(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Запитання і відповіді № 45 (10.11.2008)
Ви запитали редакцію

Податок на прибуток — Основні фонди

Неправильне нарахування амортизації можна виправити через подання уточнюючого розрахунку

При введенні в експлуатацію основні фонди (автогрейдери, бульдозери, котки) були віднесені до групи 2 і амортизувалися за відповідними ставками. За цей період було проведено перевірку, яка не виявила порушень. Але згідно з Класифікатором основних засобів ця техніка належить до групи 3 ОФ. Як правильно відобразити виправлення самостійно виявленої помилки? Чи коригувати ВВ за перевірений період?

Відповідно до пп. 8.2.2 Закону про прибуток, основні фонди розподіляються на групи:

«Група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі;

група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4;

група 4 — електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп’ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів)».

Для визначення належності об’єкта ОФ до певної групи треба скористатися класифікатором ДК013-971, який, щоправда, не приведений у відповідність до змін, внесених до пп. 8.2.2 Закону про прибуток2. Справді, цей класифікатор відносить техніку, що використовується у будівництві, до коду КОФ 300000 «Інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 та 2, включаючи сільськогосподарські машини та знаряддя, робочу і продуктивну худобу, багаторічні насадження». Зокрема, до коду КОФ 310400 «Машини для гірничодобувної промисловості та будівництва» або коду 340000 «Інші основні фонди, ніде не класифіковані», тобто до групи 3 ОФ. У цьому випадку автогрейдери, бульдозери, котки слід відносити до групи 3 ОФ за кодом КОФ 340000.

А пп. 8.6.1 Закону про прибуток встановлює норми амортизації3, зокрема для групи 2 ОФ — 10%, а для групи 3 ОФ — 6%.

Отже, якщо у податковому обліку вказані одиниці будівельної техніки були неправомірно віднесені до групи 2 ОФ і амортизація нараховувалась у розмірі 10%, а не 6%, то про цей факт слід вказати у наказі по підприємству і виправити помилку з огляду на вимоги ст. 15 Закону №2181 щодо строків позовної давності. Тобто «не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації», незалежно від того, чи потрапив такий період, в якому було здійснено помилку, до перевіреного, чи ні. Адже невиправлена помилка вже призвела до завищення суми амортизації у минулих звітних періодах, і в майбутньому також призведе до подальшого заниження об’єкта оподаткування. Тому вважаємо, що незалежно від того, чи було проведено документальну перевірку, чи ні, помилки у визначенні амортизації слід виправити. На нашу думку, найкраще це зробити шляхом подання: уточнюючих розрахунків з податку на прибуток за ті періоди, в яких виявлено помилки.

Приклад Для використання в будівельних роботах ПП «Будівельник» у IV кварталі 2007 р. придбало і ввело в експлуатацію два нові4 котки на загальну суму 240000 грн (з ПДВ), які помилково були віднесені до групи 2 ОФ. У І кварталі 2008 р. було нараховано амортизацію в сумі 200000 х 10% = 20000 грн, у ІІ кварталі — (200000 - 20000) х 10% = 18000 грн. У декларації з податку на прибуток за півріччя до рядка 07 було включено амортизацію в сумі 20000 + 18000 = 38000 грн. У серпні помилку було виявлено, котки віднесено до групи 3 ОФ і здійснено коригування амортизації:

— за І квартал має бути нараховано амортизацію в сумі 200000 х 6% = 12000 грн. Різниця становить 20000 - 12000 = 8000 грн;

— за ІІ квартал амортизація має становити (200000 - 12000) х 6% = 11280 грн. Зайво нарахована амортизація становить 18000 - 11280 = 6720 грн.

Виправлено помилки шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні податкові періоди 2008 року:

— за І квартал у рядку 3 амортизацію зменшено на суму 8000 грн і нараховано штраф (рядок 8) у сумі 8000 х 5% = 400 грн (якщо ця помилка призвела до недоплати до бюджету);

— за півріччя в рядку 3 вказано зі знаком «мінус» суму 6720 і в рядку 8 — штраф у розмірі 6720 х 5% = 336 грн (якщо ця помилка призвела до недоплати до бюджету).

1 Класифікатор ДК013-97 — Державний класифікатор України «Класифікація основних фондів ДК 013-97», затверджений наказом Держстандарту від 19.08.97 р. №507. Чинний з 01.01.98 р.

