(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Школа бухгалтера № 3 (15.4.2002)
Соціальні виплати

Облік соціальних виплат, здійснюваних працедавцями і підприємцями громадянам України

Порядок визначення величини заробітної плати (доходу), що компенсується застрахованій особі при настанні страхового випадку

Як розрахувати суму доходу особи, яка застрахована у ФСС на засадах добровільності страхування

Середній дохід добровільно застрахованої особи обчислюється виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачувалися страхові внески.

ПРИКЛАД

Приклад 12. Засновникові підприємства Фененко К. К., яка не є працівником цього підприємства, відповідно до засновницьких документів підприємства щомісяця виплачується дохід у сумі 700 грн.
У січні 2002 р. Фененко К. К. подала заяву про те, щоб на розмір цього доходу підприємство нараховувало й утримувало страхові внески до ФСС. Після виконання відповідних процедур Фененко К. К. стала особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на добровільних засадах (зареєструвалася у виконавчій дирекції ФСС - у страхувальника).
З 18.03.2002 р. до 27.03.2002 р. Фененко К. К. отримала звільнення від виконання службових обов’язків з керування своїм підприємством на підставі листка непрацездатності. 28 березня 2002 р. Фененко К. К. подала до виконавчої дирекції ФСС листок непрацездатності та заяву про виплату їй допомоги з непрацездатності.

Середній дохід для встановлення величини допомоги Фененко К. К. визначається на підставі таких даних:

- оскільки Фененко є особою, застрахованою добровільно, за розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід), береться порядок 1, тобто останні шість календарних місяців, практично використовується період з 1 січня до 28 лютого 2002 р.;

- сума отриманого Фененко К. К. доходу за розрахунковий період становитиме 1400,00 грн (700 грн + 700 грн).

Зазначимо, що можливість сплати й подання інформації про нараховані збори, у т. ч. за різними ставками, передбачена у звіті про нараховані внески, форма 4-ФСС ТВП.

!

Показники, що застосовуються для розрахунку соціальних виплат, не залежать від виду страхового випадку.

Зазначимо, що при визначенні розрахункового періоду та інших показників, потрібних для обчислення розміру соціальних виплат, до розрахунку береться будь-який зі страхових випадків, передбачених законодавством, Законом №2240, за документального підтвердження непрацездатності або потреби в соціальних виплатах застрахованій особі.


Перший вид соціальних допомог - допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві

Проілюструймо розглянуті вище різновиди порядку визначення розрахункового періоду (нагадаємо: Порядком №1266 передбачено 3 можливі порядки) та інших початкових даних для розрахунку розміру середньої зарплати (доходу) з метою призначення допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (далі - допомога з тимчасової непрацездатності), тобто першого виду соціальних виплат (див. табл. 1 в "Школі бухгалтера" №11/2002).

Допомога з тимчасової непрацездатності - це компенсація втрати зарплати (доходу) застрахованої особи при настанні страхового випадку. Для визначення розміру допомоги використовуються такі початкові дані: тривалість розрахункового періоду, розмір виплат, що входять до розрахунку середньої заробітної плати застрахованої особи, застосування порядку обчислення середньої заробітної плати, встановлення періоду часу непрацездатності, страховий стаж особи. У зв’язку з вимогами Закону №2213 ця допомога виплачується ФСС застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності.

Як розраховується середня заробітна плата для визначення допомоги з тимчасової непрацездатності працівникам, стосовно яких не ведеться сумарний облік робочого часу

Для розрахунку середньої заробітної плати у випадках, не пов’язаних із застосуванням сумарного обліку робочого часу, використовується середньоденна заробітна плата (дохід), тобто заробітна плата (дохід) з розрахунку на один день.

При цьому застосовуються два варіанти розрахунку середньоденної заробітної плати (доходу) - виходячи з кількості відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді (варіант 1.1) і виходячи з кількості календарних днів за розрахунковий період (варіант 1.2).

Варіант 1.1. Обчислення середньоденної заробітної плати (доходу) виходячи з кількості відпрацьованих застрахованою особою робочих днів у розрахунковому періоді

Для визначення середньоденної заробітної плати за страхуванням з тимчасової втрати працездатності нарахована за розрахунковий період сума заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися страхові внески, ділиться на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.

ПРИКЛАД

Приклад 13. У працівниці підприємства Круш А. К. суми нарахованої заробітної плати і відпрацьовані (робочі) дні становили, відповідно такі дані (див. графи 1, 2 і 3 табл. 9).
Крім того, у вересні 2001 р. працівниці нарахована премія за результатами роботи у ІІ кварталі 2001 р. в сумі 60 грн. У вересні ця величина повністю увійшла в суму, з якої були нараховані внески на соціальне страхування.
З 23 жовтня по 13 листопада 2001 р. вона отримала звільнення від роботи на підставі виданого листка непрацездатності. Розрахунковий період для визначення середньої заробітної плати встановлюється згідно з порядком 2: з 1 квітня по 30 вересня 2001 р.

Розрахунок середньоденної заробітної плати подаємо в формі таблиці (табл. 9).

Таблиця 9

Розрахунок середньоденної заробітної плати
працівниці підприємства Круш А. К.
(за даними прикладу 13)

>Місяць, рік розрахункового періоду >Нарахована заробітна плата й інші виплати за місяць, грн >Кількість відпрацьованих (робочих) днів >Заробітна плата й виплати, з яких сплачені страхові внески (база), грн >Суми для розрахунку середньої заробітної плати, грн
>1 >2 >3 >4 >5
Квітень 2001 р. >340 >21 >340 >340
Травень 2001 р. >300 >20 >300 >300
Червень 2001 р. >310 >20 >310 >310
Липень 2001 р. >120 >10 >120 >120
Серпень 2001 р. >160 >14 >160 >160
Вересень 2001 р. >440 >20 >440 >440
Разом >1670 >95 >1670 >1670
Розрахунок середньоденної зарплати (підсумок графи 5 : підсумок графи 3) 1670 грн : 95 дн. = 17,58 грн на день

Варіант 1.2. Обчислення середньоденної заробітної плати (доходу) виходячи з кількості календарних днів за розрахунковий період

Для добровільно застрахованих осіб за всіма видами страхування, для визначення виплат за страхуванням на випадок безробіття, для осіб, робочий час яких не підлягає точному обліку (агент нерухомості, страховий агент тощо), для осіб, які розподіляють робочий час на власний розсуд (надомна робота), величина середньоденної заробітної плати визначається шляхом розподілу нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (доходу) на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування святкових і неробочих днів, встановлених законодавством).

ПРИКЛАД

Приклад 14.У працівника підприємства - торгового агента Симоненка П. Т. сума нарахованої заробітної плати і календарні дні без урахування святкових і неробочих днів становили, за місяцями 2001 р., такі дані, показані в графах 1, 2 і 3 таблиці 10.
Крім того, за результатами роботи йому нарахована щомісячна премія: в червні - в сумі 50 грн і в серпні - в сумі 70 грн.
Ці суми входять у розрахунок середньої заробітної плати в тому місяці, в якому вони нараховані. Страховий випадок, з яким пов’язана необхідність нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності, стався 21 листопада. Розрахунковий період - з 1 травня по 31 жовтня 2001 р.

