(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо.



 Актуально!




Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график)







 : загальний по сайту



Курсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 3 (17.2.2003)
Податковий облік

Головне про прибутковий податок з громадян

У попередніх випусках "Школи бухгалтера" (ДК № 44/2002 , №48/2002 , №5/2003 ) ми детально розглянули об’єкт оподаткування і досить складну систему пільг щодо стягування даного податку з окремих категорій громадян. У продовження теми "Головне про прибутковий податок із громадян" логічно буде освітити основні моменти, які стосуються безпосередньо особливостей розрахунку і сплати до бюджету цього податку.

1. Розрахунок суми прибуткового податку

Порядок числення прибуткового податку наведено як у Декреті №13-92, так і в Інструкції № 12. При цьому методика розрахунку і ставки податку залежать від виду оподатковуваних доходів і від джерел доходів, одержуваних громадянами. У таблиці 1 наведемо посилання на розділи нормативних документів, що регулюють порядок стягування прибуткового податку.

Таблиця 1

Вид доходів за походженням Нормативна база щодо порядку
розрахунку і сплати прибуткового податку
Декрет № 13-92 Інструкція № 12
1. Доходи, одержувані громадянами за місцем основної роботи (служби, навчання), і прирівняні до них доходи Розділ І ст.7,
Розділ ІІ ст.8-10
Розділ ІІ п.8-10
2. Доходи, одержувані громадянами не за місцем основної роботи (служби, навчання) Розділ ІІІ ст.11-12 Розділ ІІІ п.11-12
3. Доходи від заняття підприємницькою діяльністю Розділ ІV ст.13-14 Розділ ІV п.13-14
4. Доходи, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні Розділ V ст.15 Розділ V п.15
5. Доходи, одержувані іноземними громадянами й особами без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні Розділ VІ ст.16-18 Розділ VІ п.16-18

Зупинимося докладніше на оподаткуванні кожного з наведених вище видів доходів громадян.

1.1. Розрахунок суми прибуткового податку за місцем основної роботи (служби, навчання) громадян

Насамперед необхідно установити, що вважається основним місцем роботи (служби, навчання).

У п.8 розділу ІІ Інструкції № 12 визначено, що доходами, отриманими за місцем основної роботи (служби, навчання), є доходи, отримані від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, з якими громадянин має трудові відносини, за умови обов’язкового ведення в цьому місці трудової книжки і здійснення відрахувань до фонду соціального страхування.

Об’єктом оподаткування є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік, але він складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів. Протягом року з джерела виплати доходів проводиться щомісячне утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку, розрахованого з місячного сукупного оподатковуваного доходу платника за основною шкалою ставок, встановленою Указом № 519. Дана шкала наведена в п.п.7.1 п.7 Інструкції № 12 (таблиця 2).

Таблиця 2

Місячний сукупний оподатковуваний дохід, грн. Ставки і розміри податку Пояснення

(умовні позначки: оподатковувана сума = Д; сума прибуткового податку - ПП)

До 17 грн. включно Не обкладається податками ПП = 0
Від 17 грн. до 85 грн. 10% від суми, що перевищує 17 грн. ПП = 0,1*(Д - 17,00 грн.)
Від 86 грн. до 170 грн. 6,80 + 15% від суми, що перевищує 85 грн. ПП = 0,1* (85-17) + 0,15* (Д-85) = 6,80 + 0,15* (Д-85)
Від 171 грн. до 1020 грн. 19,55 + 20% від суми, що перевищує 170 грн. ПП = 0,1* (85-17) + 0,15 * (170-85) + 0,2* (Д-170) = 19,55 + 0,2* (Д-170)
Від 1021 грн. до 1700 грн. 189,55 + 30% від суми, що перевищує 1020 грн. ПП = 0,1* (85-17) + 0,15 * (170-85) + 0,2* (1020-170) + 0,3* (Д-1020) = 189,55 + 0,3* (Д-1020)
Від 1701 грн. і вище 393,55 + 40% від суми, що перевищує 1700 грн. ПП = 0,1* (85-17) + 0,15 * (170-85) + 0,2* (1020-170) + 0,3* (1700-1020) + 0,4 * (Д-1700) = 393,55 + 0,4* (Д-1700)

Сукупний оподатковуваний дохід для нарахування прибуткового податку береться в цілих гривнях без копійок. Прибутковий податок визначається в гривнях з копійками.