2 Законом України від 24.12.2002 р. №349-IV (у редакції Закону України від 25.03.2005 р. №2505-IV) до цього підпункту Закону про прибуток було внесено зміни, якими встановлено чотири групи ОФ.

3 У відсотках до балансової вартості кожної із груп ОФ на початок звітного періоду на податковий квартал.

4 Див. також лист ДПАУ від 12.04.2006 р. №4104/6/15-0316.

Наталія Куцміда, «Дебет-Кредит»


Виділяти із залишкової вартості будівлі ПК, який був включений до первісної вартості й амортизувався, не можна

Наше підприємство спорудило будівлю у ІV кварталі 2007 р. для ведення пільгованої діяльності за пп. 5.1.2 Закону про ПДВ (видавнича діяльність) і використовувало її за призначенням. При ліквідації підприємства у ІІІ кварталі 2008 р. будівлю було продано за залишковою вартістю. Яку балансову (залишкову) вартість треба враховувати у податковому обліку — на початок кварталу чи на дату продажу? Чи маємо ми право виділити ПК з ПДВ із залишкової вартості будівлі (податкові накладні періоду будівництва збереглися), якщо при введенні в експлуатацію будівлі ПДВ не відшкодовувався, а був включений до первісної вартості й амортизувався?

Відповідно до пп. 8.3.2 Закону про прибуток, балансова вартість (БВ) групи основних фондів (окремого об’єкта групи 1 ОФ) на початок розрахункового кварталу визначається за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), де:

Б(а) — БВ групи (або окремого об’єкта групи 1 ОФ) на початок розрахункового кварталу;

Б(а-1) — БВ групи (окремого об’єкта групи 1 ОФ) на початок попереднього кварталу;

П(а-1) — витрати на придбання, капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення ОФ протягом попереднього кварталу;

В(а-1) — сума виведених з експлуатації ОФ (або окремого об’єкта групи 1) протягом попереднього кварталу;

А(а-1) — амортизаційні відрахування, нараховані у попередньому кварталі.

Підпунктом 8.6.1 Закону про прибуток для групи 1 ОФ встановлено норму амортизації у розмірі 2% (з розрахунку на податковий квартал), і придбані після 01.01.2004 р. об’єкти групи 1 амортизуються саме за такою нормою5.

За пп. 8.4.3 Закону про прибуток при виведенні з експлуатації окремого об’єкта ОФ групи 1 у зв’язку з його продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму БВ такого об’єкта. Сума перевищення виручки від продажу цього об’єкта над його БВ включається до ВД, а сума перевищення БВ над виручкою від такого продажу — до ВВ. Визначення БВ будівлі на дату продажу (з урахуванням усіх поліпшень об’єкта), на нашу думку, є найоптимальнішим варіантом — адже до кінця кварталу ще можливо здійснити поліпшення у групі ОФ, тож у момент продажу (виведення з експлуатації з метою продажу) ще не можна визначити БВ групи 1 на кінець кварталу. А на початок кварталу БВ об’єкта не включає всіх поліпшень, які можливі до дати його продажу.

Таким чином, на наш погляд, у податковому обліку розрахункового кварталу, в якому будівлю (об’єкт групи 1) було продано, бере участь БВ цього об’єкта на момент продажу. І чимало бухгалтерів-практиків можуть погодитися з таким варіантом. Хоча у багатьох фахівців є свої точки зору. Справді, Закон про прибуток дозволяє нараховувати амортизацію на об’єкт у кварталі його продажу. Тож логічним, з одного боку, є облік результатів продажу за БВ на кінець кварталу, але на дату продажу визначити доходи не видається можливим. ДПАУ у своїх роз’ясненнях вважає, що з метою уникнення подвоєння в обліку витрат (один раз — нарахуванням амортизації у кварталі продажу; другий раз — БВ об’єкта на початок кварталу) БВ має визначатися на кінець кварталу6. Але з другого — при врахуванні БВ на початок кварталу поліпшення, що здійснюються з об’єктом до моменту його продажу, випадають з обліку.