Розрахунок середньоденної заробітної плати подаємо в формі таблиці (табл. 10).

Таблиця 10

Розрахунок середньої заробітної плати
працівнику підприємства Симоненку П. Т. (за даними прикладу 14)

>Місяць, рік розрахункового періоду >Нарахована заробітна плата і премії за місяць, грн >Кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих днів >Суми для розрахунку середньої заробітної плати, грн
>1 >2 >3 >4
Травень 2001 р. >180 >20 >180
Червень 2001 р. >260 >20 >260
Липень 2001 р. >250 >22 >250
Серпень 2001 р. >240 >23 >240
Вересень 2001 р. >280 >20 >280
Жовтень 2001 р. >350 >23 >350
Разом >1560 >128 >1560
Розрахунок середньоденної зарплати (підсумок графи 4 : підсумок графи 3) 1560 грн : 128 дн. = 12,19 грн на день

Як розраховується середня заробітна плата для визначення допомоги з тимчасової непрацездатності працівникам, стосовно яких ведеться сумарний облік робочого часу

В окремих випадках для визначення величини середньої заробітної плати (доходу) застосовується середньогодинна заробітна плата, тобто заробітна плата за одну годину. Середньогодинна заробітна плата використовується для застрахованих осіб, стосовно яких ведеться сумарний облік робочого часу. Відповідно до ст. 61 КЗпП, використати сумарний облік робочого часу можна за узгодженням з профспілковим комітетом підприємства.

Застосовується сумарний облік робочого часу таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин. Такий порядок ведеться на безперервно працюючих підприємствах, а також в окремих виробництвах і на окремих видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу.

Варіант 2. Обчислення середньогодинної заробітної плати

Середньогодинна заробітна плата (заробітна плата за одну годину роботи) визначається шляхом розподілу нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьованих годин у той же розрахунковий період.

ПРИКЛАД

Приклад 15. Робітниця Зголич Ж. А. працює на підприємстві з 11 жовтня 2001 р. За умовами виробництва, для категорії працівників, до якої належить Зголич Ж. А. (апаратниця промислової установки, установка не має регулярного завантаження), встановлений сумарний облік робочого часу.
Є такі дані про нараховану заробітну плату і відпрацьований час Зголич Ж. А. в годинах (див. графи 1,2 і 3 таблиці 11).
Крім того, в квітні 2002 р. вона отримала одноразову допомогу при народженні дитини в сумі 200 грн. Зазначимо, що виплата цієї допомоги не входить до бази обкладення прибутковим податком, на неї не нараховуються внески до соцстраху.
У період з 16 по 27 вересня 2002 р. вона отримала звільнення від роботи за хворобою на підставі листка непрацездатності. Для розрахунку величини допомоги буде використовуватися заробітна плата (дохід), нарахована цьому працівнику за фактично відпрацьований час (дні, години) відповідно до порядку 2 розрахункового періоду. Розрахунковий період приймається з 1 квітня по 31 серпня 2002 р.

Розрахунок середньогодинної заробітної плати подаємо в формі таблиці (табл. 11).

Таблиця 11

Розрахунок середньогодинної заробітної плати
працівнику підприємства Зголич Ж. А.
(за даними прикладу 15)

>Місяць, рік розрахункового періоду >Нарахована заробітна плата за місяць, грн >Кількість відпрацьованих за місяць годин, у сумі >Суми для розрахунку середньої заробіт ної плати, грн -
>1 >2 >3 >4
Квітень 2001 р. >230 >160 >230
Травень 2002 р. >180 >120 >180
Червень 2002 р. >280 >200 >280
Липень 2002 р. >50 >30 >50
Серпень 2002 р. >92 >60 >92
Разом >832 >570 >832
Розрахунок середньогодинної зарплати (підсумок графи 4 : підсумок графи 3) 832 грн : 570 година. = 1,46 грн на годину

Послідовність операцій з розрахунку величини допомоги з тимчасової непрацездатності

Як на практиці розрахувати допомогу з тимчасової непрацездатності працівнику - застрахованій особі

Маючи в своєму розпорядженні дані про середню заробітну плату застрахованої особи, страховий стаж, період непрацездатності, маючи протокол комісії із соціального страхування підприємства (докладніше про організацію роботи такої комісії див. окремий матеріал далі в "Школі бухгалтера") і листок непрацездатності, в бухгалтерії розраховують величину допомоги з тимчасової непрацездатності фізичній особі за такою формулою:

(формула 1)

Вд = Сз х Рд х Кс ,

де Вд - величина допомоги з тимчасової непрацездатності працівника;

Сз - середньоденна (годинна) заробітна плата (дохід);

Рд - кількість робочих днів (при використанні показника середньогодинної зарплати - годин) тимчасової непрацездатності;

Кс - коефіцієнт страхового стажу, % 1 .


1 Розмір коефіцієнта залежить від загального страхового стажу працівника і визначається відповідно до Закону №2240. При страховому стажі працівника до 5 років коефіцієнт становить 60%, від 5 до 8 років - 80%, понад 8 років - 100%.


Проілюструємо використання цього порядку розрахунку на розглянутому раніше прикладі 13, (див. вище табл. 9).

Працівниця підприємства - застрахована особа Круш А. К. отримала звільнення від роботи на підставі листка непрацездатності з 17 по 30 жовтня 2001 р. Їй встановлено 5-денний робочий тиждень, тривалість загального страхового стажу - 8 років і 5 місяців.

Треба розрахувати величину допомоги з тимчасової непрацездатності працівниці.

Розкриємо зміст показників розрахункової формули 1:

Сз - 17,58 грн на день;

Рд - 10 днів ( в т. ч. 3 робочі дні - це оплата перших п’яти днів непрацездатності за рахунок коштів підприємства, і 7 днів - допомога з тимчасової непрацездатності починаючи з шостого дня за рахунок коштів ФСС);

Кс - 100%.

Поставимо дані в формулу 1:

Вп = 17, 58 грн на день х 10 днів х 100% : 100% = 175,80 грн.

Отже, величина виплат Круш А. К. з тимчасової непрацездатності становитиме:

- (3 дні) 52,74 грн за рахунок коштів підприємства;

- (7 днів) 123,06 грн за рахунок коштів ФСС.

!

Порядок визначення початкових даних для розрахунку допомоги за соцстрахом - єдиний для всіх роботодавців.

Відповідно до вимог Закону №2240, Порядку №1266 та інших нормативних документів, порядок обчислення заробітної плати й інших показників для розрахунку величини соціальних виплат поширюється на підприємства, установи й організації незалежно від організаційно-правових форм і форм власності та на фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників (далі - роботодавці).

За дотримання яких основних умов найманий працівник приватного підприємця має право на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності

Відповідно до ст. 24-1 КЗпП, під час укладення трудового договору між найманим працівником і фізичною особою (приватним підприємцем) останній повинен в тижневий термін з моменту фактичного допуску працівника до роботи зареєструвати укладений між сторонами в письмовій формі трудовий договір в державній службі зайнятості за своїм місцепроживанням.

