(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...         
(полный план-график)

 : загальний по сайтуКурсы валют на PROext

Школа бухгалтера № 2 (3.2.2003)
Урок права

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Відповідальність за ст. 202

Відповідальність за такий злочин, як порушення порядку ведення господарської діяльності передбачена ст. 202 Кримінального кодексу України (далі - ККУ). З’ясуємо спочатку, що ж є порушенням порядку ведення господарської діяльності, і які передбачені за це санкції ККУ (ст. 202):

Здійснення без державної реєстрації (як суб’єкта господарської діяльності) діяльності, що містить ознаки підприємницької і яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, або здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов’язано з одержанням доходу у великих розмірах, - карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи виправними роботами на термін до двох років, чи обмеженням волі на той же термін.

Виходячи з вищесказаного, бухгалтер (директор) повинен знати, що даним злочином є:

  • Порушення порядку здійснення господарської діяльності;
  • Порушення встановленого порядку ліцензування (ліцензійних умов);

Хто є суб’єктом злочину "порушення порядку ведення господарської діяльності"?

Виходячи з положень ст. 202 ККУ, суб’єктами цього злочину є:

а) посадові особи юридичних осіб, які приймають або виконують рішення про здійснення підприємством діяльності;

Посадова особа суб’єкта господарської діяльності - це працівник, на якого покладено організаційно-розпорядницькі чи адміністративно-господарські обов’язки.

Визначення зазначених обов’язків дано в Постанові № 5.

Організаційно-розпорядницькі обов’язки - це обов’язки із здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях, незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділами, лабораторіями, кафедрами), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири й ін.).

Адміністративно-господарські обов’язки - це обов’язки з керування чи розпорядження державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його збереження, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є в начальників планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб, завідувачів складами, магазинами, майстернями, ательє, їхніх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів, контролерів та ін.

б) фізособи, у тому числі приватні підприємці, які від свого імені здійснюють діяльність.

За які дії настає кримінальна відповідальність за ст. 202 ККУ?

Даний злочин полягає в наступному:

1) здійснення без державної реєстрації діяльності, що містить ознаки підприємницької і підлягає ліцензуванню. Даний злочин більшою мірою стосується фізосіб, у тому числі фізосоіб-СПД, а не бухгалтерів, виходячи з цього, розглядати його ми не будемо;

2) здійснення без одержання ліцензії (спеціального дозволу) видів господарської діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню (одержанню спеціального дозволу);

3) здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, з порушенням ліцензійних умов. Відповідно до закону про ліцензування, ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для проведення визначеного виду господарської діяльності. Фізичні і юридичні особи після одержання ліцензії зобов’язані здійснювати ліцензований вид господарської діяльності відповідно до ліцензійних умов, що затверджуються загальним наказом спеціально уповноваженого органа з питань ліцензування або органа ліцензування.

З другим і третім правопорушенням може мати справу і головний бухгалтер підприємства. Так, у випадку, якщо підприємство не одержало ліцензію на визначений вид господарської діяльності, то податкові органи мають право звернутися в суд з позовами про визнання недійсними договорів на виконання робіт, що потребують ліцензування. Визнання договорів недійсними, у свою чергу, спричиняє повторний огляд правильності ведення податкового обліку, правильності віднесення на валові витрати (адже акти виконаних робіт також у даному випадку будуть недійсними), правильності нарахування податків. Так що можна не сумніватися, що слідом за визнанням договорів недійсними податковими органами будуть прийматися рішення про донарахування податків і застосування фінансових санкцій.

Паралельно будуть порушуватися кримінальні справи податковою міліцією. Крім того, за дане правопорушення до кримінальної відповідальності в обов’язковому порядку буде притягуватися і головний бухгалтер як друга посадова особа на підприємстві, відповідальна за фінансову діяльність підприємства. Також можливі обвинувачення на адресу головного бухгалтера, якщо підприємство порушує ліцензійні умови. Звичайно, маються на увазі винятково ті ліцензійні умови, які повинні виконуватися збоку підприємства головним бухгалтером (наприклад, порушення правил обліку товарів, неправильне ведення передбачених журналів, відсутність реєстрації в органах зайнятості тощо). Виходячи з цього, рекомендуємо бухгалтерам (головним бухгалтерам) при наявності діяльності (чи операцій) підприємства, які підлягають ліцензуванню, перевірити ще раз для себе наявність такої ліцензії. Також поставити собі на контроль виконання ліцензійних умов, які стосуються діяльності бухгалтерії.

