виконавчого листа: не пізніше триденного терміну з дня виплати зарплати5 . Однак, заява, на відміну від виконавчого документа, у будь-який час може бути змінена чи відкликана платником. У випадку, якщо працівник вирішив відкликати заяву, чи змінити суму утримань, він зобов’язаний:


5 При цьому необхідно пам’ятати, що по виконавчому листу утримання повинне перевищувати 50 %, а за заявою може бути утримана будь-як сума. Але необхідно враховувати те, що якщо є тільки заява, то це може бути 100 % заробітку, а якщо є виконавчий лист і заява, то спочатку утримується по виконавчому листу, а потім за заявою.

6 Видача аліментів бухгалтерією одержувачу проводиться одразу після одержання коштів з банку.


1. Якщо зміниться тільки сума утримань, то подати нову заяву і вказати нову суму утримань і термін, протягом якого вони здійснюються;

2. Якщо припиняються утримання достроково - працівник повинен подати нову заяву, у якій вказує дату, з якої припиняються утримання з його зарплати.

Виплата аліментів

З огляду на те, що одержувачами аліментів є фізособи, звернемо увагу на порядок перерахування належних їм сум.

Аліменти можуть виплачуватися шляхом:

1. Перерахування на рахунок одержувача в банку;

2. Перерахування через підприємства поштового зв’язку (поштовий переказ на адресу місця проживання одержувача аліментів);

3. Видачі наявних коштів з каси підприємства.

Якщо одержувач має рахунок у банку, то утримані суми перераховуються платіжним дорученням безпосередньо на рахунок одержувача.

У випадку, якщо в одержувача такий рахунок відсутній, чи розрахунки через банк із якихось причин неможливі, платник може здійснювати з ним розрахунки через поштове підприємство зв’язку у вигляді поштових переказів. Для цього підприємство - платник надає в обслуговуючий банк платіжне доручення, у якому вказує реквізити підприємства зв’язку, на рахунок якого будуть здійснюватися перекази, а також номери списків одержувачів коштів (р. ІІІ Інструкції № 135).

Списки одержувачів коштів повинні бути пронумеровані, підписані посадовими особами і завірені печаткою підприємства (дивися нижче). На кожну особу, зазначену в списку, заповнюється бланк поштового переказу у встановленій формі (дивися нижче). При їх заповненні необхідно бути особливо уважним, тому що виправлення, підчищення, повторне обведення цифр і букв на таких бланках не допускаються.


Зразок списку одержувачів коштів.

ТОВ "Аквамарин"
підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 45677159
Код за УКУД 25612895
Затверджую
Керівник підприємства
_______________________
підпис, відтиск печатки
Приходько Іван Петрович
прізвище, ім’я, по батькові
"08"_квітня_2003 р.

Список отримувачів аліментів та вартість поштового переказу
№ п/п П.І.Б особи, якій перераховуються аліменти Сума аліментів П.І.Б особи, з яко утримуються кошти на вартість поштового переказу Вартість поштового переказу
1 Тарасюк Ганна Григорівна 150,08 грн. Тарасюк Петро Андрійович 6,00 грн.
2 Потерняк Валентина Павлівна 263,10 грн. Потерняк Віктор Михайлович 10,52 коп.
3 Сокирук Галина Василівна 95,63 грн. Сокирук Андрій Васильович 3,83 коп.
ВСЬОГО 508,81 Х 20,35

Зразок бланку почтового переказу 7

№ __________________
(за реєстром ф. 11)

№ __________________
(за реєстром ф. 10)

№ __________________
(шифр та підпис)


7 Ми покажемо тільки частину поштового переказу, яку заповнює відправник

ПРОСТИЙ ПЕРЕКАЗ

 Найменування місця приймання, відбиток контрольн-гербової печатки Відбиток календ. шт. місця приймання № за касовим чеком (ф. 5) Сума, вид послуги, підпис працівника зв’’язку
на _150_ грн._08_коп. Сто п’ятдесят гривень -------------------------------
(гривні літерами, копійки цифрами)
----------------------------------------------------------- 08-------
Прізвище, ім’я, по батькові
та адреса одержувача Тарасюк Ганна Григорівна-----------------------------------------------------------