За виконання вказаних вище основних умов найманий працівник (працівники) приватного підприємця має право на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності. Про дотримання таких умов стосовно приватного підприємця-"єдиноподатника" (приватного підприємця - платника єдиного податку) вказано в листі ФСС України від 10.11.2000 р. №04-04-1165. Зазначимо, що необхідність дотримання порядку документального оформлення і реєстрації трудового договору (контракту) між сторонами стосується не лише підприємця-"єдиноподатника", а й інших підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування або обрали особливі способи оподаткування (див. далі).

Що сказано в листах-рекомендаціях органів управління про соціальне страхування, здійснюване роботодавцями - фізичними особами, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів

Спільним листом Мінпраці і Держпідприємництва України так рекомендується регулювати окремі моменти соціального страхування найманих працівників роботодавців, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів (сплачують фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок або придбали спеціальний торговий патент).

Наймані працівники таких роботодавців сплачують внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням, в порядку і розмірах, встановлених законодавством. Тобто при виплаті найманим працівникам заробітної плати (винагороди в іншій формі) роботодавець - фізична особа як страхувальник зобов’язаний нараховувати і сплачувати в ФСС страхові внески.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється роботодавцями на підставі вимог Закону №2213.

Відповідно до листа Мінпраці №03-2/1-020-6, суб’єкти малого підприємництва, які сплачують єдиний податок, до законодавчого упорядкування сплати ними податкових платежів не повинні нараховувати і сплачувати страхові внески на соцстрах у відповідні фонди із сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.


Призначення допомоги з соцстраху у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності фізичною особою - підприємцем-"спрощенцем", у якого немає найманих працівників

Які умови призначення допомоги із соцстраху для найманих працівників підприємцем - фізичною особою - "спрощенцем"

Окрему категорію застрахованих осіб становлять фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і застосовують особливий спосіб оподаткування своїх доходів: сплачують фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент, або підприємці-"спрощенці". Ця категорія застрахованих осіб відноситься до осіб, застрахованих добровільно (див. праву частину таблиці 2 нашого матеріалу у "Школі бухгалтера" №11/2002). Право на матеріальне забезпечення у таких осіб виникає за дотримання основних умов: вони зареєстровані як підприємці, зареєстровані як застрахована особа і як страхувальник в ФСС, сплачують внески в ФСС за встановленими ставками.

Серед категорій громадян, яким видається листок непрацездатності, передбачені особи, які забезпечують себе роботою самостійно, див. пп. 1.3.4 Інструкції МОЗ №455. Цей перелік збігається з переліком осіб, застрахованих у добровільному порядку, ч. 2 ст. 5 Закону №2240 (див. табл. 2).

Яка правова підстава призначення допомоги підприємцю-"спрощенцю", в якого немає найманих працівників

Спільним листом Мінпраці і Держпідприємництва України передбачено таке. Порядок виплати і розмір допомоги із соціального страхування суб’єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів, визначається відповідно до постанови КМУ №1352.

Вказані вище суб’єкти повинні зареєструватися у відповідних органах ФСС і в разі настання страхового випадку звернутися за місцем реєстрації до виконавчої дирекції відділення ФСС з такими документами:

- заявою про перерахування коштів у формі допомоги за непрацездатністю;

- копіями документів, які підтверджують страховий випадок (листок непрацездатності);

- довідкою про сплату встановленого розміру податку (єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) або про вартість спеціального торгового патенту.

Вкажемо нормативну базу для оформлення "лікарняного". При настанні страхового випадку, відповідно до вимог п. 1.1 Інструкції Моз №455, підприємець - фізична особа подає листок непрацездатності. Відповідно до ч. 2 ст. 50 Закону №2240, підприємці звертаються за виплатою допомоги у виконавчу дирекцію відділення ФСС за місцем їх реєстрації як страхувальника.

Як здійснюється розрахунок величини допомоги для підприємців-"спрощенців", які працюють самостійно і не використовують працю найманих працівників

Обчислення середньоденного доходу для цієї категорії застрахованих осіб зі соцстраху передбачене окремим пунктом 19 Порядку 1266 і здійснюється за такою схемою:

(формула 2)

Д = П х В : С : К,

де Д - середньоденний дохід підприємця, що перебуває на спрощеній системі оподаткування;

П - розмір податку (або вартість спеціального торгового патенту) за розрахунковий період, який сплачує застрахований добровільно в системі ФСС підприємець-"спрощенець". При цьому немає необхідності зменшувати ставку єдиного податку за кожного найманого працівника або члена сім’ї підприємця-"єдиноподатника", оскільки їх праця виходячи з умов прикладу підприємцем не використовується;

В - відсоток від суми встановленого розміру податку (йдеться про фіксований сільськогосподарський податок, єдиний податок або прибутковий податок за фіксованим розміром) або вартості спеціального торгового патенту, який перераховується до ФСС;

ДОВІДКА

Множник "В" для підприємців - фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, становить - 11% 1 , для підприємців, що працюють за спецпатентом - 2% 2 і для платників фіксованого сільськогосподарського податку - 2% 3 .


1 Пункт 2 Указу №746.

2 Ст. 6 Закону №98/96.

3 Ст. 6 Закону №320.


С - розмір страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням;

К - кількість календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів, встановлених законодавством) за розрахунковий період.

ПРИКЛАД

Приклад 16.Підприємець Безпалько А.Г. є застрахованою особою в ФСС, він працює самостійно (праці найманих працівників не використовує) і є платником єдиного податку з другого кварталу 2001 р. Величина сплаченого податку становить 160 грн на місяць. Підприємець Безпалько А.Г. за період з 13 до 27 вересня 2001 р. отримав звільнення від роботи за хворобою на підставі листка непрацездатності.

Розрахунковий період в цьому випадку, відповідно до порядку 1 (для осіб, застрахованих добровільно), становить 5 місяців: триває з 1 квітня до 31 серпня 2001 р.

Середньоденний дохідрозраховується за викладеним на початку цього матеріалу варіантом 1.2 розрахунку середньоденного доходу - виходячи з кількості календарних днів у розрахунковому періоді.

Обчислюємо початкові дані розрахунку середньоденного доходу для визначення виплат зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

П = 160 грн х 5 міс. = 800 грн;
В = 11%;
С = 3,0% 1 ;
К = 29 + 29 + 29 + 31 + 30 = 148 днів.
Середньоденний дохід Безпалько А.Г. визначиться з розрахунку:
Д = П х В : С : К,
Д = 800 грн х 11 : 3 : 148 днів = 19,82 грн на день.


1 У зв’язку з набранням чинності Законом №2980 з 09.02.2002 р. величина внеску починаючи з 09.02.2002 р. встановлена на рівні 3,4%.


Призначення допомоги з тимчасової непрацездатності особам, які забезпечують себе роботою самостійно і не мають найманих працівників (за категоріями осіб, не виокремлених Порядком №1266)

У чому полягають умови призначення допомоги для підприємців - фізичних осіб, що перебувають на загальній системі оподаткування і у яких немає найманих працівників, і як здійснюється розрахунок допомоги

У Порядку №1266 обчислення середнього доходу підприємців - фізичних осіб, що перебувають на звичайній системі оподаткування, не розглядається. Проте визначення величини допомоги для таких осіб (що забезпечують себе роботою самостійно) повинно здійснюватися виходячи із змісту цього нормативного документа.