Приклад 1

Розрахуємо суму прибуткового податку, яку необхідно утримати із сукупного місячного оподатковуваного доходу в розмірі 625,25 грн.

1) Округлюємо до цілої гривні: оподатковуваний дохід складає 625,00 грн.;

2) За шкалою даний розмір доходу потрапляє в градацію від 171 грн. до 1020 грн. Відповідно, сума прибуткового податку дорівнює: 19,55 + 0,2 * (625,00-170,00) = 110,55 грн.

Приклад 2

Розрахуємо суму прибуткового податку, яку необхідно утримати із сукупного місячного оподатковуваного доходу в розмірі 1890,68 грн.

3) Копійки округляємо до 1 гривни: оподатковуваний дохід складає 1891,00 грн.;

4) За шкалою даний розмір доходу потрапляє в градацію понад 1700 грн. Відповідно, сума прибуткового податку дорівнює: 393,55 + 0,4* (1891,00-1700,00) = 469,95 грн.

Етапи визначення сукупного оподатковуваного доходу громадян розглянуті в попередніх уроках "Школи бухгалтера". Звернемо увагу лише на той факт, що в наведеній вище шкалі ставок прибуткового податку вже закладена пільга в розмірі 1 неоподатковуваного податками мінімуму доходів громадян (н.м.д.г.) 1 . Тому, у випадку зменшення оподатковуваного доходу громадян на розмір пільг, передбачених п. 6 Декрету № 13-92 і Інструкції № 12 (5, 10, 15 н.м.д.г.), шкалу ставок прибуткового податку слід застосовувати, починаючи з базової ставки у 10 %, чи простіше - перед розрахунками за шкалою, дохід потрібно зменшити замість 5 на 4 н.м.м.г., замість 10 на 9 н.м.д.г. і замість 15 на 14 н.м.д.г. і т.д. Виняток складає "дитяча" (п. 6.2 Іструкції № 12) пільга, що надається додатково (вона не закладена до шкали).


1 1 н.м.д.г. = 17 грн.

Відмітимо, що сукупний оподатковуваний дохід громадян підлягає також зменшенню на суму нарахованих страхових внесків на випадок безробіття, відповідно до п. 3 ст. 19 Закону № 1533, про що надані роз’яснення ДПАУ в листі № 6805/7/17-0417 від 24.05.2001р.:

З метою практичного застосування п. 3 ст. 19 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-III "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" і керуючись п. 2 Заключних положень зазначеного Закону, Державна податкова адміністрація України повідомляє, що до внесення відповідних змін у ст. 6 Декрет КМУ від 26.12.1992 р. № 13-92 "Про прибутковий податок із громадян" для визначення сум прибуткового податку, сукупний оподатковуваний дохід громадян зменшується на суму нарахованих страхових внесків на випадок безробіття, починаючи з 22.02.2001 р., тобто з дати набрання чинності Закону України від 11.01.2001 р. № 2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування".

Приклад 3

Працівнику підприємства, якого віднесено до другої категорії потерпілих від Чорнобильської катастрофи, нарахований дохід у сумі 1400,44 грн. Пільга, передбачена ст. 6 Декрету № 13-92, встановлена в розмірі 10 н.м.д.г. Сума прибуткового податку повинна бути розрахована таким чином 2 :


2 В числовых примерах Инструкции №12 уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму взносов в фонд занятости не учитывается.

1) Визначаємо оподатковуваний дохід за місяць: 1400,44 - 9 * 17,00- 7,00 =1240,44 грн.

9 - це кількість наданих "пільгових" н.м.д.г., зменшена на 1 н.м.д.г.; 7,00 грн. - сума збору, утриманого на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в розмірі 0,5 % від нарахованого доходу.

2) Округлюємо до цілої гривні - 1240,44 грн. >1240,00 грн.;

5) Розраховуємо суму прибуткового податку: 189,55 + 0,3 * (1240,00 - 1020,00) = 255,55 грн.

Крім того, необхідно пам’ятати, якщо працівник має право на одержання пільг з декількох підстав, йому надається одна - максимальна (за його вибором).