Якщо об’єкт ОФ використовується у видавничій діяльності, звільненій від оподаткування за пп. 5.1.2 Закону про ПДВ, то сума ПДВ, сплачена постачальникам під час придбання, до податкового кредиту не включається, а відноситься до БВ такого об’єкта за пп. 7.4.2 Закону про ПДВ. Тому підприємство може:

1) або включити суму ПДВ, сплачену постачальникам під час придбання, до БВ об’єкта відповідної групи ОФ, амортизувати її за загальними правилами, а надалі, під час продажу об’єкта, включити до оподаткування саме цю БВ;

2) або (якщо у момент введення в експлуатацію планується використовувати об’єкт у пільгованих операціях, а через деякий час продати його) не включати суму сплаченого ПДВ до БВ об’єкта (відобразивши проведенням Д-т 644 К-т 631), а під час реалізації включити до ПК ту частку вхідного ПДВ, яка припадає на незамортизовану частину цього об’єкта ОФ.

Як правило, підприємство, придбаваючи (споруджуючи) ОФ, планує використовувати їх у своїй господарській діяльності, у т. ч. в операціях, звільнених від обкладення ПДВ. Тож доцільно включати сплачену постачальникам суму ПДВ до БВ об’єкта ОФ, щоб збільшувати суму нарахованої амортизації і, відповідно, зменшувати оподатковуваний дохід у кожному податковому періоді. І якщо це вже зроблено, тоді скористатися правом на ПК під час продажу цього об’єкта ОФ підприємство не зможе. Таким чином, у наведеному випадку, навіть за наявності податкової накладної, підприємство не має права виділяти податковий кредит із залишкової вартості будівлі.7

Приклад ПП «Фенікс» придбало у ІV кварталі 2007 року будівлю вартістю 240000 грн (у т. ч. ПДВ — 40000 грн) для використання в діяльності, звільненій від обкладення ПДВ (за пп. 5.1.2 Закону про ПДВ). Суму вхідного ПДВ було включено до БВ будівлі. Протягом 6 місяців підприємство використовувало будівлю за призначенням, а в липні 2008 року продало її за 300000 грн (у т. ч. ПДВ — 50000 грн). Протягом 6 місяців 2008 року було нараховано амортизацію у сумі 9504 грн виходячи з первісної вартості 240000 грн. Таким чином: І квартал 2008 року — 4800 грн = 240000 х 2%, ІІ квартал — 4704 грн = (240000 - 4800) х 2%. Отже, БВ будівлі на початок ІІІ кварталу становить 230496 грн = 240000 - 9504. Бухгалтерський та податковий облік відображено у таблиці.

Таблиця

Бухгалтерський та податковий облік придбання об’єкта ОФ для використання в господарській діяльності та наступного продажу ОФ на ПП «Фенікс»

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
БВ гр.1
1.
Придбано будівлю (сума ПДВ, сплачена постачальникам, відноситься до БВ) і введено в експлуатацію
152

103
631

152
240000,00

240000,00
-

-
-

-
+240000,00

-
2.
Нараховано амортизацію за I та II квартал 2008 р.
23
131
9504,00*
-
-
-9504,00
3.
Для здійснення продажу будівлю переведено до складу НА, утримуваних для продажу за залишковою вартістю
131

286**
103

103
9504,00

230496,00
-

-
-

-
-

-
4.
Підписано акт приймання-передачі будівлі (продаж за залишковою вартістю)
377
712**
300000,00
19504,00
-
Пп. 8.4.3 Закону про прибуток
5.
Нараховано ПЗ з ПДВ
712
641/ПДВ
50000,00
-
-
-
6.
Списано собівартість будівлі на витрати
943
286
230496,00
-
-
-
7.
Визначення фінансового результату            
  відображено дохід (300000 - 50000 = 250000)
712
793
250000,00
-
-
-
  списано собівартість проданої будівлі
793
943
230496,00
-
-
-
* Умовно приймаємо, що у бухобліку застосовувався «податковий» метод нарахування амортизації, тож суми амортизації, нарахованої за період експлуатації, у податковому та бухгалтерському обліку однакові. Нарахована зменшує об’єкт оподаткування (рядок 07 декларації + додаток К1/1);

** Наказом Мінфіну від 05.03.2008 р. №353 для обліку необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, запроваджено субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» згідно з П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Крім того, наказом Мінфіну від 31.03.2008 р. №498 внесено зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку ОФ, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. №561. На думку автора, кореспонденція рахунків, застосована у таблиці, може бути використана для бухгалтерського обліку при продажу ОФ.

Можна також рекомендувати підприємству переглянути виробниче призначення, і якщо це вигідніше - сторнувати нарахований знос та визнати ПК.

