(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Автоматично з Дт-Кт № 50 (11.12.2006)
Вікно у світ «1С»

Основні засоби та малоцінні активи, ч. 2 підсистеми обліку в «1С:Бухгалтерії 8.0 для України»

У попередньому випуску ми почали розглядати особ­ливості ведення обліку в підсистемі МНМА і МШП.

Нагадаємо умову прикладу.

12.06.2006 р. ТзОВ «Добро» купило у ПП «Комп’ютер­трейд» су­часну відеокарту за 720 грн, у т. ч. ПДВ — 120 грн, для подальшого монтажу в комп’ютері. Відеокарта є МНМА й обліковується у податковому обліку як запас.

Якщо йдеться про МШП, які також обліковуються цією підсистемою, то їх надходження оформляють документом (див. мал. 1), що вже розглядався раніше, або з операцією Покупка, комиссия, або з операцією Оборудование (при цьому використовується таблична частина Товары).

Придбана відеокарта може бути введена в експлуатацію, використана для складання або модернізації комп’ютера. В експлуатацію вона списується документом «Передача малоценки в эксплуатацию». Проведення документа показано на малюнку 2.

При передачі в експлуатацію списується 100% зносу МНМА. Напрям списання цих витрат залежить від облікової політики (використання 8-го, 8-го і 9-го або лише 9-го класу рахунків витрат). Це налаштовується параметрично, через підпорядкований довіднику «Номенклатура» довідник «Назначение использования», в якому задається Способ отражения расходов. Тут задається рахунок, на який буде списано знос (мал. 3).

За потреби загальну суму зносу можна розподілити за коефіцієнтами. Наприклад, списати п’яту частину на виробництво, три п’ятих на адміністративні витрати і ще п’яту частину на збут (відповідно на рахунок 23 — 0,2; на рахунок 91 — 0,6; і на рахунок 93 — 0,2). Для цього у вибраному елементі Способ отражения расходов треба додати і заповнити відповідні рядки.

У номенклатури, що обліковується у податковому обліку як запас, усі податкові параметри будуть, як у запасів. У монтаж така номенклатура списується не документом «Передача оборудования в монтаж», а документом «Требование-накладная».

Підсистема обліку ОЗ

У програмі «1С:Бухгалтерія 8.0 для України» на етапі обліку капітальних інвестицій для об’єк­тів інвестування використовують поняття «обладнання» і «об’єкт будівництва».

Взагалі обладнання — це пристрої для вироблення або перетворення енергії, матеріалів і/або інформації, а об’єкти будівництва — це сукупність будівель і споруд (або окремі об’єкти), побудованих за єдиним проектом.

У програмі «1С:Бухгалтерія 8.0 для України» використовується до певної міри неакуратна термінологія — під обладнанням маються на увазі активи, витрати на придбання яких проходять через рахунок 1521 і рахунок 1531. А це — обладнання, що не потребує монтажу, інвентар, інструмент, меблі тощо. В основному ці активи не потребують монтажу і можуть бути відразу передані в експлуатацію або чекають рішення про передачу (на рахунок 1522) для монтажу комплексу предметів.

Під об’єктами будівництва маються на увазі як власне об’єкти будівництва (на рахунку 15.1), так і об’єкти, що потребують монтажу (на рахунках 1522, 1532). Крім самих витрат на придбання об’єктів або комплектуючих для монтажу, на перелічених рахунках обліковують додаткові витрати на придбання, що входять до фактичної собівартості об’єктів (вони проводяться документами «Дополнительные расходы на приобретение и ГТД») та вартість витрат на будівництво, монтаж, вартість матеріалів, заробітної плати, послуг підрядчиків на рахунках, які використовуються для обліку витрат, вартість витрат на створення об’єктів (будівництво і монтаж). Схема бухгалтерського обліку наведена на малюнку 4. За дебетом рахунка 15 формується фактична собівартість об’єктів, яка при введенні в експлуатацію списується на рахунки обліку об’єктів. При цьому до введення об’єктів в експлуатацію амортизацію не нараховують.

З податковим обліком капітальних інвестицій ситуація ось яка. Саме визначення капітальних інвестицій наведено у пп. 1.2.8 Закону про прибуток, але стаття 8 Закону про них ніяк не згадує. Податкове роз’яснення (наприклад №74 — стосується об’єктів) із цього приводу говорить про те, що до введення в експлуатацію амортизація не нараховується і витрати на будівництво основних фондів, які надалі підлягають амортизації, не включаються до складу валових витрат (на підставі пп. 5.3.2 Закону про прибуток). Зазвичай платники податків так і вчиняють.

Крім цього, ДПАУ щонайменше кілька років погоджується з податковим кредитом за основ­ними фондами, не введеними в експлуатацію. І наполягає, що основні фонди не використовуються у господарській діяльності, а тому не відповідають податковому визначенню основних фондів, що підлягають амортизації, незважаючи на формулювання пп. 7.4.1 Закону про ПДВ, у якому йдеться про незалежність права на податковий кредит від термінів введення основних фондів в експлуатацію. Тим, у кого термін створення об’єктів не вкладається у податковий квартал, слід звернути увагу на те, що у програмі «1С:Бухгалтерія 8.0 для України» момент нарахування податкового кредиту можна визначити у договорі з постачальником — за першою подією (за оплатою і за відвантаженням) або не визначати (але автоматичного відстежування введення придбаних об’єктів в експлуатацію немає, це доведеться зробити вручну).

Подивимося, як практично оформляється у програмі надходження комп’ютера — або такого, що не потребує монтажу і складається з двох предметів, або такого, що складається власними силами з комплектуючих.

