(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...
Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний по сайтуКурсы валют на PROext

Автоматично з Дт-Кт № 33 (13.8.2007)
Не «1С»-ОМ єдиним

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Облік ТМЦ за рецептами «Дебет Плюс»

Товарно-матеріальні цінності — це той актив, який є основним у балансі багатьох підприємств. Сфера його використання надзвичайно широка: від звичайного перепродажу до учас­ті у процесі виробництва та надання послуг. Ось чому облік ТМЦ посідає окреме місце не лише у загальній системі бухгалтерського обліку, а й у багатьох автоматизованих облікових програмах.

Є велика група осіб (і фізичних, і юридичних), що займаються підприємництвом, для яких ТМЦ — основний об’єкт облікової роботи. Це і приватні підприємці, і невеликі підприємства на єдиному податку, і навіть потужні фірми, віддалені підрозділи (склади) яких ведуть відокремлений облік ТМЦ. Для одних важливою є торгова специфіка обліку з кількісно-підсумковими характеристиками ТМЦ, для інших — виробнича специфіка обліку ТМЦ. Одні користувачі задовольняються нескладними стандартними налаштуваннями автоматизованої системи обліку ТМЦ, для інших украй важливо мати універсальну систему, що налаштовується та дозволяє автоматизувати облік як торгової, так і виробничої діяльності.

Для таких користувачів справжньою знахідкою стане система «Облік ТМЦ» фірми «Дебет Плюс», що розв’язує найрізноманітніші облікові завдання. Система «Облік ТМЦ» відрізняється від аналогів своєю універсальністю, що дозволяє легко налаштовувати облік під будь-яку підприємницьку специфіку.

Зрозуміла логіка складних бізнес-процесів

Враховуючи величезну номенклатуру ТМЦ, їх численні характеристики та способи використання, можна лише уявити всю складність створення універсальної облікової стратегії для цього активу. У системі «Облік ТМЦ» користувач знайде зручний самоналаштовуваний інструмент з введення кількісно-підсумкових залишків, прибуткування, списання і реалізації товарно-матеріальних цінностей. Уся складність системи захована у кількох компонентах, робота з якими зрозуміла будь-якому користувачеві, це:

Довідники, в яких записується відносно стала інформація, наприклад, довідник контрагентів, персоналу, контактів.

Документи — джерело оперативної інформації, що підтверджує кожну господарську дію підприємства (наприклад, касовий ордер, платіжне доручення, накладна).

Вихідні документи — мета будь-якої облікової системи (наприклад, звітний баланс або просто список боржників).

Налаштування. Не вдаючись до програмування у системі «Облік ТМЦ», нескладно самостійно налаштувати реєстрацію документів, створити власний журнал реєстрації проведень або довідник аналітики, додати розширення (поле) до наявного документа або налаштувати головне меню та панель інструментів під свою специфіку.

Користувацькі та сервісні функції, що дозволяють аналізувати дані і формувати звіти, імпортувати й експортувати дані, архівувати та надсилати їх електронною поштою.

Вони дають змогу зробити облік у системі зрозумілим навіть для бухгалтера-початківця. Весь обліковий алгоритм бухгалтера або іншого користувача зводиться до простої дії — введення облікових документів до відповідних папок документів:

 • Надходження ТМЦ;
 • Видаткова накладна (реалізація ТМЦ);
 • Внутрішнє переміщення;
 • Списання ТМЦ тощо.

Відтак програма за командою бухгалтера формує бухгалтерські проведення за шаб­лонами, закріпленими за кожною папкою. Створені бухгалтерські проведення система записує до журналу реєстрації проведень. На підставі цього журналу система за командою бухгалтера автоматично проводить розрахунок оборотів та сальдо за рахунками, розрахунок журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей тощо за будь-який вказаний період й у зазначеному розрізі. Ото й усе, облікова мета досягнута.

Якщо ж вас цікавить тільки складський облік — рух товарно-матеріальних цінностей без прив’язки до рахунків і без бухгалтерських проведень, достатньо буде виконання стандартних дій:

1) введення початкових залишків ТМЦ;

2) прибуткування ТМЦ (введення прибуткових накладних);

3) реалізація/списання ТМЦ (введення накладних на списання, реалізацію, внутрішні переміщення);

4) отримання вихідних документів.

Усе для свого обліку і нічого зайвого

Багатий функціонал системи дозволяє вирішувати будь-які завдання з обліку ТМЦ. Проте далеко не кожному підприємству потрібні всі можливості, закладені до стандартної конфігурації. Тому в системі «Облік ТМЦ» діє механізм побудови користувацького набору документів.

Усі первинні документи (а їх у стандартному постачанні кілька десятків) розкладені за системними папками, як мовиться, «на всі випадки життя». Щоб їх використовувати, вибираємо потрібні зі системного переліку та переносимо їх до користувацької папки (аналог теки Мои документы). Щоправда, за умовчанням є стандартний набір документів, відразу доступний для використання без попереднього відбору, але він придасться підприємству з нескладною системою обліку ТМЦ.

Процедура відбору проста. Перед початком роботи зі системою треба у меню Папки документов розділу Первичные документы вибрати ті документи, які використовуватимуться у подальшій роботі, та перетягнуть їх до користувацької папки.

Застосовуваний у системі механізм індивідуальних налаштувань дозволяє у деталях пристосувати відібрані документи під особливості діяльності підприємства. У кожній папці документів є можливість закріпити специфічні параметри, що дозволить максимально автоматизувати введення документа до системи. Для цього у вікні Параметры документа зазначаємо спосіб вибору номенклатури, облікової ціни чи тип прайс-листа або активуємо додаткові поля у документі для введення рядків коду номенклатури, штрих-коду, найменування й інші параметри.