5 Нагадаємо, що чинні норми амортизації з 01.01.2004 р. було викладено у редакції Закону від 24.12.2002 р. №349-IV. Тому ОФ групи 1, придбані до цієї дати або придбані після 01.01.2004 р., що були у вжитку, амортизуються за «старою» нормою 1,25% на квартал.

6 «Вісник податкової служби» №40/2007.

7 Хоча можна також зменшити амортизацію на суму вхідного ПДВ за кожен відповідний податковий період шляхом подання уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток і сплатити недоїмку плюс 5% штрафу за кожним уточненим розрахунком.

Наталія Куцміда, «Дебет-Кредит»


При знесенні виробничих ОЗ нараховувати ПДВ не потрібно

ТзОВ має на балансі виробничі споруди (колишній завод). Протягом двох років ці приміщення здавалися в оперативну оренду. Тепер прийнято рішення про знесення будівель і будівництво торговельного комплексу. Як відобразити такі операції у податковому та бухгалтерському обліку?

Насамперед прийняте рішення про знесення будівель і будівництво торговельного комплексу слід зафіксувати у наказі (розпорядженні) по підприємству. Також потрібно отримати дозволи на проектування та будівництво торговельного комплексу і на демонтаж старих споруд. Підприємство повинне самостійно розробити (або доручити сторонній організації) і затвердити у встановленому порядку проект виконання робіт з демонтажу старих будівель. Не слід забувати і про цільове призначення земельної ділянки, де розміщені будівлі, які планується демонтувати. Залишиться воно таким самим чи має змінитися? Це питання треба узгодити. Такими будуть організаційні проблеми щодо демонтажу.

У бухобліку з огляду на березневі зміни, внесені Мінфіном8 до п. 8 П(С)БО 7, слід створити «... забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов’язання, яке відповідно до законодавства виникає у підприємства щодо демонтажу, переміщення цього об’єкта та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема, на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель)». Сума цього забезпечення не визнається витратами, а збільшує первісну вартість наших виробничих споруд (див. п. 13 П(С)БО 11). Для такого забезпечення передбачено субрахунок 478 «Забезпечення відновлення земельних ділянок» з аналітикою за видами, напрямами формування і використання забезпечень. Причому за кредитом цього субрахунка ведеться облік створення за обґрунтованим розрахунком забезпечення, а за дебетом відображається використання створеного забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів, рекультивації порушених земель. Після завершення робіт з демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання, залишок (недостатність) забезпечення на відновлення земельних ділянок визнається іншим операційним доходом (іншими операційними витратами) — п. 18 П(С)БО 11.

Підготовка території під будівництво включає кошти на роботи і витрати, пов’язані з відведенням та освоєнням території, що забудовується. До цих робіт і витрат належить, зокрема, і компенсація вартості будівель і насаджень, що зносяться і знищуються (пп. 2.8.7.4 Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)9. При визначенні кошторисної вартості будівництва до будівельних робіт належать, у т. ч. і «роботи з підготовки території будівництва: вирубка лісу і чагарнику, корчування пнів, планування території, намивання грунту та інші роботи зі створення рельєфу, знесення будівель тощо...» (пп. 3.1.3 ДБН Д.1.1-1-2000).

Як бачимо, і вартість об’єкта, що зноситься, і витрати на його демонтаж входять до собівартості будівництва торговельного комплексу. Звертаємо увагу, що під час демонтажу старих будівель можуть утворюватися так звані зворотні відходи, тобто матеріали, придатні для подальшого використання. Суми (зворотні), що враховують реалізацію таких матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель і споруд, у розмірі, що визначається за розрахунком, зазначаються у підсумку зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. У бухобліку їх оприбутковують за чистою вартістю реалізації. При подальшій реалізації цих матеріалів (запасів) треба відобразити ВД та ПЗ з ПДВ. Після ліквідації старих будівель знос (амортизація) в обох обліках перестає нараховуватися.

ПЗ з ПДВ на залишкову вартість ліквідованого об’єкта нараховувати не треба, бо належним чином оформляється документ про знищення, який свідчить про те, що такий об’єкт не може надалі використовуватися за своїм первісним призначенням10.