Облік незавершених капітальних інвестицій у придбання ОЗ

Введення в експлуатацію основ­них засобів, що не потребують монтажу.

Приклад. Придбано ПК у складі: системний блок вартістю 2600 грн, РК монітор вартістю 1400 грн.

Надходження основних засобів відображаємо документом «Поступление товаров и услуг». Комп’ютер оприбутковується як засіб, що складається з двох об’єктів — системного блока і монітора (мал. 5).

Тепер треба ввести в експлуатацію ці об’єкти. На малюнку 6 наведено документ «Ввод в эксплуатацию ОС» з введення об’єкта «Комп’ютер бухгалтера». Документ використовується з операцією Оборудование.

На закладці Бухгалтерский учет зазначено підрозділ (Администрация), МВО (Админенко), рахунок обліку (104) і параметри нарахування амортизації:

— рахунок нарахування амортизації (131);

— спосіб нарахування (Ускоренного уменьшения остатка);

— термін корисного використання (36 мес.).

На закладці Налоговый учет вказано, що об’єкт, який вводиться, слід обліковувати як виробничі основні засоби, рахунок обліку в податковому обліку — ОСГ (Основные средства, учет по группам), податкове призначення (Хоз. деятельность, амортизируется), податкова група (4). На обох закладках встановлено прапорці, що показують необхідність нараховувати амортизацію.

Зверніть увагу, що документ реалізує співвідношення «один до багатьох», тобто один предмет обладнання — до багатьох об’єктів основних засобів. У цьому випадку один «системний блок», придбаний раніше, трансформується в один «комп’ютер бухгалтера».

На малюнку 7 показано проведення документа у бухгалтерському і податковому обліку. Підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію основних засобів), який можна роздрукувати з форми документа. Аналогічним документом слід ввести в експлуатацію «монітор бухгалтера». Таким чином, ми отримаємо два об’єкти обліку основних засобів (комп’ютер і монітор) в одному предметі «Комп’ютер».

Заповнюючи документ «Ввод в эксплуатацию ОС», довелося створити новий елемент Компьютер бухгалтера довідника «Основ­ные средства». Довідник, крім того що він містить загальні відомості про об’єкт ОЗ, дозволяє перейти до широкої пов’язаної інформації (мал. 8).

Створення (монтаж) основних засобів

Приклад. Для самостійного складання комп’ютера адміністратора були куплені комплектуючі, з яких планується змонтувати комп’ютер і ввести його в експлуатацію.

Надходження комплектуючих для складання комп’ютера оформляється документом «Поступление товаров и услуг» (мал. 10). Проведення документа — аналогічні вже розглянутим проведенням, показаним на малюнку 5.

Введення в експлуатацію ОЗ після монтажу

Придбані раніше комплектуючі передаємо у монтаж з оформленням документа «Передача оборудования в монтаж».

У табличній частині цього документа перераховуються всі необхідні комплектуючі, а в шапці — «объект строительства», на який списуються ці матеріали (комплектуючі).

На малюнку 9 заради економії місця показано проведення не за всіма позиціями документа, а тільки за двома останніми (плюс підсумкова позиція — валові витрати у податковому обліку).

Ввести в експлуатацію «змонтований» комп’ютер можна також документом «Ввод в эксплуатацию» з операцією Объекты строительства. У цьому випадку його зовнішній вигляд дещо зміниться (мал. 11).

Звітність

Для основних засобів передбачено кілька звітів (меню ОС и НМА — Отчеты по ОС). Оскільки наш комп’ютер щойно введено в експлуатацію, звітність розглянемо на прикладі наявного автомобіля «Таврія».

Фрагмент звіту «Состояние ОС» наведено на мал. 12. Крім цього звіту, можна скористатися такими звітами, як «Ведомость по амортизации ОС» та «Инвентарная книга ОС».

Зручним звітом також є стандартна оборотно-сальдова відомість за рахунками бухгалтерського і податкового обліку:

• за рахунками бухгалтерського обліку:

— 1521, 1531 — аналіз капітальних інвестицій;

— 151, 1522, 1532 — аналіз вкладень в об’єкти, що потребують монтажу;

— 10, 1111, 1121 — аналіз облікової вартості об’єктів ОЗ;

— 131, 1321 — аналіз сум нарахованої амортизації;

• за рахунками податкового обліку:

— ОБ — вкладення у купівлю об’єктів ОЗ;

— ЗА — аналіз об’єктів основ­них засобів, які обліковуються як запаси;

— СОБ — об’єкти, що потребують монтажу;

— ОМГ, ОМО — аналіз сум на модернізацію.Наступна стаття:  На початок статті Платіжний календар підвищує ліквідність Частковий перегляд статті (тільки початок)
Не «1С»-ОМ єдиним
Скільки грошей має бути у підприємства, щоб забезпечити його функціонування і розвиток? Як спланувати поточні витрати і передбачити майбутні витрати? Якщо залишити грошові потоки підприємства на самоплив, то негативні наслідки не примусять себе довго...

В рубриці: 


Тематичний посторінковий перелік публікацій за 1-й квартал 2012-го року Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 13 (26.3.2012) :: Вікно у світ «1С»
Тематичний посторінковий перелік публікацій випусків поліграфічного видання бухгалтерського тижневика «Дебет-Кредит» (розділ «Автоматично з «Дт-Кт») за 1-й квартал 2012-го року...

Весняні жнива бухгалтера Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 11 (12.3.2012) :: Вікно у світ «1С»
Закриття періоду в сільському господарстві...

0.018416