(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 5 (31.3.2003)
Автоматизація обліку

Зарплата в натуральній формі в програмі 1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины

Задача

Згідно з умовами колективного договору 40% заробітної плати працівники отримують в натуральній формі продукцією власного виробництва.

Оформляємо нарахування і виплату зарплати в натуральній формі продукцією власного виробництва для працівників:

Кравченко М.М., штатний, водій, ставка 450.00 грн., рахунок витрат 23, в грошовій формі одержить 270.00 грн, в натуральній - 180.00 грн. В рахунок натуральної оплати призначено 300 кг борошна собівартістю 0.50 грн (0.50 х 300=150.00 грн, ПДВ 30.00 грн).

Ціна реалізації борошна 0.80 грн/кг, вартість продукції 0.8 х 300.00=240.00 грн, ПДВ 48.00 грн.

Клименко С.С., штатний, механік, ставка 600.00 грн, рахунок витрат 23, в грошовій формі одержить 360.00 грн, в натуральній - 240.00 грн. В рахунок натуральної оплати призначено 400 кг борошна (0.50 х 400=200.00 грн, ПДВ 40.00 грн)

Вартість продукції 0.8 х 400.00=320.00 грн, ПДВ 64.00 грн.

Нарахування заробітної плати в грошовій формі

Нарахування зарплати в грошовій формі виконує документ "Начисление ЗП".

Відкриємо форму документа "Начисление ЗП". Після заповнення табличної частини за допомогою кнопки "Заполнить", в рядку "По окладу" наберемо для Кравченко М.М. - 270.00, для Клименко С.С. - 360.00. Для виконання розрахунків утримань із заробітної плати й натиснемо на текстову кнопку "Рассчитать".

В рядку "Среднесписочная численность сотрудников" вводять кількість працівників для розрахунку комунального податку, вставте - 0. Відкриємо вкладку "Дополнительно" і заповнимо рядки "Коммунальный налог" (без заповненя їх программа не введе документ). В рядку "Счет затрат" 23, в рядку "Вид затрат" відкриємо папку "Прямые производственные затраты" і виберемо "Зарплата произв. персонала", в рядку "Вид деятельности" - "Основная деятельность". Перед проведенням документа, необхідно перевірити, щоб в рядку "Использовать счета расходов" було вибрано "Только 9 класс" (меню Операции - Константы). Натисніть кнопку "Провести", відкрийте Розрахунково-платіжну відомість (кнопка "Печать") і роздрукуйте її. Суми нарахуваної зарплати та суми утримань відображено у фрагменті відомості на мал.1.

Малюнок 1

Закрийте відомість й натисніть ОК - документ "Начисление ЗП" буде занесено в програму. Він сформує проведення з нарахування зарплати: Дт 23 Кт 661 на суму 270.00 для Кравченко М.М., 360.00 для Клименко С.С., з утримання прибуткового податку Дт 661 Кт 6411, пенсійного збору Дт 661 Кт 651, внесків на соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності Дт 661 Кт 652, внесків на соціальне страхування на випадок безробіття Дт 661 Кт 653 для кожного працівника, проведення щодо нарахування до Пенсійного фонду Дт 23 Кт 651, Фонду соціального страхування в зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності Дт 23 Кт 652, на випадок безробіття Дт 23 Кт 653, від нещасного випадку Дт 23 Кт 656, а також проведення з валових витрат.

Нарахування зарплати в натуральній формі

Нарахування заробітної плати в натуральній формі можна зробити ручним вводом проведень. Але якщо таке нарахування проводиться щомісячно, раціональним буде створення шаблона типової операції.

Відкриваємо вікно "Типовые операции" (меню Операции) й створюємо нову строку, набираємо назву типової операції "Нарахування ЗП в натуральній формі", Enter. Копіюємо текст, натиснувши правою кнопкою миші на ньому і виберемо команду "Запомнить". Відкриємо шаблон, натиснувши клавішу F5. В рядок "Содержание операции" вставляємо текст вибором команди "Вставить" із меню правої кнопки миши. Занесемо проведення: Дт 23, в Субконто Дт "Основная деятельность", "Зарплата произв. персонала" із папки "Прямые производственные затраты", Кт 661, рядки "Субконто Кт" не заповнюємо, тому що працівник кожний раз буде іншим і місяць, за який проводиться нарахування теж.

В рядок "Комментарий" набираємо текст: "Нарахована ЗП в натуральній формі", в рядок "Фирма" набираємо назву нашого підприємства, в рядок номер журнала "№Ж" набираємо "ЗП", ОК, шаблон записаний. Закриваємо вікно "Типовые операции". Відкриваємо "Журнал операций" із меню "Операции", натискаємо на кнопку "Ввести, используя типовую операцию" і із відкритого вікна "Типовые оперции" вибираємо "Нарахування ЗП в натуральній формі". У відкритому вікні "Операция" рахунки занесені, заповнюємо "Субконто Кт", вибираємо із довідника "Сотрудники" Кравченко М.М. і місяць, за який нарахована заробітна плата, в рядку "Сумма" 180.00, ОК. Введемо операцію для працівника Клименко С.С. на суму 240.00.