Доходи за внутрішнє сумісництво, виконання робіт за договорами підряду на основному місці роботи обкладаються податками в загальному порядку за прогресивною шкалою.

Приклад 4

Працівник Єрмаков А.П. надав у бухгалтерію посвідчення, яке підтверджує його статус учасника бойових дій, а також копії свідоцтв про народження двох дітей у віці 15 і 11 років. При сумі нарахованого доходу за листопад 2002 року: 1456,29 грн. - за основним місцем роботи; 300,00 грн. - за суміщення вакантної посади на тому ж підприємстві, розрахунок прибуткового податку необхідно зробити в таким чином:

1) Підсумовуємо два види доходів, оскільки вони складають сукупний місячний оподатковуваний дохід Єрмакова А.П. на одному підприємстві, при цьому прибутковий дохід розраховується за шкалою, згідно з п. 8 Інструкції № 12: 1456,29 + 300,00 = 1756,29 грн.;

2) Зменшуємо нараховану суму на розмір максимальної пільги (у даному випадку - 15 н.м.д.г. згідно з п.п.6.6 Інструкції №12 - пільга учасника бойових дій, але враховуємо 14 н.м.д.г.) і суму збору на загальнообов’язкове страхування на випадок безробіття: 1756,29 - 14*17,00 - 0,005*1756,29 = 1509,51 грн. Округлено до гривні 1509,00.

3) Обчислюємо суму прибуткового податку за листопад 2002 року за шкалою: 189,55 + 0,3* (1510,00-1020,00) = 336,55 грн.

Нижче наведемо окремі особливості нарахування прибуткового податку за основним місцем роботи громадян, пов’язані зі звільненням/прийняттям на роботу, наданням оплачуваних відпусток, виплатою допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності тощо (див. табл.3).

Особливості нарахування прибуткового податку з громадян
за основним місцем роботи

Ситуація Особливості нарахування і перерахування в бюджет прибуткового податку Нормативна база
Працівника прийнято на основну роботу Якщо заробітна плата виплачується двічі на місяць:
Податок із сукупного доходу за перший місяць роботи, якщо цей дохід перевищує 17 грн., утримується з виплат за першу половину наступного місяця
Якщо податок уже утримано із заробітку за поточний місяць, податок утримується і перераховується до бюджету при виплаті заробітку за другу половину поточного місяця
Якщо заробітна плата виплачується один раз на місяць:
Податок утримується при виплаті заробітку за поточний місяць.
П.п. 9.1 п.9 Інструкції № 12
Якщо прийнятий на роботу громадянин надав з попереднього місця роботи довідку про отримані доходи й утримані з них податки, і в довідці зазначено, що за останній неповний місяць роботи пільга в розмірі 1 н.м.д.г. і пільга на дітей не застосовувалися, то за умови відпрацьовування на попередньому і новому місці роботи в місяці звільнення більше 15 днів, зазначені пільги повинні бути надані за новим місцем роботи П.п.9.2. п. 9 Інструкції № 12
Працівник звільняється протягом року з основного місця роботи Якщо працівник працював неповний місяць (менше 15 днів), прибутковий податок з нарахованих у цьому місяці доходів утримується без застосування неоподатковуваного мінімуму і пільги на дітей за ставкою, зазначеною в Таблиці № 2 П.п.9.2. п. 9 Інструкції № 12
Після звільнення працівника з основного місця роботи йому виплачуються доходи, пов’язані з виконанням трудових обов’язків на попередньому місці роботи Утримання податку на попередньому місці роботи відбувається за ставкою 20 % з поінформуванням податкової інспекції за формою № 2 за місцем проживання звільненого працівника П.п.9.3. п. 9 Інструкції № 12
Не утримані чи утримані не повністю суми прибуткового податку з працівників, які звільнилися, сплачуються роботодавцями за рахунок власних коштів П.10 Інструкції № 12
Працівник іде в трудову відпустку 3 Окремо утримується прибутковий податок із заробітку за минулий місяць, якщо вчасно, коли працівник йшов у відпустку, цей податок ще не було утримано
Окремо утримується податок із суми відпускних і зарплати за поточний місяць, якщо працівник буде перебувати у відпустці до кінця місяця
Окремо утримується податок із суми відпускних за наступні один чи кілька місяців, якщо працівник у ці місяці (з першого до останнього дня місяця) буде перебувати у відпустці. Із суми відпускних, котрі припадають на "неповний" наступний місяць (працівник перебуває у відпустці тільки частину місяця), податок не утримується. Він буде утриманий після повернення робітника з відпустки із сукупного доходу (відпускні + зарплата) за весь місяць у загальному порядку
П.п.9.4. п. 9 Інструкції № 12


3 В аналогичном порядке удерживается налог с сумм, выплачиваемых работникам из источников социального страхования по временной нетрудоспособности.