Для встановлення величини розрахункового періоду використовується порядок 1, відповідно до якого таким періодом є останні 6 календарних місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Величина середньоденного доходу для підприємця, що перебуває на звичайній (традиційній) системі оподаткування для розрахунку виплат зі соцстраху визначиться за схемою середньоденного доходу, наведеною нижче у формулі 3:

(формула 3)

До = Чд : К,

де До - середньоденний дохід для підприємця, що перебуває на звичайній системі оподаткування;

Чд - сума отриманого за розрахунковий період чистого доходу, з якого сплачені страхові внески;

К - кількість календарних днів за розрахунковий період без урахування святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.

ПРИКЛАД

Приклад 17.Підприємець Онищук В. В. перебуває на загальній системі оподаткування, страхові внески сплачував у I і III кварталах 2001 р. Онищук В. В. за період з 13 до 27 вересня 2001 р. отримав звільнення від роботи за хворобою на підставі листка непрацездатності. Отриманий ним чистий дохід за місяцями наведений у графах 1 і 2 таблиці 12. Визначаємо початкові дані розрахунку середньоденного доходу для визначення виплат зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності.

Розрахунковий період - 6 місяців: з 1 березня до 31 серпня 2001 р. До розрахунку середнього доходу береться отриманий підприємцем дохід за березень, липень і серпень 2001 р. (за ці місяці сплачувалися страхові внески); кількість днів, що беруться для розрахунку середнього доходу, - 27, 31 і 30 днів.

Обчислення середньоденного доходу для встановлення величини соціальної допомоги визначиться з розрахунку, наведеного в таблиці 12.

Таблиця 12

Розрахунок середньоденного доходу підприємця
Онищук В. В. (за даними прикладу 17)

>Місяць, рік розрахункового періоду >Величина чистого доходу за місяць, в грн (Чд формули 3) >Кількість календарних днів в місяці (К формули 3)
>1 >2 >3
березень 2001 р. >900 >27
липень 2001 р. >520 >31
серпень 2001 р. >680 >30
Разом >2100 >88
Розрахунок середньоденного доходу за формулою 3: До = Чд : К
(підсумок графи 2 : підсумок графи 3) 2100 грн: 88 днів = 23,86 грн на день

Рекомендуємо читачам використати матеріал С. Новікова про нарахування і отримання соціальних виплат приватними підприємцями, що перебувають на різних системах оподаткування, і їх найманими працівниками, опублікований у "ДК" 11/2002.

Другий вид соціального страхування - оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства (роботодавця)

У чому полягають основні умови оплати п’яти днів тимчасової непрацездатності застрахованої особи

У зв’язку з прийняттям Закону України №2213 з’явилися два джерела виплат допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаних з нещасним випадком на виробництві:

1) протягом перших п’яти днів тимчасової непрацездатності - це кошти підприємства та інших осіб (страховиків), що використовують працю найманих працівників;

2) починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності - це кошти ФСС.

Конкретні умови і розмір оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства передбачені Законом №2213 і Постановою №439 і є такими:

1) особа, яка одержує оплату перших п’яти днів починаючи з першого дня непрацездатності, є застрахованою особою;

2) об’єктом застосування даного виду соціального страхування (страховим випадком) є тільки тимчасова непрацездатність фізичної особи, що настала внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком (про те, що дія цього правила оплати поширюється лише на оплату перших п’яти днів непрацездатності за рахунок коштів підприємства і не поширюється на інші випадки, вказано у листі ФСС №01-16-276);

3) оплата днів непрацездатності здійснюється застрахованій особі за основним місцем роботи;

4) тимчасова непрацездатність застрахованої особи засвідчується оформленим відповідним чином листком непрацездатності;

5) розрахунок розміру середньої заробітної плати здійснюється відповідно до Порядку №1266 з урахуванням тривалості страхового стажу застрахованої особи;

6) оскільки цей вид соціальних виплат здійснюється не за рахунок ФСС, а за рахунок підприємств, установ, організацій, то оплата перших п’яти днів непрацездатності стосується тільки фізичних осіб, застрахованих в обов’язковому порядку.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства (роботодавця) здійснюється відповідно до графіка роботи на підприємстві цього працівника за робочі дні, які припадають на дні його тимчасової непрацездатності.

ПРИКЛАД

Приклад 18. Застрахована особа - працівник підприємства Гармаш Л. Д. надав листок непрацездатності і був звільнений від роботи з 22 січня 2002 р. до 4 лютого 2002 р., всього 14 календарних днів. Середня денна заробітна плата - 12,47 грн, для Гармаш Л. Д. встановлений такий графік роботи: одну добу він перебуває на робочому місці, троє діб - вільний від роботи.

Тривалість страхового стажу Гармаш Л. Д. - 3 роки і 9 місяців (коефіцієнт трудового стажу - 60%). На період часу, протягом якого працівник перебував на лікарняному, припадало 3 дні його роботи за встановленим для нього графіком: 23 і 27 січня і 4 лютого.

Тоді в оплату перших п’яти днів непрацездатності Гармаш Л. Д. (з 22 до 26 січня) входить один робочий день (23.01). За робочі дні 27.01 і 4.02. допомога з тимчасової непрацездатності виплачується власником або уповноваженим ним органом з коштів ФСС. Для розрахунку величини оплати використаємо розглянуту раніше формулу 1 (див. вище в матеріалі після прикладу 15).

Величина виплат становитиме:

за перші п’ять календарних днів непрацездатності (22 - 26 січня 2002 р.), на яку припадає один його робочий день за графіком (23.01) - 12,47 грн х 1 робочий день х 60% : 100% = 7,48 грн. Виплати здійснюються за рахунок коштів підприємства;

за інші 2 робочих дні, що припадають на подальший період його непрацездатності, з 27.01.2002 р. до 4.02.2002 р., - 12,47 грн х 2 робочих дні х 60% : 100% = 14,96 грн; допомога виплачується за рахунок коштів ФСС.

Загальна величина соціальних виплат з обох джерел Гармаш Л. Д. становитиме 7,48 + 14,96 = 22,44 грн.

Які підстави для відмови в наданні соціальних допомог і оплати перших п’яти днів непрацездатності

Законодавством передбачені випадки, при яких навіть за наявності листка непрацездатності відмовляють у наданні допомоги:

1) отримання травми (захворювання) під час здійснення злочину;

2) при умисному заподіянні шкоди здоров’ю;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за рішенням суду;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням (травмою), які сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Ця норма передбачена ст. 36 Закону №2240, а щодо оплати перших п’яти днів непрацездатності - продубльована Постановою КМУ №439.

Передбачені випадки втрати права громадянина на отримання соціальних виплат. Орган, який призначає допомогу (ФСС або комісія з соцстраху підприємства) може ухвалити таке рішення щодо застрахованих осіб, які в період отримання допомоги з тимчасової непрацездатності порушують встановлений лікарем режим, не з’являються у призначений час на медогляд.

Яким чином захищені права застрахованої особи на отримання соціальної допомоги при виникненні спорів з адміністрацією підприємства

Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи виникає в період розв’язання спору про незаконність її звільнення з підприємства, право на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності вона не отримує, але і не втрачає. Отримати допомогу за всі дні тимчасової непрацездатності, що припадають на період спору про незаконність її звільнення, підтверджена лікарняним листком, вона зможе на своєму підприємстві від дня винесення рішення про відновлення її на роботу на підприємстві відповідним органом (найчастіше - судом).

