Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : общий
   (по всем сайтам ДК)


Автоматически с Дт-Кт № 37 (15.9.2008)
Не «1С»-ОМ єдиним

Внимание! Архивная публикация 

 


Эта страница содержит давнюю архивную публикацию бухгалтерского еженедельника "Дебет-Кредит", которая в настоящее время, вполне возможно, утратила актуальность и может не соответствовать действующим нормам бухгалтерского и налогового учета.
Для работы с актуальными материалами журнала перейдите к ONLINE.dtkt.ua

либо выберите нужный вам раздел ДК-портала в верхней строке навигации.

Професійний податковий облік

У програмному комплексі «Інфо-бухгалтер»

Підприємства бувають різні — великі і малі. Відповідно і господарські завдання, що стоять перед ними, часом відрізняються кардинально. Для їх виконання розробники автоматизованих програм пропонують продукти від простих до суперскладних. Але серед них є програми, які можуть врахувати специфіку будь-якого конкретного користувача й ефективно розв’язувати найголовніші податкові проблеми.

Помітне місце серед них займає програма «Інфо-бухгалтер», призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку на малих та середніх підприємствах. Це свого роду бухгалтерський конструктор, що дозволяє для полегшення праці бухгалтера вбудовувати необхідні додатки, які автоматизують вирішення певних облікових завдань.

«Ядерні» можливості програми

Програма складається з 2-х основних частин: базового «ядра» (розробник «Інфо-бухгалтер», м. Москва) і комплекту додатків, що враховують особливості законодавства країни та специфіку обліку конкретного користувача. Додаток — це невелика прикладна програмка (наприклад «типова операція», «документи», «бланки»), що дозволяє значно спростити занесення операцій і проведень до журналу господарських операцій (ЖГО), водночас виконавши необхідні розрахунки.

З програмою «Інфо-бухгалтер» можна працювати і без додатка, використовуючи лише «ядро» програми. Але для цього доведеться створити План рахунків з необхідними субрахунками (для ведення аналітики) і вручну вводити господарські операції та бухгалтерські проведення до них (до речі, у цій програмі це дуже просто!). Виконавши таким чином рутинну роботу з первинними документами, бухгалтерові не буде складно підготувати на підставі введеної інформації різноманітні звіти з будь-яким ступенем деталізації. Усі вони вбудовані в «ядро» програми. Будь-який звіт легко налаштовується на потрібний вид. З одного внутрішнього звіту можна отримати інші. Якщо сума в елементі таблиці звіту викликає сумнів, можна відразу визначити, звідки вона взялася (буквально дійти до конкретного проведення, виправити його і тут же подивитися, як змінився після цього звіт). Програма дозволяє виводити інформацію не лише у табличній, а й у графічній формі (графіки та різні діаграми). При роботі з ЖГО можна тимчасово вимкнути деякі госпоперації та окремі проведення (вони не враховуватимуться у вбудованих звітах), а також застосувати потужний фільтр і поширити його дію і на вбудовані звіти або графіки.

Але все-таки далеко не кожен бухгалтер погодиться вводити проведення вручну — треба досконало знати методологію обліку, та й часу знадобиться багато на введення первинних документів, створення регламентованих звітів. Такі операції з успіхом автоматизуються додатками, які розробляють численні дилери програми. Для цього використовуються вбудовані у програму редактор і мова програмування, що дозволяють робити це швидко і на високому рівні. Недаремно «Інфо-бухгалтер» неодноразово визнавався переможцем та призером у конкурсах бухгалтерських програм-конструкторів.

Враховуючи розмаїття додатків до «Інфо-бухгалтера», для ілюстрації його можливостей розглянемо додатки, розроблені фірмою «Софтсервіс» (м. Харків), які охоплюють практично всі ділянки обліку. Рішення на основі програми «Інфо-бухгалтер», створені фірмою «Софтсервіс», можуть використовуватися підприємствами різних видів діяльності: виробництво, оптова, роздрібна та комісійна торгівля, громадське харчування, послуги, ВЕД, у т.ч. більшістю позабюджетних підприємств.

Можна все налаштувати, навіть видалити двійника

Програма лише тоді стає улюбленим інструментом бухгалтера, коли вона здатна гнучко підлаштовуватися під облікову специфіку підприємства. Є, звичайно, універсальні системи, які від самого початку все вміють. Але такі монстри дорого коштують. Для багатьох логічніше користуватися програмою, яку можна легко налаштувати «під себе». Саме такою системою є «Інфо-бухгалтер» від «Софтсервіс». У ній застосовуються кілька типів налаштувань:

  • глобальні налаштування до всієї програми;
  • загальні налаштування до якогось розділу;
  • загальні налаштування до документів певного типу (наприклад до всіх прибуткових накладних);
  • налаштування для конкретного документа.