Виплата заробітної плати продукцією по собівартості

Відкриваємо документ "Расходная накладная" із меню "Документы". В рядку "Покупатель" відкриваємо довідник "Контрагенты", створюємо папку "Працівники" і в неї заносимо працівника Кравченко М.М. При заповненні табличної частини документа відкриваємо довідник "Номенклатура" і із папки "Продукція" вибираємо "Борошно", в рядку "Партия" вибираємо партію, сформовану документом "Калькуляция", в рядку "Кво" наберемо 300, в рядку "Цена-" 0.5, натискаємо Enter. Суми виставлені: "Сумма-" 150.00, "НДС" 30.00, "Сумма+" 180.00. Відкриваємо вкладку "Дополнительно". В рядку "Счет покупателя" 661, виставимо прапорець в опціїї "Указать сумму предварительной оплаты вручную" і наберемо в "Сумма" 180.00, "НДС" 30.00. ОК, вводимо документ з формуванням проведень. Проведення, сформовані документом "Расходная накладная" для працівника Кравченко М.М. показані на мал.2.

Малюнок 2

Оформляємо документ "Расходная накладная" для працівника Клименко С.С. Він сформує проведення: Дт 661 Кт 701 на суму 240.00, Дт 701 Кт 643 на суму 40.00, Дт 901 Кт 27 на суму 200.00. Для введення проведень з валових доходів, ПДВ для цін реалізації, валових витрат даної по собівартості продукції, різниці між сумою ПДВ в продукції по собівартості та сумою ПДВ, виходячи із цін реалізації, створимо шаблон. Відкриваємо вікно "Типовые операции" із меню "Операции". Вводимо назву шаблона "ВД, ПДВ, ВВ для виплати ЗП продукцією". Копіюємо текст і відкриваємо шаблон. Вставляємо скопійований текст в рядок "Содержание операции" і набираємо слідуючі проведення: Дт ВД Кт ВД, в рядку "Комментарий" - "Валові доходи";

Дт 643 Кт 6415, в рядку "Комментарий" наберемо текст: " ПДВ вартості продукції"; Дт ВР Кт ВР, в рядку "Комментарий" - "Валові витрати"; Дт 943 Кт 643, в рядку "Комментарий" - "Різниця ПДВ продукціїї по собівартості та ПДВ вартості продукції". Закриваємо вікно "Типовые операции". Відкриваємо "Журнал Операций" із меню "Операции". Натискаємо на кнопку "Ввести используя типовую операцию", відкривається вікно "Типовые операции", в якому вибираємо "ВД, ПДВ, ВВ для виплати ЗП продукцією". Відкривається вікно з проведеннями, заповнюємо "Субконто" і суми для працівника Кравченко М.М., воно показане на мал.3. Вводимо таку ж операцію для працівника Клименко С.С.: Дт ВД Кт ВД на суму 320.00, Дт 643 Кт 6415 на суму 64.00, Дт ВР Кт ВР на суму 240.00, Дт 943 Кт 643 на суму 24.00.

Малюнок 3

Фінансовий результат

В кінці звітного періоду проведення зі списання собівартості виданої продукції на фінансовий результат, списанню податкового зобов’язання з ПДВ на фінансовий результат, а також закриття рахунку 701 виконає документ "Финансовые результаты". Форму відкриваємо із меню "Документы", в рядку "Этап определения финансового результата" вибираємо "Определение финансового результата". Документ вводимо з формуванням проведень. Для нашої задачі документ сформував проведення: Дт 791 Кт 943 на суму 42.00, Дт 791 Кт 901 на суму 350.00, Дт 701 Кт 791 на суму 350.00. Їх можна побачити на мал.4.

Малюнок 4

Валентина СеменоваНаступна стаття:  На початок статті Різниця між бухгалтерським і податковим прибутком Частковий перегляд статті (тільки початок)
Практика
Бухгалтера підприємств, що є платниками податку на прибуток, можуть уникнути відображення в бухобліку кредитів, якщо вони їх не одержували, векселів, якщо вони їх не видавали та ін., але визначення та обліку різниць між прибутком, отриманим в бухобліку і...

В рубриці: 


Світ зв’язку в програмі «1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (22.9.2003) :: Автоматизація обліку
Придбання, установка телефону Оплата послуг телефонного зв’язку й Інтернету Придбання, підключення мобільного телефону й оплата зв’язку...

Облік запасів на підприємстві громадського харчування у програмі «1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 36 (8.9.2003) :: Автоматизація обліку
Облік сировини по закупівельній вартості Облік сировини за цінами реалізації Облік товарів Підведення підсумків Розглянемо, як можна вести облік запасів на підприємстві громадського харчування в типовій конфігурації, без додаткових...

0.009512