Третій вид соціального страхування - допомога з тимчасової непрацездатності працівникові у зв’язку з доглядом за хворою дитиною

У чому полягають правові підстави призначення такої допомоги

Допомога з догляду за хворою дитиною є матеріальним забезпеченням, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) застрахованої особи-громадянина, що здійснює догляд за хворою дитиною. Оскільки цей страховий випадок є різновидом настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаним з нещасним випадком на виробництві, то на нього поширюється вимога оплати перших п’яти днів непрацездатності за рахунок коштів підприємства, організації, установи.

Подією, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання цієї допомоги (страховим випадком), є необхідність догляду цією особою за хворою дитиною і, відповідно, неможливість виконувати свої обов’язки протягом певного часу здійснення такого догляду (нагляду).

Встановлений граничний вік дитини, за якою застрахована особа може доглядати і при цьому отримувати таку соціальну допомогу, - 14 років. Якщо вік дитини перевищує цю межу, наприклад дитині 16 років, права на отримання допомоги у застрахованого громадянина, який доглядає за хворою дитиною, немає.

Для обчислення середньої заробітної плати (доходу) застрахованої особи з метою призначення цієї допомоги використовується Порядок №1266.

Які умови видачі документа (документів) про тимчасову непрацездатність особі, що доглядає за хворою дитиною

Тимчасова непрацездатність громадянина з догляду за хворою дитиною підтверджується виданим громадянинові листком непрацездатності і довідкою.

Інструкцією МОЗ №455 передбачено такі умови видачі документів, що підтверджують непрацездатність особи, яка доглядає за хворою дитиною:

- для догляду за хворою дитиною листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному з працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд;

- листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але він не може перевищувати 14 календарних днів;

- якщо дитина продовжує хворіти після закінчення граничного терміну (14 календарних днів), то особі, яка доглядає за хворою дитиною, після закінчення цього граничного терміну видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф. №138/0). Подання застрахованою особою такої довідки не дає їй права на отримання допомоги;

- якщо в сім’ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один листок непрацездатності. У разі виникнення захворювання у дітей в різний час листок непрацездатності і довідка про догляд за хворою дитиною видається в кожному конкретному випадку окремо;

- якщо в період звільнення від роботи застрахованої особи згідно з довідкою про догляд за першою хворою дитиною захворіла друга дитина або виникло нове (не пов’язане з попереднім) захворювання у першої дитини, то отримана раніше довідка закривається і застрахованій особі видається новий листок непрацездатності;

- якщо застрахована особа, яка фактично доглядає за хворою дитиною, перебуває в цей час у відпустці:

а) щорічній основній або додатковій;

б) без збереження заробітної плати;

в) з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

г) у зв’язку з навчанням;

д) у творчій відпустці,

то листок непрацездатності не видається і допомога не призначається.

Листок непрацездатності видається з того дня, коли застрахована особа, яка доглядає за хворою дитиною, повинна приступити до роботи після закінчення відпустки. Допомога видається на підставі листка непрацездатності за вказаний у ньому період.

Хто може отримати допомогу з догляду за хворою дитиною і як така допомога призначається

Умови виплати допомоги громадянинові (фізичній особі) такі: ця особа є застрахованою особою; ця особа фактично доглядає за дитиною; на цю особу виписаний листок непрацездатності.

Порядок призначення допомоги: з першого дня захворювання дитини і догляду за нею застрахованої особи за період, протягом якого дитина за висновком лікаря вимагає догляду (не більше 14 календарних днів). Якщо хвора дитина потребує стаціонарного лікування, допомога виплачується застрахованій особі з першого дня хвороби дитини за весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, при здійсненні ними догляду за дитиною допомога надається на передбачених для таких випадків умовах: при настанні страхового випадку допомога видається не більш ніж на 14 календарних днів, допомога видається за робочі дні.

Розмір допомоги з догляду за хворою дитиною встановлюється особі залежно від її середньої заробітної плати (доходу), тривалості періоду страхового стажу і тривалості періоду догляду (з урахуванням встановленої межі - 14 календарних днів).

ПРИКЛАД

Приклад 19. Працівниця підприємства Сороченко А. В. застрахована в ФСС, страховий стаж 7 років 8 міс. (коефіцієнт урахування страхового стажу в формулі 1 - 0,8 (у відсотках - 80%)), режим її роботи - 5-денний робочий тиждень.

Сороченко В. А. надала:
1) листок непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною - сином Андрієм (вік сина - 8 років) за 14 днів - з 10.01 до 23.01.2002 р.;
2) листок непрацездатності по догляду за дочкою Оленою (вік дочки - 12 років) за 14 днів - з 14.01 до 27.01.2002 р.;
3) довідку лікаря, що її син Андрій Сороченко вимагає догляду з 24.01.2002 до 25.01.2002 р.;
4) копії свідоцтв про народження Андрія і Олени;
5) довідку з ЖЕКу про склад сім’ї.

Середньоденна заробітна плата Сороченко А. В. за розрахунковий період становила 12 грн 20 коп. Кількість робочих днів застрахованої особи Сороченко А. В., відлік яких розпочинається з першого дня, коли перша дитина вимагає догляду, - 10.01 і закінчується 14 календарним днем - 23.01, становить 10 робочих днів; за другим лікарняним листком з догляду за другою дитиною з 24 до 25.01 додаються ще два дні, разом за двома листками непрацездатності - 12 робочих днів. Тоді початкові дані - множники для розрахунку величини допомоги (Вд) з непрацездатності по догляду за хворою дитиною становитимуть:

Сз - 12,2 грн,
Рд - 12 дн., в т. ч. 3 робочих дні припадають на період перших п’яти днів непрацездатності,
Кс - 80%.

Отже, величина допомоги Сороченко В. А. з догляду за хворими дітьми Андрієм і Оленою Сороченко становитиме 117, 12 грн:

Вд = 12,2 грн х 12 дн. х 80%: 100% = 117,12 грн, в т. ч. за 3 робочих дні за рахунок коштів підприємства 29,28 грн та за інші 9 днів за рахунок коштів ФСС - 87,84 грн.

Четвертий вид соціального страхування - допомога у разі вагітності і пологів

Допомога у разі вагітності і пологів надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує цій особі втрату її заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами.

Які категорії жінок мають право на отримання допомоги у разі вагітності і пологів

До категорії застрахованих осіб, що мають право на отримання цієї допомоги, належать жінки:

а) які працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання;

б) які займаються підприємницькою діяльністю, в тому числі на умовах індивідуальної (колективної) оренди, або працюють в особистому селянському (фермерському) господарстві, за умови сплати у встановленому порядку страхових внесків до ФСС;

в) члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок, а також ті, хто працює за авторським договором, за умови сплати страхових внесків до ФСС;

г) жінки, які застраховані в системі соціального страхування і мають право на отримання допомоги з соцстраху.