Подальший облік витрат у податковому обліку залежить від призначення об’єкта, який планується будувати: чи на продаж, чи для власних потреб. У першому випадку всі витрати, пов’язані з отриманням дозволів, погоджень, розробкою проектної документації, вартість робіт від генпідрядника тощо включаються до собівартості будівництва, тобто акумулюються на рахунку 23 з аналітикою за об’єктом.11 Такі витрати підлягають перерахунку за п. 5.9 Закону про прибуток як витрати на незавершене будівництво — матеріальна складова незавершеного виробництва12. При будівництві для власних потреб всі аналогічні витрати акумулюємо на рахунку 15113. Після завершення будівництва, коли об’єкт буде введено в експлуатацію, понесені витрати амортизуються і в податковому, і в бухгалтерському обліку.

Приклад Первісна вартість будівель заводу становить 1300000 грн. Знос, нарахований у бухобліку, — 850000. У податковому обліку об’єкт належить до групи 1. Залишкова (балансова) вартість — 350000. Розрахунково витрати на демонтаж становлять 100000. Підписано акт з демонтажу, який виконала стороння організація, на суму 150000 грн, у т. ч. ПДВ — 25000. Сума зворотних матеріалів — 20000. Бухгалтерський та податковий облік цих операцій подано у таблиці.

Таблиця

Облік операцій по демонтажу споруд

№ з/п
Назва операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
1.
Збільшено первісну вартість об’єкта на суму забезпечення щодо витрат на демонтаж
103
478
100 000
-
-
2.
Підписано акт про проведення робіт з демонтажу
478
63
125000
-
-
3.
Суму ПДВ включено до ПК
641
63
25000
-
-
4.
Проведено оплату виконавцю робіт з демонтажу
63
311
150000
-
-
5.
Відображено вартість запасів, отриманих при ліквідації
20,22
103
20000
-
-
6.
Вартість будівлі відображено у витратах на майбутнє будівництво
151
103
530000
-
-
7.
Ліквідація будівлі
131
103
850000
-
-
8.
Визнано іншими операційними витратами недостатність створеного забезпечення на демонтаж старої будівлі
949
478
25000
-
-

8 Наказ Мінфіну від 05.03.2008 р. №353.

9 Затверджені наказом Держбуду від 27.08.2000 р. №174.

10 Це може бути Акт списання основних засобів типової форми №ОЗ-3, затвердженої наказом Мінстату від 29.12.95 р. №352.

11 На думку автора, у цьому разі залишкова вартість об’єкта відноситься на ВВ (пп. 8.4.10 Закону про прибуток). Тобто у майбутньому.

12 Див. лист ДПАУ від 01.11.2006 р. №5696/Г/15-0314 («Школа бухгалтера» №16/2007).

13 І залишкова вартість цього об’єкта у податковому обліку прирівнюється до нуля (пп. 8.4.5 Закону про прибуток).

Галина БЕДНАРЧУК, «Дебет-Кредит»


Дорожні знаки вартістю понад 1000 грн належать до ОФ групи 3

Наше підприємство (виставковий центр) займається виставковою діяльністю. На етапі відкриття було придбано дорожні знаки. Як вести облік таких знаків? Чи має право підприємство віднести їх вартість до ВВ? Чи будуть такі об’єкти основними фондами з правом нараховувати на них амортизацію, якщо їх вартість більше 1000 грн за одиницю?

Дорожні знаки належать до засобів регулювання дорожнього руху (п. 8.1 ПДР) і розподіляються на групи (п. 8.4 ПДР), серед яких є інформаційно-вказівні знаки (п. 8.4 «г» ПДР), що «запроваджують або скасовують певний режим руху, а також інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів, різних об’єктів, територій, де діють спеціальні правила», і таблички до дорожніх знаків (п. 8.4 «е» ПДР), що «уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони встановлені».

Вичерпний перелік цих дорожніх знаків наведений у пунктах 33.5 та 33.7 ПДР. Якщо підприємство придбало і встановило саме такий дорожній знак, то потрібно пам’ятати, що це питання слід погодити з Державтоінспекцією (п. 32 ПДР).

Стосовно віднесення дорожнього знака до основних фондів, то оскільки дорожні знаки за своєю характеристикою не можуть бути включені до груп 1, 2, або 4 основних фондів, їх потрібно віднести до групи 3 згідно з пп. 8.2.2 Закону про прибуток.

Якщо ж витрати на придбання дорожнього знака не перевищують 1000 грн, вони включаються до складу валових витрат у загальному порядку й обліковуються за п. 5.9 Закону про прибуток.