Що різноманітніша діяльність підприємства, то більше має бути бухгалтерських операцій для правильного відображення у бухгалтерському обліку. Жодна конфігурація автоматизованої системи не зможе від початку врахувати всю специфіку обліку на підприємстві. Система «Облік ТМЦ» дозволяє гнучко реагувати навіть на появу нового виду діяльності підприємства.

Наприклад, у торговій діяльності вашого підприємства з’явився напрям «Реалізація комісійних товарів». Для автоматизації цього виду діяльності до програми зовсім не складно самостійно додати відповідну папку для відображення нової операції в обліку. Для цього у Списке документов (меню Первичные документы) знаходимо відповідну типову папку (наприклад Расходная накладная (реализация)(NK)), виділяємо її маркером та з контекстного меню вибираємо команду Добавить. У результаті з’явиться вікно Папки документов: добавление. Потім додамо назву операції. Щоб відкрити список операцій і вибору в ньому потрібної, натискаємо кнопку наприкінці поля № операции.

Оскільки операція нова, її в списку немає. Щоб створити її, запускаємо команду Добавить операцию з контекстного меню Добавить і заповнюємо шаблон. На цьому етапі достатньо ввести лише найменування операції. Зберігаємо шаблон та підтверджуємо вибір новоствореної операції клавішею Enter. Тепер рядок із назвою створеної нами операції з’явився у переліку операцій типової папки Расходная накладная (реализация) (NK).

Залишилося створити до папки Реализация комиссионных товаров необхідні проведення. Для цього з контекстного меню запускаємо команду Операции, щоб відкрити список операцій до типової папки у згорнутому вигляді. Відтак «розгортаємо» список (натиснути + на початку рядка з найменуванням папки), в якому знаходимо потрібну господарську операцію із закріпленими за нею проведеннями.

Ви можете не створювати заново проведення до операції — найпростіше скористатися для цього режимом Копирование. Досить знайти у складі інших операцій проведення, що містить відповідну кореспонденцію рахунків (або будь-яку іншу), і запустити команду Копировать із контекстного меню. У шаблоні, що відкрився, проведенню автоматично буде присвоєно номер створюваної господарської операції.

Номери рахунків за потреби можна змінити — відредагувати або вибрати з Плану рахунків (досить натиснути кнопку наприкінці поля). Залишиться зберегти проведення.

Облік у виробництві за рецептами

Ця система забезпечує широкі можливості в обліку готової продукції. Для цього призначена спеціальна папка документів — Готовая продукция. Облік у системі здійснюється за допомогою введення накладних прибуткування готової продукції з одночасним витрачанням (списанням) її складових компонентів до відповідних папок документів (готова продукція за рецептами1, готова продукція без рецептів).

Цей вид обліку, так само як інші у системі «Облік ТМЦ», здійснюється за допомогою готових папок документів. Бухгалтер лише зазначає обліковий період — і система відкриває доступний реєстр необхідних документів.

Облік створення готової продукції з одночасним списанням комплектуючих матеріалів здійснюється чотирма етапами.

1. Створюється номенклатура витратних матеріалів, необхідних для створення готової продукції, і номенклатура найменувань готової продукції (меню Справочники — Номенклатура).

2. Створюється рецепт (меню Справочники — Рецепты).

3. За допомогою прибуткових накладних оприбутковуються на склад витратні матеріали.

4. Оприбутковується готова продукція з одночасним списанням її комплектуючих матеріалів за допомогою накладних оприбуткування готової продукції.

Система містить набір звітів, які можна отримувати навіть після закінчення кожної робочої зміни, при цьому контролюючи списання сировини у виробництво.

1 Рецепт використовується для введення інформації про те, які складові компоненти (матеріали) будуть витрачатися і яка готова продукція — оприбутковуватися.

Що відрізняє систему «Облік ТМЦ» від аналогів:

 • облік однієї і тієї самої номенклатурної позиції за декількома цінами;
 • включення до однієї видаткової накладної товарів та матеріалів з формуванням відповідних проведень;
 • створення прайс-листів на будь-яку дату;
 • вибір облікової ціни при списанні облікової вартості ТМЦ у процесі реалізації за 6-а варіантами;
 • отримання рухів ТМЦ та залишків по складу з урахуванням виписаних рахунків-фактур за будь-який момент часу, в будь-якому розрізі і за будь-якої послідовності введення документів;
 • резервування товарів у процесі введення рахунків-фактур та накладних;
 • автоматичний облік у ціні накладних витрат на партію товару (початкова ціна відновлюється у будь-який момент);
 • формування кількох десятків накладних у сфері торгівлі, виробництва, надання послуг;
 • необмежена кількість записів у первинних документах (накладних, рахунках-фактурах тощо);
 • пошук проведень, зроблених за конкретною накладною та накладною, за якою ці проведення були зроблені;
 • формування відомості відповідності руху ТМЦ у кількісному та підсумковому виразі.
Наступна стаття:  На початок статті Управляємо фінансами Частковий перегляд статті (тільки початок)
Прикладні програми
За допомогою електронних таблиць EXCEL. Частина 1 Знайома багатьом фраза «Гроші повинні працювати» тепер активно втілюється у життя навіть на рівні пересічних громадян. Для підприємців це аксіома, що не потребує доказів. Одним грамотно розміщені кошти....

В рубриці: 


Як уникнути фінансових проблем у будівництві Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 11 (12.3.2012) :: Не «1С»-ОМ єдиним
За допомогою тандема «1С:Бухгалтерія для України» та кошторисного програмного комплексу АВК...

Звіт, що включає все Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 42 (17.10.2011) :: Не «1С»-ОМ єдиним
Модуль консолідації у системі управління «Парус-Підприємство»...

0.0094780000000001