Порядок оформлення і видачі листка (листків) непрацездатності і довідок про непрацездатність для призначення допомоги жінці у разі вагітності і пологів

Нормативними актами передбачені певні умови видачі жінці документів, що надають їй право отримання допомоги у разі вагітності і пологів. Нижче наведемо основні з них, регламентовані Законом №2240 і Інструкцією МОЗ №455.

Підставою для призначення і видачі жінкам допомоги у разі вагітності і пологів є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Подамо умови видачі листка непрацездатності жінкам у зв’язку з вагітністю і пологами і встановлення термінів, на які видається цей листок залежно від різновидів страхових випадків, що містяться у вказаних вище Законі і Інструкції, в табличній формі (див. таблицю 13).

Таблиця 13

Умови видачі листка непрацездатності і терміни непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами, які супроводяться наданням застрахованій особі соціальної відпустки

>№ з/п >Різновиди страхових випадків >Умови видачі листка непрацездатності
1. Вагітність і пологи у жінок
(загальний порядок)
Видається медичною установою один раз (видається один документ) за місцем нагляду за вагітною з 30 тижнів вагітності на 126 календарних днів - 70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 (у разі ускладнення пологів або народження двох чи більше дітей - 70, при ускладненні видається додатковий листок непрацездатності) днів
2. Вагітність і пологи у жінок, які належать до I - IV категорій тих, хто постраждав внаслідок аварії на ЧАЕС Видається у зв’язку з вагітністю і пологами з 27 тижнів вагітності тривалістю 180 календарних днів (90 днів на період допологової відпустки і 90 - на період післяпологової відпустки)
3 Вагітна жінка не перебувала під наглядом лікаря з приводу вагітності до дня пологів Видається від дня пологів на період тривалості післяпологової відпустки в порядку, передбаченому вище
(див. пункти 1 і 2 цієї таблиці)
4. Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності Видається на 140 календарних днів, якщо жінка виписується з живою дитиною
5 Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності Видається на 70 календарних днів у разі смерті дитини під час таких пологів, тобто йдеться про допологову відпустку
6. Усиновлення дитини протягом двох місяців від дня народження дитини. Допомогу може отримувати і чоловік, який усиновив (удочерив) дитину Видається на термін від дня усиновлення і до закінчення післяпологової відпустки від дня народження дитини, вказаного в свідоцтві про народження, на підставі свідоцтва про народження дитини і рішення суду про його уси- новлення (удочеріння). Враховуючи умови, викладені в пунктах 1 і 2 таблиці, ці терміни можуть становити 56, 70 або 90 календарних днів

Під час перебування жінки у відпустці з догляду за дитиною листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається на загальних підставах.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування

Рішення про призначення соціальних виплат приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування на підприємстві

Які правові засади створення на підприємстві комісії (уповноваженого) із соціального страхування

Відповідно до статті 50 Закону №2240, всі види матеріального забезпечення та оздоровлення надаються за основним місцем роботи застрахованих осіб за рахунок сплачених страхових внесків.

Безпосередньо на підприємствах і в організаціях органом, що приймає рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, є комісія (уповноважений) підприємства із соціального страхування.

Постановою Правління ФСС від 09.07.2001 р. №21 затверджено Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (далі - Положення ФСС №21). Згідно з цим положенням, комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі - комісія із соцстрахування) має бути створена на кожному підприємстві, в організації, установі незалежно від форм власності і господарювання, що використовують найману працю.

За своїм статусом комісія із соцстрахування відрізняється від раніше діючої аналогічної комісії, яка була органом профспілкового комітету, оскільки комісія із соцстрахування не залежить від профкому, діє самостійно та займається управлінням соціальним страхуванням на підприємстві.

Додамо, що створення комісії за Законом №2240 передбачене лише для страхувальників - юридичних осіб. Але за умови, що у роботодавця - фізичної особи працюють кілька найманих осіб, було б доречно створювати такі комісії й у фізичної особи - роботодавця.

Якими мають бути склад і кількість членів комісії із соцстрахування, а також на який термін вона створюється

Комісія із соцстрахування створюється на підприємствах, в установах, організаціях, де чисельність працюючих понад 15 осіб. Якщо на підприємстві менше 15 працівників, то на загальних зборах працівників обирається уповноважений підприємства із соціального страхування.

УВАГА!

Комісія обирається на паритетних засадах (паритетний від лат. paritas - рівність, тобто рівність, однаковий стан, рівноправність сторін) з представників роботодавця-власника та профспілкової організації або іншого уповноваженого найманими працівниками органу (ради трудового колективу, ради підприємства та ін.), далі - представників застрахованих осіб. Кількість членів комісії із соцстрахування Положенням ФСС №21 не визначено, тому це питання має вирішуватися на кожному конкретному підприємстві залежно від чисельності працюючих на цьому підприємстві.

Насамперед спільним рішенням роботодавця (власника) і представників застрахованих осіб підприємства встановлюють кількість членів комісії від кожної сторони та визначають, на який термін комісія обирається. Далі кожна із сторін делегує (делегувати від лат. delegare - відряджати як делегата, тобто надавати повноваження) своїх представників до складу комісії із соцстрахування. При цьому рішення про делегування представників до комісії із соцстрахування оформлюються: роботодавцем - його наказом; представником застрахованих осіб - постановою виборного органу профспілкової організації або іншого уповноваженого найманими працівниками органу. Якщо, наприклад, на підприємстві є кілька профспілкових організацій, то створюється об’єднаний представницький орган цих профспілок, який і делегує своїх представників до складу комісії.

Свої обов’язки члени комісії виконують, як правило, на громадських засадах.

Чи правильно, що комісія із соцстрахування є органом власника підприємства і йому підзвітна

Комісія із соцстрахування підприємства не є органом ані власника, ані представників застрахованих осіб. Проте комісія підзвітна як власнику (роботодавцю), так і профспілковому комітету (іншому органу від застрахованих осіб, що делегував своїх представників до складу комісії). Крім того, робота комісії підлягає перевірці органами ФСС.

Звертаємо увагу, що як роботодавець, так і профспілковий комітет мають надавати всю можливу і необхідну допомогу комісії для її ефективної роботи (забезпечення приміщенням для засідань, засобами оргтехніки, інформаційними, довідковими матеріалами тощо).

Які повноваження має комісія із соцстрахування підприємства

Відповідно до статті 50 Закону №2240, комісія приймає рішення про призначення (або про відмову в призначенні чи припиненні виплати) матеріального забезпечення за видами соціального страхування. При цьому комісія розглядає підстави і правильність видачі та продовження листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання допомоги.

УВАГА!

Прийняті рішення комісія із соцстрахування передає адміністрації підприємства для проведення виплат чи розрахунків. Соціальні виплати здійснюються не комісією і не профспілковим комітетом, а бухгалтерією підприємства на підставі рішення повноважної комісії із соцстрахування.

Крім прийняття наведених вище рішень, комісія із соцстрахування:

- приймає рішення про надання путівок на санаторно-курортне лікування;

- здійснює контроль за правильним нарахуванням і вчасною виплатою допомоги із соціального страхування згідно з рішеннями комісії;

- бере участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб на підприємстві, дотримання хворими призначеного режиму лікування;

- проводить щокварталу аналіз використання коштів ФСС на підприємстві, веде облік осіб, які часто і довго хворіють, інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності власнику або уповноваженому ним органу та представнику застрахованих осіб;

- здійснює контроль за вчасними сплатою та перерахуванням страхових внесків на рахунок ФСС, поданням звітності з коштів ФСС до його робочих органів;

- виконує інші функції відповідно до розробленого на підприємстві Положення про комісію із соцстрахування.