Марина Тарасова, «Дебет-Кредит»


Вибулий об’єкт ОЗ списується з балансу

Підприємство вирішило обновити працівникам монітори. Нові монітори придбали, а старі продали. Як відобразити продаж старих моніторів в обліку?

У бухобліку згідно з п. 33 П(С)БО 7 вибулий внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом об’єкт основних засобів списується з балансу (вилучається з активів).

Фінансовий результат від вибуття об’єктів ОЗ визначається вирахуванням з доходу від вибуття ОЗ їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям ОЗ (п. 34 П(С)БО 7).

Факт вибуття об’єкта ОЗ оформляється «Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (ф. №О3-1). На підставі акта ставиться відповідна оцінка про вибуття об’єкта в «Інвентарній картці обліку основних засобів» (ф. №ОЗ-6). Регістри аналітичного обліку вибулих об’єктів додаються до документів, якими оформлені факти вибуття. Продавець виписує видаткову накладну на продаж ОЗ та видає необхідну документацію щодо ОЗ (технічні паспорти і т. п.). Покупець повинен надати довіреність для отримання ОЗ.

У таблиці наведена типова кореспонденція рахунків при відображенні операцій продажу основних засобів у бухобліку.

Таблиця

Відображення операцій з вибуття ОЗ у бухобліку

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Д-т
К-т
1.
Відображено продаж об’єкта ОЗ (передаються основні засоби за видатковою накладною на підставі довіреності, отриманої від покупця)
377
712
2.
Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ
712
641
3.
Списано суму зносу ОЗ
131
106
4.
Списано залишкову вартість об’єкта ОЗ
286

943
106

286
5.
Отримано оплату за об’єкт ОЗ
311
377
6.
Списано на фінансовий результат собівартість (залишкову вартість) об’єкта ОЗ
791
943
7.
Списано на фінансовий результат дохід від продажу об’єкта ОЗ
712
791

У податковому обліку з ПДВ операції з продажу основних фондів обкладаються ПДВ за загальними правилами (пп. 3.1.1 Закону про ПДВ).

У податковому обліку з податку на прибуток продаж ОФ проводиться відповідно до вимог пп. 8.4.4 Закону про прибуток: у разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв’язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких ОФ (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості ОФ дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до ВД платника податку відповідного періоду.

Отже, у наведеному випадку внаслідок продажу старих моніторів:

1) у бухгалтерському обліку фінансовий результат (доходи або витрати) визначається відповідно до п. 34 П(С)БО 7 «Основні засоби»;

2) у податковому обліку ВД виникають лише у випадку, якщо сума продажу старих моніторів перевищить вартість групи 2 (до якої увійшли монітори, придбані до 01.01.2004 р.) або групи 4 ОФ (до якої ввійшли монітори, придбані після 01.01.2004 р.);

3) якщо сума продажу не перевищує вартості цих груп, то вона лише зменшує балансову вартість відповідних груп ОФ, і валові доходи з метою податкового обліку не виникають.

Мар’яна КОНДЗЕЛКА, «Дебет-Кредит»


При аварії автомобіля отримане страхове відшкодування зменшує балансову вартість групи 2 ОФ

При аварії автомобіля іноземному представництву виплачено страхову компенсацію. Чи є податок на прибуток? Автомобіль майже не має балансової вартості.

Вважатимемо, що представництво зареєстроване платником податку на прибуток. У цьому разі відповідно до п. 13.8 Закону про прибуток «суми прибутків нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються у загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який здійснює свою діяльність незалежно від такого нерезидента». Як бачимо, діяльність представництва оподатковується у звичайному порядку. Оскільки питання стосується оподаткування страхового відшкодування основного фонду (автомобіля), то до уваги треба брати спеціальні норми Закону про прибуток, а саме: пп. 8.4.8 та 8.4.9. У момент отримання страхового відшкодування від страхової організації чи винної особи платник податку має зменшити балансову вартість групи на суму компенсації — за умовами прикладу — групи 2 ОФ. А в момент, коли стався страховий випадок (аварія, ДТП), балансова вартість групи не змінюється. Як бачимо, у податковому обліку має значення вартість групи, а не самого об’єкта з тієї причини, що облік у 2, 3, 4 групах ведеться не пооб’єктний, а сукупний. Що робити у випадку, коли загальна вартість другої групи менша за отримане відшкодування? На нашу думку, вартість групи прирівнюється до нуля — і все. А різницю між вартістю групи та страховим відшкодуванням включати до валових доходів немає підстав. Є ще загальна норма Закону про прибуток, а саме: пп. 5.4.6, де зазначено, що «...застраховані збитки, понесені таким платником податку, відносяться до його валових витрат у податковий період їх понесення, а суми страхового відшкодування таких збитків включаються до валових доходів такого платника податку у податковий період їх отримання». Але це загальна норма, а оскільки ми маємо справу з основними фондами, то треба керуватися спеціальними пп. 8.4.8 та 8.4.9 Закону про прибуток, що відповідають за оподаткування цих операцій.