19900 смт Чорнобай, Чорнобаївського району, Черкаської області, вул.. Леніна 257----------------------------------------------
Прізвище, ім’я, по батькові
та адреса відправника_____Голубкова Галина Юріївна------------
01002, м. Київ, вул. Мечнікова 10/2 ТОВ "Аквамарин"--------------


ПОВІДОМЛЕННЯ

№ ________________
(за реєстром ф. 11)

На простий переказ № _____________________
(за касовим чеком (ф. 5))

на ___150_________грн.____08_____коп

Прізвище, ім’я, по батькові
та адреса одержувача Тарасюк Анна Григорівна-----------------------------------------------------------

19900 смт Чорнобай, Чорнобаївського району, Черкаської області, вул.. Леніна 257
-------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При відправленні переказу, особі, що здійснювала даний переказ у відділенні зв’язку видадуть чек, що підтверджує здійснення переказу, який є звітним для працівника підприємства, відповідального за здійснення переказу.

Необхідно помітити, що згідно п. 14 Постанови № 146 витрати на доставку аліментів одержувачу здійснюються за рахунок платника аліментів. Тому, у випадку пересилання аліментів у вигляді поштових переказів, із платника, крім основної суми аліментів, стягується і додаткова сума для покриття поштових витрат - поштовий збір

Згідно з Наказом № 406 тарифи на переказ коштів диференційовані в залежності від суми переказу, його види (простий, електронний, терміновий), а також країни напрямку коштів (у межах України чи в зарубіжжя).

При відправленні аліментів у вигляді простого поштового переказу поштовий збір стягується в таких розмірах:

№ п/п Показатели (перевод денежных средств) Почтовый сбор
В гривнах В % от суммы перевода
1 В пределах Украины
до 17 грн. 0,75  
свыше 17 грн. до 300 грн.  4,0
свыше 300 грн. до 600 грн  3,5
свыше 600 грн. до 1000 грн.  2,0
свыше 1000грн  1,2
2 За пределы Украины 7,3

В окремих випадках, за бажанням одержувача, аліменти можуть видаватися по видатковому ордеру (відомості) з каси підприємства. Така виплата може практикуватися, якщо одержувач аліментів проживає в тому ж населеному пункті, де розташоване підприємство, на якому працює боржник (аліментник). При цьому виплата здійснюється в момент видачі працівникам зарплати, чи інший термін, що повинен бути погоджений, між одержувачем аліментів і підприємством.

Утримання аліментів на роботі за сумісництвом

Що стосується утримання аліментів не по основному місцю роботи працівника, то в даному випадку є кілька можливих варіантів розвитку подій:

1. У працівника є штамп у паспорті, про те, що він є платником аліментів. У такому випадку працівники бухгалтерії повинні зв’язатися із судовим виконавцем, і одержати копію виконавчого документа, відповідно до вимог якого і здійснюють утримання аліментів. Або ж вимагати копію виконавчого листа з основного місця роботи працівника. І не видавати працівнику зарплату без утримання аліментів.

2. У бухгалтерію підприємства, на якому працює аліментник, надійшов виконавчий лист із суду від судового виконавця. У такому випадку утримання аліментів здійснюється в тому ж порядку, як і по основному місцю роботи (дивися вище).

3. Працівник у добровільному порядку написав заяву про утримання з нього аліментів. Якщо в паспорті такого працівника немає відмітки про те, що він є платником аліментів, то утримання і перерахування (виплату) аліментів здійснюють відповідно до заяви працівника. Якщо в паспорті такого працівника мається відмітка про те, що він є платником аліментів, то підприємство зобов’язане зв’язатися із судовим виконавцем, і одержати копію виконавчого документа або ж запросити копію виконавчого листа з основного місця роботи працівника. До одержання виконавчого листа утримання аліментів здійснюються в розмірах, зазначених в заяві працівника, але не нижче встановлених законодавством. Після одержання виконавчого листа утримання аліментів проводиться в порядку і розмірах, зазначених у виконавчому листі, плюс додаткова сума утримань аліментів, якщо в заяві працівника вказана більша сума аліментів, ніж у виконавчому листі.