Глобальні налаштування в основному задаються у реквізитах програми (наприклад порядок використання рахунків 8-го і 9-го класів, система оподаткування тощо). Інші налаштування дозволяють уточнити характер оподаткування й інші особливості операції, налаштувати виведення документів на друк, скористатися різноманітними сервісними можливостями програми.

Наприклад, для деяких документів є параметр налаштування Проверить наличие аналогов хозопераций? (мал. 1). Якщо вказати тут ДА, то при розрахунку документа програма спочатку перевірить, чи немає у ЖГО операцій-аналогів (збігається за трьома істотними ознаками: датою, номером документа і субрахунком контрагента) або схожих (відрізняється лише одна з трьох істотних ознак) на цей документ. Список аналогічних і схожих операцій виводиться на екран у вигляді спеціального звіту, і можна перевірити, чи не було допущено помилки (наприклад документ уже занесено до ЖГО, але неправильно введено субрахунок контрагента або дату).

Якщо варіант з розширеним пошуком аналогів операцій вимкнено, то у більшості документів програма відстежуватиме лише операції-двійники. При виявленні запропонує їх видалити (можна налаштувати автоматичне видалення і без запиту).

Є й інші сервісні можливості:

  • попереднє заповнення полів документів для прискорення роботи користувача;
  • облік податкових цін імпортних товарів при постоплатах, а також інших розбіжностей цін товарів у податковому та бухобліку;
  • аналіз рентабельності продажів;
  • розрахунок собівартості готової продукції, коефіцієнтів індексації і компенсації за затримку зарплати;
  • зведені звіти (наприклад взаєморозрахунки з партнерами одночасно на різних рахунках, порівняння даних у податковому та бухобліку).

Щоб не пропустити «першу подію»

Але основний головний біль бухгалтера пов’язаний все ж таки з податковим обліком. Від того, наскільки він налагоджений, залежатиме не лише самопочуття самого бухгалтера, а й фінансове здоров’я всього підприємства. Програма автоматично визначить «першу подію», одночасно з бухгалтерськими проведеннями підготує проведення для податкового обліку і внесе потрібні записи до реєстрів податкових накладних. Бухгалтер може довіритися у цьому програмі або навпаки, активно керувати всім процесом.

Наприклад, з метою визначення «першої події» платники податку на прибуток або ПДВ можуть ввести суму заборгованості вручну. Якщо вона не збігається зі сумою заборгованості, розрахованою програмою, то буде надано вибір: яку з них використовувати при розрахунку податкових наслідків. За потреби бухгалтер самостійно додаватиме і коригуватиме «податкові» проведення або записи у реєстрах ПН.

Описана технологія податкового обліку передбачає, що госпоперації обробляються суто у хронологічній послідовності — тоді програма правильно визначить «першу подію». Для перевірки, чи не порушено послідовність обробки операцій, у програмі є зведені звіти, що відображають відносини з контрагентами одночасно у бухгалтерському та податковому обліку. Якщо виявлено помилку, бухгалтерові достатньо вибрати в архіві потрібний документ і повторно його перерахувати. Суму першої події програма визначить заново, відповідно зміниться відображення операції у податковому обліку.

Важливо підкреслити, що при повторному перерахунку документа програма визначає заборгованість суто на момент здійснення конкретної операції, а не просто дати. Це актуально, якщо протягом одного дня було декілька операцій з контрагентом.

Повний порядок у податкових накладних

Організація обліку ПДВ в «Інфо-бухгалтері» спрямована на максимальне прискорення роботи, а також запобігання можливим помилкам, полегшення їх виявлення та виправлення. Для цього передбачено такі засоби:

1) записи до реєстрів виданих і отриманих податкових накладних програми заносяться автоматично при підготовці або обробці тих первинних документів, коли виникають податкові зобов’язання або податковий кредит з ПДВ. Тобто це наразі попередні, а не остаточні записи, заповнені вони так, як розрахувала програма, причому часто ще до реального виписування або отримання НН;

2) при виведенні реєстрів на друк або в електронний файл для податкової дотримується форма, яка точно відповідає вимогам ДПАУ. А в реальності порівняно зі стандартними формами реєстрів, затвердженими ДПАУ, електронні реєстри у програмі містять кілька додаткових інформаційних і службових полів, що є важливими для автоматичних розрахунків і полегшують роботу бухгалтера з реєстрами.

Наприклад, у рєєстрі виданих ПН є інформація про номер, дату і загальну суму первинного документа, до якого «прив’язана» ПН (платіжного доручення покупця, акта або видаткової накладної), посилання на підпорядкований документ (рахунок, видаткова накладна тощо), в якому міститься перелік товарів/послуг для ПН. Також відзначимо поле НН выписана, де спочатку записано НЕТ, і поле Номер НН, який відразу визначається програмою. При вклинюванні запису в реєстр заднім числом номери ПН автоматично зсуваються, але тільки для тих записів, для яких ПН ще не виписувалася.