Галина БЕДНАРЧУК, «Дебет-Кредит»


При ліквідації ОФ сторнувати ПК не потрібно

Чи потрібно сторнувати податковий кредит з ПДВ при ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку за відсутності документів про ліквідацію, якщо підприємство нарахувало податкове зобов’язання з ПДВ на залишкову вартість об’єктів групи 2, 3, 4? Залишкову вартість об’єктів підприємство визначило за даними бухгалтерського обліку.

Відповідно до п. 4.9 Закону про ПДВ, якщо основні виробничі фонди або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, то така ліквідація розглядається з метою оподаткування як поставка таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки, а для основних фондів групи 1 — за звичайними цінами, але не меншими від їх балансової вартості.

Тож сперечатися стосовно ціни можливо лише у разі, якщо йдеться про основні фонди групи 1. А от базою обкладення ПДВ при ліквідації основних фондів груп 2, 3, 4 є звичайна ціна, яка визначається відповідно до п. 1.20 Закону про прибуток. Ось чому підприємству слід було встановити звичайну ціну на окремі об’єкти груп 2, 3, 4 і зафіксувати це документально, наприклад, у вигляді акта. Операція зі списання об’єкта основних засобів, що обкладається ПДВ, зобов’язує платника виписати самому собі податкову накладну з позначкою «Ліквідація фондів за самостійним рішенням платника податків», відобразити її у розділі ІІ реєстру о триманих та виданих податкових накладних. Обидва примірники такої накладної залишаються у підприємства. У декларації з ПДВ ця операція відображається в рядку 1 «Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20%, крім імпорту товарів».

Зауважимо, що абз. 2 п. 4.9 Закону про ПДВ надає платнику податку можливість уникнути зобов’язань з ПДВ при ліквідації основних засобів, якщо до органу податкової служби буде надано відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основного фонду, внаслідок чого основний фонд не може використовуватись у майбутньому за первісним призначенням. Документами, які необхідно подавати податковому органу для підтвердження правомірності ненарахування ПДВ з таких операцій, як зазначено у листах ДПАУ від 06.05.2001 р. №2235/6/16-1215-26, від 23.07.2003 р. №6455/6/15-1116, є первинні документи за формами №ОЗ-3 «Акт на списання основних засобів» та №ОЗ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів» за наявності висновку відповідної експертної комісії щодо неможливості використання цих фондів за первісним призначенням внаслідок невідповідності до існуючих технічних чи експлуатаційних норм або неможливості здійснення ремонту у зв’язку з відсутністю запасних частин, які вже не виробляються, чи економічного обґрунтування недоцільності проведення такого ремонту.

Щодо раніше відображеного податкового кредиту в частині, що припадає на залишкову вартість об’єкта, що ліквідується, то його, на нашу думку, коригувати не потрібно. Адже підприємство замість коригування ПК нараховує податкові зобов’язання.

Вікторія ЄФІМЕНКО, «Дебет-Кредит»


Сума перевищення виручки від продажу об’єкта ОФ групи 1 над його балансовою вартістю включається до ВД

На підставі договору купівлі-продажу підприємство придбало будівлю площею 1000 кв. м, вартістю 5100000 грн (у т. ч. ПДВ 20% — 850000 грн) та оприбуткувало її згідно з актом приймання-передачі 31.03.2007 р. у складі ОЗ. Бухгалтерська амортизація здійснюється із застосуванням податкового методу, квартальна норма амортизації — 2%. За рішенням засновників одну частину придбаної площі будівлі вирішено продати, а іншу — використовувати в основній діяльності підприємства. Згідно з договором купівлі-продажу від 30.06.2008 р. частину будівлі площею 200 кв. м, вартістю 1200000 грн (у т. ч. ПДВ 20% — 200000 грн) реалізовано юрособі з відстроченням платежу (ціну реалізації встановлено на підставі акта експертної оцінки). Як відобразити цю операцію в обліку?