4. На підприємстві немає ніяких документів, які підтверджують що його працівник є платником аліментів. У такому випадку працівник, який є аліментником несе повну відповідальність за ненадання відповідних довідок (дивися нижче).

Відповідальність за порушення законодавства

За порушення норм діючого законодавства в частині утримання аліментів винні особи можуть притягуватись до відповідальності. Так згідно ст. 88 Закону № 606 передбачено накладення штрафу в розмірі від 2 до 10 НМДГ на громадян (платників аліментів). Стаття 88 Закону № 606 не розмежовує встановлену відповідальність за порушення норм закону окремо для громадян (боржників) і окремо для посадових осіб. Але, на нашу думку, посадові особи несуть відповідальність також за невиконання посадових обов’язків. Вони, зокрема, можуть бути покарані за: не утримання аліментів чи заборгованості по аліментам у встановленому порядку, невиконання вимог судового виконавця, втрату чи несвоєчасне відправлення виконавчого документа, не надання чи надання недостовірних даних про доходи боржника, одержуваних на даному підприємстві тощо. Що стосується довідок про доходи, які отримані не за основним місцем роботи, а також даних про майновий стан чи новому місці роботи (якщо працівник звільнився не по переводу), то вони в більшості випадків не відомі ні керівнику, ні бухгалтеру підприємства. Отже, посадові особи не можуть бути покарані за таке порушення.

Злісні неплатники аліментів притягуються до кримінальної відповідальності. У відповідності до ст. 164 КК за навмисне відхилення від сплати встановлених рішенням суду аліментів, а також за навмисне відхилення від утримання неповнолітніх чи непрацездатних дітей, батьки караються виправними роботами чи позбавленням волі на термін до одного року. За ті ж дії при повторному порушенні, винні караються виправними роботами на термін до 2 років чи позбавленням волі на термін до 3 років.

Приклад

Розглянемо на прикладі порядок утримання аліментів і відображення цих операцій у бухгалтерському обліку:

Працівнику за січень місяць нараховано: зарплата (оклад) - 500 грн., премія за результатами роботи протягом місяця - 200 грн., виплачена матеріальна допомога, неоподатковувана прибутковим податком, - 300 грн., компенсаційні виплати, пов’язані з відрядженням (добові, оплата за проїзд і проживання в готелі), - 180 грн. Відповідно до виконавчого листа з даного працівника аліменти утримуються на одну дитину. Розмір утримання аліментів - 25 %.

Розрахунок аліментів робимо в такий спосіб:

1). Визначаємо доходи працівника, що враховуються при утриманні аліментів: 500 грн. (зарплата) + 200 грн. (премія) = 700 грн.

Матеріальна допомога (300 грн.) і кошти на відрядження (180 грн) у доходах при визначенні аліментів не враховується (відповідно до Переліку № 146).

2). Визначаємо суму податків і зборів, які підлягають утриманню.

а) Виконуючи вимоги п. 3 ст. 19. Закону № 1533 і листа ДПАУ № 6805, у першу чергу, визначаємо суму внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:

700,00 * 0,4975 % / 100 % = 3,48 грн. (0,4975 % обчислюється по формулі від 0,5%) 8

б) Визначаємо суму прибуткового податку з громадян: ((700,00-3,48-170,00)*20%/100%)+19,55 = 124,85 грн.

в) Визначаємо суму збору на обов’язкове пенсійне страхування: (700,00-3,48)*2%/100% = 13,93 грн.

г) Визначаємо суму внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності: (700,00 - 3,48)* 0,5 % / 100 % = 3,48 грн.

д) Всього податків і зборів (внесків) 124,85 грн. + 13,93 + 3,48 грн. + 3,48 грн. = 145,74 грн.