Одержання доходу у великих розмірах

Необхідно зазначити, що кримінальна відповідальність за ст. 202 ККУ настає тільки за умови, якщо здійснення вищезгаданих дій було пов’язано з одержанням доходу у великих розмірах. Відповідно до примітки до ст. 202 ККУ одержання доходу у великому розмірі має місце, якщо його сума в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто 17000 грн. і більше. Таким чином, якщо особа здійснила дію, що підпадає під зазначені визначення, але сума доходу менше 17000 грн., то дана особа не притягується до кримінальної відповідальності, але до неї можливе застосування інших видів відповідальності, зокрема адміністративної (ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У Науково-практичному коментарі Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року зазначено, що під доходом у даному випадку потрібно розуміти всю суму надходжень від виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг з урахуванням витрат, понесених у зв’язку зі здійсненням такої діяльності (придбання сировини й інших товарно-матеріальних цінностей, оренда приміщень, витрати на транспортні засоби, оплата праці тощо). Тобто автори даного коментарю під доходом (у розумінні ст. 202 ККУ) розуміють чистий дохід чи прибуток, а не всю суму (виторг), що надходить від контрагентів.

Розглянемо кілька прикладів, що стосуються залучення до кримінальної відповідальності за порушення порядку ведення господарської діяльності.

Приклад 1

ТОВ "С" здійснювало будівельну діяльність (яка підлягає ліцензуванню відповідно до Закону про ліцензування) без ліцензії. Дохід підприємства від будівельної діяльності склав більше ніж 1 млн. грн. Слідчим податкової міліції висунуто обвинувачення в здійсненні злочину директору і головному бухгалтеру ТОВ "С". Питання: Хто підлягає притягненню до кримінальної відповідальності за ст. 202 ККУ в даному випадку?

Відповідь: Суб’єктом злочину за ст. 202 ККУ може бути посадова особа підприємства, яка приймала або реалізовувала рішення про здійснення діяльності в порушення встановленого законодавством порядку. У даному випадку, безумовно, нести кримінальну відповідальність повинен як директор підприємства, що здійснював керівництво поточною діяльністю підприємства, так і головний бухгалтер, що здійснював фінансове обслуговування діяльності підприємства.

Приклад 2

ТОВ "К" уклало договір з ВАТ "Б", відповідно до якого ВАТ "Б" зобов’язалося виконати будівельні роботи, а ТОВ "К" оплатити ці роботи. Після здійснення передоплати в розмірі 2 млн. грн. ВАТ "Б" приступило до будівельних робіт. У процесі будівництва податкова міліція виявила, що в ВАТ "Б" не має ліцензії на будівельні роботи. Слідчим було висунуто обвинувачення в здійсненні злочину за ст. 202 ККУ директорові і головному бухгалтеру ВАТ "Б", а також директору і головному бухгалтеру ТОВ "К" (виходячи з того, що при укладенні угоди і здійсненні передоплати вони зобов’язані були ознайомитися з наявністю ліцензії в ВАТ "Б"). Питання: Кого буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 202 ККУ в даній ситуації?

Відповідь: У даному випадку до кримінальної відповідальності будуть притягнуті директор і головний бухгалтер ВАТ "Б" як службові особи підприємства, які здійснювали роботи без одержання відповідної ліцензії. Директор і головний бухгалтер ТОВ "К" не можуть бути притягнуті до відповідальності за ст. 202 УККУ, оскільки їхнє підприємство не здійснювало господарської діяльності, що ліцензується, без одержання ліцензії.

Юрій Білоус, юрист


Нормативна база

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 р. № 2341-ІІІ.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

3. Постанова № 5 - Постанова Пленуму ВСУ "Про судову практику в справах про хабарництво" від 26.04.2002 р. № 5.


Рекомендуємо! Література (статті) для самостійного вивчення:

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 

За ред. М.І. Мірошника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2002., с. 521

Наступна стаття:  На початок статті Запитання і відповіді Частковий перегляд статті (тільки початок)
Повторення вивченого
Бухгалтерський облік Податковий облік В сьогоднішніх запитаннях-відповідях ви дізнаєтесь, які є методи виправлення в первинних бухгалтерських документах і про правильність видачі податкових накладних....

В рубриці: 


Строковий трудовий договір Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2008) :: Урок права
У практиці функціонуючих підприємств нерідко зустрічаються випадки, коли вони змушені вдаватися до застосування строкового договору з урахуванням інтересів працівників і роботодавців, що обумовлюється особливим порядком укладення та розірвання таких трудо...

Використання підприємством чужих автомобілів Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (19.5.2008) :: Урок права
У попередньому матеріалі ми розглядали випадки оформлення використання підприємством чужих автомобілів (орендованих, таких, що перебувають у безоплатному користуванні, та автомобілів працівників). На сьогоднішньому уроці права розглянемо питання щодо офор...

0.011324