Виходячи з обсягу роботи комісією можуть створюватися з членів комісії робочі групи для виконання практичної роботи за відповідними напрямами роботи комісії, наприклад фінансова група, група зі зниження захворюваності, група з оздоровчих заходів, група з призначення допомоги тощо.

Чи може комісія із соцстрахування в своєму протоколі про призначення допомоги з тимчасової непрацездатності зазначати також і відповідні відомості щодо оплати перших п’яти днів непрацездатності за рахунок коштів підприємства

За загальними правилами, комісія із соцстрахування може приймати рішення тільки з тих питань, які стосуються коштів соціального страхування. Тому якщо комісія в своєму протоколі й зазначить про оплату перших п’яти днів непрацездатності за рахунок коштів підприємства, то таке рішення (щодо оплати перших п’яти днів непрацездатності) не є обов’язковим для адміністрації підприємства.

З іншого боку, до складу комісії входять представники і адміністрації підприємства, і застрахованих осіб, які представляють інтереси трудового колективу. Порядок визначення суми коштів для оплати перших п’яти днів непрацездатності за рахунок підприємства (тобто обчислення тривалості стажу роботи, середнього заробітку, визначення днів оплати тощо) є аналогічним порядку надання допомоги з шостого дня непрацездатності за рахунок коштів соціального страхування.

Якщо комісія із соцстрахування прийматиме рішення тільки щодо оплати листків непрацездатності починаючи з шостого дня хвороби, то адміністрації необхідно буде визначати працівників від адміністрації, які також перевіряли би правильність видачі листків непрацездатності, їх оформлення, обчислення стажу роботи, приймали б рішення щодо оплати цих листків непрацездатності тощо.

Виникнуть певні незручності і для бухгалтерії. Тому для спрощення роботи адміністрації (а відповідно й бухгалтерії) з цих питань доцільніше було б у протоколі комісії із соціального страхування зазначати також інформацію і щодо оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Наприклад, відокремлювати кількість днів, що оплачуються за рахунок коштів ФСС та коштів підприємства.

Якщо на підприємстві бухгалтерський облік автоматизовано, то в протоколі комісії із соцстрахування доречно зазначити дні, що підлягають оплаті, та суму допомоги окремо за рахунок коштів ФСС та за рахунок коштів підприємства. Це дозволить комісії із соцстрахування краще аналізувати захворюваність та знижувати її рівень на підприємстві, вчасно подавати звітність, контролювати оплату та надання допомоги працівникам у період хвороби тощо.

УВАГА!

Надання повноважень комісії із соцстрахування щодо прийняття рішень стосовно оплати перших п’яти днів непрацездатності має включатися до повноважень комісії спільним рішенням роботодавця та представників застрахованих осіб.

Зазначене не суперечитиме законодавству, оскільки оформлення документації комісії визначає сама комісія підприємства. А робота комісії підзвітна роботодавцю і профспілковому комітету.

Як оформляються рішення комісії із соцстрахування

Комісія має проводити свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови комісії, які мають представляти дві сторони: відповідно, роботодавця (власника) та застрахованих осіб підприємства.

УВАГА!

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо в засіданні взяло участь не менше 2/3 її складу від кожної представницької сторони і за це рішення проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. Рішення комісії оформляється протоколом. Там, де обрано не комісію, а уповноваженого із соцстрахування, рішення оформляється протоколом за підписом уповноваженого та представника власника.

Протоколи комісії повинні бути нескладні за формою, але з дотриманням діючих вимог щодо ведення ділових паперів. Приклад складання такого документа наведено нижче (див. зразок 1).

Зразок 1

Протокол №3

15.02.2002 р. м. Жмеринка

Засідання комісії із соціального страхування АТП-8634567

Голова О. Л. Карпенко
Заступник голови Л. Ж. Біла
Присутні члени комісії: К. М. Назаров, В. С. Сиренко, Т. С. Петрова

Порядок денний:

1. Про надання С. М. Орловій одноразової допомоги при народженні дитини.
2. Про надання Івановій Л. П. допомоги за доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Слухали: голову комісії з соціального страхування О. Л. Карпенка.

Вирішили:

1. Надати інженеру економічного відділу Світлані Миколаївні Орловій одноразову допомогу в розмірі 200 гривень у зв’язку з народженням дитини 20 січня 2002 року.

Додатки:

- заява С. М. Орлової про надання допомоги від 15.02.2002 р.;
- свідоцтво про народження сина С. М. Орлової Олексія 20.01.2002 р.
(копія).

2. Надати інспектору відділу кадрів Людмилі Петрівні Івановій допомогу на період відпустки за доглядом за дитиною з 25 січня 2002 року по 28 листопада 2004 року в розмірі 40 гривень на місяць.

Додатки:

- наказ по АТП-8634567 від 20.01.2002 р. №25 про надання відпустки Івановій Л. П.

Голова комісії: ____________ О. Л. Карпенко
(підпис)

Протокол засідання комісії з призначення допомоги з тимчасової непрацездатності доцільно вести за тією ж формою, що й раніше вела комісія соціального страхування профспілкового комітету, з додаванням розділів, що містять інформацію щодо сплати допомоги за рахунок ФСС та підприємства (перших п’яти днів). Приклад складання такого документа із використанням прикладу 18 тексту "Школи бухгалтера" (див. зразок 2).

Призначити допомогу за листками непрацездатності таким працівникам:

Оформлені рішення комісії разом з оригіналами документів, які дають право застрахованим особам на отримання допомоги із соцстрахування, у разі прийняття позитивного рішення щодо надання допомоги передаються адміністрації підприємства для здійснення виплат.

Чи повинна комісія із соціального страхування вести журнали обліку заяв на призначення соціальної допомоги

Відповідно до ст. 53 Закону №2240, є певні терміни розгляду документів для призначення соціальних виплат та їх здійснення, повідомлення про відмову в призначенні допомоги. Виконання вимог щодо дотримання строків обумовлює налагодження ретельного порядку роботи з документами комісії із соцстрахування.

Законом №393 та Інструкцією №348 передбачена реєстрація заяв, які надійшли до відповідного органу підприємства, в т. ч. до комісії із соцстрахування.

Облік звернень працівників, насамперед на отримання одноразової допомоги при народженні дитини, за доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання, необхідно вести перш за все для самої комісії підприємства, оскільки на підставі упорядкованих записів легше готувати відповідну інформацію, проводити необхідний аналіз, звітність тощо.

Тож ведення комісією із соціального страхування такого регістру, як, наприклад, Журнал обліку заяв на отримання соціальної допомоги, є одним з елементів організації роботи із соціального страхування на підприємстві. Наводимо витяг з такого документа (див. зразок 3).