3). Визначаємо суму доходів, з якої утримуються аліменти: 700,00 грн. - 145,74 грн. = 554,26 грн.

4). Обчислюємо суму аліментів: 554,26 * 25 % / 100 % = 138,56 грн.

5). З огляду на те, що аліменти будуть перераховані одержувачу поштовим переказом, визначаємо поштовий збір (із ПДВ): 138,56 * (4 % / 100 % * 120 %) = 6,65 грн

6) Визначаємо загальну суму утримання з працівника (сума аліментів плюс сума витрат на доставку) 138,56 + 6,65 = 145,21 грн.

8 Дивися ШБ №10/2003


9 Візьмемо працівника основного виробництва. В даному випадку всі витрати на оплату праці і всі відрахування відобразяться за дебетом рахунку 23. Для загальновиробничих робітників дебетовим рахунком буде 91, для робітників адміністрації дебет рахунку 92 і т.д.

Таблиця 1

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
1 Нарахована працівнику зарплата за січень 23 661 500,00
2 Нараховано премію за результатами роботи за місяць 23 661 200,00
3 Нарахована працівнику матеріальна допомога 23 661 300,00
4 Нараховано витрати по відрядженню відповідно до авансового звіту 23 372 180,00
5 Утримано прибутковий податок з доходів працівника 661 641 124,85
6 Утримано збір на обов’язкове пенсійне страхування 661 651 13,93
7 Утримано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 661 652 3,48
8 Утримано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 661 653 3,48
9 Утримана з працівника сума аліментів і сума витрат на доставку 661 685 145,21
10 Перераховано суму аліментів і суму витрат на доставку поштовому підприємству 685 311 145,21
11 Відшкодовані працівнику витрати на відрядження 372 301 180,00
12 Виплачена працівнику сума зарплати, премії і матеріальної допомоги 661 301 709,05

Далі буде

Руслана Смалійчук


Нормативна база

1. КЗпП - Кодекс законів про працю України.

2. ЦПК - Цивільно-Процесуальний Кодекс України.

3. КК - Кримінальний Кодекс.

4. Кодекс про адміністративні правопорушення - Кодекс України про адміністративні правопорушення.

5. КШС - Кодекс про шлюб і родину України.

6. СК - Сімейний Кодекс України.

7. Закон № 108 - Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР "Про оплату праці".

8. Закон № 606 - Закон України від 21.04.1999 р. № 606 - ХІ "Про виконавче виробництво".

9. Закон № 1533 - Закон України від 02.03.2000 р. №1533-III "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

10. Постанова № 146 - Постанова КМУ від 26.02.1993 р. № 146 "Про перелік видів доходів, що враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб".

11. Інструкція № 135 - Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 29.03.2001 р. № 135.

12. Лист № 6805 - Лист ДПА України від 24.05.2001 р. № 6805/7/17-0417 "Про прибутковий податок з громадян".

13. Наказ № 406 - Наказ Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта" від 10.10.2002 р. № 406 "Про затвердження Тарифів на інші послуги поштового зв’язку".

Наступна стаття:  На початок статті Роздрібна торгівля Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухгалтерський облік
Операції з тарою: облік і оподатковування Поняття тари та упаковки Види тари та правила користування нею Бухгалтерський облік операцій з тарою Оподаткування операцій з тарою...

В рубриці: 


Відпускні в бухгалтерському обліку Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 24 (16.6.2008) :: Бухгалтерський облік
Тема відображення в обліку операцій з надання відпустки працівникам особливо актуальна у літній період. Тому, як правильно відправити працівника у відпустку, присвячена ця стаття....

Поступка вимоги — цесія і факторинг Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Бухгалтерський облік
У бухгалтерській практиці все частіше зустрічаються договори переведення боргу і відносно нові для вітчизняного законодавства терміни «цесія» і «факторинг». Про те, що це таке і як операції в межах переведення зобов’язань на третю особу відображаються в б...

0.009747