Виписування НН здійснюється за допомогою одного з багатьох бланків у програмі, розроблених під різні ситуації. Зазвичай при роботі з такими бланками бухгалтерові достатньо вибрати з архіву первинний документ, до якого виписується ПН, і розрахувати податкову накладну. Якщо сума у ПН не збігатиметься із загальною сумою первинного (або підпорядкованого) документа, кількість у товарних позиціях ПН буде автоматично перераховано. У полі рєєстру НН выписана з’явиться позначка ДА. При спробі повторного виписування цієї самої ПН буде зроблено попередження. Перед виписуванням ПН користувач може, за потреби, відкоригувати записи у реєстрі, у т.ч. видалити їх або додати нові.

Приблизно такий самий підхід реалізовано і при заповненні реєстру отриманих ПН. Записи у ньому формуються при обробці господарської операції, коли виникає право на податковий кредит. У цьому реєстрі теж передбачено додаткові інформаційні поля. Причому поле Номер НН спочатку, як правило, ще не заповнено. Це означає, що ця ПН ще не отримана. Такий попередній запис у формуванні звітності з ПДВ наразі враховуватися не буде. Після отримання ПН від постачальника бухгалтерові достатньо лише ввести її номер до реєстру, і вона тепер враховуватиметься при підготовці звітності. За потреби можна підправити дату отримання ПН або внести інші виправлення до запису реєстру. Щоб полегшити контроль за своєчасним отриманням та «оприбуткуванням» ПН, у програмі передбачено три варіанти виведення на друк цього реєстру в заданому інтервалі дат: Только полученные НН, Только неполученные НН, Полученные и неполученные НН.

Підкреслимо, що наявність допоміжного поля для дати первинного документа (як правило, це дата, коли постачальник повинен був виписати ПН) дозволила розробникам без проблем і своєчасно підготувати нову форму у звітності, що раптово з’явилася навесні цього року, — Додаток 5 до Декларації з ПДВ.

У програмі допускається і традиційний підхід — занесення записів до Реєстру безпосередньо під час виписування або отримання ПН. Цей варіант більш трудомісткий для бухгалтера і тому розглядається розробниками як резервний. Щоправда, деякі сервісні можливості реалізовано і тут. Так, у документі «Занесение записи в реестр полученных НН вручную» є перевірки порівнянності сум, що записуються у різних колонках Реєстру, передбачено чимало інших перевірок та автоматичних коригувань.

Якщо сума ПДВ не дорівнює нулю, а постачальник у «Справочнике контрагентов» значиться як неплатник ПДВ, то програма запропонує обнулити суму ПДВ. Проте можна відмовитися від цього, якщо на момент виписування ПН контрагент був платником ПДВ.

За умовчанням передбачається, що товари (послуги) придбано для діяльності, що обкладається ПДВ. Тому здебільшого достатньо введення лише однієї з сум — загальної суми за ПН, або загальної суми ПДВ, або однієї з колонок реєстру. Решту програма розрахує автоматично. Але якщо запис робиться на підставі чека, коли ПН не передбачено, то бувають ситуації, що загальна сума ПДВ не дорівнює 1/6 загальної суми за ПН і не дорівнює нулю (наприклад, в одному чеку може бути оплата за товари, що обкладаються і не обкладаються ПДВ). Тоді доведеться заповнити графи бланка докладніше (мал. 2).

Новий додаток — нові можливості

У податковій звітності з ПДВ викликає зацікавлення новий додаток — «Розшифровки податкових зобов’язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів». Якщо з реєстрами все гаразд, то отримати звіт буде просто. У верхній частині відповідного бланка слід вибрати код своєї податкової з довідника, поставити ДА у вікні Формировать электронный файл? і зазначити період, за який формувати звіт, а також варіант розрахунку: По Реєстрам.

У додатку є графи, які треба заповнювати вручну (поряд стоїть позначка Вводите Вы!). Вони стосуються продажу і купівель основних фондів (заповнюють ті, хто мав такі операції) або продажу товарів через посередників (комісіонерів). При розрахунку бланка ці поля не обнуляються, тож перед новим розрахунком слід очистити їх або ввести нові потрібні суми вручну.

Для полегшення перевірки над таблицею розділу 1 є спеціальне вікно для перегляду податкових зобов’язань у розрізі контрагентів. Вибравши конкретного покупця, можна переглянути і відредагувати записи у реєстрі для нього. У розділі 2 (податковий кредит) у бланку є 3 спеціальні вікна для переглядання реєстру отриманих ПН за період.