Приклад 5

Прибутковий податок при переході на іншу роботу)

Менеджер Калінін О.Б. 12 грудня 2002 року звільнений за власним бажанням з фірми "Альфа" (була основним місце роботи) і з 13 грудня 2002 року зарахований у штат фірми "Бета" (як на основне місце роботи) на посаду заступника директора. Заробітна плата за грудень 2002 р. нарахована Калініну О.Б. на фірмі "Альфа" у розмірі 620,54 грн. (утримано прибутковий податок у сумі 108,95 грн.) і виплачена за вирахуванням утримань при звільненні. За час роботи на фірмі "Альфа" Калінін О.Б. надав у бухгалтерію копії свідоцтв про народження його дітей (6 і 12 років) і, відповідно, скористався пільгою з прибуткового податку, тому що дружина не мала постійного місця роботи (надана довідка зі служби зайнятості).

16 грудня 2002 р. Калініну О.Б. була виплачена за рішенням керівництва премія в розмірі 400,00 грн. на фірмі "Альфа".

За період з 13 по 31 грудня 2002 р. Калініну О.Б. на фірмі "Бета" нарахована заробітна плата в розмірі 950,00 грн. Документи по пільгах на дітей і довідка ф. №3 з фірми "Альфа" надані працівником у бухгалтерію фірми "Бета". Виникає запитання: як правильно розрахувати прибутковий податок бухгалтерам фірм "Альфа" і "Бета".

  • Для фірми "Альфа"

Оскільки на фірмі "Альфа" Калінін О.Б. пропрацював 12 календарних днів у грудні 2002 р., то прибутковий податок із суми заробітної плати - 620,54 грн. - розраховується без застосування будь-яких пільг. Перетворимо формулу розрахунку прибуткового податку без обліку пільги в 1 н.м.д.г.:

ПП = 0,1* (85-17) + 0,15 * (170-85) + 0,2* (Д-170) = 19,55 + 0,2* (Д-170) - вихідна формула;

результат:

ПП = 0,1* 85 + 0,15 * (170-85) + 0,2* (Д-170) = 19,55 + 0,2* (Д-170) = 21,25 +0,2* (Д-170), що в нашому випадку складе:

Оподатковуваний дохід: 620,54 - 0,005*620,54 = 617,44 грн. (оподатковуваний дохід за винятком збору до фонду зайнятості) 617,00 грн.

Прибутковий податок = 21,25 + 0,2* (617,00-170,00) = 110,65 грн.;

Виплата премії, здійснена після звільнення Калініна О.Б. з фірми "Альфа", буде обкладатися прибутковим податком за ставкою 20 %, тобто сума прибуткового податку тут складе 400,00*0,2 = 80,00 грн.

  • Для фірми "Бета"

Оскільки на фірмі "Бета" Калінін О.Б. проробив у грудні більше 15 календарних днів (у загальному випадку враховуються також дні, відпрацьовані на попередньому місці), прибутковий податок бухгалтеру "Бета" необхідно розрахувати з урахуванням пільг на дітей.

Спочатку слід перевірити, чи не перевищує сукупний місячний дохід даного працівника 10 мінімальних заробітних плат: 620,54 (даної форми № 3) + 9501 ,00 = 1570,54 < 10 * 165,00 грн. > "дитяча" пільга застосовується в розмірі 2 н.м.д.г. (2 дитини * 1 н.м.д.г.)

Сума обкладеного прибутковим податком доходу на фірмі "Бета" складе: 950 -0,005*950,00 - 2*17,00 грн. = 911,25 грн. Додамо до результату суму, нараховану в грудні 2002р. на підприємстві "Альфа", до наданої Калініну О.Б. довідки за ф. № 3:

911,25+ 617,44 (за винятком внесків до фонду зайнятості) = 1528,69 грн.