Нагадаємо, що податковий облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визначення групи 1, провадиться щодо кожної окремої будівлі, споруди або їх структурного компонента і загалом щодо групи 1 як суми балансових вартостей окремих об’єктів такої групи. Нарахування амортизації у податковому обліку щодо об’єктів ОФ групи 1 починається з наступного після введення їх в експлуатацію кварталу та здійснюється щокварталу.

У разі виведення з експлуатації окремих об’єктів ОФ групи 1 у зв’язку з їх продажем балансова вартість групи 1 відповідно до норм пп. 8.4.3 Закону про прибуток зменшується на суму балансової вартості такого об’єкта. Таким чином, при визначенні валових доходів або витрат від продажу для об’єктів основних фондів групи 1 виручку від реалізації такого об’єкта треба порівнювати з його балансовою вартістю на кінець кварталу, в якому було здійснено продаж14.

Розрахуємо податкову амортизацію будівлі починаючи з ІІ кварталу 2007 р. по ІІ квартал 2008 р. (за умовами запитання — жодних поліпшень, що можуть збільшувати балансову вартість, не відбувалося): 85000,00 грн, 83300,00 грн, 81634,00 грн, 80001,32 грн, 78401,29 грн. Отже, балансова вартість будівлі площею 1000 кв. м на кінець кварталу, в якому було здійснено продаж, становила 3841663,39 грн. Визначимо балансову вартість проданої частини будівлі: 3841 663,39 : 1000 кв. м х 200 кв. м = 768332,68 грн.15 Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю частини будівлі (1000000,00 грн - 768332,68 грн = 231667,32 грн) включається до ВД платника податку та відображається у рядку 01.6 декларації про прибуток підприємства.

Нагадаємо, що з метою бухобліку на підставі рішення засновників підприємства частину придбаної площі будівлі визнано утримуваною для продажу. Таким чином, продаж цього об’єкта ОЗ має обліковуватися згідно з П(С)БО 2716.

Порядок відображення зазначених операцій у бухгалтерському та податковому обліку наведено у таблиці.

Таблиця

Відображення в бухгалтерському та податковому обліку продажу частини об’єкта ОЗ групи 1
№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
Балансова вартість групи 1
1.
Переведено частину будівлі до групи вибуття на підставі рішення засновників
286
103
768332,68
-
-
2.
Списано знос частини будівлі

408336,61* : 1000 х 200

131
103
81667,32
-
-
3.
Проведено реалізацію частини будівлі у червні 2008 р.
361
712
1200000,00
231667,32
-768332,68
4.
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ
712
641/ПДВ
200000,00
-
-
5.
Списано собівартість частини будівлі
943
286
768332,68
-
-
6.
Відображено фінансовий результат
712

791
791

943
1000000,00

768332,68
-
-
* Сума нарахованого зносу (85000,00 + 83300,00 + 81634,00 + 80001,32 + 78401,29).

14 Див. «Вісник податкової служби України» №40/2007.

15 Цей метод визначення балансової вартості частини будівлі — найпростіший, але дуже усереднений, який враховує кількісні показники (метраж приміщення), але не враховує якісні. Про інші методи визначення балансової вартості частини будівлі, що відчужується, читайте у «ДК» 16-17/2008.

16 Дія П(С)БО 7 «Основні засоби» не поширюється на ОЗ, що утримуються з метою продажу (зміни було внесено наказом Мінфіну від 05.03.2008 р. №353).

Антоніна КОЛЬВАХ, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Податок на прибуток — Держдивіденди Частковий перегляд статті (тільки початок)
Ви запитали редакцію
Філії державного підприємства держдивіденди не сплачують...

В рубриці: 


Невикористані дні відпусток не «згорають» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 19 (11.5.2015) :: Ви запитали редакцію
Якщо працівник не ходив у відпустку 5 років, що може зробити підприємство? ...

Право на відпустку перед і після відпустки по вагітності та пологах Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 19 (11.5.2015) :: Ви запитали редакцію
Чи можна надати працівниці відпустку безпосередньо перед і зразу після
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами? ...

0.017226