Якщо виникла потреба відредагувати звіт щодо Додатка 5, то методично правильним буде спочатку відредагувати реєстри як необхідно, а вже потім на їхній основі знову розрахувати Додаток 5 за допомогою програмного бланка. Відредагувати цей звіт можна і з програми «Податкова звітність» (OPZ), що безкоштовно надається податковою інспекцією, після того як файл звіту, будучи сформований в «Інфо-бухгалтері», передано в OPZ.

Проте на прохання користувачів передбачено можливість редагувати звіт безпосередньо і в «Інфо-бухгалтері». Для цього у бланку є варіант розрахунку за відредагованою базою Додатка 5 (у верхній частині документа є вікно для вибору варіанта розрахунку). Точніше, навіть не за однією, а за трьома незалежними базами (адже Додаток 5 має три, так би мовити, гумові таблиці, кількість рядків в яких заздалегідь не відома). Після первинного розрахунку («за реєстрами») отримані результати не лише виводяться у форму для друкування й у файл для податкової, а й записуються у ці три бази. Над таблицею розділу 1 («Податкові зобов’язання») є спеціальне вікно для редагування бази ПЗ, а над таблицею розділу 2 («Податковий кредит») — ще два вікна: для редагування баз придбань з ПК і без ПК відповідно.

Розрахувавши Додаток 5 «за реєстрами», бухгалтер перед друкуванням переглядає отриманий звіт. Якщо виникла потреба відкоригувати його, але у цей момент це важко або небажано робити шляхом внесення виправлень до реєстрів, можна внести необхідні правки прямо до баз Додатка 5 через вищезгадані 3 вікна. Потім перерахувати документ, вибравши варіант розрахунку «за відредагованою базою додатка».

Нюанс: «довідкові» рядки Додатка 5 (за ОФ і посередницькими операціями) до баз не потрапляють — їх треба заповнювати лише вручну перед остаточним розрахунком бланка.

Як показала практика, одна з поширених причин необхідності коригування — помилки округлення. Нині, судячи з останньої версії програми OPZ 1.15, вже всі «проміжні» поля допускається заповнювати з точністю до копійок, тож проблему округлення частково вирішено. Але не остаточно — адже програма OPZ, як і раніше, контролює, щоб за кожним рядком додатка 5 сума ПДВ становила точно 1/5 від суми без ПДВ.

Електронна звітність: від підготовки до розшифрування

Для роботи з електронними файлами звітності, призначеними для надсилання до податкової інспекції, програма має спеціальні службові бланки у розділі «Отчетность в ГНА». У бланку «ХХХ Подготовка электронной отчетности к отправке» можна вибрати звіти для надсилання (мал. 3), вказати шлях до дискети а: або до будь-якого каталогу, і тоді після розрахунку файли до вибраних звітів будуть скопійовані на дискету або у потрібний каталог.

Якщо у вас встановлено програму «Податкова звітність», рекомендується задати директорію виведення ту саму, що ви вказали у програмі. В останній ви зможете провести «камеральну перевірку» звітів, таку саму, як це робитиметься у податковій інспекції. Тут же підготуєте нові звіти, які не були зроблені у програмі «Інфо-бухгалтер» (у ній формуються в основному лише ті електронні звіти, що автоматично заповнюються на підставі проведень у ЖГО або за реєстрами податкових накладних), а також роздрукувати їх.

Бланк «ХХХ Реестр xml-файлов» дозволяє вивести на друк реєстр xml-файлів у зазначеному каталозі. Це може бути диск а:, якщо Ви несете звітність на дискеті, або будь-який інший каталог на комп’ютері. У реєстрі виводиться не лише ім’я файла документа, яке складно «розшифрувати» бухгалтерові, а й повне найменування звітного документа, за який звітний період, дата подання. Бухгалтер переконається, що у каталозі є всі необхідні файли і немає зайвих.Следующая статья:  В начало статьи Комп’ютер з попередньо встановленою «1С» Фрагмент статьи (только начало)
Твої електронні обладунки
На практиці реалізувати принцип «купити і забути» — мрія будь-якого споживача, який хоче позбавити себе проблем, пов’язаних з експлуатацією придбаного товару, в т.ч. і комп’ютера з програмним забезпеченням. Для бухгалтера найскладнішою є проблема вибору,....

В рубрике: 


Як уникнути фінансових проблем у будівництві Фрагмент статьи (только начало)
№ 11 (12.3.2012) :: Не «1С»-ОМ єдиним
За допомогою тандема «1С:Бухгалтерія для України» та кошторисного програмного комплексу АВК...

Звіт, що включає все Фрагмент статьи (только начало)
№ 42 (17.10.2011) :: Не «1С»-ОМ єдиним
Модуль консолідації у системі управління «Парус-Підприємство»...

0.00756