Зразок 3

ЖУРНАЛ
обліку заяв на отримання соціальної допомоги


з/п
Прізвище,
ім’я, по батькові
>Посада, відділ, цех Зміст заяви Дата
подачі
заяви
Рішення
комісії
Дата,
№ протоколу
- - - - >- >- >-
> 6. >Леоненко
Вікторія Михайлівна
>Економіст
відділу охорони
праці
>Про призначення
одноразової допомоги
при народженні дитини
(21.01.2002 р.).
>7 лютого
2002 р.
>Призначена
одноразова допомога
в розмірі
200 грн
>№3
від 08.02.2002 р.
> - >- >- >- >- >- >-

Ефективній діяльності комісії із соціального страхування підприємства сприяє впорядкованість організації її роботи - розробка та виконання планів роботи комісії (зразок такого плану див. у "Дебеті-Кредиті" №7/2002), узгодження роботи комісії з роботою бухгалтерії, здоровпункту, внутрішнього аудитора тощо.

Якщо в організації ще й досі не створено комісію із соціального страхування, чи може певний час повноваження цієї комісії виконувати комісія соціального страхування профспілкового комітету або сама адміністрація організації

Відповідно до статті 50 Закону №2240, рішення про призначення матеріального забезпечення за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, приймає тільки комісія із соціального страхування підприємства. Інші органи або особи такі рішення приймати не правомочні. Прийняття рішень іншими органами, крім комісії із соцстрахування з дотриманням вимог нормативних актів, означає порушення вимог Закону.

Витяг з протоколу засідання комісії із соціального страхування


з/п
Прізвище,
ім’я та по
батькові
працівника
Місце
роботи,
посада
№ листка
непрцездатності,
лікувальна
установа,
що його видала
Період
непрацездатності
Діагноз Страховий
стаж
Відсоток
оплати
За рахунок
коштів
підприємства
За рахунок
коштів ФСС
кількість
робочих
днів, що
підлягають
оплаті
сума
допомоги,
грн
кількість
робочих
днів, що
підлягають
оплаті
сума
допомоги,
грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - - -
12. Гармаш Л.Д. Цех
переробки
сировини,
оператор
установки
АК-74
№123456,
міська лікарня №2
22.01 - 04.02.2002 р. ГРВІ 3 роки
9 місяців
60% 1 7,48 2 14,96
- - - - - - - - - - - -

Законодавча база до матеріалів з соціальних виплат цього випуску "Школи бухгалтера"


1. Закон №2240 Закон України від 18.01.2001 р. №2240-III "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням та похованням"
(опублікований у "Документах для роботи" №11/2001).
2. Закон №504/96 Закон України від 15.11.96 р. №504/96-ВР "Про відпустки".
3. Закон №2811 Закон України від 21.11. 92 р. №2811 "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".
4. Закон №2213 Закон України від 11.01.2001 р. №2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування"
(опублікований у "Документах для роботи" №8-9/2001).
5. Закон про мінімальну зарплату на 2002 рік Закон України від 13.12.2001 р. №2896-III"Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 рік".
6. Закон №2780 Закон України від 15.11.2001 р. №2780-III "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік".
7. Закон №2980 Закон України від 17.01.2002 р. №2980-III "Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування"
(опублікований у "Документах для роботи" №7/2002).
8. Закон №98/96 Закон України від 23.03.96 р. №98/96 "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
9. Закон №796 Закон України від 28.02.91 р. №796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи".
10. Закон №320 Закон України від 17.12.98 р. №320-ХIV "Про фіксований сільськогосподарський податок".
11. Закон №393 Закон України від 02.10.96 р. №393/96-ВР "Про звертання громадян".
12. КЗпП Кодекс законів України про працю від 10.12.71 р.
13. КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. №8073-X.
14. Указ №746 Указ Президента України від 28.06.99 р. №746 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", із змінами та доповненнями, внесеними Указом Президента України.
15. Постанова КМУ №439 Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, затверджене постановою КМУ від 06.05.2001 р. №439
(опубліковано в "Документах для роботи" №22/2001).
16. Постанова КМУ №225 Постанова КМУ від 07.03.2001 р. №225 "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких стягуються страхові внески (збори) до соціальних фондів"
(опублікована в "Документах для роботи" №13/2001).
17. Порядок №1266 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат із загальнообов’язкового соціального страхування, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. №1266
(опублікований у "Документах для роботи" №42/2001).
18. Положення Президії ВЦРПС Положення про порядок забезпечення допомоги з державного соціального страхування, затверджене постановою Президії ВЦРПС від 12.11.84 р. №13-6.
19. Положення про порядок призначення і виплати державної допомоги Положення про порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджене Мінпраці, Мінсоцзахисту, Міносвіти та Мінфіну України від 11.03.93 р. №04-800, зареєстроване в Мін’юсті 19.03.93 р. за №10.
20. Постанова ФСС №49 Постанова ФСС від 24.12.2001 р. №49 "Про розміри допомог із загальнодержавного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням та похованням".
21. Інструкція Моз №455 Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. №455.
22. Інструкція №348 Інструкція з діловодства щодо звертань громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою КМУ від 14.04.97 р. №348.
23. Положення ФСС №21 Положення про комісії (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням та похованням, затверджене постановою Правління ФСС від 09.07.2001 р. №21.
24. Лист ФСС №04-04-385 Лист Фонду соціального страхування від 19.03.2001 р. №04-04-385 "Про виплату допомоги з вагітності й пологів жінкам, які працюють у приватних підприємців"
(опублікований у "Документах для роботи" №19/2001).
25. Лист Мінпраці №01-16-520 Лист Мінпраці та ФСС України від 04.12.2001 р. №01-16-520 "Про порядок виплати і розмір допомоги із соціального страхування суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів".
26. Лист Мінпраці №016-3-42/1 Лист Мінпраці України від 19.03.2001 р. №016-3-42/01 "Про порядок виплати одноразових та додаткових допомог у разі народження дитини".
27. Спільний лист Лист Мінпраці від 20.04.2001 р. №1-531/2481 та Держпідприємництва України від 04.12.2001 р. №03-3/1808-020-1 "Про деякі питання загальнообов’язкового державного соціального страхування суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів"
(надрукований у "Документах для роботи" №22/2001).
28. Лист ФСС №04-04-1165 Лист ФСС від 10.11.2000 р. "Про допомогу з тимчасової непрацездатності, що виплачується найманому працівнику, який працює у підприємця, що перейшов на сплату єдиного податку"
(опублікований у "Документах для роботи" №50/2000).
29. Лист Мінпраці Лист Мінпраці України від 02.01.2002 р. №03-2/1-020-6№03-2/1-020-6 "Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок"
(опублікований у "Документах для роботи" №7/2002).
Наступна стаття:  На початок статті ІНКОТЕРМС для бухгалтера Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухгалтерський облік
Чи потрібні ІНКОТЕРМС бухгалтеру? Таке запитання закономірно може виникнути у шановного читача "ДК". Адже укладання договорів здійснює юрист, виконання договору, як правило, - менеджери, логістики, вони ж займаються постачанням товарів з-за кордону або ек...

В рубриці: 


Облік соціальних виплат, які здійснюються роботодавцями і підприємцями громадянам України Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 11 (18.3.2002) :: Соціальні виплати
Продовжуємо виклад матеріалів, у яких розповідається про призначення, оформлення і видачу роботодавцями соціальних допомог своїм працівникам, а також отримання таких допомог підприємцями - фізичними особами, які забезпечують себе роботою самостійно....

0.009599