Сума прибуткового податку із сукупного місячного доходу обчислюється за звичайною шкалою: 189,55+ 0,3*(1529-1020) = 342,25 грн.

Не враховуємо утриманий на фірмі "Альфа" податок у сумі 108,95 грн., тоді прибутковий податок за даними "Бета" складе 233,30 грн.

Прибутковий податок з відускних 4


4 О выплате премии в размере 400 грн. после увольнения Калинина О.Б. предприятие "Бета" сведений не имеет.

Приклад 6

Варіант Термін перебування у відпустці (відпустка = 24 календарних дня) Спосіб утримання прибуткового податку 5
А 04.09.2002-27.09.2002 2 вересня - податок утримується із зарплати за серпень, за 2 робочі дні вересня і суми відпускних;
З зарплати за 1 робочий день вересня податок утримується 17 жовтня
Б 18.09.2002-11.10.2002 17 вересня - податок утримується із зарплати за 12 робочих днів вересня, суми відпускних, що припадає на вересень (15 календарних днів);
17 листопада - податок утримується із залишку суми відпускних і зарплати за 15 робочих днів жовтня
У 27.09.2002-20.10.2002 2 жовтня - податок утримується із зарплати за 19 робочих днів вересня, суми відпускних, що припадає на вересень (4 календарних дні);
17 листопада - податок утримується із залишку суми відпускних і зарплати за 9 робочих днів жовтня
Г 01.10.2002-24.10.2002 2 жовтня - податок утримується із зарплати за вересень;
17 листопада - податок утримується із загальної суми заробітку за жовтень (відпускні + 5 робочих днів у жовтні)


5 На основании примера 1 п.п. 9.2. п.9 Инструкции № 12.

Слід зазначити, що пунктом 7 Інструкції № 12 передбачені й іншої ставки прибуткового податку. Так, заробітна плата та інші доходи працівників, зайнятих на підземних роботах у вугільній і гірничодобувній промисловості, обкладаються прибутковим податком за ставкою 10 % (п.п. 7.4 п.7 Інструкції № 12).

Тетяна Абрамцова


Нормативна база

1. Закон № 2181 - Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ.

2. Закон № 283 - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

3. Закон № 1533 - Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ.

4. Указ № 519 - Указ Президента України "Про збільшення неоподатковуваного податками мінімуму і ставки прогресивного оподатковування доходів громадян" від 13.04.94 р. № 519 (у редакції наказу ДПАУ від 28.04.2000 р. № 222).

5. Декрет № 13-92 - Декрет КМУ "Про прибутковий податок із громадян" від 26.12.1992 р. № 13-92.

6. Розпорядження № 3-р - Розпорядження КМУ "Про звільнення деяких громадян від представлення декларацій про сукупний оподатковуваний доход" від 14.01.2003 р. № 3-р.

7. Інструкція № 12 - Інструкція про прибутковий податок із громадян, затверджена наказом ГДПИ України від 21.04.1993 р. № 12.

8. Лист № 6805/7/17-0417 - Лист ДПАУ "Про прибутковий податок із громадян" від 24.05.2001 р. № 6805/7/17-0417.





Наступна стаття:  На початок статті 



Звітність з прибуткового податку з громадян: форма 2 та 8 ДР Частковий перегляд статті (тільки початок)
Податковий облік
Які дані вносяться до форми 2 та 8 ДР Кому і в які терміни подається форма 2 та 8 ДР Заповнення ф. 8 ДР Заповнення ф. 2...

В рубриці: 


Відпускні в Податковому обліку Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 24 (16.6.2008) :: Податковий облік
Відпустка може бути різною: щорічною, додатковою, соціальною, оплачуваною чи ні. Як її надати, ви вже знаєте. Тепер розглянемо, як розрахувати з відпускних податки....

Інтернет-магазин Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Податковий облік
У минулому номері ми розглянули загальні вимоги до дистанційної торгівлі та один з її видів, а саме торгівлю за каталогами. У цій публікації розглянемо «удосконалений» метод торгівлі на відстані — торгівлю через Інтернет-магазин....

0.010672